ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 279
                                               

Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei (2009)

Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei oli 2009. aasta augustis taasasustatud rahvuslik organisatsioon, mis sama aasta novembris võttis vastu ka loodava erakonna põhikirja. Väidetavalt oli ERSP 1988. aastal moodustatud esimese Nõukogude aegse samani ...

                                               

Eesti Rahvuspartei

Eesti Rahvuspartei oli kavandatud linnavendade organisatsioon Eestis aastatel 1969–1970. Idee autor oli Villu Saarts 1942–2008. 1965. aastal karistati teda kolmeaastase vabadusekaotusega, mille ta kandis Tallinnas asunud üldrežiimiga vangilaagris ...

                                               

Eesti Sotsiaaldemokraatlik Partei

Eesti Sotsiaaldemokraatlik Partei oli Eestis 1990–1995 tegutsenud erakond, üks praeguse Sotsiaaldemokraatliku Erakonna eelkäijatest. Suurem osa erakonna tegutsemisajast juhtis seda Marju Lauristin. ESDP asutati 08.09.1990 Tallinnas, kui ühinesid ...

                                               

Eesti Sotsiaaldemokraatlik Tööliste Partei

Mitte segi ajada 1905. aastal tegutsenud Eesti Sotsiaaldemokraatliku Tööliste Ühisusega. Eesti Sotsiaaldemokraatlik Tööliste Partei oli 1907. asutatud Eesti erakond.

                                               

Eesti Sotsiaaldemokraatlik Tööliste Ühisus

Mitte segi ajada 1907. aastal asutatud Eesti Sotsiaaldemokraatliku Tööliste Parteiga Eesti Sotsiaaldemokraatlik Tööliste Ühisus oli aastal 1905 Tartus asutatud Vasakpoolsete sotsiaaldemokraatide-föderalistide organisatsioon, mille eesotsas oli Pe ...

                                               

Eesti Sotsialistide-Revolutsionääride Partei

Eesti Sotsialistide-Revolutsionääride Partei oli 1917. aasta suvel Venemaa Sotsialistide-Revolutsionääride Parteist eraldunud eesti sotsialistide iseseisev partei. Ülevenemaalise sotsialistide-revolutsionääride esseeride partei loosungiks oli" ma ...

                                               

Eesti Tööliste Partei

Eesti Tööliste Partei oli 1926. aastal Eesti Sotsialistliku Tööliste Partei lõhenemisel kommunistlike vaadetega liikmete lahkumisel tekkinud partei. Partei juhtorganiks oli Eesti Tööliste Partei Keskkomitee ja ETP KK Poliitbüroo. ETP juures tegut ...

                                               

Eesti Vabadussõjalaste Liit

Eesti Vabadussõjalaste Liit oli Eestis aastail 1933–1934 tegutsenud organisatsioon, mille põhikirjaliseks eesmärgiks oli "organiseerida vabadussõjalasi ja koondada enese ümber kõiki vabadussõjalaste organisatsioone, kes seisavad demokraatia ja is ...

                                               

Rahvuslik Koonderakond Isamaa

Rahvuslik Koonderakond Isamaa oli Eesti erakond 21. novembrist 1992 kuni 2. detsembrini 1995. Sügisel 1991 moodustasid Eesti Kristlik-Demokraatlik Erakond, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, Eesti Kristlik-Demokraatlik Liit ja Vabariiklaste Koond ...

                                               

Erakond Isamaaliit

Erakond Isamaaliit oli rahvuslik-konservatiivne kristlik-demokraatlik liberaalse majanduspoliitikaga Eesti erakond aastatel 1995–2006. Isamaaliit loodi 2. detsembril 1995 Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei ja Rahvusliku Koonderakonna "Isamaa" üh ...

                                               

Iseseisev Sotsialistlik Tööliste Partei

Iseseisev Sotsialistlik Tööliste Partei ka Iseseisvad sotsialistid oli Eesti Vabariigis tegutsenud partei. Rahvakeeles kutsuti partei liikmeid ka isesotsideks.

                                               

Kindral Johan Laidoneri Riigivanemaks Valimist Korraldav Peatoimkond

Kindral Johan Laidoneri Riigivanemaks Valimist Korraldav Peatoimkond oli Eesti erakond aastail 1933–1939. Peatoimkonna asutamiskoosolekust 5. detsembril 1933 võttis osa rohkesti vabadussõjalasi, rõhuvas enamuses Vabadusristi kavalere. Erakonna ee ...

                                               

Eestimaa Kommunistlik Partei

Eestimaa Kommunistlik Partei enne ka Eestimaa Kommunistlik Partei P) oli Eesti Vabariigi territooriumil ebaseaduslikult 1920-1940 ning 1940-1990 Eesti NSV-s seaduslikult tegutsenud kommunistlik partei, Eesti NSV ajal 1940–1990 ka ainupartei. EKP ...

