ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 274
                                               

Uva

Uva on alev Venemaal Udmurtias, Uva rajooni keskus. Asub Uva jõe ääres Iževskist 60 km lääne pool. Uva asutati 1922. aastal, aleviks sai 1938. Uva on puidutööstuse keskus. Alevit läbib raudtee.

                                               

À

À on täht A, millele on lisatud diakriitiline märk graavis. Eesti keeles on toorlaenust eessõnana kasutusel prantsuse keelest laenatud sõna à, mis pannakse hulka või muud määra tähistava fraasi ette, et näidata hulga või määra jaotumise ühikut. N ...

                                               

Å

Å on norra ja taani tähestiku 29. täht, rootsi tähestiku ja soome tähestiku 27. täht ja tšamorro tähestiku kolmas täht. Ta on ka vallooni tähestiku kolmas täht. Täht Å on rahvusvaheliselt kasutusel mõõtühik ongströmi tähisena. Täht tekkis täheühe ...

                                               

Ã

Portugali tähestikus on täht Ã/ã nasaalne labialiseerimata keskvokaal /ɐ̃, mille täpne kõrgus on murdeti erinev, ulatudes keskmisest kõrgeni. Täheühend ãe hääldub diftongina /ɐ̃ĩ̯, täheühend ão diftongina /ɐ̃ũ/. Ã-täht on portugali keelele iseloo ...

                                               

Æ

Æ on ladina kirja täht, mis on kasutusel islandi, taani, norra, fääri, samuti keskaja ladina keeles, vanainglise keeles ja mõnes inglise keele sõnas.

                                               

Č

Č on ladina kirja täht, mis esineb bosnia, horvaadi, läti, leedu, slovakkia, serbia, sloveeni, tšehhi, vepsa, alamsorbi, ülemsorbi, inari- ja põhjasaami keeles. Č on olnud ka eesti tähestiku täht. Vene, makedoonia ja ukraina keele Ч translitereer ...

                                               

E

E on eesti tähestiku ja ladina tähestiku ning paljude teiste ladina kirja kasutavate keelte tähestike täht. Ladina tähestiku E-täht tuleneb kreeka tähestiku tähest epsilon. E-tähe ASCII-kood on 69 ja Unicodei kood U+0045. Väiketähe e ASCII-kood o ...

                                               

Ë

E on ladina kirja täht, mis on omane albaania ja kašuubi keelele. Tähe E teisendina on see täht kasutusel afrikaani, hollandi, letseburgi ja prantsuse keeles. Tähte kasutatakse ka ladinakeelsete sõnade puhul, märkimaks diftongides nt oe versus oe ...

                                               

Ə

Ə on täht, mida kasutati ja kasutatakse ä-tähe märkimiseks endise Nõukogude Liidu alal elavate turgi rahvaste kirillitsal põhinevates tähestikes. Lisas ka mõnes muus keeles, näiteks talõši keeles. Soome-ugri rahvaste keeltes seda ei kasutatud. As ...

                                               

F

F on ladina tähestiku täht. Eesti keeles esineb F ainult võõrsõnades ja võõrnimedes ja tähistab eesti keeles ja paljudes teistes keeltes helitut labiodentaalset frikatiivi.

                                               

G

G on ladina tähestiku 7. täht ja eesti tähestiku 6. täht. G võeti kasutusele C variandina 3. sajandil eKr ladina keele vanaladina perioodil, et eristada helilist /g/-häälikut helitust /k/-häälikust, sest mõlemat märgiti C-ga. G loomine omistataks ...

                                               

G

G on ladina kirja täht, mis on moodustatud G kohale punkti lisamisega. Tähte kasutatakse tšetšeeni ladina tähestikul põhinevas tähestikus vastab kirillitsa tähele гI, malta tähestikus on see 7. täht F ja G vahel ning hääldub /dʒ/. Tähte kasutati ...

                                               

H

H on eesti tähestiku ja ladina tähestiku ning paljude teiste ladina kirja kasutavate keelte tähestike täht. Ladina tähestiku täht H on tulnud kreeka tähestiku tähest eetast.

