ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 133
                                               

Krüptograafia

Krüptograafia on informatsiooni muutmine loetamatuks ilma eriteadmiste ja -vahenditeta. Minevikus aitas krüptograafia tagada kommunikatsiooni salastatust. Alates elektronarvutite leiutamisega eelmise sajandi keskel on krüptograafia ainevald laien ...

                                               

Bitcoin

Bitcoin on detsentraliseeritud digitaalne käibevahend ehk virtuaalraha ehk e-raha, millega saab kaubelda kogu maailmas. Bitcoini lõi 2008. aastal Satoshi Nakamoto pseudonüümi kandev inimene või inimeste grupp. Bitcoin on ka selle e-raha kasutamis ...

                                               

Caesari nihe

Caesari nihe, ka Caesari šiffer, Caesari salakiri on krüptograafias üks lihtsamaid ja tuntumaid šifreerimismeetodeid. See on üks asendusšifri tüüpidest, kus iga täht algsest krüpteerimata tekstist on asendatud tähega, mis on mingi kindla arvu pos ...

                                               

Cardano (platvorm)

Cardano on detsentraliseeritud platvorm, mis lubab keeruka programmeeritava väärtuse ülekandeid turvaliselt ja mastaapsemalt. Ada on krüptoraha, mis on Cardano platvormi sisse ehitatud ja toimib platvormisisese väärtusühikuna. Daedalus on krüptov ...

                                               

Dešifreerimine

Dešifreerimine on tegevus, mille käigus šifreeritud info muudetakse arusaadavaks. Mõnikord mõeldakse dešifreerimise all tundmatute või vähetuntud kirjamärkide väljalugemist.

                                               

HDCP

HDCP on Inteli arendatud digitaalse sisu kaitse krüpteerimissüsteem. HDCP võimaldab edastada krüpteeritult video- ja heliandmeid läbi DVI-, DisplayPort- ning HDMI liideste. Euroopa riikides on HDCP tehnoloogia HDTV standardiks. HDCP on mõeldud vi ...

                                               

Krüptoanalüüs

Krüptoanalüüsiks nimetatakse tegevust, mille eesmärgiks on taastada lähtetekst ilma võtmele ligipääsu omamata. Edukas krüptoanalüüs võimaldab taastada kas lähteteksti või võtme, ka võimaldab krüptoanalüüs avastada nõrki kohti süsteemis. Krüptoana ...

                                               

Krüptoloogia

Krüptoloogia on salakirjadega tegelev teadus, mis hõlmab krüptograafiat, krüptoloogilist analüüsi ja muud tegevust salakirjadega. Krüptoloogiast kui teadusest saab rääkida alles alates sellest ajast, kui hakkasid ilmuma uurimused selle teadusala ...

                                               

Krüptoraha

Krüptorahaks nimetatakse rahasüsteemi, mida traditsiooniliselt iseloomustab krüptograafilistel alustel üles ehitatud turvalisus, detsentraliseeritud isereguleeruv maksetesüsteem ning võrgu ja tarkvara läbipaistvus. Krüptoraha on üks alaliik digit ...

                                               

Kvantkrüptograafia

Kvantkrüptograafia on krüptograafia haru, mis kasutab kvantmehaanika omadusi krüptoprotokollide rakendamiseks. Tuntuim kvantkrüptograafia näide on kvantvõtmekehtestus. Erinevalt klassikalise krüptograafia võtmekehtestuse protokollidest pakub kvan ...

                                               

M-209

M-209 on kaasaskantav mehaaniline aparaat tekstide šifreerimiseks, mida kasutas USA armee põhiliselt teises maailmasõjas, kuid mis jäi kasutusse kuni Korea sõja lõpuni. Aparaadi konstrueeris Rootsi krüptograaf Boris Hagelin 1939. aastal ja see ol ...

                                               

Otsast lõpuni kontrollitavus

Otsast lõpuni kontrollitavus on demokraatlike valimiste põhimõtteid väljendav kontseptsioon e-hääletamise jaoks. Otsast lõpuni kontrollitavus koosneb individuaalsest kontrollitavusest ja universaalsest kontrollitavusest, mis õigel viisil koos rak ...

