ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 151
                                               

Volikogu

Volikogu on Eestis ühiskondliku organisatsiooni esinduskogu, kohaliku omavalitsuse üksuse valla või linna esinduskogu või kui organisatsiooni põhikiri näeb ette sellise nimetuse. Vajadus kasutada sellist volitusega esindamist tuleneb organisatsio ...

                                               

Võimude lahusus

Võimude lahusus on seadusandliku, täidesaatva ja kohtuvõimu lahus hoidmise põhimõte. Võimude lahususe idee elemente oli juba antiikajal. Uusajal käsitles seda ideed esimesena põhjalikumalt inglise filosoof John Locke, kes väitis, et seadusandlik ...

                                               

Välispoliitiline doktriin

Välispoliitiline doktriin on riigi avalik seisukohavõtt mingis välispoliitilises küsimuses. Kõige arvukamalt kasutatakse seda mõistet seoses USA-ga. Välispoliitilise doktriini esitavad sageli presidendid ja see kannab sageli selle esitanud isiku ...

                                               

Absolutism

Absolutism on valitsemisvorm, mille korral riigijuhile kuulub piiramatu võim. Tavaliselt kasutatakse seda mõistet monarhide puhul ja seetõttu käsitletakse terminit absoluutne monarhia enamasti absolutismi sünonüümina. Ometi on mitmel 20. sajandi ...

                                               

Aristokraatia

Aristokraatia ehk parimate võim on valitsemise kord, kus võim kuulub päritavate eesõigustega üliklikule vähemusele; vastandub monarhiale ja demokraatiale. Esimesena kirjeldas sellist riiki Platon oma teoses "Riik". Vanaaja riikides oli tegemist h ...

                                               

Autokraatia

Autokraatia ehk isevalitsus on valitsemise vorm, kus kogu võimutäius on ühe inimese käes. Autokraati ehk isevalitsejat nimetatakse mõnel juhul ka näiteks imperaatoriks. Tänapäeval on see tihtipeale sünonüüm sõnadele despoot ja diktaator, kuigi ne ...

                                               

Autoritarism

Autoritarism on riigi või organisatsiooni valitsemise vorm, kus võimul olijad otsustavad valitsetavate küsimuste üle ilma, et need, kelle üle valitsetakse saaksid oma arvamust avaldada. Riigi juhtimisel võib autoritarism olla kas sõjaväeline või ...

                                               

Despootia

Despootia sõnast δεσπότης valitseja) on valitsusvorm, mille puhul üksainus autoriteet – kas üksikisik või omavahel seotud rühm inimesi – omab riigis absoluutset poliitilist võimu. Klassikaliselt on despootia riik, kus üks mees kasutab ja käsutab ...

                                               

Diktatuur

Diktatuur on autokraatlik valitsemisvorm, milles juhil ehk diktaatoril on piiramatu võim otsuste tegemisel. See on mitte millegagi piiratud, seadustega kitsendamata, jõule toetuv võim. Diktatuuris puudub valitsuse vahetamise demokraatlik võimalus ...

                                               

Gerontokraatia

Gerontokraatia on oligarhia liik, kus valitsejad on oluliselt vanemad kui enamik riigi täiskasvanud elanikkonnast. Näiteks Nõukogude Liidu valitsemiskorda stagnatsiooniajal enne Mihhail Gorbatšovi nimetati gerontokraatiaks. Kui 1952. aastal oli P ...

                                               

Hertsogkond

Hertsogkond on territoorium, lään või maaomand, mida valitseb hertsog või hertsoginna. Mõned hertsogkonnad olid suveräänsed aladel, mis ühendati alles Uusajal nagu Saksamaa ja Itaalia. Samas teised olid allüksused nendele kuningriikidele, mis ühe ...

                                               

Juhitud demokraatia

Mõiste juhitud demokraatia märgib formaalselt demokraatlikku riigikorda, mis tegelikult toimib autokraatliku valitsusviisina. Selline valitsusvorm tekib reeglina siis, kui vabadel ja õiglastel valimistel võidab suure enamusega populistlik poliiti ...