                                               

Konstantin Pätsi Riigivanemaks Valimist Korraldav Komitee

Konstantin Pätsi Riigivanemaks Valimist Korraldav Komitee oli 1934. aastal asutatud Eesti poliitiline ühing. Tema eesmärk oli Konstantin Pätsi seadmine Riigivanema kandidaadiks ja valimine Riigivanemaks 1934. aasta valimistel. Komitee registreeri ...

                                               

Kristlik Rahvaerakond

Asutava Kogu valimiste eel moodustati Eesti Demokraatlikust Erakonnast ja Eesti Radikaaldemokraatlikust Erakonnast Eesti Rahvaerakond ERE Jaan Tõnissoni juhtimisel. Usuelule enam tähtsust omistanud isikud, kes seni olid seotud olnud Tõnissoni juh ...

                                               

Libertas Eesti Erakond

Libertas Eesti Erakond oli Eesti erakond, 1994–2001 eksisteerinud Eesti Sinise Erakonna ja 2001–2009 eksisteerinud erakonna Demokraadid – Eesti Demokraatlik Partei õigusjärglane. Libertas Eesti Erakond asutati Eesti Demokraatliku Partei põhikirja ...

                                               

Metsaerakond

Metsaerakond oli Eesti erakond, mis tegutses aastatel 1994 kuni 1999. Erakonda kuulusid riigimetskondade metsaülemad. Erakonna esimees oli Vello-Taivo Denks. Metsaerakond osales 1995. aasta Riigikogu valimistel ja kogus 3239 häält 0.6% häälte kog ...

                                               

Põllumeeste kogud

Põllumeeste kogud olid Põllumeestekogude kohalikud iseseisva poliitilise ühingu õigustega allorganisatsioonid. Põllumeeste kogude eeskujuks olid valdade peremeeste kogud. Nad olid arvukaim liik Eesti poliitilisi ühinguid, kujutades endast nii pol ...

                                               

Põllumeeste Kogud

Varasem talurahvapartei, Eesti Maarahva Liit, oli asutatud 1917. aastal eesmärgiga koondada maaelanikkond tugevaks poliitiliseks parteiks, jättes linnad teistele erakondadele. Olles kandnud riigi loomise raskust Saksa okupatsiooni ja Vabadussõja ...

                                               

Rahva Ühtsuse Erakond

Oktoobris 2019 tegi RÜE juhatus erakonna üldkogule ettepaneku reorganiseerida partei poliitiliseks mittetulundusühinguks, kuna RÜE loomisel püstitatud suured eesmärgid olevat ellu viidud. 18. novembril otsustaski üldkogu partei tegevuse lõpetada. ...

                                               

Rahvuslik Keskerakond

Rahvuslik Keskerakond oli aastatel 1932–1934 tegutsenud Eesti partei. Erakond moodustati Eesti Rahvaerakonna, Kristliku Rahvaerakonna ja Eesti Tööerakonna ühinemisel. Erakonna esimees oli Jaan Tõnisson. V Riigikogu valimistel 1932. aastal kogus R ...

                                               

Rahvuslik Töökoondus

Rahvuslik Töökoondus oli Eestis aastatel 1931–1932 tegutsenud pahempoolne erakond. Erakonna asutas koos oma toetajatega Riigikogu liige Juhan Vilms, kes astus 1930. aastal välja Tööerakonnast, tuues põhjenduseks, et erakonna juht Otto Strandman e ...

                                               

Erakond Res Publica

Erakond Res Publica oli 8. detsembrist 2001 kuni 15. novembrini 2006 tegutsenud Eesti erakond. Varem kasutati ametliku nimena nime Ühendus Vabariigi Eest – Res Publica. Erakonna majandusprogrammi eesmärk oli pikaajaline ressursse säästev majandus ...

                                               

Eesti Rohelised

Eesti Rohelised oli Eesti erakond, mis tekkis 9. detsembril 1991, kui liitusid Eesti Roheline Partei ja Eesti Roheline Erakond. Erakonna esimehed olid asutamisest kuni 16. jaanuarini 1995 Jüri Liim ja sealt edasi kuni 21. maini 1998 Jüri Martin. ...

                                               

Eesti Rojalistlik Partei

Eesti Rojalistlik Partei oli Eesti partei, mis tegutses aastatel 1989–1998. Selle juhid olid Kalle Kulbok ja Aadu Must. Eesti Rojalistliku Partei ametlikuks eesmärgiks oli Eesti Skandinaavia maade eeskujul kuningriigiks muutmine.

