ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 120
                                               

Juhtpult

Juhtpuldiks nimetatakse masina töö juhtimiseks mõeldud seadet. Reeglina asuvad juhtpuldil masina seisundi jälgimiseks vajalikud andurid ja masina juhtimiseks mõeldud nupud, kangid jms.

                                               

Kiirushoidik

Kiirushoidik on auto sõidukiiruse püsivana hoidmise seade. Kiirushoidikut hakati luksuslikumatel seeriaautodel kasutama 1960. aastate keskel. Esimene adaptiivne kiirushoidik võeti kasutusele 1969. aastal Fordil.

                                               

Komposter (augustaja)

Komposter on seade piletite, talongide vms augustamiseks nende märgistamise eesmärgil. Kompostreid kasutatakse näiteks ühissõidukites, et märgistada reisija sõidupilet kasutatuks. Kompostriga augustamist nimetatakse komposteerimiseks ehk mulgusta ...

                                               

Konditsioneer

Konditsioneer on seade õhu töötlemiseks ruumides, sõidukites, tootmishoonetes sobiva sisekliima tagamiseks. Konditsioneer võimaldab vajaduse korral õhku soojendada, jahutada, tolmust puhastada, niisutada, kuivatada, desodoreerida või odoreerida n ...

                                               

Külmuti

Külmuti ehk külmutusseade on seade, millega tekitatakse ja säilitatakse keskkonna temperatuurist madalamat temperatuuri. Mehaanilise energia, elektri- või muu energia, aga ka soojuse varal toimub külmutis pöördringprotsess Carnot ringprotsess, mi ...

                                               

Lift

Lift on katkendliku talitlusega paikne tõstuk, mille kabiin või platvorm liigub mööda igast küljest suletud püstšahti paigaldatud jäiku liftirööpaid. Tavaliselt käitab lifti elektrimootor. Selle abil liigutatakse tõstetrosse või niisuguseid vastu ...

                                               

Makseterminal

Viipemakseid toetava makseterminali puhul pole vaja puutevaba tehnoloogiaga pangakaarti kaardilugerisse sisestada, vaid piisab kaardiga terminali kohal viipamisest.

                                               

Pihuseade

Pihuseade on selliste IT-seadmete üldnimetus, mida on kerge kaasas kanda ja kasutada. Pihuseadmete hulka kuuluvad näiteks mobiiltelefonid, GPS-vastuvõtjad, taskukonsoolid, meediapleierid jne.

                                               

Plaadimängija

Plaadimängijaseade ehk plaadimängija on seade plaadikujulisele alusele kantud või salvestatud signaali, näiteks fonogrammi taasesitamiseks. Analooghelisalvestuse kontekstis nimetatakse plaadimängijat grammofoniks. Enamiku grammofonide puhul on ta ...

                                               

Projektor

Projektoriks nimetatakse aparaati, millega projitseeritakse liikuvat või liikumatut pilti ekraanile. Projektoreid liigitatakse kasutatava meediumi järgi filmi-, dia-, grafo-, epi- ja videoprojektoriteks.

                                               

Puutetahvel

Interaktiivne puutetahvel on suur puuteekraan, mis on ühendatud arvutiga. Projektori abil projitseeritakse arvutipilt ekraanile, kus kasutaja saab kujutist hallata puutepliiatsi, sõrme, stiiluse või mõne muu osutusvahendi abil. Tahvel on tavalise ...

                                               

Põhjasüvendi

Põhjasüvendi ehk süvendi on laevateede rajamiseks ja korrashoiuks kasutatav laev. Laevateede süvendamiseks kasutatakse ühe- ja mitmekopalisi süvendeid ehk bagereid, pinnasepumpi ehk maaimejaid ja suuremate kivide jms väljatõstmiseks kisusüvendeid ...

                                               

Röntgenitoru

Röntgenitoru on seade, mis tekitab röntgenikiirgust. Röntgenikiirgust kasutatakse näiteks diagnostilises meditsiinis ja ravis, tööstuses mittedestruktiivses testimises, kvaliteedikontrollis ja tollis saadetiste läbivalgustamisel. Oma olemuselt on ...

