ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 280
                                               

August Pork

August Pork oli Eesti NSV partei-, miilitsa- ja julgeolekutöötaja. Aastal 1964 sai ta kindralmajori auastme. Alates 1943. aastast oli ta NLKP liige. Aastal 1950 lõpetas ta NSV Liidu Siseministeeriumi kõrgkooli.

                                               

Väino Rajangu

Lõpetas Tallinna Polütehnikumi tehnik-elektrikuna cum laude 1964; Tallinna Polütehnilise Instituudi elektrotehnika teaduskonna automaatika ja telemehaanika eriala 1970; TPI aspirant 1972–1975. Ta on täiendanud end Leningradi Insenermajanduse Inst ...

                                               

Viktor Rajevski

Ta lõpetas 1953 Petseri 1. Keskkooli ja 1959 EPA insener-mehaanikuna; põllumajanduskandidaat 1975, EPA, väitekiri "Совершенствование технологии содержания и кормления молочного стада в условиях рациональной системы скотоводства в Эстонской ССР" 1 ...

                                               

Lauri Schmidt

Lauri Schmidt oli eesti veemootorisportlane ja Eesti NSV riigitegelane. Lõpetas 1967 raudbetoonkonstruktsioonide erialal Tallinna Ehitustehnikumi ja 1975 ehitusökonoomika erialal TPI. Ta oli Tartu Ehitustrusti juhataja ja Eesti NSV ehitusminister ...

                                               

Roman Šeremeta

Roman Šeremeta on Eesti majandusjuht ning endine Eesti NSV omavalitsus-, partei- ja riigitegelane. Ta lõpetas aastal 1952 7-klassilise kooli, aastal 1955 lõpetas ta kutsekooli elektrikuna, aastal 1964 lõpetas ta Lensoveti nimelise Leningradi Tehn ...

                                               

Kuno Todeson

Kuno Todeson oli Eesti NSV riigitegelane ja kaubandusjuht. Kuno Todeson sündis Eestis, kuid kolis 1927. aastal vanematega Eestist NSV Liitu, Leningradi. Ta mobiliseeriti NSV Liidus 1942. aastal ja võttis osa Teisest maailmasõjast 8. Eesti Laskurk ...

                                               

Anatoli Tregubov

Anatoli Tregubov on endine Eesti NSV riigitegelane, parteitöötaja ja transpordijuht. Ta lõpetas aastal 1950 Leningradi Kõrgema Merekooli ja aastal 1972 Rahvamajanduse Instituudi. Ta oli aastatel 1950–1954 Leningradi Kõrgema Merekooli komsomolikom ...

                                               

Heino Veldi

Heino Veldi on eesti põllumajandus- ja tööstusjuht ning riigitegelane. Ta lõpetas aastal 1955 Suure-Jaani Keskkooli ja aastal 1960 Eesti Põllumajanduse Akadeemia insener-mehaanikuna. Ta töötas aastatel 1962–1966 Paide rajooni Põllumajandusvalitsu ...

                                               

Viljar Veskiväli

Viljar Veskiväli on eesti tööstustegelane ja endine Eesti NSV minister. Ta lõpetas aastal 1960 Tallinna Polütehnilise Instituudi. Ta töötas aastatel 1958–1980 Tallinna Masinatehases konstruktorina, tsehhi tehnoloogilise büroo juhatajana, tsehhiül ...

                                               

Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee

Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee oli Eesti NSV-s aastail 1954–1978 Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures asuv Riikliku Julgeoleku Komiteena ja aastail ENSV RJK nimetusega 1978–1991 tegutsenud NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee struktuuriüks ...

                                               

Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee 1. osakond

Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee 1. osakond oli aastail 1978–1991 Eesti NSV ja NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee välisluurega tegelenud struktuuriüksus.

                                               

Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee 2. osakond

Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee 2. osakond oli Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee ja NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee vastuluurega tegelenud struktuuriüksus, aastail 1978 kuni 1991. Organisatsiooniliselt allus ENSV RJK 2. osakond Ee ...

                                               

Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee 5. osakond

Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee 5. osakond oli Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee ja NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee struktuuriüksus aastail 1978–1991. 5. osakonna ülesanne oli kontroll tsiviilelanikkonna meelsuse üle ning võitlus ...

                                               

Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee piirkondlikud asutused

Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee piirkondlikud asutused olid Eesti trerritooriumil asunud ja tegutsenud NSV Liidu ja Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee riikliku julgeoleku struktuuriüksused aastatel 1940–1941 ja 1944–1991. Eesti territoor ...

                                               

Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee Tartu osakond

Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee Tartu osakond oli Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee piirkondlik asutus Tartu linnas, mis asus aadressil Vanemuise 19.

