ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 131




                                               

Puu (andmestruktuur)

Puu on infotehnoloogias andmestruktuur, kus andmed on paigutatud puukujuliselt. Puu koosneb tippudest nodes ja kaartest edges, mis ühendavad tippe viited. Tipud, mis on ühendatud kaarega üleval asuva tipu külge on lapsed childs ja üleval asuv tip ...

                                               

Räsipuu

Räsipuu on puu, mille lehed on alusandmestiku räsid ning ülejäänud tipud on oma alamate räsid. Räsipuu põhiline eesmärk on tõestada andmekillu kuulumist tervikusse. Sellise tegevuse keerukus on alusandmestiku suhtes logaritmiline.

                                               

Ad hoc-võrk

Ad hoc võrk ehk arvuti-arvuti vaheline võrk on automaatselt seadistuv traadita kohalik võrk, mis luuakse WiFi võimeliste arvutite vahel väliste võrguseadmete abita.

                                               

Allalaadimine

Allalaadimine on protsess, mille käigus toimub andmete ülekanne kaugsüsteemist kohalikku süsteemi. Üldiselt mõistetakse selle all andmete jäävat või ajutist salvestamist, mispuhul andmeid saab kasutada pärast kõigi faili moodustavate pakettide ko ...

                                               

ARPANET

ARPANET oli USA kaitseministeeriumi loodud esimene andmepakette vahetav arvutivõrk. Põhiline kasutusala oli teaduse arendamine. ARPANET on interneti eelkäija. DARPA loeb võrgu ehitamise alguseks aastat 1968, mil sõlmiti leping BBN Technologies-ga ...

                                               

Bluetooth

Bluetooth on standardiseeritud protokollil põhinev traadita side tehnoloogia, mis võimaldab andmeedastust telefonide, arvutite ja muude nutiseadmete vahel üle lühikeste vahemaade. 1998. aastal asutatud Bluetooth Special Interest Group vastutas st ...

                                               

Bluetooth low energy

Bluetooth low energy on juhtmevaba personaalvõrgu tehnoloogia, mis võimaldab luua Etherneti võrgu sülearvutite, mobiiltelefonide ja pihuseadmete vahel. Bluetooth Smart eesmärk on vähendada oluliselt energiatarbimist ja kulusid võrreldes klassikal ...

                                               

CAN-võrk

Controller Area Network on sõiduki siini standard, mis võimaldab sõidukis olevatel mikrokontrolleritel ja seadmetel omavahel juhtarvuti abita andmeid vahetada. CAN-siin on sõnumipõhine protokoll, mis loodi konkreetselt autotööstuses kasutamiseks, ...

                                               

Demilitariseeritud tsoon (informaatika)

Demilitariseeritud tsoon on osa omaniku arvutivõrgust, millele ligipääs välisvõrkudest, nt Internetist, on avatud kõigile ja mis on tulemüüri abil eraldatud sama omaniku sisevõrgust. Kohalik arvutivõrk eraldatakse Internetist tulemüüriga peamisel ...

                                               

FidoNet

FidoNet on kakspunktühendustel põhinev ülemaailmne arvutivõrk. Fidonet kasutas andmete edastamiseks võrgu sõlmede vahel tavalisi telefoniliine ja modemeid. Modemite andmeedastuskiirused olid reeglina vahemikus 1200 – 56 000 bit/s. Uuemal ajal lev ...

                                               

Host

Host) on arvuti, mis jagab teistele arvutitele või muudele seadmetele infot, erinevalt teistest võrguseadmetest, mis kasutavad infot liikluse korraldamiseks. Igal Interneti hostil üks või mitu unikaalset temale määratud IP aadressi. Aadressid on ...

                                               

Infrastruktuur teenusena

Infrastruktuur teenusena on pilvandmetöötluse pakkumine kasutaja teenuse arenduseks ja osutamiseks teenusepakkuja määratud infotehnoloogilise infrastruktuurina. Pilvandmetöötluse infrastruktuuri põhjal pakutakse teenuseid koos majutuse ja võrguga ...

                                               

IPsec

IPsec on internetiprotokolli turvalisuse parandamiseks loodud protokollide kogu. Sellel on mitu ülesannet: autentimine, krüpteerimine ja algoritmide kooskõlastamine. IPsec töötab andmeside võrgukihis IP paketipäise laiendusena ja autendib/krüptee ...