                                               

Tantsumatt

Tantsumatt ehk tantsuplatvorm ehk tantsuplaat on lapik elektrooniline mängukontroller, mida kasutatakse sisendiks tantsumängudes. Enamik tantsumatte on jaotatud 3×3 ruudukujuliseks raamistikuks, kus mängija saab seista. Mõned või kõik paneelid va ...

                                               

Teletaip

Teletaip on tähti kirjutav telegraafiaparaat, mida kasutatakse tavaliselt lähtekohast ühte või mitmesse sihtkohta sõnumite saatmiseks läbi elektrilise ühenduse. Samuti kasutati neid algsetes keskarvutites ja miniarvutites, et sisestada käsurealt ...

                                               

Termoregulaator

Termoregulaator ehk temperatuuriregulaator on seadis, mis koos andurite ja täituritega on ette nähtud masina, aparaadi, tehnoloogilise protsessi või mingi piiratud keskkonna temperatuuri nõutavais piires hoidmiseks või soovitud seaduspärasusega m ...

                                               

Tööstuslik kompuutertomograaf

Tööstuslik kompuutertomograaf on seade, mis loob röntgenikiirguse abil skaneeritud objektist kolmemõõtmelise kujutise. Tööstusliku KT skaneerimist kasutatakse paljudes tööstusharudes detailide sisemiseks kontrolliks. Tööstusliku KT-skaneerimise p ...

                                               

Vabakäeseadmed

Vabakäeseadmed on seadmed, mida saab kasutada käsi kasutamata, seadmed, mis vajavad kasutamiseks käte abi vaid vähesel määral või seadmed, mida saab juhtida nii, et kätega on samal ajal võimalik täita mõnda muud ülesannet. Vabakäeseadmetes kasuta ...

                                               

Vahejahuti

Vahejahuti on mehaaniline seade, mida kasutatakse turbokompressoriga sisepõlemismootoris. Vahejahuti jahutab turbokompressorist mootorisse minevat õhku ja seeläbi tõstab sisepõlemismootori kasutegurit. Füüsikaseaduste kohaselt õhk soojeneb kokkus ...

                                               

Veeprinter

Veeprinter on seade, mis tarkvara abil tekitab dünaamilise veekardina, millel võivad ilmuda nii kahe- kui ka kolmemõõtmelised kujundid, olenevalt printeri ehitusskeemist. Kasutades digitaalset veeprinterit, saab printida tähti, sümboleid, pilte j ...

                                               

Võimendi

Võimendi on seade, mis välise energiaallika kulul suurendab signaali võimsust. Võimendi põhiosa on võimendatava signaaliga tüüritav reguleeriv element, mis muudab juurde juhitava energia kulgu võimendi väljundisse vastavalt sisendsignaali muutumi ...

                                               

Side (majandus)

Side on majandusharu, mille ülesanne on informatsiooni edastamine posti, telefoni, telegraafi, raadio ja televisiooni teel. Eristatakse post- ja elektersidet.

                                               

Amplituudmanipulatsioon

Amplituudmanipulatsioon on digitaalmodulatsioon, mille korral moduleeritakse kandevõnkumise amplituudi digitaalset informatsiooni kandva signaaliga. Amplituudmanipulatsiooni vormide hulka kuuluvad OOK, APSK ja MASK. Digitaalmodulatsiooni korral m ...

                                               

Andmeside

Andmeside on arvutikõlblikuks kodeeritud teabe edastus kooskõlas andmeedastust ja andmevahetuse koordineerimist reguleerivate reeglitega. Eesti õigusruumis on üheks andmesidet reguleerivaks õigusaktiks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2016 ...

                                               

Deutsche Telekom

Deutsche Telekom on Saksamaa telekommunikatsioonifirma. See on suurim selle ala ettevõte Euroopa Liidus. Firma peakorter asub Bonnis. Deutsche Telekom loodi 1996. aastal Deutsche Posti erastamise käigus. Ettevõttes on 248 000 töötajat, 2006. aast ...