                                               

Postkvantkrüptograafia

Postkvantkrüptograafia on termin, mida kasutatakse selliste krüptograafiliste algoritmide kirjeldamiseks, mis suudavad vastu pidada kvantarvutite rünnakutele. 2018. aasta seisuga ei kuulu enamik populaarseid avaliku võtmega algoritme postkvantkrü ...

                                               

SHA

Secure Hash Algorithm ehk SHA on krüptograafiliste räsifunktsioonide perekond, mis arendati välja Ameerika Ühendriikide Riiklikus Standardite ja Tehnoloogia Instituudis koostöös Riikliku julgeolekuagentuuriga. SHA algoritmide perekonda kuuluvad S ...

                                               

Sool (krüptograafia)

Krüptograafias on sool lisaturvameede räsitud paroolide kaitsmiseks räside lekke korral. Ajalooliselt on paroole hoitud algselt lihttekstina ning seejärel räsitud kujul ilma soolamata, ent ainult räsitud paroolid on osutunud murtavaks toore jõu m ...

                                               

Šifreerimine

Šifreerimine on tegevus, mille käigus info muudetakse arusaamatuks neile, kelle eest seda varjata püütakse. Üks võimalus teksti šifreerimiseks on kirjamärkide asendamine tähtedega, numbritega või nende kombinatsioonidega, kasutades teatud koodi š ...

                                               

Teadmise puudumise protokoll

Teadmise puudumise protokoll ehk teadmise puudumise tõend on informatsiooni vahetamise meetod krüptograafias, kus üks osapool tõendab teisele väite õigsust, paljastamata midagi muud kui väite tõesust. Teisisõnu tõendaja tõestab kontrollijale, et ...

                                               

Transpordikihi turbeprotokoll

Transpordikihi turbeprotokoll) on krüptograafiline protokoll, mis turvab võrgusuhtlust näiteks internetis. TLS krüpteerib võrguühenduste segmente transpordikihis suhtluskanali otspunktides. Protokollist on kasutusel mitmeid versioone näiteks veeb ...

                                               

Trusted Computing

Trusted Computing on tehnoloogia, mille on arendanud Trusted Computing Group. Trusted Computing tehnoloogiaga arvuti käitub järjekindlalt teatud viisil ning mille täitmist kontrollib riist- ja tarkvara. Praktikas kasutab Trusted Computing tehnolo ...

                                               

Tulevikusalastus

Tulevikusalastus on krüptograafias turvaliste kommunikatsiooniprotokollide omadus, mis tagab serveri salajase võtme lekkimise korral sessioonivõtme turvalisuse. See kaitseb minevikus toimunud suhtluste dekrüptimise eest parooli või võtme lekkimis ...

                                               

Turvakest

Turvakest on krüptograafiline võrguprotokoll turvaliseks võrguteenuste opereerimiseks turvamata võrgu kaudu. Põhiliselt kasutavad seda arvutikasutajad arvutisüsteemidesse kaugsisselogimiseks. SSH võimaldab klient-server arhitektuuri puhul luua tu ...

                                               

Täiustatud krüpteerimisstandard

Täiustatud krüpteerimisstandard on 2001. aastal Ameerika Ühendriikide Riikliku Standardite ja Tehnoloogia Instituudi defineeritud krüpteerimisstandard, mis kasutab ühte võtit nii krüpteerimiseks kui ka dekrüpteerimiseks. Standardis kasutatakse al ...

                                               

Ühekordne šifriplokk

Ühekordne šifriplokk on krüptograafias kasutatav šifreerimise algoritm, mida ei ole võimalik lahti murda. Tegemist on ainsa teada oleva šifreerimise algoritmiga, mille murdmatus on matemaatiliselt tõestatud. Selleks, et šifreerimine tõesti murdma ...

                                               

X.509

X.509 on Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu standard avaliku võtme infrastruktuurile digisertifikaatide jaoks. See töötati välja seoses standardiga X.500.

                                               

Küberturvalisus

Küberjulgeoleku strateegia 2014–2017 üks kaasdokumente, "strateegia valdkondlik metoodika" defineerib küberkaitse ja -turbega seotud mõistevaldkonnad järgmiselt: kiirgusturve Emission Security ; IT süsteemide turvalisus IT Security ; arvutiturve ...

