ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 302
                                               

Jamali–Euroopa torujuhe

Jamali–Euroopa torujuhe on Venemaalt Saksamaale kulgev maagaasi torujuhe. Torujuhe algab Tveri oblastis Toržoki gaasi sõlmjaamast, kulgeb läbi Valgevene ja Poola ning lõpeb Oderi äärse Frankfurdi lähedal Mallnowi kompressorjaamas. Torujuhtme kogu ...

                                               

Nabucco (gaasijuhe)

Nabucco on kavandatav gaasijuhe, mis transpordiks maagaasi Türgist Austriasse, läbides teel Bulgaaria, Rumeenia ja Ungari. Gaasijuhe algaks Erzurumist, mis 2009. aasta maikuu seisuga on Bakuu-Thbilisi-Erzurumi gaasijuhtme ning Tabriz-Erzurumi gaa ...

                                               

South Stream

South Stream oli kavandatav Musta mere kaudu kulgev gaasijuhe maagaasi transportimiseks Venemaalt Euroopa Liidu riikidesse. Plaani kohaselt valmib juhe 2015. aastaks. South Streamis nähakse Venemaad vältiva Nabucco gaasijuhtme konkurenti. South S ...

                                               

.aero

.aero on lennunduse tippdomeen, mille rahastajaks ja toimetajaks on SITA. See 2002. aastal loodud domeen on esimene valdkonnaspetsiifiline tippdomeen ja see on ette nähtud aeronautika vallas tegutsejatele. Domeen sai heakskiidu 2001. aastal kuni ...

                                               

ACARS

ACARS on digitaalne andmeühenduse süsteem õhusõiduki ja maapealse jaama vahel lühisõnumite vahetamiseks. Andmevoog edastatakse satelliitside või VHF-sagedusala vahendusel. ARINCi poolt välja töötatud süsteem võeti kasutusele 1970. aastate teisel ...

                                               

Aeronautika

Aeronautika, eesti keele tänapäevases mõistes õhust kergemaid lennuvahendeid: õhupalle, õhulaevu, stratostaate jms. rakendav lennunduse haru. Õhust kergemail lennuvahendeil lendajaid nimetatakse aeronautideks.

                                               

Angaar

Angaar ehk lennukikuur on suur vahetoestamata löövidega hall/kuur lennuväljal lennukite, helikopterite ja aerostaatide hoidmiseks ning hooldamiseks. Angaari ühte või mõlemat puuduvat otsaseina asendavad terve vaba löövi ulatuses lükatavad/tõsteta ...

                                               

Automaatne sõltuv seire

Automaatne sõltuv seire on seiremeetod, kus õhusõiduk edastab automaatselt andmesidekanali abil õhusõiduki identiteedi, asukoha ja muud asjakohased andmed. Automaatne sõltuv seire jaguneb kaheks: ADS-B ja ADS-C.

                                               

Biplaan

Biplaan on fikseeritud tiibadega lennuk, mille üks tiib asub teise tiiva kohal. Vendade Wrightide sooritatud maailma esimesel aerodünaamiliselt juhitava lennu lennumasinal oli samuti biplaanile omane tiibade asetust. Biplaan oli valitsev lennukik ...

                                               

DME

DME ehk Distance Measuring Equipment on süsteem pilootidele õhusõiduki ja raadiomajaka vahelise kauguse mõõtmiseks. Lennukis olev seade saadab maapealsele majakale signaali, misjärel arvutatakse välja signaali levimise kiirus. Majakas saadab õhus ...

                                               

Eskadrill

Eskadrill, ka lennuväeeskadrill, on peamine lennuväe taktikaline allüksus. Eskadrill koosneb lülidest. Mõnes riigis nimetatakse eskadrilliks raketi- ja õhutõrjeallüksust. Eskadrill kuulub lennutiiva koosseisu. Eskadrilli võrdsustatakse jalaväes j ...

                                               

EuroBonus

Call Me saadaval Taanis Flygets Långtidsparkering Budget car rental COOP Dagens Industri Hertz Codan DNB Bjurfors saadaval Rootsis Avis Copenhagen Airport Stockholms Restauranger & Wärdshus International Herald Tribune Flybussen FLYGTAXI Sixt Try ...

