ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 29
                                               

Straelborn

Straelborn ja Strahlborn, ka Stralborn on Vestfaalist pärit kaupmehe- ja aadlisuguvõsa. Nimekuju Straelborn kasutas 1682. aastal Rootsis aadeldatud liin.

                                               

Suvorov (aadlisuguvõsa)

Suvorovid olid pärit ilmselt Rootsist, kust nad XVI sajandi alguses Venemaale rändasid. Suguvõsaliin algab XVI sajandi lõpul elanud Saveli Suvoroviga, kes oli maavaldaja Kašinski maakonnas. Selle piirkonnaga jäid tema järeltulijad seotuks XVIII s ...

                                               

Zöge von Manteuffel

Zöge von Manteuffel, ka Zoege von Manteuffel, Manteuffel gen. Szöge ja Manteuffel, varem Soye baltisaksa aadlisuguvõsa. Suguvõsa esindajad olid Eestimaale tulnud Pommerist juba 13. sajandil. 22. oktoobril 1751 naturaliseeriti ja 1752 immatrikulee ...

                                               

Taube

1668. aastal sai ooberst Eduard Taube naturalisatsiooni kaudu Rootsi aadlikuks ja immatrikuleeriti samal aastal Rootsi rüütelkonda nr 734. 1746 immatrikuleeriti suguvõsa Eestimaa nr 59 ja 1747. aastal Liivimaa nr 18 rüütelkonda.

                                               

Tideböhl

Esimesed teated suguvõsa kohta pärinevad 1555. aastast, mil Greifswaldi ülikooli üliõpilasena on nimetatud Erasmus Tideboli. Suguvõsaliin algab Wolgasti bürgermeister Johann Tideböhliga 1658–1728, kelle kaks poega panid aluse Tideböhlide kahele h ...

                                               

Tiesenhausen

Tiesenhausen on baltisaksa aadlisuguvõsa, mille esivanemaks on esmakordselt 1210 ja 1224. aastal Henriku Liivimaa kroonikas mainitud piiskop Alberti ja piiskop Hermanni õemeest, Turaida stiftifoogt Engelbertus de Tisenhusen. 14. sajandi algul ela ...

                                               

Toll (aadlisuguvõsa)

Toll on aadlisugukond, mille liikmed loevad end pärinevaks Madalmaadest ning põlvnevaks Wittenbergi ülikoolis õppinud ning koos hertsog Magnusega Saaremaale saabunud kirjutajast Lucas Tollist. Sugukonna liikmeid on immatrikuleeritud nii Rootsi, S ...

                                               

Tritthof

Tritthofide suguvõsa päritolu on jäänud selgusetuks. Ühe allika kohaselt olid nad juba 1627. aastal Venemaa teenistuses ja kandsid perekonnanime Tõrtov. Liin algab Gottfried von Tritthofiga suri 1766, kes astus 1737. aastal Venemaa sõjaväeteenist ...

                                               

Ulrich

Ulrich on Saksamaalt Brandenburgist pärit baltisaksa suguvõsa. Ulrichite perekonna kolm venda, kes olid Baltimaade suguvõsa alusepanijad: Johann Ulrich 1572–1642 oli Kuramaa hertsog Wilhelmi sekretär aastatel 1600–1607, Riia bürgermeister 1622 ja ...

                                               

Ungern-Sternberg

Ungern-Sternberg on baltisaksa aadlisuguvõsa. Pärimuse järgi põlvneb Sternbergide suguvõsa 1211. aastal Ungarist Liivimaale rännanud Johann von Sternbergist. Ungern-Sternbergid olid kantud Eestimaa rüütekonna 1746, Liivimaa rüütelkonna 1747, Kura ...

                                               

Vietinghoff

Vietinghoff on Vestfaalist pärit aadlisuguvõsa. 14. sajandist alates levis suguvõsa koos Saksa orduga Vana-Liivimaale. 1634. aastal sai 105. aastaseks elanud, krahv Jakob De la Gardie sõjakaaslane, Södermanlandi Broby gård ja Djulö mõisnik, major ...

                                               

Wachten

Wachteni suguvõsa päritolu on jäänud selgusetuks. Suguvõsaliin algab XVIII sajandil elanud major Magnus Wachteniga. Tema poeg major Johann Reinhold von Wachten 1748−1797 naitus Hoomuli mõisniku tütrega ja oli aastatel 1783−1796 selle mõisa rentni ...

                                               

Wahl

Wahl on baltisaksa aadlisuguvõsa. Wahlide aadlisuguvõsale pani aluse Johann Heinrich Wahl, kes töötas mitmetes Liivimaa kubermangu mõisates ametniku ja mõisarentnikuna. Johann Heinrich Wahlile anti aadlitiitel 1795. aastal. Perekonnale kuulusid l ...