                                               

Eksploit

Eksploit on tarkvara, andmetomp või käskude jada, mis kasutab ära programmi defekti või nõrkust, et põhjustada riistvara, tarkvara või elektroonika käitumist, mis kas ei ole sihtotstarbeline või seda ei ole ette nähtud. Selline käitumine viib sag ...

                                               

Heartbleed

Heartbleed turvanõrkus on haavatavus OpenSSL krüptograafiatarkvaras, mis on laialdaselt kasutusel olev implementatsioon transpordikihi turbeprotokollist. Esimest korda tekkis turvanõrkus tarkvaras aastal 2012 ning avalikuks sai see 2014. aastal. ...

                                               

EternalBlue

EternalBlue on USA Riikliku Julgeolekuagentuuri arendatud turvaauk endiste NSA töötajate tunnistuste põhjal. Turvaaugu lekitas häkkerirühmitus Shadow Brokersite 14. aprillil 2017 ning oli osa ülemaailmsest WannaCry lunavara rünnakust, mis leidis ...

                                               

Kräkker

Kräkker on isik, kes kasutab ära tehniliste süsteemide, eriti arvutisüsteemide ebakindlust või puudujääke viisil, mis on vastuolus seaduste ja moraalinormidega. Esimesed kahjulike tagajärgedega sissemurdmised arvutitesse toimusid 1980. aastate te ...

                                               

Küberkerksus

Küberkerksus on seisund, olukord või omadus, kus organisatsioon suudab oma teenuseid pakkuda ka pidevate küberrünnakute olukorras ning neile vaatamata. Jätkuvate küberrünnakute kontekstis populariseeris seda mõistet Maailma Majandusfoorumi dokume ...

                                               

Momo väljakutse

Momo väljakutse on küberkiusamise vorm, mis levib sotsiaalmeedia ja mobiiltelefonide kaudu. Rakendus annab kasutajale mitmeid ohtlikke ülesandeid. Momo väljakutse sai avalikkuse tähelepanu 2018. aasta juulis. "Momo" esitajad püüavad veenda inimes ...

                                               

Nullpäeva turvaauk

Nullpäeva turvaauk) on tarkvara nõrkus, mis ei ole teada nendele, kes sooviks seda kõrvaldada. Kuniks haavatavust ei ole parandatud, saavad häkkerid seda ära kasutada, mõjutades arvutiprogramme, andmeid, teisi arvuteid või võrke. Rünnakut, mis te ...

                                               

Tarkvara turvaauk

Arvutiteaduses nimetatakse tarkvara turvaauku nõrkuseks programmi ühesehituses, mida saab ründaja kuritarvitada pahatahtlikel eesmärkidel, näiteks et arvutisüsteemile ligi saada või volitamata rünnatavast süsteemist infot hankida. Turvanõrkuse är ...

                                               

Valge kaabu

Valge kaabu on netislängi termin, mis viitab eetilisele häkkerile või küberturvalisuse eksperdile, kes on spetsialiseerunud sissetungitestimisele, et tagada asutuse infosüsteemide turvalisus. Erinevalt pahatahtlike kavatsustega musta kaabu häkker ...

                                               

WikiLeaks

WikiLeaks on rahvusvaheliselt tegutsev mittetulunduslik organisatsioon, mis tegeleb salastatud, sageli poliitiliselt tundlikke teemasid käsitlevate dokumentide avaldamisega, üritades tagada dokumentide üleandjatele anonüümsust. Seltskond on hoidn ...

                                               

Amdahli seadus

Amdahli seadus on informaatikas arvutiteadlase Gene Amdahli esitatud eeskiri, mis ennustab ligikaudselt, kui palju arvutiprogramm kiireneb juhul, kui osa programmist optimeeritakse. Näiteks kui programmist 80% täidetakse järjestikuselt ja 20% on ...

                                               

Eelisasendus

Eelisasendus tähendab seda, et teatud algoritm – plaanur – saab peatada töös oleva protsessi töötlemise, eelistades sellele kõrgema prioriteediga protsessi ja lükates selle töötlusse.

                                               

Einestavad filosoofid

Einestavad filosoofid on informaatikas klassikaline mudel probleemist, mis käsitleb mitmelõimeliste protsesside sünkronisatsiooni. Tänapäeval on lisatud selle probleemi käsitlemine enamiku informaatikapõhist kõrgharidust pakkuvate koolide ainekavva.

