ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 130
                                               

Google Maps

Google Maps on kontserni Google Inc. arendatav veebipõhine kaarditarkvara. Mõnda aega kandis see ka nime Google Local. Google Mapsi kasutamine mitteärilisel eesmärgil on tasuta. Rakendus hõlmab kaardipõhiseid teenuseid, nagu veebilehekülg Google ...

                                               

Google Street View

Google Street View on Googlei teenus Google Mapsis ja Google Earthis, mis annab võimaluse näha panoraamfotosid eri maade tänavatest jalakäija või autojuhi perspektiivist. Vertikaalse panoraami nurk on 260° ja horisontaalse panoraami oma 360°. Ini ...

                                               

GPS-i gravimeetriline geoidi mudel

GPS-i gravimeetriline geoidi mudel on geoidi kohta tehtud digitaalne mudel. Esimene Eesti ala kohta tehtud GGG-mudel valmis Martin Vermeeri juhtimisel 1994. aastal.

                                               

Joonmõõtkava

Joonmõõtkava on mõõtkava esitamisviis, mille puhul kasutatakse võrdseteks lõikudeks jaotatud sirgjoont. Jaotised näitavad, kui suur vahemaa looduses vastab ühele lõigule kaardil. Nullist vasakule jääv vahemik on jagatud lühemateks lõikudeks. Joon ...

                                               

Kaardi üldistamine

Kaardi üldistamine on sisu valiku ja üldistamise protsess kaartide koostamisel. Selle eesmärk on kujutatud nähtuste tüüpilisi jooni ja iseloomulikku omapära säilitada ja need vastavalt kaardi kasutusalale, teemale ja mõõtkava võimalustele kaardil ...

                                               

Kartogramm

Kartogramm on arvjoonis maakaardil, millel mingi nähtuse esinemust või esinemuse muutumise intensiivsust kujutatakse vastavat ala katvate erinevate värvidega või erisuguse viirutusega.

                                               

Kontuurkaart

Kontuurkaart on kaart, kus on tähistatud ainult maismaa kontuurid, mõnikord ka siseveed, riikide või muude haldusüksuste piirid, linnade asukohad, teiste nähtuste piirid ja objektide asukohad. Kontuurkaarte kasutatakse muu hulgas kaarditeadmiste ...

                                               

Leppemärgid (kartograafia)

Kaardi leppemärgid ehk tingmärgid on märkidest, tähtedest või graafilistest kujutistest koosnev süsteem, mida kasutatakse kaardistamisel, et luua kõigile lugejaile üheselt mõistetav ruumiline pilt.

                                               

Marsruudi leppemärgid

hele tähistab kas suletud, ehitatavat või planeeritavat teelõiku või rajatist tume tähistab kasutuses olevat teelõiku või rajatist sinine tähistab teist liiki või kerget raudteed punane tähistab antud kontekstis olulisemat näiteks kaubaveoks sobi ...

                                               

Mõõtkava

Mõõtkava ehk ka mastaap on suhe, mis näitab, mitu korda on mudeli suurused vähendatud või suurendatud võrreldes tõeliste suurustega. Mõõtkava all mõistetakse plaanil või kaardil oleva joonepikkuse D suhet vastava maastikujoone horisontaalprojekts ...

                                               

OpenStreetMap

OpenStreetMap on avatud lähtekoodiga projekt, mille raames luuakse vabalt kasutatavaid geograafilisi andmeid, näiteks tänavakaarte. Andmeid kogutakse nii käsitsi sisestamise teel kui ka automaatselt mõnedelt GPS-seadmetelt. Kaardi andmed on avald ...

                                               

Plaan (kartograafia)

Plaan on väikese maa-ala suuremõõtkavaline kaart. Plaani mõiste tuleneb planimeetrilisest mõõdistamisest, kus kaardistamine toimub tasapinnal ehk Maa kumerust arvestamata. See on võimalik alal, mille läbimõõt jääb alla 10 kilomeetri. Suure mõõtka ...

                                               

Polaarkoordinaadid

Polaarkoordinaadid on kahemõõtmeline koordinaatide süsteem, kus iga tasandi punkt on määratud kaugusega fikseeritud punktist ning nurgaga fikseeritud suunast. Punkti, mille suhtes kaugusi mõõdetakse, nimetatakse pooluseks. Poolusest väljuvat kiir ...