                                               

Wangersheim

Suguvõsa päritolu on jäänud ebaselgeks. Esimesi teateid nende kohta on XV sajandi algusest, mil nad elasid Tartus. Suguvõsaliin algab Tartu raehärra Cort von Wangerseniga. Tema pojapoeg Johann Hans von Wangersen maeti 1603 asus 1560. aastatel ela ...

                                               

Wilcken (Vaimõisa)

Suguvõsale pani aluse 16. sajandi teisel poolel tegutsenud Hans Wilcken, kes oli Kuressaare rae liige. Hans oli mitme Eestimaa ja Liivimaa kubermangu mõisa omanik. Hansu järeltulijad omasid Voka, Vaimõisa ja Vestli mõisat ja iga mõisa omanik pani ...

                                               

Wittgenstein

Wittgenstein oli aadlisuguvõsa. Suguvõsa esiisaks loetakse Stephan von Spangheimi, keda mainitakse esimest korda 1075 Saksamaal. Hiljem on tuntud krahv Christian Ludwig Kasimir Sayn-Wittgenstein, kes sõdis Preisimaa eest, ent venelastele vangi la ...

                                               

Wolff

Wolffide on esimesi teateid 1427. aastast. Nad võeti 1726. aastal Liivimaa ja 1729. aastal Eestimaa rüütelkonda. 1747. aastal omandasid Püha Rooma keisrilt vabahärra tiitli.

                                               

Wolffeldt

Wolffeldt oli aadlisuguvõsa. Suguvõsast on teada Rootsi sõjaväe kapral Magnus Wolffeldt, kelle valdusesse kuulusid Keblaste, Ahaste ja Parasmaa mõisad Läänemaal ja Kivikylä mõis Soomes. Magnuse pojad Johann, Magnus, Adam Otto ja nende onu Diedric ...

                                               

Eestimaa rüütelkond

Eestimaa rüütelkond oli Eestimaa kesk-, varauusaja ja uusaja seisuliku ühiskonna territoriaalseisuslik omavalitsus aastatel 1252–1920. Eestimaa hertsogiriigi Eestimaa rüütelkonna eelkäijaks võib pidada Taani-aegset Harju ja Viru vasallide ühendus ...

                                               

Eestimaa rüütelkonna aadlimatrikkel

Sarnaselt Liivimaa rüütelkonna matrikliga võttis selle koostamine rohkem aega kui arvati. Eestimaal lükati aadliseisust tõendavate dokumentide esitamist mitu korda edasi kuni 1744. aastani. Moodustati matriklikomisjon, mille põhiistungid toimusid ...

                                               

Eestimaa rüütelkonna hoone

Eestimaa rüütelkonna hoone on Eestimaa rüütelkonnale kuulunud hoone Tallinnas Toompeal. Hoone on kaitse all arhitektuurimälestisena. Kultuurimälestis nr 8490.

                                               

Eestimaa rüütelkonna maanõunik

Eestimaa rüütelkonna maanõunikud moodustasid kokku Eestimaa kohaliku omavalitsusorgani Eestimaa rüütelkonna maanõunike kolleegiumi, kes lahendas Eestimaa kubermangu olulisi küsimusi maapäevade vahelisel ajal. Maanõunikke valiti maapäeval ning nen ...

                                               

Genealogisches Handbuch der Baltischen Ritterschaften (Neue Folge)

Genealogisches Handbuch der Baltischen Ritterschaften on alates 2011. aastast Balti Rüütelkondade Liidu poolt väljaantav Liivimaa, Eestimaa, Kuramaa ja Saaremaa aadli genealoogiline ülevaateteos. Varasem samanimeline väljaanne ilmus aastail 1929– ...

                                               

Lauamõis

Eesti alal tekkisid lauamõisad varakult. Näiteks kuulus keskajal Tartu piiskopile Sangaste mõis. Lauamõisaid oli nii Saare-Lääne piiskopil Keskvere mõis Läänemaal kui Tallinna piiskopil Porkuni mõis Virumaal. Oma lauamõisad olid Kärkna kloostril. ...

                                               

Maapäev (rüütelkond)

Maapäev oli Läänemere kubermangude rüütlimõisavaldajate kokkutulek, rüütelkonna piirkondlik kõrgeim organ, mis lahendas aadli seisuslikke ja kohaliku omavalitsuse küsimusi, valmistas ette talurahvaseadusi jne. ning oli ka Eesti-, Läti- ja Kuramaa ...

