ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 270
                                               

OS X Mountain Lion

OS X Mountain Lion on üheksas OS X-i väljalase Macintoshi arvutitele. OS X Mountain Lion 10.8 anti välja 25. juulil 2012 ning selle sai alla laadida Mac App Storeist. Operatsioonisüsteem oli integreeritud iOS-seadmetega paremini kui selle järglan ...

                                               

OS X Yosemite

OS X Yosemite on 2014. aasta suvel Applei avalikustatud operatsioonisüsteemi Mac OS X väljaanne. OS X Yosemitel on uus disain, mis erineb vanematest OS X-i versioonidest. OS X Yosemitet tutvustati 2. juunil 2014 ning tehti avalikuks arendajatele. ...

                                               

Relee

Relee on seadis, mis välisele füüsikalisele toimele reageerides muudab hüppeliselt oma väljundtoimet vale. Laiemas tähenduses on relee aparaat, mis peale hüppelise toimega releeosa sisaldab ka andurit, võrdlus-, täitur- või muud seadist. Andursea ...

                                               

Aegrelee

Aegrelee ehk viitrelee on kombinatsioon releest ja viitelemendist, mille toimel relee väljundolek muutub viivituse ehk viitega. Aegreleed kasutatakse näiteks vooluahela sisse- või väljalülitamisel viivituse tekitamiseks. Viivitust tekitav element ...

                                               

Faasikontrolli relee

Faasikontrolli relee on kolmefaasilises toitesüsteemis kasutatav kontrollseade, mille abil saab kaitsta kolmefaasilisse toitevõrku ühendatud elektritarbijaid vale faasijärgnevuse, faasi katkemise või faasipingete ebasümmeetria kahjuliku toime eest.

                                               

Polariseeritud relee

Polariseeritud relee on elektromehaaniline relee, mille ankur paikneb püsimagneti pooluste magnetväljas. Seetõttu sõltub ankru liikumise suund ja vastavalt kontaktide olek relee mähist läbiva voolu suunast ehk sisendpinge polaarsusest. Niisugune ...

                                               

Pooljuhtrelee

Pooljuhtrelee ehk elektronrelee on relee, milles elektriahelaid katkestavad ja ühendavad mehaaniliste kontaktide asemel pooljuhtlülitused; need lülitused põhinevad enamasti MOSFET-transistoridel või sümmeetrilistel trioodtüristoridel. Elektronrel ...

                                               

Keelrelee

Keelrelee on vooluahelate lülitamise seadis, mille kontaktipaari vetruvad magnetmaterjalist keeled paiknevad hermeetiliselt suletud kestas ; see kest on kontaktide sädelemise vähendamiseks täidetud inertgaasiga. Keelte kontakteeruvad pinnad on ku ...

                                               

Diood

Diood on kahe elektroodiga elektronseadis, millel on ühesuunaline elektrijuhtivus. Eristatakse elektrovaakumdioode ja pooljuhtdioode. Dioodide põhiline kasutusala on vahelduvvoolu alaldamine, kuid kasutusel on ka mitut liiki eriotstarbelisi poolj ...

                                               

1N4742A

1N4742A on 12 V stabiliseerimispingega stabilitron, mille hajuvõimsus on 1 W. Stabilitroni toodetakse DO41 tüüpi klaaskorpuses. Sama suure P m a x {\displaystyle max} = 1 W hajuvõimsusega on kõik stabilitronid seeriatest 1N4728 kuni 1N4764 tähist ...

                                               

Alaldusdiood

Alaldusdiood on pooljuhtdiood, mis on ette nähtud vahelduvvoolu muundamiseks alalisvooluks. Nende lubatav pärisuunavool on olenevalt tüübist mõnesajast milliamprist sadade ampriteni. Dioode, mille lubatav pärivool on suurem kui 10 A, nimetatakse ...

                                               

Fotodiood

Fotodiood on pooljuhtdiood, mille elektrilised omadused sõltuvad tema pn-siirdele langevast nähtavast valgusest, samuti ultraviolett- või infrapunakiirgusest. Sisefotoefekti toimel tekitab valgus siirdes elektromotoorjõu, mida olenevalt dioodi üh ...