                                               

I

Tehniliste piirangute tõttu on siia suunatud ka väiketäheline ı. Selle tähe kohta vaata artiklit punktita i. I on eesti tähestiku ja teiste ladina kirja kasutavate tähestike täht. I on ladina tähestiku 9. täht. I-le vastab kreeka tähestikus ioota.

                                               

J

J on eesti tähestiku ja teiste ladina kirja kasutavate tähestike täht. J on ladina tähestiku 10. täht. Eesti keeles hääldub j poolvokaalina. J tekkis alles keskajal i-tähe variandina. I ja jotiga hakati eri häälikuid tähistama keskülemsaksa kirja ...

                                               

K

K on eesti tähestiku ja teiste ladina kirja kasutavate tähestike täht. K on ladina tähestiku 11. täht. K-le vastab kreeka tähestikus kapa ja kirillitsa К.

                                               

L

L on eesti tähestiku ja teiste ladina kirja kasutavate tähestike täht. L on ladina tähestiku 12. täht. Rooma numbrina tähistab see arvu 50. L-le vastab kreeka tähestikus lambda ja kirillitsa Л.

                                               

M

Algsemi kirjas kujutab see täht lainejoont ja tähistab vett. Arvatakse, et eeskujuks on vastav egiptuse hieroglüüf. Foiniikia kirjas sai sellest täht mem vesi. Et paremalt vasakule oleks lihtsam kirjutada, lisati lainejoonele paremale kriips. Täh ...

                                               

N

on eesti tähestiku ja teiste ladina kirja kasutavate tähestike täht. on ladina tähestiku 14. täht. N-le vastab kreeka tähestikus neegrile ja kirillitsas Н.

                                               

Ñ

Ñ on ladina kirja täht, mis on saadud n-tähest diakriitilise märgi tilde abil. Ñ on kasutusel hispaania, baski, tatari, galeegi ja mitmes muus keeles.

                                               

Ơ

Ơ on ladina kirja täht, mis on saadud o-tähest diakriitilise märgi sarv abil. See on kasutusel vietnami keeles ja hääldub. Olenevalt toonist kasutatakse seda 5 erineva diakriitikuga: ớ ở o ỡ ờ

                                               

P

Þ þ: ladina kirja täht thorn Р р: kirillitsa täht er П п: kirillitsa täht pe ℗: helisalvestise kopeerimiskaitse sümbol Ρ ρ/ϱ: kreeka täht roo Ƿ ƿ: ladina kirja täht wynn פ ף: heebrea täht pe Π π: kreeka täht pii

                                               

Pikk s

Pikk s on s-tähe variant, mida kasutatakse peamiselt gooti kirjas. Pikk s on üksnes väiketäht, suurtähena kasutatakse tema asemel S-tähte. Pikk s kirjutati silbi alguses või keskel, aga silbi lõppu kirjutati lühike s s. Kui saksa keelt hakati kir ...

                                               

Q

Q on ladina tähestiku 17. täht. Eesti tähestikus on q võõrtäht, mida kasutatakse ainult võõrnimede, võõrnimetuletiste ja tsitaatsõnade kirjutamisel. Võru keeles kirjutatakse q-tähega keelele omast kõrisulghäälikut.

                                               

R

R on ladina tähestiku täht. Seda tähte kasutatakse paljudes keeltes tremulantide ehk värihäälikute märkimiseks. IPA kasutab selle tähe variante eri tremulantide märkimiseks. Füüsikas tähistatakse R-ga universaalset gaasikonstanti. Matemaatikas tä ...

                                               

Ŗ

Ŗ on liivi tähestiku ja endine läti tähestiku täht. See on moodustatud r-tähele sedii lisamisega. Ŗ märgib nii läti kui ka liivi keeles palataliseeritud r-häälikut. Läti tähestikku lisati Ŗ 1936. aastal ning eemaldati 1946. aastal. Ŗ-tähe kasutam ...

