ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 128
                                               

Standardimine

Standardimine ehk standardiseerimine on eri osapoolte, sealhulgas ettevõtete, kasutajate, huvirühmade, standardiorganisatsioonide ja valitsuste konsensusel põhinevate tehniliste standardite rakendamise ja väljatöötamise protsess. Standardimine ai ...

                                               

Terministandard

Terministandard on standard, mis käsitleb termineid, tavaliselt koos määratlustega ning mõnikord koos selgitavate märkuste, jooniste ja näidetega jne. Eesti standardite kataloogis on üle 150 terministandardi. Termininistandard on nt eesti- ja ing ...

                                               

Veebistandardid

Veebistandardid on formaalsed, mittesuletud standardid ning muud tehnilised spetsifikaadid, mis määratlevad ja kirjeldavad veebi erinevaid külgi. Viimastel aastatel on antud terminit tihemini seostatud suunitlusega julgustada teatud parimate võte ...

                                               

X.400

X.400 on OSI raammudelil põhinev Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu poolt heaks kiidetud standard e-kirjade saatmiseks. Tänapäeval on sellest levinum Internetis kasutatav lihtne meiliedastusprotokoll.

                                               

X10

X10 on avatud rahvusvaheline tööstusstandard, milles on kirjeldatud suhtlemisvõimalus kodutehnikaseadmete vahel, mis saavad suhelda andmeid vahetades elektrijuhtmete või raadiolainete abil. X10 leiutati 1975. aastal ettevõttes Pico Electronics ko ...

                                               

Sõjatehnika

Esimesed relvad võeti kasutusele paleoliitikumis. Näiteks ränikivist ja obsidiaanist valmistati kaikataolisi relvi. Kõige varasemad tõendid sõjast pärinevad neoliitikumist.

                                               

Dessandi lahingumasin

Dessandi lahingumasin on õhu- või meredessantoperatsioonide iseärasusi arvestavalt kohandatud, isikkoosseisu transpordiks või relvasüsteemi kandmiseks valmistatud roomikutel liikuv relvastatud soomusmasin, mis on võimeline osalema vahetus lahingu ...

                                               

Liikursuurtükk

Liikursuurtükk on mootoriga kandesõiduki veermikule ehitatud lafetiga suurtükk. Tänapäeval nimetatakse liikursuurtükkideks üldjuhul suurtükiväe relvasüsteeme. Tegu on väga mobiilsete masinatega, mis kasutavad liikumiseks kas ratas- või roomikveer ...

                                               

Luuresoomuk

Luuresoomuk on lahinguluure otstarbeline relvastatud soomusmasin, samuti vastavaks otstarbeks modifitseeritud soomustransportöör või jalaväe lahingumasin, harvem soomusauto. Luuresoomukid on varustatud heade vaatlus- ja jälgimisvahenditega. Tähel ...

                                               

Mürsk

Mürsk koosneb sütikust, kestast ehk kannust ja laengust või täidisest. Mürsu esiosa on koonusekujuline ja seda nimetatakse esikoonuseks ehk ogiiviks. Mürsupõhi võib olla kas sile või nõgus. Mürsul võib tagaosas olla stabiliseerivate tiibadega sab ...

                                               

Peitetehnoloogia

Peitetehnoloogia on tehnoloogilised meetodid, mida kasutatakse peamiselt sõja-asjanduses laevade, lennukite, rakettide varjamiseks elektromagnetilise kiirguse tuvastus-seadmete eest. Objekti täiesti "nähtamatuks" muuta on pea võimatu, aga on võim ...

                                               

Pioneerisõiduk

Pioneerisõidukid ehk militaarotstarbelised insenerisõidukid on sõidukid, mis on valmistatud ehitustöödeks lahinguolukorras või võitlevate inseneride ehk pioneeride transportimiseks lahinguväljal. Need sõidukid võivad varieeruda tsiviilmasinatest ...

                                               

Raketiheitja

Raketiheitja on seade, mis lennutab välja edasiliikumiseks jõuallikana reaktiivmootorit kasutavaid rakette või reaktiivmürske. Raketid võivad olla juhitavad või mitte, need võivad olla maa-õhk, õhk-maa, maa-maa või õhk-õhk tüüpi. Sageli mõeldakse ...