                                               

Kohalik host

Kohalik host on standardne hostinimi, mille aadress viitab samale arvutile, kust päring tehti. Lihtsamalt öeldes: kohalik host tähendab arvutivõrgunduses "seda arvutit ehk minu arvutit". Lisaks on olemas.localhost – reserveeritud domeeninimi, mit ...

                                               

Kohtvõrk

Kohtvõrk ehk lokaalvõrk ehk LAN on arvutivõrk, mis ühendab piiratud maa-alal, hoones jne asuvaid arvuteid ja võrguseadmeid. Kohtvõrgud võivad olla näiteks kodus, kontoris ja koolis. Kohtvõrku eristab laivõrgust üldjuhul suurem andmeedastuskiirus, ...

                                               

Laivõrk

Laivõrk on telekommunikatsiooni võrk või arvutivõrk, mille kokkuleppeline ulatus on üle 1 km. Laivõrgud kasutavad järjestikliine, mis on kaht järjestikporti ühendavad juhtmed, mida mööda liiguvad järjestikustest bittidest koosnevad järjestikandme ...

                                               

Linnavõrk

Linnavõrk on arvutivõrk, mis ühendab telekommunikatsiooniseadmeid suuremal geograafilisel alal kui kohtvõrk, aga väiksemal kui laivõrk. Tihtipeale ühendab linnavõrk mitut kohtvõrku ja selleks kasutatakse ka suurema andmeedastusvõimsusega sidekana ...

                                               

Lubaringvõrk

Lubaringvõrk ehk Token ring on IBMi arendatud determineeritud pöördumisviisiga kohtvõrgu tehnoloogia. Determineeritud pöördumisviisi korral on iga jaama jaoks võimalik saatmise algusaeg eelnevalt määratletud ja põrkeoht puudub. Lubaringvõrgus on ...

                                               

Lubasiin

Lubasiin on pöördusmeetod, kus andmete saatmine arvutivõrgus toimub signaalikaadri alusel, mis liigub järjest ühelt kasutajalt teisele. Igale kasutajale on määratud ajapiirang, mille jooksul võib see luba tema käes olla. Enne iga edastamisseanssi ...

                                               

MiFi

MiFi on lihtne kaasaskantav Wi-Fi-ruuter, mille on välja töötanud ja mida toodab Novatel Wireless. MiFi-ruutereid saab ühendada nii 3G- mobiilsidevõrku kui ka Wi-Fi-võrku. MiFi-ruuter loob umbes 10-meetrise raadiusega lokaalse kiire Wi-Fi-võrgu. ...

                                               

MILNET

MILNET oli osa ARPANETist, mis tegeles Ameerika Ühendriikide Kaitseministeeriumi salastamata võrguliiklusega. MILNET eraldus ARPANETist 1983. aastal: ARPANET jäi tööle akadeemiliseks kasutamiseks, kuid ühendus MILNETiga katkestati turvalisuse ees ...

                                               

OpenVPN

OpenVPN on avatud lähtekoodiga kommertstarkvara, mis rakendab virtuaalse privaatvõrgu tehnoloogiat, et luua turvalisi punkt-punkti ühendusi. See kasutab kohandatud turvaprotokolli, mis kasutab võtmevahetuseks SSL-/TLS-protokolle. See on võimeline ...

                                               

P2P-võrgustik

Võrdõigusvõrk, ka P2P-võrk on IT-s ja sidetehnikas võrdsete õiguste ja võimalustega võrgusõlmede kogum, milles iga osaline võib algatada sideseansi ning milles töö või ülesanded jaotatakse osalejate vahel ära. Internetis olevad seadmed saavad moo ...

                                               

P2P-võrgustiku rakendamine

P2P-võrgustik on võrdsete õiguste ja võimalustega võrgusõlmede kogum, milles iga osaline võib algatada sideseansi ning milles töö või ülesanded jaotatakse osalejate vahel ära.

                                               

Pakettkommutatsiooniga võrgu latentsusaeg

Pakettkommutatsiooniga võrgu latentsusaeg on aeg, mis kulub andmepaketi saatmiseks ühest võrgupunktist teise. Latentsusaeg koos ribalaiusega defineerivad võrgu kiirust ja võimsust. Mõõtmiseks kasutatakse kas ühesuunalist või edasi-tagasi viivitus ...

