ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 271
                                               

Eesti põlevkivimaardla

Eesti põlevkivimaardla on üleriigilise tähtsusega põlevkivimaardla, mis asub Ida-Viru ja Lääne-Viru maakonnas. Maardla on jagatud 23 kaeve- ja uuringuväljaks. Maardla pindala on 1695 km 2, koos juba kaevandatud ala ja prognoosalaga 3000 km 2. Too ...

                                               

Eesti soojuselektrijaam

Eesti soojuselektrijaam on 100-protsendiliselt ettevõttele Eesti Energia kuuluva aktsiaseltsi Narva Elektrijaamad osa, soojuselektrijaam Narva lähedal Mustajõel, mis töötab alates 1969. aastast. Eesti SEJ põhikütuseks on põlevkivi, ent elektrijaa ...

                                               

Enefit Kaevandused

AS Enefit Kaevandused on Ida-Virumaal asuv põlevkivi kaevandamisega ning veoga tegelev ettevõte. Enefit Kaevandused on Eesti Energia tütarettevõte. Ettevõttele kuulub Estonia kaevandus ja Narva karjäär ning raudteeveoga tegelev üksus. Kuni aastan ...

                                               

Küttejõu

Küttejõu on linnaosa Kiviõli kaguosas. 1925. aastal alustas Kiviõli lõunaservas tööd põlevkivikarjäär, mis kaevandusaktsiaseltsi "Kütte-Jõud" järgi nimetati Küttejõu karjääriks. Karjääri juurde rajati kümmekonna majaga asula, mis sai sama nime. 1 ...

                                               

Põlevkivi Teadusliku Uurimise Instituut

Põlevkivi Teadusliku Uurimise Instituut on Kohtla-Järvel tegutsenud uurimisasutus, mille töö põhisuunad olid seotud põlevkivi töötlemise ja põlevkivisaaduste kasutamisega. Uurimissuundi: põlevkivi omadused ja töötlemise tehnoloogia, põlevkiviõli, ...

                                               

Põlevkivikeemia

Eesti tähtsaim maavara põlevkivi on olnud selleks "mootoriks", tänu millele on käivitunud vastav uurimistöö, keemikute ja keemiainseneride koolitus ning Eesti suuremate keemiaettevõtete teke ja areng. Põlevkivitööstus tekkis seoses põlevkivi term ...

                                               

Põlevkivituhk

Põlevkivituhk ehk põletatud põlevkivi on põlevkivi põletamisel tekkiv mineraalne materjal. Eesti põlevkivis on orgaanilise aine sisaldus küllaltki väike, keskmiselt 33%. Ahju jääb pärast põletamist 45% kuivast massist alles – mineraalne osa. Põle ...

                                               

Viru Keemia Grupp

Viru Keemia Grupp on Eesti põlevkivitööstuse, elektritootmise ja avalike kommunaalteenuste valdusettevõte. VKG kuulub Eesti suurimate tööstusettevõtete hulka. Viimase kümne aasta jooksul on tootmise kaasajastamisesse ja laiendamisesse investeerit ...

                                               

Antsla Tarbijate Ühistu

Antsla Tarbjate Ühistu on 1902. aastal Antslas asutatud tarbijate ühistu. Eesti tarbijate ühistuid ühendavaks organisatsiooniks on tänapäeval Coop Eesti endine ETK.

                                               

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus on tööealistele erivajadustega inimestele rehabilitatsiooniteenuseid ning töö- ja kutseõppe kursusi pakkuv keskus Astangul. Keskus asutati 1995. aastal Astangu Toimetulekukeskusena. A-korpuses alustati tegevu ...

                                               

Nõmme Sotsiaalmaja

Nõmme Sotsiaalmaja on sotsiaalteenuseid osutav asutus Tallinnas Nõmme linnaosas Männiku asumis aadressil Pihlaka tänav 12. Asutuse eesmärkideks on puuetega ja eakatele inimestele turvalise elukeskkonna pakkumine ja nende toimetuleku parandamine. ...

                                               

Tallinna Vaimse Tervise Keskus

Tallinna Vaimse Tervise Keskus on 2000. aastal loodud Tallinna linna sotsiaalhoolekandeasutus, mis pakub ja arendab vaimse tervise teenuseid psüühilise erivajadusega täiskasvanud inimestele. Keskuse eesmärk on toetada inimese elukvaliteeti ja aid ...