                                               

Reaktiivsoomus

Reaktiivsoomus, ka aktiivsoomus, on lahingumasina soomuse liik, mis reageerib mingil viisil relva tabamusele, vähendades kaitstavale sõidukile tekitatavat kahju. Kõige levinum reaktiivsoomuse liik on lõhkereaktiivsoomus Explosive Reactive Armour, ...

                                               

Relvasüsteem

Relvasüsteem on statsionaarne, veetav või iseliikuv relv või lahingutehnika. Relvasüsteem töötatakse välja taktikalisi või lahingulisi iseärasusi ja nõudmisi arvestades. Relvasüsteemil on oma juhendid manuaalid nii tehniliseks käsitsemiseks, kui ...

                                               

Soomuk

Soomuki nimetust võidakse kasutada, kui on vaja teha üldistusi või ei ole täpselt teada, millise konkreetse soomusmasinaga on tegemist. Nimetus ei oma otsest vastet teistes keeltes. Tavaliselt eesti militaarkeeles tanki soomukiks ei loeta. Kasuta ...

                                               

Soomus (sõjandus)

Soomus on inimesi, lahingumasinaid, laevu ja kaitseehitisi relvade purustava toime eest kaitsev kiht. Tavaliselt on soomuse eesmärk kuulide, mürskude, lennukipommide ja torpeedode peatamine, harvem ka tuumarelvade toime vähendamine. Sõjatehnikas ...

                                               

Soomusrong

Soomusrong on kuuli- ja killukindlalt soomustatud vagunite ja veduritega sõjaväe otstarbeks ehitatud kaitseotstarbeline raudteerööbastel liikuv relvaliik, mida kasutati laialdaselt alates 19. sajandi keskelt kuni 20. sajandi keskpaigani. Soomuse ...

                                               

Soomustamata sõiduk

Soomustamata sõiduk on sõjanduses või tsiviilkäibes mis tahes sõiduk, millel puudub soomus. Selliseks sõidukiks võib olla veoauto, mootorratas, maastikuauto, sõiduauto jne.

                                               

Soomustransportöör

Soomustransportöör, ehk sotra, on kergelt soomustatud, ratastel või roomikul liikuv, isikkoosseisu transpordiks või relvasüsteemi kandmiseks valmistatud universaalkerega ja maastikuläbimisvõimega soomuk.

                                               

Taktikaline veoauto

Taktikalised veoautod peavad suutma järgneda maastikul ratas- ja ka roomiklahingutehnikale, samuti läbida madalaid reeglina kuni 1.2 m sügavusi veekogusid. Suhteliselt pehme vedrustus suurendab maastikuläbivust, kuid vähendab osaliselt kandevõime ...

                                               

Tank

Tanke liigitatakse massi järgi järgnevalt: keskmised tankid kergetankid rasketankid

                                               

Tankett

Tankett on kergelt soomustatud ja relvastatud, roomikutega lahingumasin, mis on umbes sõiduauto suurune ja meenutab välimuselt tanki. Tanketid olid mõeldud eelkõige jalaväe ja ratsaväe toetamiseks ning luuremasinateks. Kõnekeeles võib "tankett" t ...

                                               

Tanki kaitsesüsteemid

Tanki kaitsesüsteemideks nimetatakse kõiki süsteeme, mis on mõeldud tanki ja selle meeskonna kaitseks. Üldiselt võib kaitsesüsteemid jagada kaheks: passiiv- ja aktiivkaitse. Passiivkaitse all mõeldakse enamasti tanki soomust, mis summutab või suu ...

                                               

Tankihävitaja

Tankihävitaja on tankitõrje otstarbeks kohandatud või ümber ehitatud lahinguvõimeline soomusmasin. Tankihävitajad on peamiselt kaitseotstarbelised relvasüsteemid. Tankihävitaja on varustatud tankitõrjeraketisüsteemiga, harvem tankitõrjekahuriga n ...