                                               

S

S on eesti tähestiku ja teiste ladina kirja kasutavate tähestike täht. S on ladina tähestiku 19. täht. S-ile vastab kreeka tähestikus sigma ja kirillitsa С. Eesti keeles on S sageduselt 4. täht ja kõige sagedamini esinev kaashäälikutäht. Selle sa ...

                                               

Š

Š ehk šaa on ladina kirja täht, mis esineb bosnia, eesti, liivi, leedu, läti, karjala, tšehhi, soome, sotho, põhjasaami, inarisaami, slovaki, sloveeni, horvaadi, serbia, vadja ja vepsa keeles. Š-tähe võttis esimesena kasutusele Jan Hus 15. sajand ...

                                               

Z

Z ehk zett on ladina tähestiku viimane. Eesti tähestikus on ta 21. täht š- ja ž-tähe vahel. Inglise keeles eelkõige koomiksites võib ühe- või mitmekordne z-täht tähistada magamist või norskamist. Keemias ja füüsikas tähistatakse tähega Z aatomnum ...

                                               

Ž

Ž ehk žee on ladina kirja täht, mis esineb bosnia, eesti, liivi, leedu, läti, karjala, tšehhi, soome, põhjasaami, inarisaami, koltasaami, slovaki, sloveeni, horvaadi, serbia, türkmeeni, vadja ja vepsa keeles. Eesti tähestikus on ž 20. täht. Ž-täh ...

                                               

T

T, tümiin, lämmastikalus t, tonn, massiühik 1000 kilogrammi T, kaardimängude näiteks bridžijaotuste üleskirjutamisel kaart 10 T, treoniin, aminohape T, tesla, magnetilise induktsiooni mõõtühik SI-süsteemis T-, tera-, SI-prefiks, mis tähistab tril ...

                                               

U

U on eesti tähestiku ja teiste ladina kirja kasutavate tähestike täht. U on ladina tähestiku 21. täht. Ladina kirjas oli U algselt V variant. Seda hakati kasutama 1. sajandil.

                                               

V

V on eesti tähestiku ja teiste ladina kirja kasutavate tähestike täht. V on ladina tähestiku 22. täht. Rooma numbrina tähistab V viit. V-le vastab kreeka tähestikus üpsilon. U on tekkinud v-tähe variandina.

                                               

Võõrtäht

Eesti nimeseaduse järgi peab eestikeelse isikunime kirjapilt vastama eesti õigekirjutuse reeglitele, võõrkeelse isikunime kirjapilt aga asjaomase võõrkeele õigekirjutuse reeglitele. Lapsele pandav Eestis haruldane nimi peab olema kas mingis võõrk ...

                                               

W

W ehk kaksis-v on eesti tähestiku ja teiste ladina kirja kasutavate tähestike täht. W on ladina tähestiku 23. täht. Eesti tähestikus on W võõrtäht. W on tekkinud keskajal kahe v- või u-tähe ligatuurist. Eesti vanas kirjakeeles kasutati w-d tänapä ...

                                               

Õ

Eesti keeles märgib see täht ümardamata keskkõrget keskvokaali. Selle kasutuselevõtu algatas 19. sajandi algul Otto Wilhelm Masing. Varem kasutati selle hääliku märkimiseks peamiselt o ja ö-tähte, mõnes sõnas ka e-tähte. Eesti tähestikus on see t ...

                                               

Ä

Ä on ladina kirja täht, mis on saadud a-tähest diakriitilise märgi treema abil. Ä on tekkinud A-tähest, millele oli peale kirjutatud väike E. Ä-d kasutatakse eesti, soome, saksa, rootsi, põhjafriisi, slovaki, koltasaami, Inari saami, letseburgi j ...

                                               

Ö

Ö on ladina kirja täht, mis on saadud o-tähest diakriitilise märgi treema abil. Ö on tekkinud o-tähest, millele oli peale kirjutatud väike e Oͤ. Ö-d kasutatakse enamasti ümardatud eesvokaalide märkimiseks. Seda kasutatakse eesti, soome, karjala, ...