                                               

Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Ministeeriumi osakond 2-N

Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Ministeeriumi osakond 2-N oli Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Ministeeriumi struktuuriüksus, mis teostas alates 1947. aasta jaanuarist Eestis sovetivõimuvastase metsavendluse ehk relvastatud "poliitilise banditismi" va ...

                                               

Väliseestlastega Kultuurisidemete Arendamise Ühing

Mitte segi ajada ühendusega Välismaaga Sõpruse ja Kultuurisidemete Arendamise Eesti Ühing Väliseestlastega Kultuurisidemete Arendamise Komitee ehk Väliseestlastega Kultuurisidemete Arendamise Ühing oli Eesti NSV-s moodustatud väliseestlaste ideol ...

                                               

Eesti NSV Vabariiklik Kaitsekomitee

Eesti NSV Vabariiklik Kaitsekomitee oli 1941. aastal, Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi, Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu ja EKP Keskkomitee 11. juulil 1941 ühise otsusega loodud organ, mis kuulutati kogu võimu kandjaks Eesti NSV-s. Eesti NSV V ...

                                               

Tartu Linna Rahvasaadikute Nõukogu Täitevkomitee

Tartu Linna Rahvasaadikute Nõukogu Täitevkomitee oli Nõukogude ajal Tartu kohaliku võimu juhtorgan. Täitevkomiteed juhtis esimees. Nii rahvasaadikute nõukogu kui ka selle täitevkomitee loodi pärast Eesti okupeerimist ja liitmist Nõukogude Liiduga ...

                                               

ÜK(b)P KK Eesti büroo

ÜKP KK Eesti büroo, Ülevenemaalise Kommunistliku Partei Keskkomitee Eesti büroo по Эстонии) oli aastail 1944–1947 NSV Liidus Moskvas ÜKP Keskkomitee juures asuv järelevalveorgan, mille tegevuse eesmärgiks oli nõustada EKP juhtkonda ja kontrollida ...

                                               

Eesti NSV Ülemnõukogu

Eesti NSV Ülemnõukogu ehk Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Ülemnõukogu oli NSVL-i näiline Eesti NSV kõrgeim riigivõimuorgan aastatel 1940-1941 ja 1944-1990. 8. mail 1990 nimetas Eesti NSV Ülemnõukogu XII koosseis end Eesti Vabariigi Ülemn ...

                                               

Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium

Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumisse kuulus algselt, 1940. aasta Eesti NSV põhiseaduse järgi esimees, kaks esimehe asetäitjat, sekretär ja viis liiget. 1955. aastal Eesti NSV konstitutsiooni põhiseadust muudeti ja suurendati Ülemnõukogu Presiidiu ...

                                               

Eesti NSV Ülemnõukogu II koosseis

Eesti NSV Ülemnõukogu II koosseis oli Eesti NSV kõrgeima riigivõimuorgani – Eesti NSV Ülemnõukogu – teine koosseis, mille volitused kehtisid aastatel 1947–1951. Eesti NSV Ülemnõukogu II koosseisu valimised toimusid 16. veebruaril 1947. Eesti NSV ...

                                               

Eesti NSV Ülemnõukogu III koosseis

Eesti NSV Ülemnõukogu III koosseis oli Eesti NSV kõrgeima riigivõimuorgani – Eesti NSV Ülemnõukogu – kolmas koosseis, mille volitused kehtisid aastatel 1951–1955. Eesti NSV Ülemnõukogu III koosseisu valimised toimusid 25. veebruaril 1951. Eesti N ...

                                               

Eesti NSV Ülemnõukogu IV koosseis

Eesti NSV Ülemnõukogu IV koosseis oli Eesti NSV kõrgeima riigivõimuorgani – Eesti NSV Ülemnõukogu – neljas koosseis, mille volitused kehtisid aastatel 1955–1959. Eesti NSV Ülemnõukogu IV koosseisu valimised toimusid 27. veebruaril 1955. Eesti NSV ...

                                               

Eesti NSV Ülemnõukogu IX koosseis

Eesti NSV Ülemnõukogu IX koosseis oli Eesti NSV kõrgeima riigivõimuorgani – Eesti NSV Ülemnõukogu – üheksas koosseis, mille volitused kehtisid aastatel 1975–1980. Eesti NSV Ülemnõukogu IX koosseisu valimised toimusid 15. juunil 1975. Eesti NSV Ül ...

                                               

Eesti NSV Ülemnõukogu V koosseis

Eesti NSV Ülemnõukogu V koosseis oli Eesti NSV kõrgeima riigivõimuorgani – Eesti NSV Ülemnõukogu – viies koosseis, mille volitused kehtisid aastatel 1959–1963. Eesti NSV Ülemnõukogu V koosseisu valimised toimusid 15. märtsil 1959. Eesti NSV Ülemn ...

