ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 296
                                               

Manipulaator

Manipulaator ehk käsitsusseade on seade esemete pööramiseks ja teisaldamiseks, mis enamasti väljendab inimkäe liikumist. Manipulaatori konstruktsioonis saab eristada teisaldavat kätt, suunavat käelaba ja sõrmi asendavat haaratsit.

                                               

Mehhanismi kinemaatiline skeem

Mehhanismi kinemaatiline skeem ehk mehhanismi kinemaatika skeem koostatakse mehhanismi liikumise uurimiseks. Skeem tehakse mõõtkavas, millest peetakse rangelt kinni. Skeemil näidatakse madalamad paarid tingmärkidega, kõrgemad paarid joonestatakse ...

                                               

Paindlik mehhanism

Paindlik mehhanism on mehhanism, mis saavutab vähemalt mingi osa oma liikuvusest painduvate elementide läbipaine tõttu. Masinaehituses nimetatakse paindlikeks mehhanismideks masinaid, mis edastavad avaldatud jõu ja nihke sisendist väljundisse läb ...

                                               

Väntpõlvmehhanism

Väntpõlvmehhanism on kuuelüliline põlvliigendiga väntliugurmehhanism, mida kasutatakse pressides, kui väikese vända raadiuse korral on vaja saavutada suurt pressimisjõudu.

                                               

Sidur

Elastsed- Võimaldavad võllide pöördumist elastsete kummist, metallist vaheelementide deformeerimise arvel. friktsioonsed- pöördemomendi kasvades üle kindla väärtuse on võllide suhteline pöördumine võimalik. libisevad- võimaldavad pöördemomenti ül ...

                                               

Autosidur

Autosidur on sidur, mida kasutatakse mootori pöördemomendi ülekandmiseks jõuülekandele. Siduri ehitus 1. Siduri korv 2.Suruketas surveketas 3. Sidurivõll 4. Veetav ketas 5. Hooratas 6. Hõõrdekatted 7. Hammasvöö 8. Siduriketas 9. Sidurivõlli tugil ...

                                               

Elastne sidur

Elastne sidur on mittelülitatav sidur, mis pehmendab lööke ja tõukeid. Siduri konstruktsiooni kuuluvad lööke ja tõukeid pehmendavad detailid, milleks võivad olla kummi- või nahkrõngad, puksid, vedrud jne.

                                               

Hammassidur

Hammassidur on mittelülitatav kompenseeriv sidur, mis võimaldab telgede nurgiasendit ning võllide mõningast nihkumist. Hammassidur koosneb kahest välishammastega puksist ning kahest omavahel poltidega ühendatud sisehammastega ümbrisest. Ümbrised ...

                                               

Ketassidur

Ketassidur kujutab endast kahte äärikut, mis asetatakse ühendatavate võllide otstele ning tõmmatakse kokku poltidega. Äärikute tsentreerimiseks on ühel äärikul silindriline kõrgend, teisel äärikul aga vastav süvend. Poldid asetatakse kohale kas l ...

                                               

Kompenseeriv sidur

Kompenseeriv sidur on mittelülitatav sidur, mis tagab ühendatavate võllide kindla töö ka koostamise väikeste ebatäpsuste korral, kompenseerib võllide deformeerumist koormuse mõjul ning temperatuuri kõikumise tagajärjel. Kompenseerivad sidurid on ...

                                               

Mittelülitatav sidur

Mittelülitatav sidur on sidur, mida ei saa masina töötamise ajal lahutada. Siia hulka kuuluvad jäigad sidurid, mida kasutatakse rangelt samateljeliste võllide ühendamiseks; kompenseerivad sidurid, mis võimaldavad võllide nihkumist ja nende telged ...

                                               

Poolitamata muhvsidur

Poolitamata muhvsidur on ühendatavate võllide otstele asetatav puks. Poolitamata muhvsidurile on iseloomulik väike välisläbimõõt. Pöördemomenti kantakse üle liistude, tihvtide või hammastega. Materjalina kasutatakse konstruktsiooniterast, suurema ...