                                               

Tallinna Toomkool

Tallinna Toomkool on Tallinnas tegutsev eraõiguslik üldhariduskool. Kool tegutseb Tallinna vanalinnas Eesti Metodisti Kirikule kuuluvas majas aadressil Apteegi tn 3 ja Tallinna Ülikoolile kuuluvas majas Rüütli tn 4. Toomkooli kodukirikuks on Tall ...

                                               

Ernst Johann von Biron

Ernst Johann von Biron oli Kuramaa hertsog. Ernst Johann von Bühren sündis Kuramaal väikeaadliku peres. Ta käis Königsbergi ülikoolis, kuid visati sealt vääritu käitumise pärast välja. 1714. aastal siirdus Bühren Venemaale, kus tema nime hakati k ...

                                               

Ludwig Woldemar Leonce von Rahden

Ludwig Woldemar Leonce von Rahden oli baltisaksa päritolu Venemaa riigitegelane. Rahden oli keiser Aleksander II aegne riiginõunik, Eestimaa kubermangu asekuberner 12. detsembrist 1858 kuni 27. detsembrini 1868.

                                               

Kuramaa immatrikuleeritud aadlisuguvõsade loend

Bach | Bagge af Boo | Balugjanski | Bandemer | Behr | Beklešov | Belzig von Kreutz | Benckendoff | Bercken | Berg Kaarma | Berg Kandla | zum Berge | Berner | Bienemann von Bienenstamm | Biron | Bistram | Blomberg | Bodendick | Boetticher | Bohl | ...

                                               

Ascheberg

Aschebergid kuulusid Vestfaali põlisaadli hulka, nad olid Osnabrücki ja Münsteri piiskoppide vasallid. Nime said nad Lüdinghauseni kreisis asunud samanimelise koha järgi. Esimesi kindlaid teateid suguvõsa kohta on aastast 1243, mil on nimetatud m ...

                                               

Bagge af Boo

Bagge af Boo on Norra päritolu Rootsi ja Kuramaa aadlisuguvõsa. 1556. aastal nimetas Rootsi kuningas Gustav I Hallandis sündinud ja Norra aadlisoost pärineva, Soomes asunud laevastiku ülema, Jakob Thordson Bagge 1502–1577 Rootsi aadlikuks. Tema p ...

                                               

Bienemann von Bienenstamm

Bienemann von Bienenstamm ja Bienemann, tänapäeval ka Bienenstamm on Liibavist pärit kaupmehe- ja aadlisuguvõsa. Tänapäeval elavad suguvõsaliikmed Saksamaal ja Hongkongis.

                                               

Elmpt

Suguvõsaliini rajaja noorem poeg Wilhelm von Elmpt suri enne 1436 rändas XV sajandi alguses Saaremaale. Saksa Ordu läänistas talle 1412. aastal Maasilinna foogtkonnas Reina küla, kuhu tema järeltulijate ajal rajati mõis seda on mainitud 1464. aas ...

                                               

Greigh

1912. aastal võeti Aleksei-Jakov Vassiljevitš Greigh 1859−? Kuramaa rüütelkonna matriklisse. Lisaks sellele kanti 2. oktoobril vkj 1889 Peterburi kubermangu aadlisuguvõsaraamatusse Vassili Wilhelm Aleksejevitš Greigh 1832−1902 koos abikaasa ja la ...

                                               

Knabenau

Parun Georg Gotthard Jerzy von Knabenau 1723–1798, Poola ooberst, kammerhärra Parun Johann Friedrich von Knabenau 1781−1845, polkovnik, pedagoog Parun Friedrich von Knabenau 1651−?, Rootsi ooberst, salanõukogu liige

                                               

Lieven

Lieven on Rootsi, Liivimaa, Kuramaa, Saaremaa ja Venemaa aadlisuguvõsa, mis pärimuse järgi põlvneb liivlaste vanemast Kaupost, kelle aadliseisust tunnistas/tõstis aadliseisusse Rooma paavst Innocentius III 1202–1203 Kaupo ja piiskop Alberti kohtu ...

                                               

Mestmacher

Suguvõsa täpne päritolu on ebaselge. XVII sajandil Bremenis elanud Johannes Mestmacher 1664−pärast 1708 võis olla perekonna esiisa. Tallinnas admiraliteedi ehitusmeistri pojana sündinud Johann von Mestmacher 1733−1805 astus Vene tsiviilteenistuss ...

                                               

Orgies gen. Rutenberg

Pikemalt artiklis Rhein Pommeri aadlisuguvõsa 1241. aastal on Taani hindamisraamatus nimetatud mitme küla omanikuna Taani kuninga vasalli Leo de Renot. Ilmselt põlvnes ta XII sajandi lõpul Braunschweigist Pommerisse siirdunud aadlisuguvõsast. Tem ...