                                               

Roosta Puhkeküla

Roosta Puhkeküla on kuni 3-toalistes puhkemajakestes majutust pakkuv Eesti ettevõte Elbiku külas Lääne-Nigula vallas Lääne maakonnas. 1990. aastal avatud puhkekeskuse müüs Urmas Sõõrumaale kuuluv Ikhor Investeeringud 2002. aasta jaanuaris Swedest ...

                                               

Sangaste Rukki Maja

Sangaste Rukki Maja on Sangaste restoran ja külalistemaja, mis tegutseb 2007. aastast. Varem oli söögikoht tuntud Silva pubi nime all. Rukki Maja menüü eripära on nüüdisajastatud Eesti köök, kus läbivalt kasutatakse rukist. Rukkiga on seotud ka k ...

                                               

Eesti Raadio Meeskvartett

Eesti Raadio Meeskvartett oli kvartett, mis tegutses aastail 1960–1964. Kvartetti kuulusid Eri Klas, Kalju Terasmaa, Uno Loop ja Arved Haug. Kvartett saavutas suure populaarsuse eesti heliloojate algupäraste laulude ja rahvusvaheliste lööklaulude ...

                                               

Andmekaitse Inspektsioon

Andmekaitse Inspektsioon on Justiitsministeeriumi valitsemisalas tegutsev sõltumatu järelevalveasutus Eesti Vabariigis. Inspektsioon teostab järelevalvet isikuandmete kaitse seaduse, avaliku teabe seaduse ja elektroonilise side seaduse täitmise ü ...

                                               

Patendiamet

Patendiamet on Justiitsministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus tööstusomandi kaitseks ja sellest teavitamiseks. Ameti nimi eri keeltes on: inglise keeles – The Estonian Patent Office; prantsuse keeles – Office des brevets de lEstonie ...

                                               

Politsei- ja Piirivalveamet

Politsei- ja Piirivalveamet on Eesti korrakaitse keskasutus, mis loodi Siseministeeriumi haldusalas 1. jaanuaril 2010 Politseiameti, Keskkriminaalpolitsei, Julgestuspolitsei, Piirivalveameti ja Kodakondsus- ja Migratsiooniameti ühendamisel. Organ ...

                                               

Politseiamet

Politseiamet oli aastatel 1991–2009 Eesti politsei keskasutus. Politseiamet kuulus Siseministeeriumi valitsemisalasse ja asus Tallinnas aadressidel Pikk 61, Pagari 1 ja Pärnu maantee 139. Eesti Vabariigi Riiklik Politseiamet loodi 1991. aastal pä ...

                                               

Ravimiamet

Ravimiamet on sotsiaalministeeriumi alluvuses tegutsev Eesti riigiamet, mis tegeleb Eestis kasutatavate ravimite järelevalvega nii meditsiinis kui ka veterinaarias. Ravimiametis on kuus osakonda sh inspektsioon ja labor ja 88 ametikohta. Enamik n ...

                                               

Riigi julgeoleku volitatud esindaja

Riigi julgeoleku volitatud esindaja on Eesti Vabariigi institutsioon, mis täidab salastatud välisteabe volitatud vastuvõtja ja hoidja ülesandeid.

                                               

Sotsiaalkindlustusamet

Sotsiaalkindlustusamet on Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mis tegeleb sotsiaalkaitse ja lastekaitse korraldamisega ning teeb riiklikku järelevalvet ja kohaldab riiklikku sundi ettenähtud alustel ja ulatuses. Amet on ...

                                               

Eesti suursaatkond Brüsselis

Eesti suursaatkond Brüsselis on Belgias Brüsselis asuv Eesti suursaatkond. Seda juhib Eesti suursaadik Belgias. Eestil oli oma esindus Brüsselis juba kahe maailmasõja vahelisel perioodil. 1992 ostis Eesti suursaatkonna tarbeks hoone Brüsselis Aud ...

                                               

Läti suursaatkond Tallinnas

1919–1920 Markus Gailītis diplomaatiline esindaja 1933–1935 Roberts Liepiņš 1921–1930 Jānis Seskis 1935–1938 Edgars Krieviņš 1918–1919 Jānis Ramans diplomaatiline esindaja 1930–1933 Kārlis Reinholds Zariņš 1938–1940 Vilis Šūmanis 1920–1921 Jānis ...

                                               

Soome Suursaatkond Tallinnas

Soome Suursaatkond Tallinnas on Soome diplomaatiline esindus Eestis. Suursaatkond asub Toompea mäel aadressil Kohtu 4. Suursaatkond koosneb viiest erinevast hoonest.