                                               

Poolitatud muhvsidur

Poolitatud muhvsidur on jäik sidur, mis koosneb kahest poltidega ühendatavast poolest ning mida kasutatakse ühesuguse läbimõõduga võllide ühendamiseks. Pöördemomenti kantakse üle hõõrde abil, mis tekib võlli ja siduri kontaktpindade vahel poltide ...

                                               

Sõrmpukssidur

Sõrmpukssidur on mittelülitatav elastne sidur. Sõrmpukssidurid kompenseerivad võllide väikest mittesamateljelisust ning aksiaalnihkumist. Sidur koosneb kahest äärik-siduripoolest, mis pressitakse ühendatavate võllide otstele. Siduripoole 1 avades ...

                                               

Vaheristikuga sidur

Vaheristikuga sidur on mittelülitatav kompenseeriv sidur, mis võimaldab võllide väikest telgnihkumist. Sidur koosneb kahest poolest ning nende vahel astsevast vaheristikust, mille otspindadel teineteisega risti paiknevad kõrgendid käivad siduripo ...

                                               

Tihend

Tihend on tahke keha, mis on ette nähtud liikuvate ja mitteliikuvate liidete tihendamiseks. Nad on vajalikud masina sisu eraldamiseks väliskeskkonnast ja teistest masina osadest. Tihendada tuleb enamasti kerest väljuvad võlliotsad ja muud liikuva ...

                                               

Kaelustihend

Kaelustihend on tihend, mida kasutatakse nii õli kui ka plastse määrdeainega määritud laagerdustes. Kaelustihend koosneb bensiini- ja õlikindlast kummist valmistatud kerest, L-ristlõikega terasrõnga kujulisest sarrusest ja rõngasvedrust. Sarrus t ...

                                               

Labürinttihend

Labürinttihendid on tihendid, mis tihendavad seetõttu, et neil on kitsad ja käänulised radiaal- ja telgpilud. Kui võlli kiirus pole suurem kui 30 m/s, täidetakse pilu plastse määrde, näiteks tavotiga. Laagrite tootjad nt SKF Rootsist, Ziller Saks ...

                                               

Mobiilside

Mobiilsideks) nimetatakse üldiselt kõiki sidesüsteeme, kus signaalide edastamiseks ei kasutata juhtmeid või kaableid ning terminalid võivad seetõttu teatud ulatuses vabalt liikuda, ilma et side katkeks. Mobiilsides kasutatakse info edastamiseks r ...

                                               

.mobi

.mobi on tippdomeen viitamaks mobiilteenuseid pakkuvale leheküljele. Kasutusel on alates 2005. aastast. Alates 2010. aastast on domeeni registri haldajaks USA ettevõte Afilias.

                                               

Esimese põlvkonna mobiilside

Esimese põlvkonna mobiilside on 1980. aastatel kasutusele võetud mobiiltelefonside tehnoloogia, mis põhineb analoogsidel. Esimesele põlvkonnale eelnes mobiil-raadiotelefonidel põhinev nullpõlvkond 0G. Esimese põlvkonna uuendus võrreldes traditsio ...

                                               

2G

Teise põlvkonna mobiilside on digitaalsidel põhinev mobiilside tehnoloogia, mis on peamiselt disainitud hääle serverite ja aeglase andmevahetuse jaoks. Eestis avati esimene GSM-võrk aastal 1998 EMT AS Eesti Mobiiltelefon poolt. Teisele põlvkonnal ...

                                               

3G

3G on Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu poolt defineeritud mobiilsidetehnoloogia standardite kogu, mille hulka kuuluvad GSM EDGE, UMTS, cdma2000, WiMAX ja DECT. Teenused hõlmavad mobiilseid kõne-, videokõne- ja andmesideteenuseid. Võrreld ...

                                               

4G

Neljanda põlvkonna mobiilsidevõrgu standard on järg standarditele 2G ja 3G. 4G-seadmete suurim võimalik allalaadimise kiirus on suure liikuvusega seadmetes 100 Mbit/s ja väikese liikuvusega seadmetes 1 Gbit/s. 4G-süsteemilt oodatakse mitmekülgset ...

                                               

5G

5G on viienda põlvkonna mobiilsidestandard, mis on mõeldud asendama praegu käigusolevat 4G-standardit. 2016. aasta 14. juulil lubas USA Rahvuslik Kommunikatsiooni komisjon inglise keeles Federal Communication Commission, lühend FCC kasutada 5G ja ...

