ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 182
                                               

Durbe kihelkond

Krohten, Krotes muiža, Gross-Lahnen, Dižlāņu muiža, Padohnen, Padones muiža, Warwen, Vārves muiža. Gross-Duppeln, Diždupeles muiža, Aistern, Aizteres muiža, Altenburg, Vecpils muiža, Klein-Ilmajen, Mazilmaja, Leegen, Lieģu muiža, Ligutten, Ligute ...

                                               

Grobiņa kihelkond

Bukamesch, Batpurvi, Preekuln-Elkeseem, Elkuzemes muiža, Gawesen, Gaviezes muiža, Perkohn, Perkoni, Sarraicken, Saraiķu muiža, Fischröden, Dižizriedes muiža, Preekuln-Assieten, Priekules Asītes muiža, Polangen, Palanga, Illien, Iļģu muiža, saksa ...

                                               

Kuldīga kreis

Kuramaa kubermangu haldusjaotuse ja -asutuste eripäraks oli Kuramaa hertsogiriigi ajast jäänud korraldus, kus kreisi taseme haldusasutused ei olnud igas kreisis-maakonnas, vaid kahe kreis üle tegutsesid haldus- ja politseiasutused Oberhauptmannsc ...

                                               

Kuldīga kihelkond

saksa keeles Amt-Goldingen, läti keeles Kalna muiža, kõrvalmõisad: Welsen, Vedzes muiža; Schrundeneek, Skrundenieki Wagenhof, Vāgas muiža Usmaiten, Usmas muiža Warduppen, Vārdupes muiža Groß-Rönnen, Lielrendas muiža, kõrvalmõis: Neuhof Erbprinzen ...

                                               

Talsi kreis

Talsi keskuseks oli Talsi saksa keeles Talsen, kreisi kuulus veel 4 kihelkonda politischen kirschspiel: Kandava kihelkond Kirchspiel Kandau, Talsi kihelkond Kirchspiel Talsen, Ārlava kihelkond Kirchspiel Erwahlen. Sabile kihelkond Kirchspiel Zabeln,

                                               

Sabile kihelkond

Asuppen, Aizupes muiža, Unterlangsehden, Lankserde, Engelzeem, Eņģeļu muiža, Brinckens Pedwahlen, Briņķu Pedoles muiža, Plahnen, Plāņu muiža, Sahrzen, Sārcenes muiža, Alt-Warriben, Vecvariebas muiža, Neuwacken, Neivakenes muiža, Kallitzen, Kališi ...

                                               

Talsi

Talsi on linn Lätis Kurzemes, Talsi piirkonna keskus. Linn asub Vilkmuiža järve ja Talsi järve kallastel. Linnas on avalik raamatukogu. linnas asuv 55 puurauk on siluri Adavere lademesse kuuluvate Irlava kihtide stratotüüp.

                                               

Tukumsi kreis

Kuramaa kubermangu haldusjaotuse ja -asutuste eripäraks oli Kuramaa hertsogiriigi ajast jäänud korraldus, kus kreisi taseme haldusasutused ei olnud igas kreisis-maakonnas, vaid kahe kreis üle tegutsesid haldus- ja politseiasutused Oberhauptmannsc ...

                                               

Tukums

Tukums asus kuralaste Vanema muinasmaakonnas. Asulat on esimest korda kirjalikult mainitud aastal 1253. Asudes strateegiliselt tähtsal kohal olles väravaks Kuramaale, oli see Liivi ordu ordumeistrite isiklikus valduses. Keskajal oli Tukums alev k ...

                                               

Tukumsi kihelkond

Gross-Spirgen, Spirgus muiža, kõrvalmõis: Tilmannshof, Tilmaņu muiža Jaunmokase loss Neu-Moken, kõrvalmõisad: Harsenhof, Jaunmuischneeks Wilxaln, Vilksalas muiža, kõrvalmõis Peterthal, Pētertāles muiža. Wilkajen, Vilkājas muiža, kõrvalmõis: Lange ...