                                               

Gondel (lennundus)

Termin tuleneb dirižaabli külge paigaldatud reisijate salongi sarnasusest Veneetsia laguunis kasutusel olevate paatidega. Vastav inglis- ja prantsuskeelne ülemaailmselt kasutatav termin nacelle on tuletatud ladinakeelsest sõnast navicella "väike ...

                                               

IATA lennufirmakood

IATA lennufirmakood on kahetäheline kood, millega Rahvusvaheline Lennutranspordi Ühendus tähistab lennufirmasid. Need moodustavad lennu numbri kaks esimest märki. IATA koode kasutatakse näiteks sõiduplaanides, piletite reserveerimisel. IATA koodi ...

                                               

IATA lennujaamakood

IATA lennujaamakood on kolmetäheline kood, millega Rahvusvaheline Lennutranspordi Ühendus tähistab lennujaamasid. Koode kasutatakse näiteks pagasilipikutel. Uuendatud koodide nimekiri avaldatakse kaks korda aastas, 1. juunil ja 1. detsembril. Eri ...

                                               

ICAO lennufirmakood

ICAO lennufirmakood on kolmetäheline kood, millega Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon tähistab lennufirmasid. ICAO väljastab igale operaatorile unikaalse kolmetähelise koodi ja kutsungi, mida kasutatakse raadiosides. IATA lennufirmak ...

                                               

ICAO lennujaamakood

ICAO lennujaamakood on neljatäheline kood, mis tähistab kindlat lennujaama. Selline kood on antud peaaegu kõigile lennujaamadele maailmas. ICAO koode kasutavad lennujuhtimises nii piloodid kui ka lennujuhid lennuplaani koostamisel lähte- ja sihtk ...

                                               

Instrumentaalmaandumissüsteem

Instrumentaalmaandumissüsteem on lennuväljal paiknev raadiosidesüsteem, mille eesmärk on luua ja hoida vastastikust raadiosidet lennuväljale maanduva õhusõidukiga – tingimustes, kus maandumisrada ei ole ilmastikutingimuste tõttu turvalist maandum ...

                                               

Internet lennukis

Üks võimalus, kuidas võimaldada lennuki pardal ligipääsu internetile, on see, et maa peal asuvad mobiilimastid ingl air-to-ground ehk ATG saadavad lennuki kereosa põhjas asuvatele antennidele signaali. Kui lennuk õhuruumis ringi liigub, ühendab s ...

                                               

Katapult (lennukikandja)

Katapult on abiseade, mida kasutatakse lennukitele stardikiiruse andmiseks laevalt õhku tõusmisel, kui rada on liiga lühike või pole lennuki mootorite võimsus raja jaoks piisav. Levinumad on hüdraulilise, püssirohu- ja aurukolbkiirendiga katapuld ...

                                               

Katselendur

Katselendur on erikoolitusega kogenud lendur, kelle peamiseks ülesandeks on uue või modifitseeritud õhusõiduki ja selle süsteemide katsetamine. Katselendur on pädev tegema õhusõidukiga manöövreid varem kindlaks määratud kava järgi, mis lasevad in ...

                                               

Keerisjälg

Keerisjälg on lendava lennuki või pöörleva suure laba järel tekkiv füüsikaline nähtus õhukeeris, mis tekib õhurõhu erinevustest lennuki tiiva all ja peal. Kui tiivale rakendub tõstejõud, tekib õhurõhkude erinevus nii tiiva peal kui ka selle all: ...

                                               

Langevari

Langevari ehk parašütt on vahend atmosfääris liikuva keha kiiruse vähendamiseks õhutakistuse abil. Koosneb tehiskiud-, siid- või puuvillriidest kuplist, rakmeist, eelmisi ühendavaist troppidest, pakitud kuplit mahutavast ranitsast ja avamisseadis ...

                                               

Lendur

Lendur ehk piloot on spetsiaalse väljaõppega töötaja, kes juhib jäiga tiivakinnitusega õhusõidukit, osutades nii reisijateveo- kui ka lastiveoteenust või juhtides muid eriotstarbelisi õhusõidukeid. Lendur töötab lennufirmas või lennutranspordi et ...

                                               

Lennu number

Lennu number või lennunumber on reisilennunduses lendude eristamiseks kasutatav, tavaliselt kolmest või neljast numbrimärgist koosnev lennu tunnuskood. Lennu numbri ees käib harilikult lennuettevõtet tähistav IATA lennufirmakood või ICAO lennufir ...