                                               

Recke (aadlisuguvõsa)

Recke on saksa aadlisuguvõsa, mis pärineb Vestfaalist. Recked pärinevad ministeriaalide hulgast. Suguvõsa esimest liiget on mainitud 1265. aastal, 1320. aastal sai Adolf von der Reckest rüütel. Reckede pärusvaldused paiknesid Kameni lähistel, kus ...

                                               

Rüdiger

Deutsches Geschlechterbuch. Bd 118. Görlitz: Druck und Verlag von C. A. Starke, 1943. Lk 471-508. Genealogisches Handbuch des Adels. Adelige Häuser B. Bd XX. Limburg an der Lahn: C. A. Starke Verlag, 1993. Lk 373-377. Genealogisches Handbuch des ...

                                               

Schelking

Suguvõsa oli pärit Austriast, kust nad Kuramaale ümber asusid. Georg Schelking suri pärast 1620 tõsteti 1619. aastal Poola aadliseisusse. 17. oktoobril vkj 1620 võeti ta Kuramaa rüütelkonna matriklisse.

                                               

Stieglitz

Suguvõsaliin algab Levi Stieglitziga, kes oli 1760. aastatel Laasphe juudi koguduse eestseisja. Tema teine poeg Hirsch Bernhard Stieglitz suri 1798 asus elama Arolseni ja temast sai Waldecki vürsti kammeragent. Tema pojad rajasid suguvõsa kolm li ...

                                               

Timroth

Timroth, varem ka Thiemeroth, Tiemroth, Thimroth ja Timrod on Tüüringist pärit Madalmaade, Liivimaa, Kuramaa, Venemaa ja Soome literaadi- ja aadlisuguvõsa.

                                               

Kuramaa rüütelkond

Kuramaa rüütelkond oli Kuramaal tegutsenud seisuslik aadlikorporatsioon. Kuramaa rüütelkonna juhtorganiks oli 1653 Kuramaa hertsogkonna hertsogi Gotthard Kettleri poolt Riias kokkukutsutud Kuramaa maapäev. 1570. aastal andis Kettler välja Kuramaa ...

                                               

Kuramaa rüütelkonna aadlimatrikkel

Selle kategooria moodustasid need suguvõsad, keda ei võetud konkreetse rüütlipanga otsusega Kuramaa või Piltene rüütelkonna matriklisse, kuid kes olid siiski tuntud aadlisuguvõsad ja evisid nii õigust kuuluda matrikliaadli hulka. 10. mail 1841 im ...

                                               

Piltene rüütelkonna aadlimatrikkel

Ajavahemikus 1677−1819 immatrikuleeriti kokku 27 aadlisuguvõsa; kaks neist − Rumjantsev-Zadunaiski ja Simpson − võeti küll rüütelkonda vastu, kuid matriklisse kummatigi ei kantud. Pärast Piltene rüütelkonna ühinemist Kuramaa rüütelkonnaga 1819 võ ...

                                               

Fabian von Aderkas

Fabian von Aderkas oli baltisaksa päritolu Rootsi sõjaväelane. Fabian von Aderkasi on esmakordselt mainitud 1619. aastal, mil talle läänistati mõis Soomes. 1625. aastal sai Fabian von Aderkas rittmeistri, 1656. aastal oobersti ja 1659. aastal kin ...

                                               

Helene Barclay de Tolly

Helene Barclay de Tolly oli baltisaksa päritolu riigidaam. Ta sai Püha Katariina ordeni. Tema isa oli Jõgeveste mõisnik Heinrich Johann von Smitten ja ema Taagepera mõisast pärit Renata Helene von Stackelberg 1749–1786. Pärast isa surma päris ta ...

                                               

Michael Andreas Barclay de Tolly

Michael Andreas Barclay de Tolly sündis 26. detsembril vkj. 13. detsember 1761 Kuramaa hertsogiriigis Pamūšises praegu Leedus Weinhold Gotthard Barclay de Tolly ja Margaretha Elisabeth von Smitteni pojana. Tema erusõjaväelasest isa, leitnant Gott ...

                                               

Andreas Georg von Bayer

Ta sündis Liivimaa peaökonoomiadirektori Andreas Bernhard von Bayeri 1709−1753 ja tema abikaasa Anna Elisabeth von der Pahleni 1709−1764 vanema pojana. Astus Holsteini sõjaväeteenistusse, kus tõusis kapteniks. Seejärel asus tsiviilteenistusse ja ...