                                               

Tsentroid

Tsentroid on kartograafias hulknurga pinnakeskmes või pinnakeskmele kõige lähemal olev polügooni sisene punkt, mille külge seotakse geoinfosüsteemis polügooni iseloomustav info.

                                               

Võrdlusmõõtkava

Võrdlusmõõtkava on mõõtkava esitamisviis, mis näitab 1 sentimeetrile kaardil vastavat kaugust looduses. Näiteks võrdlusmõõtkava 1 cm - 100 m tähendab, et 1 sentimeetrile kaardil vastab 100 meetrit looduses. Võrdlusmõõtkava aitab kaardi abil vahem ...

                                               

Araabia maad

Araabia maade all võib mõista nii araabia, araablaste maid kui ka Araabia maid. Araabia maad on araablaste enamusega ja araabiakeelsed maad Põhja-Aafrikas ja Edela-Aasias. Araablaste enamusega maad on: a) Edela-Aasias: Süüria, Liibanon, Palestiin ...

                                               

Kaug-Lõuna

Kaug-Lõuna on euroopalik looduslik-kultuuriline regioon lõunapoolkeral, mille moodustavad Põhja riikide hulka kuuluvad Austraalia ja Uus-Meremaa. Need maad on endised ümberasumiskolooniad, mille elanikkonna põhiosa moodustavad Briti saartelt välj ...

                                               

Regioonide loend ÜRO liigituse järgi

Malawi Burundi Mauritius Somaalia Keenia Rwanda Seišellid Réunion Prantsusmaa Mayotte Prantsusmaa Uganda Djibouti Tansaania Mosambiik Zimbabwe Eritrea Madagaskar Komoorid Sambia Etioopia

                                               

Algoritm

Algoritm on sammsammuline tegevusjuhis, juhend, eeskiri mingi tegevuse sooritamiseks või eesmärgi saavutamiseks. Kõige sagedamini kasutatakse seda terminit matemaatilise ülesande lahendamiseks mõeldud eeskirja kohta. Algoritmi esitust mingis form ...

                                               

Algoritmiline keerukus

Algoritmiline keerukus näitab, kuidas muutub programmi kiirus ja kasutatav mälumaht programmi sisendandmete kasvades. Algoritmiline keerukus pole seotud sellega, kui raske on algoritmi seletada, mõista või programmeerida. Mälumahuline keerukus nä ...

                                               

Avaliku võtme krüptograafia

Avaliku võtme krüptograafia on krüpteerimise meetod, milles kasutatakse avaliku ja salajase võtme paari. Sõnumi saatja šifreerib sõnumi kasutades vastuvõtja avalikku võtit, vastuvõtja dešifreerib sõnumi enda salajase võtmega. Salajane ehk isiklik ...

                                               

DBSCAN

DBSCAN on tiheduspõhine klasterdusalgoritm, mille lõid Martin Ester, Hans-Peter Kriegel, Jörg Sander ja Xiaowei Xu aastal 1996. Algoritm jaotab andmepunktid tiheduse põhjal klastritesse, paigutades piisavalt tihedalt paiknevad andmepunktid samass ...

                                               

Diffie-Hellmani võtmevahetus

Diffie-Hellmani võtmevahetus on avaliku võtme krüptograafias kasutusel olev algoritm, mille abil saab moodustada krüptograafilisi võtmeid ja neid mitteturvaliste arvutivõrkude kaudu jagada. See oli üks esimesi avalikustatud rakenduslikke meetodei ...

                                               

Dijkstra algoritm

Dijkstra algoritm on Edsger Wybe Dijkstra poolt 1959. aastal avaldatud graafi läbimise algoritm, mis leiab sidusas graafis lühimad teed algtipust kõigisse teistesse tippudesse. Seda algoritmi kasutatakse tihti marsruutimisel. Dijkstra algoritm on ...

                                               

Dünaamiline ajadeformatsioon

Dünaamiline ajadeformatsioon on aegridade analüüsi algoritm, mida kasutatakse kahe aegrea sarnasuste leidmiseks. See algoritm on loodud analüüsimaks aegridu, mis on omavahel faasist väljas. Näiteks kasutatakse dünaamilist ajadeformatsiooni kõnean ...