                                               

Lennufirma

Lennuettevõtja on ettevõte, mis pakub õhutranspordi teenust inimestele ja kaupadele. Lennufirmad rendivad või omavad lennukit, millega teenindatakse enda või partnerettevõtte lende. Tavaliselt on lennuettevõtetel lennundussertifikaat. Lennufirmas ...

                                               

Lennujuht

Lennujuht on lennundusspetsialist, kes vastutab ohutu ja efektiivse lennuliikluse korraldamise eest ning juhib liiklust lennutrassidel ja lennuvälja liiklemisalal. Samuti peab ta sidet pilootidega ja jälgib lennukite asukohta radariekraanil. Lenn ...

                                               

Lennujuhtimistorn

Lennujuhtimistorn, aerodrome control tower) on lennuväljal asuv tavaliselt tornikujuline rajatis, lennujuhtimisüksus, milles asuva lennujuhi ülesandeks on saabuvate ja väljuvate lendude juhtimine. Pildid

                                               

Lennuk

Lennuk on inimest kandev õhust raskem õhusõiduk, mis püsib õhus jäiga kandepinna ehk tiiva tekitatud aerodünaamilise tõstejõu toimel ning millel on tõmmet tekitav jõuseade.

                                               

Lennukeeluala

Lennukeeluala on sõjaväe poolt loodud maa-ala või piirkond, mille kohal teatud lennukitel pole lubatud lennata. Selliseid piirkondi loob tavaliselt võõrvõim sõjaolukorra ajal vaenlase aladele. Tavaliselt keelatakse riigi sõjalennukitel piirkonnas ...

                                               

Lennuliikluse juhtimine

Lennuliikluse juhtimine ehk lennujuhtimine on Eesti Vabariigis Lennuliiklusteeninduse AS pädevuses. Lennuliikluse juhtimine jaotub: TWR Tower Control Unit ehk lähilennujuhtimisüksus. Teostab lendude juhtimist lennuväljade vahetus läheduses ning õ ...

                                               

TAWS

TAWS on lennuki piloote maa lähedusest ja takistustest hoiatav süsteem. TAWS loodi CFIT-tüüpi õnnetuste vältimiseks, mille puhul piloodid ei suuda olukorda adekvaatselt hinnata. TAWS annab visuaalse ja audiohoiatuse.

                                               

Lennundusteabe kogumik

Lennundusteabe kogumik on riigi poolt või volitusel avaldatud väljaanne või dokument, mis sisaldab lennunduse seisukohalt olulist aeronavigatsioonilist püsiteavet. Lennundusteabe kogumik on eelkõige mõeldud kasutamiseks lennunduspersonalile rahvu ...

                                               

Lennuplaan

Lennuplaan on kirjalik või elektrooniline dokument, mis sisaldab kavandatava lennu või lennu teatud osa andmeid. See esitatakse enne lennu alustamist lennuliiklusteenindusüksusele. Lennuplaani all mõistetakse lennuks vajalike andmete kirjeldusi k ...

                                               

Lennusimulaator

Lennusimulaator on seade, mis kunstlikult tekitab lennuseadmetele keskkonna, kus saab lennata. Simulaatori eesmärgiks on pilootide treenimine ja lennuki disaini katsetamine lennukite ehitamisel ning uuringute tegemine. Simulaatoriga on võimalik l ...

                                               

Lennuäss

Lennuäss on sõjaväelendur, tavaliselt hävituslennuki piloot, kes on õhulahingutes alla tulistanud mingi hulga vaenlase lennukeid. Vajalik hävitatud vaenlase lennukite arv "ässa" tiitli pälvimiseks on riigiti kokkuleppeline, kuid tavaliselt on see ...

                                               

Machi arv

Machi arv ehk M-arv on gaasi voolamist iseloomustav dimensioonita suurus, mille nimetas Austria füüsiku ja filosoofi Ernst Machi järgi 1929. aastal Jakob Ackeret. Aerodünaamikas on Machi arv üks peamisi mehaanilise sarnasuse kriteeriume, mille mõ ...