                                               

Kaksikmonarhia

Kaksikmonarhia tekib, kui kaht eraldi kuningriiki valitseb sama monarh, järgitakse sama välispoliitikat, eksisteerib kahepoolne tolliliit ja omatakse kombineeritud sõjaväge, kuid muul viisil ollakse iseseisev. Mõistet kasutatakse tavaliselt Austr ...

                                               

Konstitutsiooniline monarhia

Konstitutsiooniline monarhia ehk põhiseaduslik monarhia on riigikord, kus monarhi võim on piiratud põhiseaduse ja teiste seadustega. Põhiseaduslik monarhia võib olla demokraatlik.

                                               

Mark (territoorium)

Mark viitab piirimaaga sarnasele piiriäärsele alale, nagu Walesi margid, piirialad Inglismaa ja Walesi vahel. Frangi Karolingide ajal laienes sõna kasutamine üle Euroopa. Erinevalt puhvertsoonist on mark tavaliselt ühe riigi võimu all ja kindlust ...

                                               

Meritokraatia

Meritokraatia ehk talentide valitsus on riigikord, milles puudub parlamentaarne institutsioon ning täitevvõimu teostavad ametnikud valitakse ametikohale nende võimeid ja oskusi hinnates. Meritokraatia väärtustab haritust, kompetentsi ja võimekust ...

                                               

Monarhia

Monarhia on riigi valitsemisvorm, mille eesotsas on üksikisik, kelle võim võib olla kas piiramatu, piiratud või sümboolne.

                                               

Ohlokraatia

Ohlokraatia on demokraatia väärastunud vorm, kõige halvema ja amoraalsema massi valitsus. Mõiste võttis kasutusele Vana-Kreeka kirjanik Polybios. Sellega on tegemist juhul, kui rahvamassid hakkavad vägivallatsema ning seaduslikkus ja kord kaovad ...

                                               

Oligarhia

Mõistet on kasutatud 1990. aastate Venemaa kohta, kus üksikute inimeste kätte koondusid suured varandused, mille kaudu nad said kontrollida poliitilist võimu riigis. 1990. aastate Venemaa finantsoligarhe: Roman Abramovitš – Millhouse Capital Sibn ...

                                               

Parlamentaarne vabariik

Parlamentaarne vabariik on parlamentarismi vorm, kus riigipeaks on president või riigipea puudub. Riigipeal on parlamentaarses vabariigis tavaliselt vaid esindusfunktsioon.

                                               

Plutokraatia

Plutokraatia ehk timokraatia ehk rikaste valitsus on valitsusvorm, kus otsustamine on tsentraliseeritud ja otsustusõigus on vaid riigi rikastel kodanikel. Riigis valitseb tavaliselt suur majanduslik ebavõrdsus ja väike sotsiaalne mobiilsus. Pluto ...

                                               

Poolpresidentaalne vabariik

Poolpresidentaalne süsteem on valitsussüsteem, mille puhul riiki juhib president koos peaministri ja valitsusega. Poolpresidentaalne vabariik erineb parlamentaarsest vabariigist otseselt valitud riigipea poolest, ning presidentaalsest vabariigist ...

                                               

Protektoraat

Protektoraat ehk kaitsevalitsus või kaitsevaldus on riiklik sõltuvuse vorm, mille puhul üks riik on ebavõrdse rahvusvahelise lepingu alusel loovutanud teisele riigile õiguse esindada teda rahvusvahelistes suhetes ning juhtida tema kaitse- ja väli ...

                                               

Seisuslik monarhia

Seisuslik monarhia on Euroopas 12.–13. sajandil välja kujunenud riigivorm, mille puhul riigi eesotsas on kuningas, kellele annab nõu seisuste esinduskogu. Seisused on pärilikud ja hierarhiliselt järjestatud. Ühiskonna stabiilsuse tagab seisusliku ...

                                               

Suurhertsogkond

Suurhertsogkond, ka suurhertsogiriik, on territoorium, mille riigipea on monarh, kas suurhertsog või suurhertsoginna. Tänapäeval on ainus säilinud suurhertsogkond Luksemburg. Siiski on mõned ajalooliste suurhertsogkondade endised valitsevad perek ...