                                               

First Come First Served

First Come First Served algoritm on tuntud ka nime all First In, First Out. Ressursse eraldatakse protsessidele tellimiste saabumise järjekorras. Heaks näiteks on järjekord kassas – kes tuli esimesena järjekorda seisma, seda ka teenindatakse esim ...

                                               

Geneetiline algoritm

Geneetiline algoritm on informaatikas otsingumeetod, mis on inspireeritud looduslikust valikust, mida kirjeldas Darwini evolutsiooniteooria. Geneetilise algoritmi leiutas John Henry Holland. Aastal 1975 kirjutas John Henry Holland sellest raamatu ...

                                               

Huffmani kodeerimine

Huffmani kodeerimine on prefikskoodide üks liik. Huffmani kodeerimise idee on asendada olemasolev sümboleid kirjeldav bitijada ümber nõnda, et informatsiooni hulgas tihemini esinevad tähemärgid saaksid kirjeldatud lühema bitijadaga. Tulemuseks on ...

                                               

Jaga-ja-valitse algoritm

Jaga-ja-valitse algoritmid on klass algoritme arvutiteaduses mis põhinevad mitmeharulisel rekursioonil. Jaga-ja-valitse algoritmid põhinevad probleemi kaheks või rohkemaks sarnaseks alamprobleemiks jagamisel, kuni need muutuvad piisavalt lihtsaks ...

                                               

Järjestikplaanur

Järjestikplaanur ehk Round Robin on üks lihtsamaid ressursijaotuse algoritme. Protsessid saavad järgemööda võrdselt aega ja kõik protsessid on võrdse prioriteediga. Round Robin on tööpõhimõttelt lihtne ja seda on ka kerge kasutusele võtta.

                                               

K-keskmiste klasterdamine

k -keskmiste klasterdamine on meetod vektorite kvantimiseks, algselt signaalitöötluseks. Meetod on populaarne andmekaeve klasteranalüüsis. k -keskmiste klasterdamise eesmärk on jagada n objekti k klastrisse nii, et iga objekt kuuluks klastrisse, ...

                                               

Kahendotsing

Kahendotsing ehk binaarotsing on otsingualgoritm, mis võtab sisendiks sorteeritud järjendi ja otsitava väärtuse ning väljastab väärtuse asukoha järjendis või teatab, et seda väärtust järjendis ei leidu. Algoritmi alguses võetakse vahemikuks, mill ...

                                               

Laiuti otsing

Laiuti otsing on graafi läbimise algoritm. Algoritm alustab etteantud tipust, läbib kõik selle tipu naabrid, siis naabrite naabrid jne. Algoritm lõpetab töö, kui kõik võimalikud teed on läbitud või kui otsitav tipp on leitud.

                                               

LZ77

LZ77 ja LZ78 on andmete kadudeta pakkimise algoritmid. Algoritmid avaldasid Abraham Lempel ja Jacob Ziv aastatel 1977 ja 1978. Tänapäeval põhineb enamik pakkimisalgoritme LZ variatsioonil. Tuntumad neist on LZW, LZSS ja LZMA. LZ77 algoritm kasuta ...

                                               

MD5

MD5 on levinud räsifunktsioon, mille väljundiks on 128-bitine kontrollsumma. MD5 kasutusalad krüptograafias on laiad, kuid enamasti kasutatakse seda andmete tervikluse kontrolliks. Software Engineering Institute peab MD5-d "krüptograafiliselt mur ...

                                               

Paisktabel

Paisktabel ehk räsitabel on andmestruktuur, milles viiakse räsifunktsiooni abil vastavusse võtmete ja väärtuste paarid. Räsifunktsioon arvutab võtmest räsi, mis määrab elemendi asukoha indeksi paisktabeli massiivis. Ideaalis on igal elemendil mas ...

                                               

Pseudokood

Pseudokood on mitteametlik kõrgtasemeline arvutiprogrammi või algoritmi tööpõhimõtte kirjeldus. Pseudokoodis kasutatakse normaalse programmeerimiskeele struktuuri, aga selle põhiline eesmärk on olla loetav inimeste, mitte masina jaoks. Tüüpilisel ...