                                               

Digitaalne abonendiliin

Digitaalne abonendiliin on üle tavaliste vaskpaarkaablite töötavate andmeside juurdepääsutehnoloogiate koondnimetus. Selle alla kuuluvad näiteks ADSL, ADSL2+, VDSL. Neist täiuslikem on praegu VDSL2, mis ühendab mitme varasema tehnoloogia eeliseid ...

                                               

Ecma International

Ecma International on 1961. aastal asutatud organisatsioon, mis tegeleb info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning tarbeelektroonika standardimisega. Organisatsiooni praegune nimi pärineb 1994. aastast. Varasemat nimetust European Computer Manufac ...

                                               

Ericsson

Ericsson on Rootsi juhtiv telekommunikatsiooniettevõte. Ettevõtte asutas 1876. aastal telegraafivarustuse remonditöökojana Lars Magnus Ericsson. Ericssoni peakorter asub Stockholmi Kista linnaosas. Tallinnas asub mobiiltelefonivõrkude tarbeks võr ...

                                               

Faasimanipulatsioon

Faasimanipulatsioon ehk digitaalne faasimodulatsioon ehk diskreet-faasimodulatsioon on numbrilise modulatsiooni liik, mille puhul andmete edastamisel jääb kandevsignaali sagedus ja amplituud muutumatuks, kuid tema faas muutub vastavalt edastavale ...

                                               

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia on andmete töötlemise, salvestamise ja edastamise tehniliste vahendite, meetodite ning võtete koondnimetus. Lühemate ning omakeelsemate rööpterminitena on kasutusel info- ja kommunikatsioonitehnika, info- ja s ...

                                               

Militaarne kommunikatsioon

Sidepidamine on aegade jooksul muutunud sõjaväelistele struktuuridele üha vajalikumaks. Kaasaegsel sõjaväel on palju erineva funktsiooniga üksusi ja väeosi, mille koordineerimine nõuab suurel hulgal kiiret teabeedastust. Näiteks ei ole luureüksus ...

                                               

Modulatsioon (ülekandetehnika)

Modulatsioon tähendab info- ja kommunikatsioonitehnoloogias info edastamiseks kasutatava signaali ‒ kandesignaali ‒ mingi parameetri muutmist ülekantava infosignaali muutumise taktis. Kandesignaaliks võib olla kas pidev signaal, harilikult katkem ...

                                               

Ortogonaalne sagedustihendus

Ortogonaalne sagedustihendus, lühend OFDM, on hulkkandja-modulatsioonimeetod, mille puhul laiaribaline digitaalsignaal edastatakse osasignaalide kaupa korraga paljudel abikandesagedustel kitsastes kõrvutistes sagedusribades. Kandevõnkumiste ortog ...

                                               

Protokoll (andmeside)

Protokoll on reeglite kogum, mida arvutid kasutavad andmete võrgu kaudu saatmiseks ja vastuvõtmiseks. Protokoll järgib avatud süsteemide sidumise arhitektuuri. Protokoll määrab kasutatava veaavastuskoodi, andmetihendusmeetodi ning viisi, kuidas s ...

                                               

Pulsilaiusmodulatsioon

Pulsilaiusmodulatsioon ehk impulsilaiusmodulatsioon ehk laiusimpulssmodulatsioon onmodulatsiooni liik, milles väljundpinge reguleerimiseks muudetakse impulsside laiust. Lühend PWM tuleb ingliskeelsest terminist P ulse W idth M odulation. Kuigi pu ...

                                               

Sagedusmodulaator

Sagedusmodulaator on elektroonikalülitus või -seade, mis tekitab sagedusmodulatsiooni. See seade muudab kandesignaali sagedust vastavalt moduleeriva signaali amplituudile. Kui modulatsioon on lineaarne, siis on sageduse muutus võrdeline moduleeri ...

                                               

Sümbolitevaheline interferents

Sümbolitevaheline interferents on digitaal- ja telekommunikatsiooni valdkonda puudutav probleem, mis seisneb signaali moonutustes ning edastatavate sümbolite eristamise keerukuses. Sümbolitevaheline interferents tekib, sest ühe sümboli edastamise ...

                                               

Valguskaabel

Valguskaabel on kiudoptiline kaabel, mille soonteks on klaas- või plastkiust valgusjuhtmed. Kaabel tervikuna koostatakse paljudest kiududest, vajadusel sadadest kiududest. Valguskaabli infoedastusvõime on sadu kordi suurem kui keskmise koaksiaalk ...