                                               

Erootika

Erootika on inimese seksuaalsuse ja erootilise armastusega seotud ühiskonnaelu- ja kultuurinähtuste valdkond ning nendega seotud teadmiste valdkond. Kitsamas mõttes mõistetakse erootika all otseseid või fantaasia või kunstiteostega vahendatud est ...

                                               

Parafiilia

Parafiilia on seksuoloogias normist kõrvale kalduv seksuaalne käitumine või eelistus. Individuaalselt on parafiiliate puhul tegemist isiku seksuaalse eelistusega. Kultuuri poolt tingituna võivad aga paljud seksuaalsed eelistused osutuda paradoksa ...

                                               

Kronofiilia

Kronofiilia on eksklusiivne või valdav seksuaalne eelistus nooremate või vanemate armastuspartnerite vastu.

                                               

Urolaania

Urolaania on parafiilia vorm, mille puhul tuleneb seksuaalne erutus uriinist. Urolaania nimetus tuleneb kreekakeelsetest sõnadest ouron - kusi ning lagneia - lõbu, tähendades otsetõlkes "lõbu kusest". Urolaania kui parafiilia puhul võidakse uriin ...

                                               

Seksuaalne sättumus

Seksuaalne sättumus ehk seksuaalne orientatsioon on püsiv romantiline või seksuaalne külgetõmme vastassoost, samast soost, mõlemast soost või enam kui ühest soost inimeste vastu. Enamasti on siis külgetõmme hõlmatud terminitesse "heteroseksuaalsu ...

                                               

Aseksuaalsus

See artikkel räägib aseksuaalsusest inimühiskonnas; mittesugulise paljunemise kohta looduses vaata artiklit mittesuguline paljunemine Aseksuaalsus on seksuaalse külgetõmbe puudumine. Samuti madal või puuduv huvi seksuaalsete tegevuste vastu. Asek ...

                                               

Bifoobia

Bifoobia on vastumeelsus biseksuaalsuse vastu ja biseksuaalsete inimeste kui sotsiaalse rühma või indiviidi suhtes. Bifoobia võib võtta vormi, mis eitab biseksuaalsust kui ehtsat seksuaalset sättumust või taastoota negatiivseid stereotüüpe biseks ...

                                               

Biseksuaalsus

Biseksuaalsus ehk biseksuaalne sättumus on seksuaalne sättumus, millele on iseloomulik romantiline või seksuaalne külgetõmme mõlemast soost isikute poole ning neile isikutele suunatud seksuaalkäitumine. Biseksuaalsuseks nimetatakse ka seksuaalset ...

                                               

Gei

Gei on meessoost homoseksuaalne inimene: mees, kes kogeb romantilist armastust või seksuaalset külgetõmmet teiste meeste vastu. Mõistet "gei" kasutatakse ka selleks, et väljendada seksuaalset identiteeti. Sõna kasutatakse vahel ka üldnimetusena n ...

                                               

Heteroseksuaalsus

Heteroseksuaalsus ehk heteroseksuaalne sättumus on seksuaalne sättumus, millele on iseloomulik romantiline või seksuaalne külgetõmme vastassoost isikute poole ning vastassoost isikutele suunatud seksuaalkäitumine. Heteroseksuaalsuseks nimetatakse ...

                                               

Homoseksuaalsus

Homoseksuaalsus on samast soost inimeste vaheline romantiline või seksuaalne huvi või käitumine, mis võib avalduda seksuaalse orientatsiooni, eelistuse või identiteedina. Seksuaalse orientatsiooni ehk sättumusena on erootiline armastus ja suguiha ...

                                               

Kapis olemine

Kapis olemine on mõiste, mida kasutatakse lesbi, gei, biseksuaalsete, transsooliste jne inimeste kohta, kes ei ole avalikustanud enda seksuaalset sättumust või sooidentiteeti ning sellega seotut nagu seksuaalset identiteeti ja seksuaalkäitumist. ...

                                               

Kapist välja tulemine

Kapist väljatulemine on metafoor selle kohta, kui LGBT-inimene jagab enda seksuaalset sättumust või sooidentiteeti teise inimesega. Mõistet kapist väljatulemine võidakse mõnikord kasutada ka mitte-LGBT teemade puhul. Kapist väljatulemist on raami ...