                                               

RSA (algoritm)

RSA on avaliku võtmesüsteemiga krüpteerimise algoritm andmeedastuses. Aastal 1977, natuke aega pärast seda, kui oli esitatud avaliku võtmesüsteemi idee, koostasid kolm matemaatikut Ron Rivest, Adi Shamir ja Len Adleman näite sellest, kuidas selli ...

                                               

Shortest Job Next

Shortest Job Next on algoritm, mis on tuntud ka nimega Shortest Job First. Olekus "valmis” ready olevatest protsessidest valitakse alati järgmisena täitmiseks eeldatavalt kõige kiiremini täidetav protsess. Tegemist on eelisasendust mittetoetava a ...

                                               

Shortest Remaining Time Next

Shortest Remaining Time Next on ressursijaotuse algoritm, mille korral valitakse olekus "valmis” olevatest protsessidest alati järgmisena täitmiseks eeldatavalt kõige kiiremini täidetav protsess. Tegemist on eelisasendust toetava algoritmiga. Sel ...

                                               

Sügavuti otsing

Sügavuti otsing on algoritm, mis on mõeldud graafi- või puukujulise andmestruktuuri läbimiseks. Algoritmi alguspunkt on juurtipp ning algtipust alustades läbitakse iga tipu alampuu enne järgmisele punktile liikumist. Prantsuse matemaatik Charles ...

                                               

Välistavat võid kasutav vahetusalgoritm

Programmeerimises on XOR vahetusalgoritm, mis kasutab bitikaupa XOR operaatoreid kahe samatüübilise muutuja väärtuste vahetamiseks ilma ajutise lisamuutujata.

                                               

WEP

WEP-andmeturbeprotokoll on 1997. aastal IEEE 802.11 traadita võrkude standardiga kehtestatud turvalisuse algoritm. Selle eesmärk oli tagada informatsiooni turvaline edastamine, mis oleks võrreldav kaabliga võrguühenduse turvalisusega. WEP, mille ...

                                               

Andmestruktuur

Andmestruktuur on informaatikas andmete talletamise ja organiseerimise viis. Andmestruktuurid on näiteks massiiv, kuhi, puu, paisktabel ja magasin. Enamik assemblerkeeli andmestruktuure ei toeta.

                                               

Järjekord (andmestruktuur)

Informaatikas on järjekord andmestruktuur, kus elemente hoitakse järjekorras. Järjekorral on kaks operatsiooni, lõppu lisamine, ja algusest eemaldamine. Seega on järjekord First-In-First-Out andmestruktuur: esimesena järjekorda lisatud element on ...

                                               

Kahendpuu

Kahendpuu ehk binaarpuu on arvutiteaduses kasutusel olev andmestruktuur, mis koosneb tippudest, kusjuures igal tipul on maksimaalselt kaks alluvat. Tipu ühte alluvat nimetatakse vasakuks alluvaks ja teist paremaks alluvaks. Hulgateoorias saab kah ...

                                               

Kuhi (informaatika)

Kuhi on informaatikas andmestruktuur, mis põhineb puul ja rahuldab "kuhja tingimust": iga tipu võtmeväärtus on alamtippude omast suurem või sellega võrdne. Kuhja juurelement on ühtlasi ka kõige suurema võtmeväärtusega. Tavaliselt esitatakse kuhi ...

                                               

Loend (andmestruktuur)

Loend on informaatikas andmestruktuur andmeelementide hoidmiseks järjestatud kujul. Loend erineb massiivist selle poolest, et loendi maht ei ole eelmääratud. See tähendab, et olemasolevasse loendisse saab elemente lisada ja neid sealt eemaldada. ...

                                               

Massiiv (programmeerimine)

Massiiv on programmeerimises andmestruktuur, mis koosneb elementide hulgast, millest igaühel on oma indeks või võti. Elementide indeksid algavad üldjuhul nullist ja viimase massiiviliikme indeks on m a s i v i p i k u s − 1 {\displaystyle massiiv ...

                                               

Näks

Näks ehk poolbait on infoühik, mis sisaldab neli bitti. Üks näks infot edastab ühe võimaluse 16 2 astmel 4 hulgast, näiteks ühe arvudest 0 kuni 15. Kaks näksi moodustavad baidi.