                                               

Saksa-Balti Erakond

Esimene baltisakslaste partei rajati 1905. aastal ja kandis nime Eestimaa Konstitutsioonilise Partei. Erakonna eesmärk oli Balti erikorra kindlustamine ja ühtlasi taotles see Baltikumi autonoomiat. Erakonna mõju vähenes Esimese maailmasõja ajal s ...

                                               

Eesti Tööerakond

Partei moodustati 1917. aastal Eesti Radikaalsotsialistlik Partei ja Peterburi eesti radikaalide poolt ning jätkas oma tegevust ka iseseisvunud Eestis, 1932. aasta jaanuaris ühines Eesti Tööerakond Eesti Rahvaerakonna ja Kristliku Rahvaerakonnaga ...

                                               

Töörahva Ühine Väerind

Töörahva Ühine Väerind oli Eesti kommunistide legaalne variorganisatsioon aastatel 1920–1924. Töörahva Ühine Väerind moodustati Eesti kommunistlike ja kommuniste pooldavate sotsiaaldemokraatlike poliitiliste erakondade ja ametiühinguorganisatsioo ...

                                               

Vabariiklik Partei (Eesti)

Vabariiklik Partei oli 1999–2012 tegutsenud Eesti erakond. Erakonna esimees oli Tartu Ülikooli Pärnu kolledži majandusteooria lektor Kristjan-Olari Leping. 2005. aasta 19. mai seisuga oli erakonnal 1080 liiget. Partei oli uusparempoolne, eurovast ...

                                               

Eesti Vasakpartei

Eesti Vasakpartei oli erakond, mis on olnud läbi aegade sotsialistliku ideoloogia kandja Eestis, Eestimaa Kommunistliku Partei järeltulija. EVP sai oma nime 18. detsembril 2004 ESDTP XIII kongressil Tallinnas. Eesti Vasakpartei pidas vajalikuks s ...

                                               

Üleriiklik Põllumeeste Esindus

Üleriiklik Põllumeeste Esindus oli Eesti poliitiline ühing aastail 1919–1938. Esindus asutati 15. detsembril 1919 ja registreeriti Siseministeeriumis märtsis 1921. Maakondade põllumeeste esinduste delegeeritud liikmetest moodustati Üleriikliku Põ ...

                                               

Peep Tobreluts

Peep Tobreluts on Eesti kodanikuaktivist. Lapsepõlves elas ta Süvahavva külas. Ta on kuulunud Erakonna Eestimaa Rohelised juhatusse. Siirdunud erakonna Elurikkuse Erakond ERE liikmeks ja kui see erakond omakorda liitus Vabaerakonnaga on Tuleviku ...

                                               

Isamaa Erakond

Isamaa on rahvuslik konservatiivne partei, mis sündis erakondade Isamaaliit ja Res Publica ühinemisel 2006. aastal. Erakonnal oli Äriregistri andmeil 18. detsembri 2018 seisuga 8525 liiget. 2020. aasta lõpu seisuga kuulus erakonda 7797 inimest. I ...

                                               

Kesknädal

Kesknädal on Eestis alates 1999. aastast ilmuv ajaleht. Seda annab välja MTÜ Vaba Ajakirjandus, mille juhatuse liige on Lauri Laasi. Kesknädal väljendab Eesti Keskerakonna vaateid. See ilmub alates 2019. aasta septembrist kord kuus, iga kuu kolma ...

                                               

Eesti Reformierakond

Eesti Reformierakond on 13. novembril 1994 asutatud liberaalset maailmavaadet esindav Eesti partei, mille eelkäijaks oli Eesti Liberaaldemokraatlik Partei. Eesti Reformierakonna programmiline eesmärk on jõuka kodanikuühiskonna kujundamine, mille ...

                                               

Vabaduspartei – Põllumeeste Kogu

Vabaduspartei – Põllumeeste Kogu on Eesti erakond. Erakond loeb ennast 5. oktoobril 1921 asutatud ja Konstantin Pätsi, Jüri Uluotsa, Otto Tiefi jt juhitud Põllumeestekogude õigusjärglaseks. 1992. aastal said erakonna taastajad volituse eksiilis a ...

                                               

Kommunaar (ajaleht)

Kommunaar oli eestikeelne ajaleht, mis ilmus Abja-Paluojal 3. aprillist 1951 kuni 12. maini 1962; EKP Abja Rajoonikomitee ja Abja Rajooni TSN häälekandja. Ajaleht ilmus 3 korda nädalas. Andres Toht 1961–1962 V. Virve? Rätsepp 1962 Elmar Samoson 1 ...