                                               

Passiivne optiline võrk

Passiivne optiline võrk ehk PON on andmeside juurdepääsutehnoloogia. Selline võrk põhineb valguskaablil. AON-ist Active Otical Network erineb PON selle poolest, et tal puuduvad trassil optilised järgurid jt elektronlülitused, üks valguskiud on üh ...

                                               

Ping (programm)

Ping on arvutivõrgu võrguühenduse diagnostikaprogramm, mille abil IP-võrgus hinnatakse hosti ligipääsetavust programmi käivitanud arvutist, samuti pakettide edastamiseks kuluvat aega. Programmi autor on Michael John Muuss.

                                               

Platvorm teenusena

Platvorm teenusena on pilvandmetöötluse pakkumine kasutaja teenuse arenduseks ja osutamiseks teenusepakkuja määratud andmetöötluse platvormina. Pilvandmetöötluse põhjal pakutakse arvutusplatvormi teenusena, mis tihti hõlmab pilve infrastruktuuri ...

                                               

Proksiserver

Proksi ehk proksiserver on arvutivõrgus server, mis vahendab infovahetust kliendi ehk päringut tegeva süsteemi ja serveri vahel. Kui vahetu ühenduse korral saadab klient oma päringud otse serverile ning server vastused kliendile, siis proksi kasu ...

                                               

Pöördproksi

Pöördproksi on proksi, mis paistab klientidele kui harilik server. Pöördproksi võtab vastu päringud klientidelt, edastab need serverile ja vahendab serveri saadud päringuvastused klientidele tagasi. Pöördproksi paigaldatakse reeglina serveri lähe ...

                                               

Salvestivõrk

Salvestivõrk ehk SAN on eriotstarbeline arvutivõrk, mis ühendab omavahel mäluseadmeid ja nendega seotud andmeservereid, et optimeerida kettakasutust ja andmete varundamist. SAN-võrgu puhul puudub traditsiooniline pühendatud? ühendus serveri ja sa ...

                                               

Serverivaba andmetöötlus

Serverivaba andmetöötlus on pilveandmetöötluse laiendusmudel, milles pilveteenuse pakkuja toimib serverina, jaotades dünaamiliselt masina ressursse. Serverivaba andmetöötluse puhul määratakse hind sõltuvalt vajalikest vahenditest, mida rakendus k ...

                                               

Siinvõrk

Siinvõrgu topoloogiaks on võrk, kus kõik klientarvutid on ühendatud ühe ja sama võrgukaabli külge. Siinvõrk on üks lihtsamaid arvutivõrke, kuhu saab ühendada mitmeid arvuteid, kuid võivad tekkida probleemid, kui kaks arvutit soovivad samal ajal h ...

                                               

Sisuedastusvõrk

Sisuedastusvõrk) on suur piirkonniti laiali paigutatud veebi puhverserverite võrk, mis on mõeldud kasutajatele kindlate omadustega ja kiirusega teenuse tagamiseks. Tuntumate CDN-i teenuste osutajate ja kasutajate hulka kuuluvad näiteks Akamai, Fa ...

                                               

Sõlm (arvutivõrgud)

Sõlm on seade, mis on ühenduses osa arvutivõrgust. Sõlmed saavad olla arvutid, pihuarvutid, mobiiltelefonid või võrguseadmed. Sõlmi, mis saavad juhtida andmeid teistesse võrgus olevatesse seadmetesse nagu ka endale, nimetatakse supersõlmedeks.

                                               

Tarkvara teenusena

Tarkvara teenusena on pilvandmetöötluse pakkumine teenusepakkuja määratud tarkvara rentimisena. Sel viisil pakutakse tarkvara teenusena interneti kaudu, nii et tarbija ei pea rakendusi oma arvutitesse installima ja käitama, mis lihtsustab tarkvar ...

                                               

Traadita võrk

Traadita võrk ehk raadiovõrk on arvutivõrk, milles edastatakse andmeid klientide ja serverite ning muude võrguseadmete vahel, ilma et kasutataks kaablit või juhet.

                                               

Tulemüür (informaatika)

Tulemüür on tarkvara või seade, mis turvakaalutlustel piirab ja reguleerib võrguliiklust arvutivõrgus või võrkude vahel vastavalt määratud reeglitele. Tavaliselt kasutatakse tulemüüri interneti ja kohaliku kohtvõrgu vahel. Tulemüüri esmane otstar ...