                                               

Gunni diood

Gunni diood ehk Gunni element on pooljuhtseadis mikrolainete tekitamiseks ja võimendamiseks. Seadise nimetamine dioodiks on tinglik, sest tema talitlus ei põhine mitte siirde omadustel, vaid negatiivsel diferentsiaaltakistusel. Dioodi nimetust õi ...

                                               

Laserdiood

Laserdiood ehk pooljuhtlaser on optoelektrooniline kiirgusallikas, milles tekib optiline kiirgus nagu valgusdioodiski elektronide ja aukude rekombineerumisel, s.t vastasmärgiliste laengukandjate ühinemisel. Ent laserdioodis ei toimu see spontaans ...

                                               

Laviindiood

Laviindiood on pooljuhtseadis, mille talitlus põhineb laviinläbilööginähtusel. Spetsiaalse legeerimisprofiiliga siiret vastusuunas läbides omandavad laengukandjad sedavõrd lisaenergiat, et on suutelised moodustama uusi elektron-auk-paare, nii et ...

                                               

Laviinfotodiood

Laviinfotodiood ehk APD-diood on fotodiood, mis kasutab laengukandjate tekitamiseks sisefotoefekti ja kiirguse mõjul tekkiva fotovoolu sisemiseks võimendamiseks kontrollitud laviinläbilööki. Oma otstarbe ja suure optilise tundlikkuse poolest on l ...

                                               

Pooljuhtdiood

Pooljuhtdiood on kahe elektroodiga diood, mille eesmärk on lasta elektrivoolu läbi ainult ühes suunas. Seadise põhiosaks on enamasti pooljuhtkristalli sisse tekitatud pn-siire, Schottky dioodil metall-pooljuhtkontakt ‒ Schottky barjäär. Pooljuhtd ...

                                               

Schottky diood

Schottky diood on madala pingelanguga kiiretoimeline pooljuhtdiood, mis on kahe terminaliga, kus metalli terminal töötab kui anood ja semikonduktori pool kui katood. Diood on nime saanud saksa füüsiku Walter Schottky 1886–1976 järgi. Pn-siirde as ...

                                               

Seitsme numbrikohaga LED-näidik

Seitsmesegmendiline indikaator on elektrooniline näidik, mõeldud kümnendnumbrite kuvamiseks, mis on alternatiiviks keerulisematele tippmaatriksindikaatoritele. Seitsmesegmendilised indikaatorid on laialt kasutatavad digitaalsetes kellades, lihtsa ...

                                               

SMD 2835

SMD 2835 on suure efektiivsusega pindmontaaži valgusdiood, mis on kavandatud erinevates valgustusseadmetes kasutamiseks. SMD 2835 tunnuseks on paranenud omadused teiste valgusdioodidega – suurem kontaktipindala ja parem kuumuseeemaldamine. Nad on ...

                                               

Stabilitron

Stabilitron ehk Zeneri diood on pooljuhtdiood, mis hoiab pinge temaga rööbitisel koormusel peaaegu püsivana, kuigi toitepinge või koormustakistus muutub suures ulatuses.

                                               

Supressordiood

Supressordiood ehk TVS-diood, ka nime all TAZ-diood, on optimeeritud ülepinge tekkimisel kiiresti šunteerima suuri impulssvoole ja niiviisi kaitsma elektriahela elemente liigpingeimpulsside eest. Erinevalt tavalistest stabilitronidest ja varistor ...

                                               

Tunneldiood

Tunneldiood on pooljuhtdiood, mille talitlus põhineb pn-siirdes ilmneval tunneliefektil, mille toimel dioodi pinge-voolu tunnusjoone päriharul kujuneb negatiivse diferentsiaaltakistusega lõik. Tunneldioodi läbib väga tugev pärivool juba madala pä ...

                                               

Valgusdiood

Valgusdiood on pn-siirdega diood, mis muundab elektrienergiat nähtavaks valguseks, samuti optiliseks kiirguseks spektri infrapunases või ultravioletses osas. Valgusdioodi kohta kasutatakse rahvusvahelist lühendit LED inglise keelest L ight- E mit ...

                                               

2N2222

2N2222 on tavaline väike NPN bipolaartransistor, mida kasutatakse madala võimsusega elektriahelates lüliti või võimendina. Transistori maksimaalne emitterivoolu tugevus on 1 amper, mis on väga suur nii väikese transistori jaoks. Suurim lubatud ko ...