                                               

Ventspilsi kreis

Ventspilsi kreisilinn oli Ventspils saksa keeles Wendau, kreisi kuulusid veel 3 kihelkonda politischen kirschspiel: Dundaga kihelkond Kirchspiel Dondangen. Piltene kihelkond Kirchspiel Pilten, Ventspilsi kihelkond Kirchspiel Wendau,

                                               

Piltene kihelkond

Garsden, Gārzdes muiža, Pussen, Puzes muiža, Wensau, Venzavas muiža. Abaushof, Abavas muiža, Popen, Popes muiža, Schleck, Zlēku muiža, Ugahlen, Ugāles muiža, Pusseneeken, Puzenieku muiža, Tergeln, Tārgales muiža, Laxdienen, Lagzdienas muiža, ,

                                               

Nassau hertsogkond

Nassau hertsogkond või lihtsalt Nassau oli aastatel 1806 kuni 1866 sõltumatu riik, paiknedes tänapäevastel Rheinland-Pfalzi ja Hesseni liidumaadel. See oli Reini Liidu ja hiljem Saksa Liidu liikmesriik. Seda valitses Nassau dünastia. Hertsogkond ...

                                               

Kuramaa asehaldurkond

Kuramaa asehaldurkond moodustati 26. jaanuaril 1796, mil keisrinna Katariina II laiendas mujal Venemaa aladel kehtinud asehalduskorralduse ka Kuramaale. Selline korraldus osutus lühiajaliseks, sest sama aasta augustis asehaldurkond kaotati ja sel ...

                                               

Gardemariin

Gardemariin oli keiserlikul Venemaal aastail 1716–1917 mereväes mitšmanist madalam sõjaväeline auaste. Aastatel 1716–1752 ja 1860–1882 oli gardemariini auaste riviauaste; ülejäänud ajal nimetati gardemariinideks mereväeõppeasutuste kasvandikke. A ...

                                               

Jalaväekindral

Venemaa keisririigisis anti auastet vene генерал от инфантерии välja kuni 1763. aastani ja uuesti 1796. aastast. See oli teenistuastmete tabelis II klassi auaste. Mereväes vastas sellele admirali ja tsiviilteenistuses tõelise salanõuniku auaste. ...

                                               

Kindralfeldmarssal (Venemaa)

Auastme kehtestas tsaar Peeter I. Esimest korda anti see 1700. aastal. Esialgu oli sellest madalam kindralfeldmarssal-leitnandi, seejärel kindral en chef´i auaste. Pärast viimase ümbernimetamist 1790. aastatel oli kindralfeldmarssalist madalam au ...

                                               

Kornet (auaste)

Kornet oli ratsaväe lipniku sõjaväeline auaste. Korneti auaste arenes välja eskadroni lipukandjast ning oli enamikus riikides alates 15. sajandist ratsaväeohvitseri madalaim auaste. 19. sajandi teisel poolel asendati nooremleitnandi auastmega. Ve ...

                                               

Mitšman

Venemaa keisririigi mereväes kehtestati see auaste 1732. aastal. Teenistusastmete tabelis vastas see kuni 1796. aastani XIV astmele, 1796–1884 oli see XII, alates 1884. aastast X teenistusaste. 1732. aastal vastas mitšmanile jalaväes praporštšiku ...

                                               

Polkovnik

Polkovnik on Vene sõjaväeline auaste, mis vastab kolonelile. Vabadussõja ajal oli ka Eesti Rahvaväes kasutusel polkovniku auaste, mis pärast 1924. aasta auastmete reformi asendati koloneli auastmega. NATO riikides nimetatakse polkovnikuteks ka Le ...

                                               

Porutšik

Porutšik oli nooremohvitseride sõjaväeline auaste, mis vastas leitnandi auastmele, Poola, Tšehhi ja Venemaa Keisririigi sõjaväes. Porutšik ehk käsundusohvitser ; algselt olid porutšikud roodu- või ratsaväeeskadroni ülema abid. Venemaa sõjaväeteen ...

                                               

Praporštšik

Venemaa keisririigi teenistusastmete tabelis oli praporštšiku auaste kasutusel alates aastast 1730. Enne seda oli samaväärne Fähnrich i vene keeles фендрик auaste. Aastatel 1730–1884 oli kaardiväe praporštšik XII klassi, ja samal perioodil jalavä ...

                                               

Kaasani sõjaväeringkond

Kaasani sõjaväeringkond oli aastatel 1864–1918 ja 1945–1946 Venemaa keisririigi ja Nõukogude Liidu relvajõudude koosseisu kuulunud piirkondlik operatiiv-strateegiline väekoondis. Sõjaväeringkond moodustati 1864. aastal ja see selle koosseisu kuul ...