                                               

Motovari

Motovarjuga lendamine on ülikerglennunduse ala, kus piloot kannab seljas ranitsmootorikomplekti ehk paramootorit, mille propeller annab piisavalt tõmmet, et tiibvarju ehk paraplaani inglise keeles paraglider kasutades õhku tõusta. Õhku saab tõust ...

                                               

NACA

National Advisory Committee for Aeronautics oli Ameerika Ühendriikide riiklik organisatsioon, mis tegeles lennunduse põhialuste uurimise ja arendamisega. Asutati 3. märtsil 1915. Ümberkorraldamisega 1. oktoobril 1958 viidi NACA üle NASA koosseisu ...

                                               

Purilennuk

Purilennuk on õhust raskem, mootorita lauglendamiseks konstrueeritud lennuk, mis püsib õhus jäiga tiiva liikumisel tekitatud tõstejõu toimel ning mis võimaldab kestvaks lennuks väikese vajumise tõttu kasutada tõusvaid õhuvoole. Lendamiseks peab p ...

                                               

Püloon (lennundus)

Püloon on selline konstruktsioonielement, mis võimaldab vähendada lennuaparaadi aerodünaamilist kogutakistust ning aitab säilitada tiiva tõstejõudu. Pülooni abil kinnituvad lennuki, helikopteri vms kere või tiiva kinnituspunktide külge mootorite ...

                                               

Rada (lennundus)

Rada on lennunduses kindel ribakujuline ala lennuväljal või lennukikandjal-laeval, millel lennuk kiirendatakse õhkutõusmiseni või millele maandunud lennuki kiirus aeglustatakse paigalseisuni. Lennurajad võivad olla metall-, betoon- või asfaltkatt ...

                                               

Reisisaatja

Reisisaatja on amet, mida rakendatakse rohkearvuliste inimestega reisijateveol, bussides, rongides, laevadel, lennukites jne Stjuardess on reisilennukite naissoost reisisaatja. Meessoost reisisaatja on stjuuard.

                                               

Ruleerimine

Ruleerimine on lennuki omal jõul liikumine maapinnal, näiteks terminalist stardirajale või vastupidi. Lennukid ruleerivad tavaliselt lennuvälja vastavalt märgistatud ruleerimisradadel.

                                               

Ruleerimisrada

Ruleerimisrada on lennujaamas tee, mis ühendab maandumis-õhkutõusmisrada rampide, terminalide ja teiste ehitistega. Raja katteks võib olla betoon või asfalt, väiksemad lennujaamad kasutavad vahel ka looduslikku katet – muru või kruusa. Tiheda lii ...

                                               

Standardatmosfäär

Rahvusvaheline standard atmosfäär ISA ehk standard õhkkond on Maa atmosfääri omaduste ICAO kokkuleppeline mõiste lennunduses. Kehtestatud tingimused maakera keskmistel laiuskraadidel, merepinna kõrgusel: niiskus suhteline 0 % raskuskiirendus G 9. ...

                                               

Tiibvari

Tiibvari ehk laugurvari on õhukesest õhutihedast kangast valmistatud õhusõiduk, mille tarindi moodustavad õmblustega eraldatud kahekihilisest riidest kõrvuti paiknevad poolavatud tunnelid, mis lauglemisel õhuga täitunult moodustavad aerodünaamili ...

                                               

Tšarterlend

Tšarterlend ehk tellimuslend on reisikorraldaja poolt tellitud lennureis tšarterlepingu alusel, mis on sõlmitud tema ja lennufirma vahel. Tšarterlennud toimuvad teatud ajavahemiku jooksul ning ei kuulu regulaarlendude plaani.

                                               

Täppislähenemistrajektoori näitur

Täppislähenemistrajektoori näitur on lennuvälja maandumisraja kõrval paiknev pilootidele mõeldud visuaalne abivahend maandumise lihtsustamiseks. Enamasti nelja valgustiga süsteem paikneb tavaliselt maandumisraja algusest umbes 300 meetri kaugusel.

                                               

Vaidtiib

Vaidtiib on erilise konstruktsiooniga lennuk, millel puuduvad tavalised juhtpinnad stabilisaator ja kiil. Erinevalt tavalisest lennukist läheb vaidtiiva kere üldjuhul sujuvalt üle tiivaks. Nii-öelda "puhta" vaidtiiblennuki tiivas asuvad kõik lenn ...