                                               

Eesti NSV Ülemnõukogu VI koosseis

Eesti NSV Ülemnõukogu VI koosseis oli Eesti NSV kõrgeima riigivõimuorgani – Eesti NSV Ülemnõukogu – kuues koosseis, mille volitused kehtisid aastatel 1963–1967. Eesti NSV Ülemnõukogu VI koosseisu valimised toimusid 17. märtsil 1963. Eesti NSV Üle ...

                                               

Eesti NSV Ülemnõukogu VII koosseis

Eesti NSV Ülemnõukogu VII koosseis oli Eesti NSV kõrgeima riigivõimuorgani – Eesti NSV Ülemnõukogu – seitsmes koosseis, mille volitused kehtisid aastatel 1967–1971. Eesti NSV Ülemnõukogu VII koosseisu valimised toimusid 19. märtsil 1967. Eesti NS ...

                                               

Eesti NSV Ülemnõukogu VIII koosseis

Eesti NSV Ülemnõukogu VIII koosseis oli Eesti NSV kõrgeima riigivõimuorgani – Eesti NSV Ülemnõukogu – kaheksas koosseis, mille volitused kehtisid aastatel 1971–1975. Eesti NSV Ülemnõukogu VIII koosseisu valimised toimusid 13. juunil 1971. Eesti N ...

                                               

Eesti NSV Ülemnõukogu X koosseis

Eesti NSV X Ülemnõukogu oli Eesti NSV nn kõrgeima riigivõimuorgani – Eesti NSV Ülemnõukogu – kümnes koosseis, mille volitused kehtisid aastatel 1980–1985. Eesti NSV Ülemnõukogu X koosseisu valimised toimusid 24. veebruaril 1980. Eesti NSV Ülemnõu ...

                                               

Eesti NSV Ülemnõukogu XI koosseis

Eesti NSV XI Ülemnõukogu oli Eesti NSV kõrgeima riigivõimuorgani – Eesti NSV Ülemnõukogu – üheteistkümnes koosseis, mille volitused kehtisid aastatel 1985–1990. Eesti NSV Ülemnõukogu XI koosseisu valimised toimusid 24. veebruaril 1985. Eesti NSV ...

                                               

Eesti NSV Ülemnõukogu XII koosseisu valimised

Eesti Vabariigi Ülemnõukogu valimised olid Eesti NSV Ülemnõukogu XII koosseisu valimised, mis toimusid 18. märtsil 1990. Eelhääletamise periood kestis 15 päeva. Valimistel osales 392 kandidaati. Ülemnõukogu koosseisu valitavaid saadikukohti oli 1 ...

                                               

Eesti Vabariigi Ülemnõukogu

Eesti Vabariigi Ülemnõukogu oli viimane valitud Eesti NSV kõrgeim riigivõimuorgan ning pärast Eesti NSV suveräänsuse deklaratsiooni teine NSV Liidu poolt okupeeritud Eesti territooriumil faktilist võimu omanud kohalik võimuorgan. Eesti Vabariigi ...

                                               

Edasi (Leningradi ajaleht)

Edasi toimetajad Leo Looring 1927–1928, 1930–1932 V. Klein 1918 A. Saar 1930 A. Ossip 1933, 1935 Genrihh Vaino 1918–1919 K. Treufeldt 1924–1925 E. Alas 1928–1930 Otto Rästas 1935–1937 Osvald Madisson 1931–1936 J. Käspert 1931 Hans Pöögelmann 1925 ...

                                               

Eesti kommunistliku liikumise ajalugu

Eesti sotsiaaldemokraatide liikumine lõhenes 1905. aasta suvistepühal Tartus, kus toimunud salajasel koosolekul tõstatati küsimus, kas asutada omaette sotsiaaldemokraatlik erakond, mis Vene parteiga oleks ühenduses föderalistlikul alusel, või töö ...

                                               

EKP Keskkomitee

Eestimaa Kommunistliku Partei Keskkomitee Partei Keskkomitee, lühend EKP KK) oli Nõukogude Liidu Kommunistliku Partei struktuuriüksuse Eestimaa Kommunistliku Partei kõrgeim kollektiivne juhtorgan. EKP Keskkomitee, EKP Keskkomitee Büroo, EKP KK Se ...

                                               

EKP saadikud NLKP kongressidel

EKP saadikud NLKP kongressidel on loetelu Eestimaa Kommunistliku Partei saadikutest NSV Liidu kommunistliku partei kongressidel. Pikemalt artiklis NLKP#VSDTP, VKbP, ÜKbP ja NLKP kongressid VKbP Eesti sektsioonide saadikud 1921. aasta VKbP X kongr ...