                                               

Lesbi

Lesbi on naissoost homoseksuaalne inimene: naine, kes kogeb romantilist armastust või seksuaalset külgetõmmet teiste naiste vastu. Mõistet "lesbi" kasutatakse ka selleks, et väljendada seksuaalset identiteeti või seksuaalkäitumist olenemata isiku ...

                                               

Lesbofoobia

Lesbofoobia koosneb erinevatest negatiivsuse vormidest, mis on suunatud nii lesbide kui üksikisikute kui ka paaride või kui sotsiaalse rühma vastu. Lesbofoobia tugineb bioloogilise soo, sotsiaalse soo, seksuaalse sättumuse, lesbi identiteedi ja s ...

                                               

Meestega seksivad mehed

Meestega seksivad mehed on meessoost isikud, kes astuvad samast soost isikutega seksuaalsesse tegevusse olenemata sellest, kuidas nad end identifitseerivad. Paljud neist ei määratle end seksuaalselt gei, homoseksuaalse või biseksuaalse inimesena. ...

                                               

Mitteheteroseksuaalsus

Mitteheteroseksuaalsus on seksuaalne sättumus või seksuaalne identiteet, mis ei ole heteroseksuaalne. Mõiste aitab defineerida "ideed, mis on norm ja kuidas konkreetne grupp erineb sellest normist". Mitteheteroseksuaalsust kasutatakse üldises aka ...

                                               

Panseksuaalsus

Panseksuaalsus on romantiline, seksuaalne või emotsionaalne külgetõmme inimeste vastu olenemata nende bioloogilisest või sotsiaalsest soost. Panseksuaalsed inimesed võivad end nimetada soopimedateks. Seda seetõttu, kuna bioloogiline ega sotsiaaln ...

                                               

Polüseksuaalsus

Polüseksuaalsus on külgetõmme mitme soo poole. Polüseksuaalsus on seksuaalne identiteet, mida kasutavad inimesed, kelle arvates viitab mõiste "biseksuaalsus" sookahesusele ning sellest tulevale heteroseksuaalsuse ja homoseksuaalsuse vastandumisel ...

                                               

Seksuaalse sättumuse bioloogiline alus

See artikkel tutvustab seksuaalse sättumuse kujunemise võimalikke bioloogilisi põhjuseid ja selle alast uurimistööd. Bioloogia ja seksuaalse sättumuse vaheline seos on teaduses jätkuvaks uurimisaineks. Siiani ei ole suudetud kindlaks teha tegurit ...

                                               

Seksuaalse sättumuse keskkondlik alus

See artikkel tutvustab seksuaalse sättumuse kujunemise võimalikke keskkonnaga seotud põhjuseid ja selle alast uurimistööd. Keskkonna ja seksuaalse sättumuse vaheline seos on teaduses jätkuvaks uurimisaineks. Siiani ei ole suudetud kindlaks teha t ...

                                               

Seksuaalsete sättumuste statistika

See artikkel tutvustab statistilisi andmeid eri seksuaalsete sättumuste leviku kohta ja nende saamise viise. Seksuaalsete sättumuste statistikad erinevad üksteisest tuntavalt. Seetõttu on igasugused hinnangud heteroseksuaalsete, biseksuaalsete ja ...

                                               

Antropoloogia

Antropoloogia on teadusharu, mis uurib inimest kui bioloogilist ja sotsiaalset olendit, tema iseärasusi ja põlvnemist. Antropoloogia on ka teadus inimesest kui ühiskondlikust olevusest, kultuurikandjast. Eelkõige on tegu võrdleva teadusega, mis e ...

                                               

Arenguantropoloogia

Arenguantropoloogia on antropoloogia haru, mis vaatleb arenguabi ja arengueesmärkide taga peituvaid ideaale ja ideoloogiat ning praktilist mõju ühiskondadele. Üheks levinumaks arenguideaaliks on moderniseerumine. See tähistab muutust, mille keskm ...

                                               

Füüsiline antropoloogia

Füüsiline antropoloogia ehk inimeseteadus uurib inimest kui bioloogilist olendit, tegeleb peamiselt inimese füüsilise karakteristika uurimise ja analüüsiga, uurib tema iseärasusi ja on põlvnemist käsitlev teadusharu: uuritakse inimese bioloogilis ...