                                               

Moskva sõjaväeringkond

Moskva sõjaväeringkond oli Venemaa Keisririigi, NSV Liidu ja Venemaa Föderatsiooni sõjaväeringkond aastail 1864–2010. Ringkond moodustati 6. augustil 1864 Venemaa 12 kubermangu territooriumil. Sõjaväeringkond hõlmas Moskva, Tveri, Jaroslavli, Vol ...

                                               

Peterburi sõjaväeringkond

Peterburi sõjaväeringkond oli 1864. aastal moodustatud Venemaa Keisririigi territoriaalkaitsepiirkond. Peterburi SR-i liideti 1870. aastal enamik Riia sõjaväeringkonnast, 1905. aastast kogu Soome sõjaväeringkond. Sõjaväeringkond piirnes edelas Vi ...

                                               

Venemaa Keisririigi Siseministeerium

Venemaa Keisririigi Siseministeerium oli 1802. aastal keiser Aleksander I poolt algatatud Venemaa keisririigi riigihaldusreformi käigus moodustatud riikliku julgeoleku, sisejulgeoleku, siseturvalisuse, kinnipeetute ja süüdimõistetute valve, avali ...

                                               

Ohranka

Ohranka, ametliku nimetusega Venemaa Keisririigi Siseministeeriumi Politseidepartemangu ühiskondliku korra ja rahu kaitsejaoskond moodustasid Venemaa Keisririigi Siseministeeriumi Politseidepartemangu poliitilise politsei Politseidepartemangu eri ...

                                               

Pristav

Pristav oli Venemaa keisririigis algselt haldusüksuse – maakonna politseiametnik, kelle pädevuses oli maakonna ühe osa korrakaitsepolitseilised ülesanded. Pristavid allusid ametialaselt läbi kubermangu või kubermangulinna politseijuhi, kes määrat ...

                                               

Sandarmikorpus

Sandarmikorpus, alates 1875. aastast Üksik Sandarmikorpus, kõnekeeles ka sandarmeeria oli 1826–1917 tegutsenud Venemaa Keisririigi poliitiline politsei: riikliku julgeolekusüsteemi täidesaatev osa, mille ülesandeks oli võitlus riigiametnike korru ...

                                               

KGB

NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee ehk KGB oli Nõukogude Liidu riikliku julgeoleku, sisejulgeoleku ja välisteabehanke ametkond, mis tegutses ajavahemikus 5. juulist 1978 kuni 6. novembrini 1991. Nõukogude Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee lood ...

                                               

Alfa (terrorismivastane eriüksus)

Venemaa Föderatsiooni Föderaalse Julgeolekuteenistuse Eriotstarbelise Keskuse Valitsus A, ka lihtsalt Alfa, on Venemaa terrorismivastane eriüksus, mis moodustati 1974. aastal NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee terrorismivastane eriüksusena.

                                               

Eriosakond

Eriosakond oli NSV Liidu sõjaväes ja sõjaväestatud asutuste juures sõjalise vastuluurega tegelenud, NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee koosseisu kuulunud allüksused, mille keskasutuseks oli NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee Kolmas Valitsus ...

                                               

KGB esimeeste loend

Käesolevas artiklis on loetletud Nõukogude Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee, üldtuntud kui KGB, esimehi ja nende asetäitjaid. NSVL Riikliku Julgeoleku Komitee juht oli NSV Liidu Ministrite Nõukogu juures asuva Riikliku Julgeoleku Komitee esimees ...

                                               

Lubjanka

Lubjanka on Moskvas Lubjanka väljakul asuva Venemaa FSB ning endise NSV Liidu KGB peakorteri ja hoonetekompleksi kõnekeelne nimetus. Nõukogude ja Venemaa julgeolekuasutuste töötajate žargoonis nimetati hooneid ka "suureks majaks".

                                               

NSV Liidu Ministrite Nõukogu juures asuv Riikliku Julgeoleku Komitee

NSV Liidu Ministrite Nõukogu juures asuv Riikliku Julgeoleku Komitee oli Nõukogude Liidu riikliku julgeoleku ja teabehanke ametkond ajavahemikul 15. märtsist 1954 – 5. juulini 1978. Pärast 1977. aasta uue NSV Liidu Konstitutsiooni vastuvõtmist mu ...

                                               

NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee Esimene Peavalitsus

NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee Esimene Peavalitsus oli NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee välisluurega tegelenud välisluure keskasutus. NSV Liidu RJK tegutses ajavahemikul 1954 / 5. juuli 1978 – 6. november 1991 ning asus oma tegevuse a ...