                                               

Tankitõrjemiin

Tankitõrjemiin on maamiini tüüp, mida kasutatakse sõidukite hävitamiseks või kahjustamiseks. Miinil on suur laeng, mis plahvatab tugeva surve toimel. Miine paigaldatakse tavaliselt käsitsi ja gruppidena. Kohti, kus on miinid maetud, nimetatakse m ...

                                               

Tatšanka

Tatšanka oli kuulipildujaga kaarik või vanker, mida vedas kaks kuni neli hobust ning millega sõitis kaks või kolm inimest. Tatšanka leiutajaks peetakse Nestor Mahnod.

                                               

THeMIS

THeMIS on Eesti ettevõtte Milrem AS toodetud kaugjuhitav hübriidajamiga mehitamata roomiksõiduk. Tegu on maailma esimese omataolise modulaarse mehitamata roomiksõidukiga. Esmakordselt esitleti roomiksõiduki prototüüpi 2015. aastal kaitsetööstusme ...

                                               

Autostumine

Autostumine on järjest suurenev autode tootmine ja nende kasutamine transpordivahendina. Autostumistase näitab sõiduautode arvu 1000 elaniku kohta. Kasvava autostumisega kaasnevad mitmesugused linnageograafilised, ökoloogilised ja sotsiaalsed pro ...

                                               

Indikaatorid (pakendamise lisatarvikud)

Indikaatorid on kauba transporditingimusi salvestavad pakendamistarvikud. Indikaatorite kasutamisel on põhiliselt kaks funktsiooni: Ennetav funktsioon – indikaatoritähise olemasolu tekitab inimestes tähelepanu ja nõuab ettevaatlikku kauba käsitle ...

                                               

Karavan

Karavan on veoloomadel või veoloomade saatel liikuv, eeskätt turvalisuse nimel kokkuhoidev kaupmeeste või reisijate seltskond, mis läbib ohtlikke piirkondi.

                                               

Köistee

Köistee ehk trosstee on ripptee, mille puhul liikumine käib trosskanduri abil. Köisteedega on transporditud näiteks maavarasid, metsamaterjali, inimesi.

                                               

Liin (transport)

Liin on maa-, vee- või õhutee, mida kasutatakse enamasti korrapärase liiklusena kahe või enama punkti vahel. Sõltuvalt liiklusvahendist eristatakse järgmisi liine: rongiliin metrooliin bussiliin lennuliin trolliliin trammiliin laevaliin

                                               

Parvetamine

Parvetamine ehk parvetus on puidu ujuvusel põhinev metsamaterjali, peamiselt palkide teisaldamine veeteed mööda. Palke võib parvetada hajali ehk üksikult, kimpudes ehk tihedasti kokkuseotult ja paunades ehk omavahel ühendatud palkidest moodustatu ...

                                               

Pöidlaküüt

Pöidlaküüdiks nimetatakse tee ääres sõidukite peale hääletamist ehk küüdi palumist. Seda tehakse seistes tee ääres näoga liikluse suunas, üks pöial üles tõstetud. Käe asend on muutuv, olenevalt inimesest ja regionaalsetest erinevustest. Käe ülest ...

                                               

Rong

Raudteerong on enamasti paljudest üksteise järele haagitud reisi-, platvorm- ja kaubavagunitest ning ühest või mitmest vedurist koosnev raudtee veerem. Veduri asemel võib rongi vedada ka mootorvagun.

                                               

Segway

Segway ehk Segway PT on kaherattaline isetasakaalustuv aku jõul töötav elektrisõiduk, mille leiutas Dean Kamen. Sõidukeid toodab Segway Inc., mis tegutseb USA-s New Hampshirei osariigis. Segway sõidukid liiguvad elektrimootori jõul ning võivad ar ...

                                               

Teemaa

Teeseadus § 3 Avalikult kasutatava tee maakasutuse sihtotstarve on transpordimaa. Avalikult kasutatava tee omanikul on õigus anda teemaad maakasutust reguleerivate õigusaktide kohaselt kasutada teisele isikule ilma hoonestusõiguseta tingimusel, e ...