                                               

2N3904

2N3904 on n-p-n bipolaartransistor, mida kasutatakse väikese võimsusega elektriahelates lüliti või võimendina. Mõnevõrra sarnaste omadustega on transistor 2N2222.

                                               

Bipolaartransistor

Bipolaartransistor on vooluga juhitav transistor, mis koosneb kolmest erineva juhtivusega kihist ja kahest nendevahelisest pn-siirdest. Transistori seda siiret, millele antakse päripinge, nimetatakse emittersiirdeks, ja sellega külgnevat ala emit ...

                                               

Fototransistor

Fototransistor on bipolaartransistor, mille baasi valgustamisel tekib elektrivool, mida sama seadis ka võimendab. Räni-fototransistor on kõige tundlikum infrapunakiirguse piirkonnas, lühemalainelise kiirguse suunas väheneb tundlikkus kiiresti. Bi ...

                                               

Grafeentransistor

Grafeentransistor on transistor, mis sarnaneb tööpõhimõttelt tavalise väljatransistoriga, kuid selle ehituses kasutatakse väga õhukesi grafeenikihte, mis tagavad grafeentransistorile väga väikesed mõõtmed.

                                               

Kiletransistor

Kiletransistor on eritüüpi väljatransistor, täpsemalt isoleeritud paisuga väljatransistor, mida kasutatakse eriti vedelkristallkuvarites, igas pildipunktis kolm transistori. Niisugune transistor saadakse mitmekihilise kilestruktuurina enamasti kl ...

                                               

KT315

KT315 on n-p-n bipolaartransistor, mis oli laialt levinud Nõukogude Liidu raadiotehnikas. Algul oli see plastkorpuses KT13 ning oli oma aja kohta väga miniatuurne.

                                               

Laviintransistor

Laviintransistor on bipolaartransistor, mis on ette nähtud töötama laviinläbilöögi režiimis. Niisuguse transistori pinge-voolu tunnusjoonel on langev, negatiivse diferentsiaaltakistusega osa. Kui transistori tööpunkt valida sellesse ossa, siis ra ...

                                               

Mitmepaisuline seade

Mitmepaisuline seade või mitmepaisuline transistor on seade, mis kasutab ühes seadmes rohkem kui ühte paisu. Need paisud võivad olla ühendatud ühe elektroodi külge, millisel juhul mitme paisu pind käitub kui üksik pais, või võivad olla ühendatud ...

                                               

IEEE 802.11

IEEE 802.11 on raadiokohtvõrgu standardite perekond tööks sagedusalades 2.4–2.4835 GHz ja 5.725–5.850 GHz andmete edastamiseks maksimaalse kiirusega 11–300 Mbit/s. Rahvapäraselt nimetatakse seda Wi-Fiks. Standardi arendamisega tegeleb IEEE LAN/MA ...

                                               

IEEE 802.11ac

IEEE 802.11ac on Elektri- ja Elektroonikainseneride Instituudi arendatav IEEE 802.11 perekonda kuuluv traadita võrgu standard ja IEEE 802.11n edasiarendus. 802.11ac töötab avatud sagedustel vahemikus 5.15–5.825 GHz ja kasutab ribalaiusi 20 MHz, 4 ...

                                               

IEEE 802.11n-2009

IEEE 802.11n-2009, tihti lühendatult 802.11n on Elektri- ja Elektroonikainseneride Instituudi välja töötatud IEEE 802.11 standardiperre kuuluv traadita side võrgu standard, mis on 802.11a ja 802.11g edasiarendus. 802.11n töötab nii 2.4 GHz kui ka ...

                                               

WiMAX

WiMAX on telekommunikatsioonitehnoloogia, mille eesmärk on traadita andmeside tagamine üle pikkade vahemaade. WiMAX põhineb standardil IEEE 802.16, mida kutsutakse ka Wireless MAN traadita kaugvõrk. 2001. aastal loodi organisatsioon WiMAX Forum, ...

                                               

AgustaWestland Project Zero

AgustaWestland Project Zero on tiivasiseste pööratavate turboventilaatormootoritega mehitamata õhusõiduki katseeksemplar, mille loomist alustati 2010. aasta detsembris. Esmalend toimus Itaalias Cascina Costas 2011. aasta juunis. Ettevõtte teatel ...