                                               

Nõukogude Küla

Nõukogude Küla oli Kallastel 7. juulist 1951 kuni 31. jaanuarini 1959 ilmunud eestikeelne ajaleht, EKP Kallaste Rajoonikomitee ja Kallaste Rajooni TSN häälekandja. Ajaleht ilmus 3 korda nädalas. Ajalehel oli ka venekeelne paralleelväljaanne Совет ...

                                               

Rahu Eest

Rahu Eest oli Rõngus 12. juunist 1951 kuni 26. detsembrini 1953 ilmunud eestikeelne ajaleht, Rõngu Masina-Traktorijaama poliitosakonna häälekandja. Ajaleht ilmus kaks korda aastas.

                                               

Rahva Hääl

21. juunil 1940 sai Joosep Saat EKP Keskkomitee liikmelt Hendrik Allikult käsu koos Anatoli Männiku ja Paul Baumanniga üle võtta Tallinnas Pikal tänaval asunud Isamaaliidu häälekandja Uus Eesti toimetus ja hakata "reaktsioonilise" lehe asemel väl ...

                                               

Säde

Säde oli laste- ja noorteleht, mis ilmus Eesti NSV-s aastatel 1946–1990; Eesti NSV ELKNÜ KK ja pioneeriorganisatsiooni häälekandja. Sädet anti välja kaks korda nädalas, leht maksis 1 kopika. Sädemele tegid kaastööd Holger Pukk jt. 1986–1991 ilmus ...

                                               

Tartu Kommunist

Tartu Kommunist oli aastatel 1940–1941 ilmunud "Eestimaa Kommunistliku Partei Tartu Komitee häälekandja", mis asendas ajalehte Postimees pärast tolle sulgemist okupatsioonivõimude poolt. Viimane Postimees ilmus 27. septembril 1940 ja esimene Tart ...

                                               

Uus Küla

Uus Küla oli Sipa külas 22. juunist 1951 kuni 23. detsembrini 1953 ilmunud eestikeelne ajaleht, Sipa Masina-Traktorijaama poliitosakonna häälekandja. Ajaleht ilmus kaks korda nädalas.

                                               

Leonid Ananitš

Leonid Ananitš on endine Eesti NSV parteitöötaja ja riigitegelane. Ta lõpetas aastal 1954 Novotšerkasski mäetehnikumi ja aastal 1960 Plehhanovi nimelise Leningradi Mäeinstituudi. Aastal 1975 kaitses ta majanduskandidaadi kraadi. Ta töötas aastal ...

                                               

Vladimir Klauson

Vladimir Klauson on endine Eesti tööstusjuht ja Eesti NSV riigitegelane. Ta lõpetas aastal 1952 keskkooli ja aastal 1957 Tallinna Polütehnilise Instituudi silikaatide tehnoloogia erialal insener-keemik-tehnoloogi kvalifikatsiooniga. Ta töötas aas ...

                                               

Mihhail Kozlov

Mihhail Kozlov oli Eesti NSV riigitegelane. Ta lõpetas aastal 1932 Ivanovo Põllumajanduse Instituudi. Aastatel 1932–1948 töötas ta Ivanovo oblasti põllumajandusorganites. Aastatel 1948–1953 oli ta EKP Keskkomitee põllumajanduse osakonna juhataja ...

                                               

Dmitri Kuzmin

Dmitri Kuzmin oli Eesti NSV parteitegelane ja riigiametnik. Ta lõpetas aastal 1924 Narvas gümnaasiumi. Aastatel 1924–1929 oli ta Narvas vabrikutööline, aastatel 1929–1936 oli ta poliitvang. Aastatel 1936–1938 töötas ta Tallinnas ehitustöölise ja ...

                                               

Tiit Kõuhkna

Tiit Kõuhkna on eesti tootmisjuht ja endine Eesti NSV riigitegelane. Ta lõpetas aastal 1962 Õisu Toiduainetetööstuse Tehnikumi tehnik-tehnoloogi kvalifikatsiooniga ja aastal 1975 Eesti Põllumajanduse Akadeemia piimanduse insener-tehnoloogina. Ta ...

                                               

Harri Lumi

Harri Lumi on sündinud 1933. aastal Tallinnas. Ta lõpetas 1952. aastal Tallinna 17. Keskkooli ja 1957. aastal Tallinna Polütehnilise Instituudi ehitusteaduskonnas tööstus- ja tsiviilehituse erialal insenerina. Harri Lumi töötas aastatel 1955–1960 ...

                                               

Valentin Moskalenko

Valentin Ivanovitš Moskalenko oli Nõukogude Liidu sõjaväelane ja riigiametnik, aastatel 1950–1953 Eesti NSV julgeoleku minister ja 1953 Eesti NSV siseminister.