                                               

Ü

Ü on ladina kirja täht, mis esineb muu hulgas eesti keeles, aserbaidžaani keeles, karjala keeles, saksa keeles, ungari keeles, tatari keeles, türgi keeles ja türkmeeni keeles.

                                               

X

Häälikuühendit /ks/ märgiti vanakreeka keeles kas tähega hii Χ; läänekreeka kiri või tähega ksii Ξ; idakreeka kiri. Läänekreeka kirjas nimetati hii-d ksii-ks ning hii-na võeti kasutusele uus täht, mis nägi välja nagu horisontaalselt läbikriipsuta ...

                                               

Y

Y ehk üpsilon ehk igrek on eesti tähestiku 32. ja viimane täht ning ladina tähestiku 25. ja eelviimane täht. Eesti tähestikus on y võõrtäht.

                                               

Sofistid

Sofistideks sofistid olid Vana-Kreeka filosoofid, kes 5. ja 4. sajandil e.m.a õpetasid tasu eest tarkust ja kõnekunsti. Sofistid kogunesid rändõpetlastena sõnavabaduse ja filosoofia kantsi, Ateena linnriiki. Sofistid pole kunagi moodustanud filos ...

                                               

Presokraatikud

Eelsokraatikud ehk presokraatikud ehk Sokratese-eelsed filosoofid on tinglik nimetus filosoofidele, kes tegutsesid ajalooliselt "enne Sokratest". Õigupoolest arvatakse presokraatikute hulka ka mõned Sokratese kaasaegsed, keda Sokrates ei mõjutanu ...

                                               

Parmenides

Parmenides oli vanakreeka filosoof, kelle kodulinnaks oli Elea linn Suur-Kreekas ja keda loetakse vastavalt oma kodukohale eleaatide koolkonda kuuluvaks ning klassifitseeritakse eelsokraatikuks, nagu kõiki Sokratesele ajalooliselt eelnevaid filos ...

                                               

Philolaos

Philolaos ehk Philolaos Krotonist oli vanakreeka filosoof, kes arvatakse pütaagorlaste ja Sokratese-eelsete filosoofide hulka. Ta on Pythagorase ja Archytase kõrval üks tuntumaid pütaagorlasi. Ta rääkis ja kirjutas dooria murdes.

                                               

Xenophanes

Xenophanes oli pärit Kolofonist, Jooniast. Ta filosofeeris erinevates Vahemerepiirkondades, eriti lõuna-Itaalia ja Sitsiilia Kreeka kolooniates, liikudes ühest linnast teise. Ta olevat olnud Archelaose õpilane ning Parmenidese õpetaja. Varem arva ...

                                               

Aadlimatrikkel

Aadlimatriklid olid Austrias, Baieris, Kuramaal, Preisimaal, Rootsis, Soomes, Ungaris, Venemaal ja Württembergis aadlikorporatsioonidesse immatrikuleeritud aadlisuguvõsade ametlikud nimekirjad. Aadlimatrikkel oli Euroopa riikides erilise korra jä ...

                                               

Emiir

Emiir on enamasti araabia maades kasutatav valitsejatiitel. Emiiri juhitavat riiki või territooriumi nimetatakse emiraadiks. Tänapäeval on üheksa emiraati: Katar, Kuveit ja Araabia Ühendemiraatide seitse emiraati, mis paiknevad kõik Araabia pools ...

                                               

Istria hertsog

Istria hertsog on tiitel, mille Napoleon I andis 28. märtsil 1809 marssal Jean-Baptiste Bessièresle. Hertsogid on olnud: 1813–1856 Napoléon Bessières 1802–1856 1809–1813 Jean-Baptiste Bessières 1768–1813

                                               

Kuninganna (kuninga abikaasa)

Kuningannaks ehk konsort-kuninganna ks võidakse nimetada valitseva kuninga abikaasat. Kuigi kuninganna on kuningaga aadlihierarhias võrdsel astmel, ei oma ta reeglina kuningriigis reaalset võimu. Mõnel juhul ei kanna valitseva kuninga abikaasa ku ...