                                               

Hajusarvutus

Hajusarvutus on töömahukate arvutusülesannete lahendamine, kasutades kahte või enamat arvutivõrku ühendatud arvutit. Hajusarvutus kujutab endast paralleelarvutuse erijuhtu. Paralleelarvutus on ühe arvutusülesande eri osade samaaegne lahendamine m ...

                                               

Multitegumtöö

Informaatikas tähendab multitegumtöö mingi kindla aja jooksul mitme eri ülesande samaaegset täitmist. Multitegumtöö käigus ei oota arvuti käimasoleva protsessi lõppu ega täida ülesandeid järjepanu, vaid on valmis pooleli oleva ülesande kõrval uut ...

                                               

Paralleelarvutus

Paralleelarvutus on arvutamise tüüp, kus paljud arvutused toimuvad samaaegselt. See tugineb põhimõttel, et tihtipeale saab suured probleemid jagada väikesteks osadeks, mida saab omakorda samaaegselt lahendada. Parallelismi on rakendatud juba pikk ...

                                               

Semafor (programmeerimine)

Semafor on informaatikas andmestruktuur, mis võimaldab piirata määratud koodi sektsiooni väärtustamist nii, et seda saab korraga teha kuni n lõime. Semafore kasutatakse programmi protsesside sünkroonimises, kus ülesanne vajab kindlat ülemist piir ...

                                               

SSE2

SSE2 on IA-32 SIMD käsustik. SSE2 võttis esmakordselt kasutusele Intel oma Pentium 4 protsessoris aastal 2001. See on varasema SSE-käsustiku laiendus, mis on mõeldud täielikult välja tõrjuma MMX-käsustikku. SSE2-ga lisati SSE-le 144 uut käsku. Kä ...

                                               

Superarvuti

Superarvuti on arvuti, mis kuulub esimeste hulka oma töötlusvõimsuse, eriti arvutuskiiruse poolest. Superarvuteid hakati looma 1960. aastatel, Seymore Cray oli üks peamisi superarvutite väljatöötajaid Control Data Corporationis CDC. 1972. aastal ...

                                               

Tarkvara

Tarkvara ehk arvuti tarkvara on masinloetav juhend, mis suunavad arvuti protsessorit spetsiifilisi toiminguid sooritama. Tarkvara hõlmab kõiki mittefüüsilisi arvuti tööks vajalikke või rakenduslikke komponente, eelkõige arvutiprogramme ning nende ...

                                               

3DMark

3DMark on jõudluse testimise programm, mille töötas välja Futuremark Corporation, et hinnata Microsoft Windowsit kasutava arvuti jõudlust nii 3D-graafika visualiseerimise kui ka keskprotsessori koormustaluvuse seisukohast. Testi põhjal annab 3DMa ...

                                               

Analoogseadmete pistikprogrammid

Pistikprogramm analoogseadmest on digitaalne liides mis töötab muusikatarkvaras. Emulatsioon on elektroonilise seadme jäljendamine arvuti abil loodud programmeeritud pistikprogrammi näol. Emuleeritud pistikprogrammi abil on võimalik heli moonutad ...

                                               

Archibus

Archibus on kinnisvarahalduse tarkvara, mille abil on võimalik hallata kogu kontserni vara. Archibusi tarkvara kasutatakse kogu maailmas ligi 15 miljoni hoone haldamiseks. Tänapäeval on väga populaarne ehitustehniliste jooniste ja BIM-mudelite ka ...

                                               

Arvutiprogramm

Arvutiprogramm on arvutile arusaadavate käskude kogum. Arvutiprogramm on kirjutatud kindlas programmeerimiskeeles, madala taseme keelte puhul ka kindlale arvutiarhitektuurile. Enamasti kompileeritakse programmid arvutile arusaadavasse vormingusse ...

                                               

Baitkood

Baitkood on käsustiku vorm, mis on projekteeritud tõhusaks käivitamiseks tarkvaralise interpretaatori poolt. Erinevalt inimloetavast lähtekoodist koosneb baitkood kompaktsetest numberkoodidest, konstantidest ja viidetest, mis kodeerivad kompilaat ...