                                               

Varjestamata keerdpaarjuhe

Varjestamata keerdpaarjuhe on levinuim telefonijuhtme tüüp. Seda kasutatakse peamiselt 10BaseT kohtvõrkudes. Seda kasutab ka Ethernet.

                                               

Välikaabel

Välikaabel on välitingimustes kahepoolseks telefonsideks või sidevõrgu kommunikatsiooniks vajalik elektriline traatliin. Kerge traatside välikaabel koosneb üldjuhul kahest omavahel kokku keerutatud elektrivoolu juhtivast isolatsiooniga kaetud 2.3 ...

                                               

Ülekostvus

Ülekostvus on nähtus, kus telefonsideliinides, -kaablites või elektroonikaseadmetes signaal levib nõrgemalt soovimatult ühest keerupaarist kõrvalasuvatesse keerupaaridesse või juhtmetesse. Telefonsides on see selline ilming, kus kõneleja kuuleb v ...

                                               

Standard

Standard on konsensuse alusel ekspertide koostatud ja tunnustatud asutuse vastuvõetud normdokument, milles esitatakse reeglid, juhtnöörid ja omadused tegevuste või nende tulemuste kohta üldiseks ja korduvaks kasutamiseks ning mis on suunatud korr ...

                                               

Appellation dorigine contrôlée

Appellation dorigine contrôlée on Prantsusmaal, Tuneesias, Marokos, Belgias ja Luksemburgis on riiklik märgis, mis kaitseb päritolukoha ja kindla valmistamisviisiga toodet, näiteks veini, tõendades selle ehtsust. Šveitsis sai see 2013 uueks nimet ...

                                               

Avatud standard

Avatud standard on avalikuks kasutamiseks mõeldud standard. Avatud standard on avaldatud ja kõigile kättesaadav, levitamise ja korduvkasutuse piiranguteta ja eeldab enamasti avatud süsteemide rakendamist.

                                               

CGI

CGI on standard, mis defineerib, kuidas veebiserver saab veebilehtede genereerimise delegeerida teistele tekstipõhist sisendit-väljundit toetavatele programmidele. Standardit toetavaid programme nimetatakse ka CGI-programmideks. Kuigi selleks või ...

                                               

ITIL

ITIL on infotehnoloogia haldamise tavade ja protsesside standardite kogu. ITIL on avaldatud raamatuid IT juhtimise teemadel. Nimed ITIL ja IT Infrastructure Library on registreeritud kaubamärgid Ühendkuningriigis Office of Government Commerce OGC ...

                                               

Kommentaarinõue

Kommentaarinõue on interneti kohta käivate dokumentide nummerdatud sari, kus avaldatakse kirjeldusi ja teavitusi. Kommentaarinõuet annab välja Internetiehituse töörühm. RFC nr 1 avaldati 7. aprillil 1969. 2015. aasta detsembri lõpu seisuga oli vä ...

                                               

OHSAS 18001

OHSAS 18001 on rahvusvaheliselt tunnustatud töötervishoiu ja ohutuse juhtimise süsteem. OHSAS 18001 sertifikaat on välja töötatud Suurbritannias. OHSAS 18001 kvaliteedijuhtimise sertifikaat on kasutusel üle maailma, ka Eestis. OHSAS 18001 on osa ...

                                               

Rahvusvahelised siseauditeerimise kutsetegevuse standardid

Rahvusvahelised siseauditeerimise kutsetegevuse standardid on IIA ehk Rahvusvahelise Siseaudiitorite Instituudi põhimõtete järgi ja rahvusvaheliste siseauditeerimise standardite alusel koostatud standardid. Vastavus rahvusvahelistele siseauditeer ...

                                               

Sertifitseerimine

Sertifitseerimine ehk sertifitseerimisteenuse osutamine on digitaalseks tuvastamiseks ning digitaalallkirja andmiseks ja kontrollimiseks vajalike sertifikaatide väljaandmist, sertifikaatide alusel antud digitaalallkirjade kontrollimise võimaldami ...