                                               

Kiir (ajaleht, 1927)

Kiir oli bolševike juhitud ajaleht, mis ilmus korra nädalas 12. jaanuarist kuni 13. maini 1927 Tallinnas. Väljaandja ja vastutav toimetaja oli Aleksander Luik. Ajalehte trükiti trükikojas Vaba Maa. Ajaleht suleti korduvalt, kuid asemele ilmusid u ...

                                               

Kiir (Narva ajaleht)

Kiir oli aastatel 1912–1914 Narvas välja antud VSDTP Eesti osakondade töölisajaleht. Ajaleht suleti juunis 1914. aastal. Ajalehe esimene number ilmus 15. vkj/28. juunil 1912 Narvas, kuna Narva kuulus selleaegse haldusjaotuse järgi Peterburi kuber ...

                                               

Terijoki konverents

Terijoe konverents oli 2.–4. märtsil 1907 Soome linnas Terijokil peetud VSDTP Eestimaa organisatsioonide saadikute kongress. Pärast keiser Nikolai II ja II Riigiduuma Venemaa Keisririik vastasseisu ning II Riigiduuma laialisaatmist kevadel 1907 k ...

                                               

VK(b)P Eesti Osakondade Keskkomitee

VKP Eesti Osakondade Keskkomitee) oli 1918. aasta mais Nõukogude Venemaal moodustatud ja Venemaal asunud eesti kommunistlike organisatsioonide juhtorgan. 20. veebruaril 1918 maabusid Mandri-Eestis Saksamaa Keisririigi väed ning Tallinnas ja Eesti ...

                                               

VSDTP VI kongress

VSDTP VI kongress oli 1917. aasta juulis Moskvas toimunud ülevenemaaline bolševike parteiorganisatsioonide kogunemine, mis toimus terava võimuvõitluse olukorras pärast Veebruarirevolutsiooni bolševike, esseeride ja menševike vahelise ajutise koos ...

                                               

I Riigikogu

I Riigikogu oli Riigikogu esimene koosseis, Eesti esindusorgan aastail 1920–1923. I Riigikogu pidas enda istungeid Toompea lossi valges saalis kuni 1922. aasta sügiseni, mil Toompea lossi õuel asunud konvendihoone varemetele valmis Riigikogu hoone.

                                               

I Riigikogu valimised

I Riigikogu valimised toimusid 27.–29. novembril 1920. Tegemist oli esimeste põhiseaduslike valimistega. Valimiste ajal kehtis kogu riigis sõjaseadus ja tasakaalustavaid kutsealaseid omavalitsusi, peale Advokatuuri ei tegutsenud. 18. jaanuaril 19 ...

                                               

II Riigikogu

II Riigikogu juhatuse algne koosseis valiti 7. juulil 1923. I abiesimees Karl Johannes Virma kuni 27. novembrini 1924 Sekretär Tõnis Kalbus kuni 10. juunini 1925 II abisekretär Jaan Piiskar alates 27. novembrini 1924 I abiesimees Jaan Soots 27. n ...

                                               

II Riigikogu valimised

II Riigikogu valimised toimusid 5.–7. mail 1923. Valimiste eripäradeks oli lisaks erakordselt fragmenteerunud parlamendikoosseisule ka valimiseelne periood, mil osa nimekirju – kõige olulisemana kommunistide Tallinna ja Virumaa nimekirjad – reegl ...

                                               

III Riigikogu

Esimees: Karl Einbund, alates 22.06.1926 I abiesimees: Mihkel Martna, alates 22.06.1926 II abiesimees: Rudolf Penno, alates 22.06.1926 August Tamman, alates 11.12.1928 Sekretär Mihkel Juhkam, 22.06.1926 – 06.12.1928 I abisekretär Karl-Ferdinand K ...

                                               

III Riigikogu valimised

III Riigikogu valimised toimusid 15.–17. mail 1926. Valimiste ajal kehtis kogu riigis sõjaseadus. Valimiste eel uuendati valimisseadust: parlamenti pääsemiseks nõuti vähemalt kahe koha võitmist. võeti kasutusele tagatisrahade süsteem;

                                               

IV Riigikogu

II abisekretär Jaan Piiskar kuni 13. märtsini 1930 I abisekretär August Tõllasepp II abisekretär Oskar Gustavson alates 13. märtsist 1930 II abiesimees Rudolf Penno Esimees Karl Einbund I abiesimees Mihkel Martna Sekretär Arnold Paul Schulbach