                                               

Terminal (transport)

Terminal võib olla iga koht, kuhu reisijad koonduvad ja lähevad laiali või kus last laaditakse maha või peale. Kumbki ei saa liikuda eraldi, vaid kompleksina. Reisijad peavad minema näiteks bussiterminalidesse või lennujaamadesse, et neid saaks v ...

                                               

Transpordilennuk

Transpordilennuk, ka kaubalennuk, on fikseeritud tiibadega õhusõiduk, mis on ehitatud või ümber kavandatud kauba veoks. Nüüdisaegsed transpordilennukid kasutavad 2–6 turboreaktiiv- või turbopropellermootorit. Kaubalennukite lennukiirus on enamast ...

                                               

Transporditeenus

Transporditeenus on teenus, kus teenuse osutaja transpordib teenuse tellija esemeid või inimesi. Transporditeenuse osutamise käigus kasutab ja kulutab teenuseosutaja ressursse: tööjõudu, transpordivahendeid, kütust, aega jne. Transporditöö järjep ...

                                               

ULD

ULD ehk laadimisühik on alus või konteiner, mida kasutatakse pagasi, kauba ja kirjade kiireks ja ohutuks transpordiks lennukis. Laadimisühikut kasutatakse selleks, et kaubad oleksid lennukis turvaliselt kinnitatud ning ka selleks, et peale- ja ma ...

                                               

Vasak- ja parempoolne liiklus

Vasakpoolne liiklus ja parempoolne liiklus on hoidumine liiklemisel vastutulevatest jalakäijatest või sõidukitest vastavalt vasakule või paremale. Ühe riigi piires on tavaliselt kokku lepitud, kas sõiduteedel eeskätt maanteedel ja tänavatel kasut ...

                                               

Veosekäive

Veosekäive on transporditeenuse osutamise ajal tehtava transporditöö hulka iseloomustav näitarv. Veosekäivet peetakse kokkuleppeliselt üheks põhiliseks füüsilise transpordi tõhususe indikaatoriks. Veosekäivet kasutatakse ainult veoettevõtete koht ...

                                               

Aldiinid

Aldiinid on Veneetsia trükkali Aldus Manutiuse ja tema järglaste poolt 15. sajandi lõpus ja 16. sajandil trükitud raamatud. Neid peetakse oma aja parimateks trükikunsti saavutusteks. Aldus Manutius asutas oma kirjastuse ja trükikoja Veneetsias 14 ...

                                               

Aniloks-värvivalts

Aniloks-värvivalts on rastritaolise või kärjetaolise süvendatud graveeringuga võll. Aniloksid on kas keraamilise või metallkattega aniloks-värviaparaadi küljes, mille abil toimub värvi kandmine trükivormi trükielementidele.

                                               

Arvestuspoogen

Arvestuspoogen on trükise mahu ühik kirjastustöö arvestamiseks. Arvestuspoogen on nagu autoripoogengi 40 000 tähekoha suurune, kuid peale autori loomingu läheb arvesse ka muude tekstide maht.

                                               

Autoripoogen

Autoripoogen on kirjandusteose mahu mõõtühik, millega arvestatakse autori, tõlkija, toimetaja jt töö hulka. Autoripoogen on võrdne 40 000 tähekohaga. Autoripoognaga loetakse võrdseks 700 rida luuleteksti ja illustratsioonide pindala 3000 cm². Var ...

                                               

Co-edition

Co-edition ehk co-production on trükitehnika. Co-edition tehnikas väljaandeid trükitakse kahes osas: kõigepealt neljavärvitrükis pildiline osa ja siis tekstiline. Meetodi peamine pluss on rahaline kokkuhoid mitmekeelsete trükiste puhul. Pärast pi ...

                                               

Kirjagarnituur

Kirjagarnituur on trükitüüpide füüsiline kogum, mis sisaldab peale tähtede ka diakriitilisi märke ja kirjavahemärke piisamas ladumisvarus. Piisav ladumisvaru tähendab, et keeles rohkem ette tulevaid tähti on proportsionaalselt rohkem kui harvaesi ...