                                               

Venemaa suursaatkond Eestis

Saatkonna konsulaarosakonna kantselei Tartus, avati 6. juunil 1996. Venemaa suursaatkonna viisakeskus Tallinnas aadressil Rävala puiestee 8, kus saab esitada dokumente Venemaa viisade vormistamiseks. Peakonsulaat Narvas aadressil Kiriku 8 Venemaa ...

                                               

Harju Maakohus

Harju Maakohus on esimese astme kohus Eestis asukohaga Tallinnas. Seal arutatakse kriminaalasju, väärteoasju ja tsiviilasju. Harju Maakohus loodi 24. mail 1990, mil Harju Rajooni Rahvakohus nimetati ümber. Harju Maakohus on kohtunike arvult suuri ...

                                               

Kristiine postkontor

Kristiine postkontor on postkontor Tallinnas, aadressiga Endla 45, 10701 Tallinn. Avati 01.02.2001. Oli ajutiselt suletud 05.05.2005 –?.

                                               

Mauritiuse Instituut

Mauritiuse Instituut on Tallinnas asuv eraõiguslik teadus- ja arendusasutus. Instituut asutati 1994. aastal algul kultuuriseltsina nime all Academia Catholica eesmärgiga tegelda teadustööga ja kraadiõppega peamiselt filosoofia, aga ka psühholoogi ...

                                               

Tallinna Halduskohus

Tallinna Halduskohus on Eesti Vabariigi esimese astme kohus, mis lahendab avalik-õiguslikus suhtes tekkinud vaidlusi, kui seadus ei näe ette teistsugust menetluskorda. Tallinna Halduskohus on üks kahest Eesti administratiivkohtust teine on Tartu ...

                                               

Tondi postkontor

Tondi postkontor on Eesti Posti postkontor Tallinnas. Alates 17. märtsist 2010 asub Tondi postkontor Tondi Selveris aadressiga A. H. Tammsaare tee 62, Tallinn 11316. Varem asus postkontor aadressil Tondi 17, Tallinn 11301. Tondi tänaval avati pos ...

                                               

Analüütilise Spektromeetria Tippkeskus

Analüütilise spektromeetria tippkeskus oli aastail 2001–2007 Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi allüksus. Tippkeskuse juhataja oli akadeemik professor Endel Lippmaa. AST moodustati KBFI keemilise füüsika laboratooriumi KFL kuue uurimisg ...

                                               

Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskus

Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskus oli aastail 2001–2007 üks kümnest Eesti teaduse tippkeskusest, ühtlasi Eesti esimene ja sel perioodil ainuke humanitaarteaduste tippkeskus. Keskust juhatasid Arvo Krikmann ja Mare Kõiva. Keskuse jurues tö ...

                                               

Eesti Looduskaitse Selts

Eesti Looduskaitse Selts on Eesti suurim looduskaitseorganisatsioon. Selts asutati 1966. aastal Jaan Eilarti ettevõttel. Seltsi eesmärk on kooskõlastada looduse ja ühiskonna suhet, väärtustada rahvuslikku kultuuripärandit, edendada ja propageerid ...

                                               

Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituut

Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituut on Eesti Maaülikooli instituut. Instituut loodi 2005. aastal Zooloogia ja Botaanika Instituudile viie suure uurimisrühma liitmise teel. Moodustunud instituut on Maaülikooli viiest instituudis ...

                                               

Eesti Maaülikooli tehnikainstituut

Eesti Maaülikooli Tehnikainstituut on Eesti Maaülikooli instituut. Instituut paikneb Tartus Maaülikooli linnakus Fr. R. Kreutzwaldi tänav 56. 2010. aastal lõpetas instituudi 77, 2011. aastal 102 üliõpilast. Instituudis tegutseb Maaülikooli Tehnik ...

                                               

Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut

Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut on Eesti Maaülikooli instituut. Instituudi eelkäijaks loetakse Tartu Veterinaarinstituuti, mis loodi aastal 1848 esialgu nimega Tartu veterinaarkool. Praegune ülikooli veterinaarmeditsiini ja looma ...

                                               

Eesti teaduse tippkeskused

Eesti teaduse tippkeskused on Haridus- ja Teadusministeeriumi otsustega moodustatud uurimiskeskused, mis koosnevad rahvusvaheliselt kõrge tasemega uurimisrühmadest, mis töötavad ühise juhtimise all ja omavad selgelt määratletud ühiseid eesmärke.