                                               

CDMA2000

CDMA2000 on üks Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu poolt defineeritud kolmanda põlvkonna mobiilsidetehnoloogiatest. CDMA2000 on otsene IS-95 edasiarendus ja pakub võrreldes eelnevaga suuremat andmeedastuskiirust. CDMA2000 "perekonda" kuulu ...

                                               

HSCSD

HSCSD on kanalkommutatsiooniga andmesidetehnoloogia mobiilseadmete kasutajatele, mis on CSD edasiarendus, olles sellest neli korda kiirem. HSCSD andmeedastuskiirus on kuni 38.4 kbit/s. HSCSD põhineb kuni nelja tavalise GSM data kanali kooskasutam ...

                                               

Kõnepost

Kõnepost on telefonside lisateenus, mis võimaldab häälsõnumite jätmist ja kuulamist teenusepakkuja hallatavas süsteemis. Kõneposti kasutamine sarnaneb varasemast ajast tuntud automaatvastaja kasutamisega, kuid erineb selle poolest, et ei vaja tar ...

                                               

M-riik

M-riik on E-riigi osa. E-riik tähendab informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiate kasutamine eesmärgiga parandada avaliku sektori organisatsioonide toimimist. M-riigi puhul on tehnoloogiliste vahendite hulk piiratud mobiilsete seadmetega, n ...

                                               

Mobiiltelefonside

Mobiiltelefonside on mobiilside tavaliste mobiiltelefonide ehk kärgtelefonide või satelliit-mobiiltelefonide kaudu. Mobiiltelefonid on ühenduses maapealsete tugijaamade kärgvõrguga, satelliit-mobiiltelefonid kosmoses paiknevate satelliitidega. Mõ ...

                                               

NFC

NFC, ka lähiväljaside, on uudne ja jõudsalt arenev kontaktivaba lähiväljatehnoloogia, mis võimaldab kasutada mobiiltelefoni hoopis uutmoodi ja laialdasemalt kui seni harjutud. NFC-tehnoloogia võimaldab lähiväljas teha kontaktivabu autentimis- ja ...

                                               

Positsioneerimisteenus

Positsioneerimisteenus on mobiilside lisateenus, mille puhul määratakse mobiilsidevõrgu vahenditega ära terminali umbkaudne asukoht. Teenuse täpsus sõltub eelkõige tugijaamade paigaldustihedusest, olles maapiirkondades seega väiksem kui linnades, ...

                                               

Rändlusteenus

Rändlusteenus on mobiilse telekommunikatsiooni teenus, kus ühe mobiilsideoperaatori klient saab telekommunikatsiooniteenuseid kasutada teise operaatori võrgus. Teenus võimaldab kasutada sideteenuseid võrgust ja asukohamaast sõltumata. Harilikult ...

                                               

Satelliit-telefon

Satelliittelefon on telefon, mis kasutab satelliite selleks, et tagada levi ning helistamise võimalused igas kohas. Satelliittelefonid pakuvad samasuguseid võimalusi nagu tavatelefonid, kuid erinevad tavatelefonidest välimuse, kasutamistingimuste ...

                                               

SIM

SIM ehk SIM-kaart on kiipkaart, millel sisalduvad andmed identifitseerivad abonendi mobiilside teenusepakkuja võrgule. Ilma SIM-kaardita ei ole terminal mobiilsidevõrgule abonendina tuvastatav ning seetõttu pole võimalik sellega ka teenuseid tarb ...

                                               

SMS

Lühisõnum ehk SMS on tekstsõnumite saatmise teenus telefonidel, mobiilseadmetel või internetis. See kasutab standardset sideprotokolli, mis lubab vahetada lühikesi tekstsõnumeid mobiiltelefonide või püsiühendusega seadmete vahel. SMS on maailmas ...

                                               

Traadita rakenduste protokoll

Traadita rakenduste protokoll on standard, mis võimaldab WAP-teenust toetava mobiiltelefoniga saada ühenduse mobiil-märgistuskeeles kirjutatud veebilehtedega ning kasutada sealsel infol põhinevaid teenuseid. WAP-lehti saab külastada pakettandmesi ...