                                               

General Atomics MQ-1 Predator

General Atomics MQ-1 Predator on kaugjuhitav mehitamata õhusõiduk, mis töötati välja 1990. aastatel militaarkasutuseks. Peamised kasutajad olid USAF ja CIA. GA-ASI kaugjuhitavad mehitamata õhusõidukid

                                               

ZALA 421-08

ZALA 421-08 on Venemaal Iževskis ettevõtte ZALA Aero poolt arendatav ja toodetav mitmeotstarbeline pisidroon. Üks ZALA 421-08 tulistati alla 2014. aasta juuni lõpul Ukrainas Luganski oblastis Venemaa piiri lähedal.

                                               

Mobiilirakendus

Mobiilirakendus on nutitelefonidele, tahvelarvutitele ja muudele mobiilseadmetele mõeldud tarkvara. Tavaliselt levitatakse selliseid rakendusi platvormide kaudu, mida üldjuhul haldab mobiilioperatsioonisüsteemi omanik, näiteks Applei App Store, G ...

                                               

Tahvelarvuti

Tahvelarvuti on puutetundliku ekraaniga kaasaskantav personaalarvuti. Tahvelarvuti on sülearvutist väiksem, aga nutitelefonist ja pihuarvutist suurem. Tahvelarvuti juhtimiseks kasutatakse stiilust, sõrmepuudet, virtuaalklaviatuuri, harvemini füüs ...

                                               

PocketBook International

PocketBook on E-tindi tehnoloogial põhinevate e-raamatu lugerite kui ka multimeedia lugerite ja Android -põhiste tahvelarvutite ülemaailmne tootja. Ettevõte rajati 2007. a. Peakorter asub Luganos Šveits.

                                               

IPhone

iPhone on nutitelefon, mida toodab arvuti- ja tarkvarafirma Apple. iPhone töötab kaameratelefonina, kaasaskantava video- ja muusikamängijana ning selle abil on võimalik e-posti lugeda ja internetti kasutada. Operatsioonisüsteemiks on Apple iOS, m ...

                                               

Nokia 515

Nokia 515 on Nokia toodetud klassikaline klahvidega mobiiltelefon. Mobiiltelefon avalikustati augustis 2013 Moskvas ning jõudis mujal maailmas müügile septembris 2013.

                                               

Nokia 2110

Nokia 2110 on 1993. aastal väljastatud Nokia GSM-mobiiltelefoni mudel, mis tegi selle firma tuntud mobiiltelefonitootjaks. Erinevalt tänapäevastest mudelitest arendati seda mitu aastat. Kuigi aastal 1994 loodi väikeste täiendustega mudel 2110i, j ...

                                               

Nokia 3310

Nokia 3310 on GSM-võrgus töötav mobiiltelefon, mida esitleti 2000. aasta 1. septembril. Selle eelkäija oli Nokia 3210. Telefon oli väga populaarne kogu maailmas. Neid toodeti ligikaudu 126 miljoni tükki, mis teeb Nokia 3310-st ühe maailma edukama ...

                                               

Nokia 6125

Nokia 6125 on Nokia klapptelefon, mida hakati tootma 2006. aastal. Nokia 6125-l on 16-bitine graafika, 6.00 MB RAMi ja MicroSD mälukaardi pesa. Mudelil on sisseehitatud 1.3 MP foto- ja videokaamera. Telefonil on Bluetooth 1.2 ja infrapunaliides, ...

                                               

Nokia 7650

Nokia 7650 oli esimene Symbian OS operatsioonisüsteemiga nutitelefon Nokialt aastast 2001. Selle mõõtmed olid 114x56x26 mm ja kaal 154 grammi. Telefoni sisemälu oli 4 MB. Esimene telefon värviekraani ning kaameraga. Telefon toetas ka Javat ja sel ...

                                               

Nokia 7710

Nokia 7710 on Nokia mobiiltelefon aastast 2004, mis põhines ilmumata jäänud Nokia 7700-l. Sellel on puutetundlik ekraan ja tegemist oli esimese ja seni ainsa nutitelefoniga, mis kasutas Series 90 graafilist kasutajaliidest Symbian OS-iga. Telefon ...