                                               

Eesti Teaduste Asutus

Eesti Teaduste Asutus oli 27. mail 1920 Asutava Kogu poolt vastuvõetud seaduse järgi Eesti teadust ja teaduslikke püüdeid edendav institutsioon. Tema ülesandeks oli teaduslikkude ettevõtete ja uurimiste toimetamine, algatamine, korraldamine, juht ...

                                               

Eesti Uimastiseire Keskus

Eesti Uimastiseire Keskus on aastal 2001 loodud asutus, mis tegutseb Tervise Arengu Instituudi juures. EUSK kogub Eestis andmeid narkootikumide tarvitamise, ennetustöö ja narkopoliitika kohta. EUSKi töö on tihedalt seotud Euroopa Liidu analoogse ...

                                               

Eksperimentaalbioloogia Instituut

Eksperimentaalbioloogia Instituut oli bioloogilise uurimistööga tegelev teadusasutus Harkus. See loodi 1. aprillil 1957 Tallinna Bioloogilise Eksperimentaalbaasi alusel TA Bioloogia- ja Meditsiiniteaduste Osakonna koosseisus kui Teaduste Akadeemi ...

                                               

Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituut

Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituut oli Eesti NSV-s tegutsenud meditsiiniline teadusasutus. Aastatel 1947–1963 tegutses instituut Eesti NSV Teaduste Akadeemia, 1963–1991 Eesti NSV Tervishoiuministeeriumi ning 1992–1997 Eesti Vabar ...

                                               

Elektriajamite ja jõuelektroonika instituut

TTÜ energeetikateaduskonna õppekava nimega elektriajamid ja jõuelektroonika õpetasid mitmed instituudid. Lisaks mitmetele energeetikateaduskonna õppekavadele olid elektriajamite ja jõuelektroonika instituudi õppeained mitmetes mehaanikateaduskonn ...

                                               

Elektroenergeetika instituut

Elektroenergeetika instituut on Tallinna Tehnikaülikooli energeetikateaduskonna struktuuriüksus, kus õpetatakse, arendatakse ja uuritakse elektrienergia optimaalset ja ohutut tootmist, ülekandmist ning jaotamist. Traditsiooniliselt käsitletakse j ...

                                               

Elektrotehnika aluste ja elektrimasinate instituut

Lisaks energeetikateaduskonna õppekavadele oli elektrotehnika aluste ja elektrimasinate instituudi õppeaineid ehitusteaduskonna ja mehaanikateaduskonna õppekavades. Jaanuaris 2013 moodustati TTÜ-s uus struktuuriüksus – TTÜ elektrotehnika instituu ...

                                               

Elektrotehnika instituut

TTÜ elektrotehnika instituut on Tallinna Tehnikaülikooli energeetikateaduskonna struktuuriüksus, kus tegeletakse elektrienergia mehaaniliseks liikumiseks, valguseks, soojuseks jne muundamise küsimustega. Õpetatakse ja uuritakse: elektrimõõtmisi j ...

                                               

Integreeritud elektroonikasüsteemide ja biomeditsiinitehnika tippkeskus

Integreeritud elektroonikasüsteemide ja biomeditsiinitehnika tippkeskus on 2008. aastal loodud teaduskeskus, mis ühendab TTÜ arvutitehnika ja elektroonika instituutide ning Tehnomeedikumi teadlaste elektroonika, analoog- ja digitaaldisaini, diagn ...

                                               

Keemia Instituut

Keemia Instituut on nüüdseks tegevuse lõpetanud Eesti teadusasutus. Keemia Instituut tegutses aastatel 1947–2002 Tallinnas, olles üheks Eesti juhtivaks uurimisasutuseks keemia valdkonnas.

                                               

Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut

Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut on Eesti avalik-õiguslik juriidiline isik, mis teostab alusuuringuid ja rakendusuuringuid. Instituut asub Tallinnas aadressil Akadeemia tee 23.

                                               

Kultuuriteooria tippkeskus

Kultuuriteooria tippkeskus oli vahemikus 2008–2015 rahastatud kultuuriteooriale keskenduv Eesti uurimisrühmade konsortsium. See oli üks seitsmest Haridus- ja Teadusministeeriumi loodud teaduskeskustest, ainus sotsiaal- ja humanitaarteaduste alal. ...