                                               

Universaalne mobiilsidesüsteem

Universaalne mobiilsidesüsteem on kolmanda põlvkonna mobiilsidetehnoloogia, mida arendatakse edasi 4G-tehnoloogiaks. UMTS-i on kujutatud kui järeltulijat GSM-ile. Levinuimas UMTS-i versioonis on kasutusel W-CDMA kui aluseks olev raadioliides, kui ...

                                               

VoLTE

VoLTE kaudu) on tehnoloogia, mis võimaldab edastada häälkõned andmevoogudena LTE võrgu kaudu ning põhineb IP Multimedia Subsystemil. VoLTE-l on kuni kolm korda rohkem kõne- ja andmesidevõimsust kui 3G UMTS-il ja kuni kuus korda rohkem kui 2G GSM-il.

                                               

Ballistiline rakett

Ballistiline rakett on vertikaalsuunas suurele kõrgusele väljatulistatud rakett, mille viimane aste või lõhkepea langeb ballistilisel trajektooril etteantud sihtmärgile. Ballistiline trajektoor on lähedane paraboolile. Enamus ballistilise raketi ...

                                               

Avangard (rakett)

Avangard on Venemaal loodud kolmeastmeline mandritevaheline ballistiline rakett. Väidetavalt kahekümnekordset helikiirust arendav rakett peaks võetama strateegiliste raketivägede relvastusse 2019. aastal.

                                               

Bulava

Bulava on Venemaal välja töötatud ja katsetamisjärgus olev ballistiline rakett, mis võib kanda ka tuumalõhkepäid. Neid peaksid hakkama kandma uue, Borei-klassi tuumaallveelaevad, mille esimene esindaja on allveelaev Juri Dolgoruki.

                                               

RS-24

RS-24 "Jars" on Venemaa mandritevaheline ballistiline rakett, mis suudab kanda 3-10 eraldisihitavat tuumalõhkepead. RS-24 on raskem kui Topol-M Esmakordselt katsetati raketti 29. mail 2007, 25. detsembril 2007 ja uuesti 26. novembril 2008. Plesse ...

                                               

SS-21 Skarabeus

SS-21 Skarabeus on Nõukogude Liidus valmistatud taktikaline maa-maa tüüpi ballistiline lühimaarakett. Relva väljatöötamist alustati vastavalt NLKP KK ja NSVL Ministrite Nõukogu 1968. aasta 4. märtsi määrusele nr 148-56.

                                               

Topol-M

Topol-M on Venemaal projekteeritud ja 1997. aastal kasutusse võetud mandritevaheline ballistiline rakett. See on tuntud ka NATO koodnimega SS-27 Sickle B. Topol-M on 22.7 m pikk, 47.2 tonni raske ja selle lennukaugus on 10 500 km. Rakett on varus ...

                                               

V2

Rakett V2, tehnilise nimega Aggregat-4, oli vedelkütusmootoriga, maailma esimene toimiv ja juhitav suur ballistiline rakett. Aggregat-seeria rakettide loomist alustati 1932. aastal Saksamaal ning jätkati põhjalikumalt Natsi-Saksamaal. Raketi A4 a ...

                                               

Lockheed X-17

Lockheed X-17 oli USA-s konstrueeritud kolmeastmeline tahkel kütusel töötav rakett suure kiirusega atmosfääri sisenemise uurimiseks. See võeti kasutusele 1956. Esimene aste tõstis enne lõpuni põlemist raketi 27 km kõrgusele. Rakett jätkas lendu 4 ...

                                               

Müügiautomaat

Müügiautomaat on kaupade või teenuste müügiks ehitatud automaat. Automatiseeritud on müüja-poolsed tegevused ehk makse vastuvõtmine ning kauba väljastamine.

                                               

Pakiautomaat

Pakiautomaat on automaat postipakkide saatmiseks ja vastuvõtmiseks. Eestis on pakiautomaatide võrk Itella SmartPOST-il, Omnival, DPD-l ja Cleveronil. Cleveron toodab ise ka pakiautomaate.

                                               

Masin

Masin on mehaanilist liikumist rakendav seade, mis muundab energiat, tööobjekte või informatsiooni, et inimese kehalist või vaimset tööd asendada või kergendada.