                                               

Tähtvõrk

Tähtvõrk on levinuim arvutivõrkude võrgutopoloogia. Tähtvõrk on niisugune võrgutopoloogia, kus kõik terminalid on ühendatud keskse arvuti, kommutaatori või jaoturiga. Tähtvõrkude hulka kuuluvad näiteks tavaline telefonivõrk, lubaringvõrk ja Ether ...

                                               

Täispuuprotokoll

Täispuuprotokoll on võrguprotokoll, mis tagab sillatud kohtvõrgule silmustevaba topoloogia. Vajalik vältimaks lõputu tsükli tekkimist topoloogias, kus kaks võrku on mitut teed pidi omavahel ühenduses.

                                               

Vahendajarünne

Vahendajarünne on andmeturbe mõiste, mis tähendab rünnakut, kus kahe otspunkti vahelist ühendust kontrollib pahatahtlik kasutaja, kellel on võimalik otspunktide vahel saadetavaid andmeid muuta.

                                               

Virtuaalne privaatvõrk

Virtuaalne privaatvõrk on privaatne ja turvaline arvutivõrk, mille loomiseks kasutatakse avalikku telekommunikatsiooni infrastruktuuri. Selliseid võrke luuakse näiteks X.25, Switched 56, kaadriretranslaatori, ATM- ja IP-tehnoloogiate abil. Intern ...

                                               

Võrguaadresside teisendus

Võrguaadresside teisendus on võrguliikluses ja ruuterites kasutatav tehnika, mis seisneb IP-pakettide päiste muutmises, nii et paistaks, nagu võrguliiklus tuleneks NAT-ruuterist, kuigi ühenduse looja oli mingi seade NAT-ruuteri "taga". Selle abil ...

                                               

Võrkandmetöötlus

Võrkandmetöötlus ehk hajatöötlus ehk võrkraalindus on paljude võrku ühendatud arvutite üheaegne kasutamine ühe ülesande lahendamiseks. Arhitektuuri poolest sarnaneb võrkandmetöötlusega pilvandmetöötlus inglise cloud computing. Nende erinevust on ...

                                               

Üleslaadimine

Üleslaadimine on andmeside liiklus väljuval suunal ühest arvutisüsteemist teise, tavaliselt suuremasse arvutisüsteemi. Kasutaja poolt vaadatuna tähendab faili üleslaadimine faili saatmist teise arvutisse, mis on seatud seda vastu võtma.

                                               

Infosüsteem

Infosüsteem on asutuse, ettevõtte, omavalitsuse, riigi, organisatsiooni jne teabe säilitamiseks ja töötlemiseks mõeldud süsteem. Eesti entsüklopeedia järgi on infosüsteem informatsiooni, selle töötlemist käsitlevate reeglite ja vajalike vahendite ...

                                               

Xanadu

Xanadu oli 1960. aastal Ted Nelsoni algatatud hüpertekstiprojekt. Selle eesmärk oli luua dokuversum, võrgukujuliselt omavahel seotud dokumentidest koosnev universaalraamatukogu. Xanadu hüpertekstikontseptsioonis oli muu hulgas ette nähtud transkl ...

                                               

Infoteadus

Infoteadus tegeleb informatsiooni kogumise, talletamise ja otsingu probleemidega. Infoteadust aetakse sageli segi informaatikaga, kuid tegelikult on tegemist laia interdistsiplinaarse valdkonnaga, mis hõlmab lisaks informaatikale veel arhiivindus ...

                                               

Andmekaeve

Andmekaeve ehk andmekaevandamine on automaatne protsess kasulike mustrite paljastamiseks suurtest andmehulkadest. Andmekaeve on võrdlemisi noor uurimisvaldkond ning selle abil püütakse leida andmeid, mis jäävad oma struktuuri või mahu tõttu tradi ...

                                               

Andmeteadus

Andmeteadus on interdistsiplinaarne valdkond, milles kasutatakse mitmeid tehnikaid ja lähenemisi, et saada teadmisi ja sügavamat arusaamist struktureeritud ja struktureerimata andmetest. Andmeteadus on seotud andmekaeve ja suurandmetega. Andmetea ...