                                               

NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee Kaheksas Peavalitsus

NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee Kaheksas Peavalitsus oli Nõukogude Liidu riikliku julgeolekuasutuse sideturvalisuse ja salajase sidepidamisvahendite salastatuse tagamise ning uute sidevahendite väljatöötamisega tegelenud NSV Liidu Riikliku ...

                                               

NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee Kolmas Valitsus

NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee Kolmas valitsus oli NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee NSV Liidu relvajõududes ja sõjaväestatud asutustes vastuluurega tegelenud keskasutus. Aastatel 1954–1960 kandis asutus nimetust NSV Liidu MN RJK Kolma ...

                                               

NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee Kuues Valitsus

NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee Kuues Valitsus oli NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee majandusvastuluure ja tööstussaladuste kaitse keskasutus, mis moodustati 1982. aastal RJK Teise PV koosseisu kuulunud P valitsuse eraldamise teel isese ...

                                               

NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee Kuueteistkümnes valitsus

NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee Kuueteistkümnes valitsus oli NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee struktuuriüksus, mis tegeles kuni 1991. aastani raadioluure, signaalluure ja elektroonilise luurega.

                                               

NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee Neljas Valitsus

NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee Neljas Valitsus oli NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee transpordi- ja sideliinide julgeoleku tagamise ja järelevalve struktuuriüksus aastatel 1953–1960 ja 1981–1991. NSV Liidu MN ja asuva RJK Neljas Valits ...

                                               

NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee Seitsmes Valitsus

NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee Seitsmes Valitsus, oli NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee salajase järelevalve, varjatud füüsilise ja tehnilise jälgimise kesaasutus aastatel 1978–1991. NSVL RJK 7. Valitsus tegeles teiste operatiivosakond ...

                                               

NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee Teine Peavalitsus

NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee Teine Peavalitsus oli NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee vastuluure keskasutus, mille ülesandeks oli NSV Liidu riikliku julgeoleku vastu suunatud luuretegevuse tõkestamine ja ennetamine. NSV Liidu relvajõu ...

                                               

NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee Viies Valitsus

NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee Viies Valitsus, oli NSV Liidu riikliku julgeolekuorgani NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee poliitilise politsei keskasutus, mille ülesandeks oli "võitlus ideoloogilise diversiooniga", poliitiliste teisitim ...

                                               

NSV Liidu Vabariikidevaheline Julgeolekuteenistus

NSV Liidu Vabariikidevaheline Julgeolekuteenistus oli 1991. aasta oktoobris moodustatud NSV Liidu liiduvabariikide riiklike julgeolekuasutuste keskasutus. NSV Liidu Vabariikidevaheline Julgeolekuteenistus moodustati NSV Liidu RJK reorganiseerimis ...

                                               

Operatsioon INFEKTION

"Operatsioon INFEKTION" oli populaarne nimetus 1980. aastatel korraldatud KGB desinformatsioonikampaaniale, mis levitas ideed, et Ameerika Ühendriigid leiutasid HIV-i/AIDS-i osana bioloogiliste relvade uurimisprojektist Fort Detrickis Marylandi o ...

                                               

Tšekist

Tšekist – bolševistlikku terrorit ellu viinud ametkonna töötaja Lenini-aegsel Venemaal. Hiljem on tšekistist saanud ka kõigi Nõukogude salapolitsei töötajate üldnimetus.

                                               

Autoostuluba

Autoostuluba oli Nõukogude Liidus ja selle mõnedes satelliitriikides dokument, mille väljastas partei täitevkomitee, ning mille alusel võis asutuse ja selle kommunistliku partei allorganisatsiooni juhtkonna silmis "eesrindlik" töötaja muretseda e ...

                                               

Eesti Külaehitus

Eesti Külaehitus oli kolhoosidevaheliste ehituskontorite tegevust kooskõlastav osaühing, varem koondis. Kollektiivil oli määrav roll Eesti küladele ehituslik-arhitektuurse ilme andmisel. Rohkemal või vähemal määral on need nõukogudeaegsed mõjud t ...

                                               

Kolhooside ehituskontor

Kolhooside ehituskontor ehk kolhoosidevaheline ehituskontor oli kolhooside vahenditega asutatud kooperatiivne ehitusorganisatsioon. Esimene KEK asutati 1956 Keila rajoonis. Seejärel asutati KEKid enamikus Eesti NSV rajoonides. KEKide tegevuse koo ...