ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 304
                                               

Lockheed X-17

Lockheed X-17 oli USA-s konstrueeritud kolmeastmeline tahkel kütusel töötav rakett suure kiirusega atmosfääri sisenemise uurimiseks. See võeti kasutusele 1956. Esimene aste tõstis enne lõpuni põlemist raketi 27 km kõrgusele. Rakett jätkas lendu 4 ...

                                               

Müügiautomaat

Müügiautomaat on kaupade või teenuste müügiks ehitatud automaat. Automatiseeritud on müüja-poolsed tegevused ehk makse vastuvõtmine ning kauba väljastamine.

                                               

Pakiautomaat

Pakiautomaat on automaat postipakkide saatmiseks ja vastuvõtmiseks. Eestis on pakiautomaatide võrk Itella SmartPOST-il, Omnival, DPD-l ja Cleveronil. Cleveron toodab ise ka pakiautomaate.

                                               

Masin

Masin on mehaanilist liikumist rakendav seade, mis muundab energiat, tööobjekte või informatsiooni, et inimese kehalist või vaimset tööd asendada või kergendada.

                                               

Giljotiin

1789. aastal tegi arst Joseph-Ignace Guillotin ettepaneku Prantsusmaa karistussüsteemi muutmiseks. Ta soovitas lõpetada julma ja koletusliku rattaletõmbamise ja poomise. Guillotini loodud hukkamisriist muutis hukkamise valutumaks. Kui varem oli p ...

                                               

Juurimismasin

Juurimismasin on masin, millega juuritakse välja kände või kangutatakse välja kive. Juurimismasin on ka traktor või ekskavaator, mis on varustatud vastava tööseadisega.

                                               

Mitmepealine kaal

Mitmepealine kaal leiutati ja arendati välja 1970ndatel Ishida inseneride poolt ja lasti seejärel käiku toiduainetööstustesse üle kogu maailma. Tänapäeval on mitmepealine kaal tänu suurele kaalumise kiirusele ja täpsuele pakenditööstuses laialdas ...

                                               

Mõõteriist

Mõõteriist on mõõtevahend, mis esitab mõõtesignaali vaatlejale vahetult tajutaval kujul. Mõõtesignaal ehk mõõtetulemus kujutab endast mõõdetava suuruse mõõtesuuruse väärtust, mida väljendab mõõtarv näit koos mõõtühikuga. Mõõtarv ja mõõtühik loeta ...

                                               

Aktiivsusmonitor

Aktiivsusmonitor on enamasti käevõruna kantav nutiseade organismi füüsilist aktiivsust iseloomustavate parameetrite näitamiseks ja registreerimiseks nutitelefonis või arvutis. Monitori võib kasutada näiteks liikumisel tehtud sammude arvu ja pulsi ...

                                               

Alalispinge mikrovoltmeeter

Alalispinge mikrovoltmeeter on mõõteriist mikrovoltide suurusjärgus olevate alalispingete mõõtmiseks. Mikrovoltide suurusjärgus olevate elektripingete mõõtmiseks kasutatavad seadmed on peaaegu eranditult elektroonsed mõõteriistad, mis põhinevad m ...

                                               

Alalisvoolu mikrovoltmeeter

Alalispinge mikrovoltmeeter on mõõteriist mikrovoltide suurusjärgus olevate alalispingete mõõtmiseks. Mikrovoltide suurusjärgus olevate elektripingete mõõtmiseks kasutatavad seadmed on peaaegu eranditult elektroonsed mõõteriistad, mis põhinevad m ...

                                               

Ampermeeter

Ampermeeter on mõõteriist voolutugevuse mõõtmiseks. Ampermeetrid töötati välja galvanomeetrite baasil 19. sajandi lõpukümnendeil. Kasutusel on osutiga skaalanäiduga ampermeetrid ja digitaalsed numbernäiduga ampermeetrid. Ampermeeter võib näidata ...

                                               

Areomeeter

Areomeeter on mõõteriist vedelike ja tahkiste tiheduse määramiseks. Tavalisim areomeeter koosneb kinnisest õhuga täidetud klaastorust, mille ühes otsas on elavhõbedast või tinast ballast. Toru külge on kinnitatud skaala. Vedelikku asetatud areome ...

                                               

Arretiir

Arretiir on seade kantavatel mõõteriistadel, mille abil saab mõõtemehhanismi liikumatult fikseerida, et see kandmisel või transportimisel ei vigastuks.

                                               

Bolomeeter

Bolomeeter on optilise kiirguse termiline vastuvõtja, milles kiirgust neelava osa soojenemise tulemusel muutub tema elektriline takistus. Seadme leiutas 1878. aastal astronoom ja füüsik Samuel Pierpont Langley.

                                               

Bussool

Bussool on metsas kasutatav kompassi põhimõttel töötav lihtsaim sirgjoone orienteerimise riist, mis võimaldab mõõta ka horisontaalnurki.

                                               

Butüromeeter

Butüromeeter on piima ja piimatoodete rasvasisalduse määramiseks kasutatav klaasist mõõteriist. Sõltuvalt butüromeetri skaala ulatusest eristatakse piima- skaala ulatus 6%, koore- 40% ja lõssibutüromeetrit 0.5%. Butüromeetri leiutas Šveitsi keemi ...

                                               

Dosaator

Dosaator on seadis vedelate, pulberjate vms ainete täpseks mõõtmiseks ja kindlas koguses väljastamiseks. Dosaatoreid saab liigitada mitmeti, nt töötamispõhimõtte järgi mass- ja mahtdosaatorid; tööorgani kuju järgi lint-, rull-, anum, tigu-, silin ...

                                               

Duromeeter

Duromeeter on mõõtevahend, millega mõõdetakse eeskätt elastsete materjalide, näiteks polümeeride ja kummide kõvadust. Näiteks mõõdetakse sellega rulluiskude, rulade, auto- ja rattarehvide kõvadust. Duromeetri leiutas Albert F. Shore, kes töötas 1 ...

                                               

Dünamomeeter

Dünamomeeter ehk jõumõõtur on jõu- või jõumomendi määramise tööriist. Töö põhimõtte järgi saab eristada mehaanilisi, hüdraulilisi ja elektrilisi dünamomeetreid; otstarbe järgi töö- ja taateldünamomeetreid ning üldotstarbelisi ja eridünamomeetreid.

                                               

Elektriarvesti

Elektriarvesti on integreeriv mõõteriist tarbitud või toodetud elektrienergia mõõtmiseks. Kodutarbijatel mõõdetakse ainult aktiivenergiat, suure ühendusvõimsusega tarbijatel ka reaktiivenergiat. Vahelduvvooluahelates on olnud üldiselt kasutusel i ...

                                               

Elektroonne voltmeeter

Elektroonne voltmeeter on voltmeeter, mis oma ülesehituse ja tööpõhimõtte poolest on ülekaalukalt elektroonne mõõteriist. Voltmeeter näitab pinget voltides või selle kord- ja osaühikutes vt Ühikute detsimaaleesliited. Vastavalt nimetatakse voltme ...

                                               

Energiakulumõõtur

Energiakulumõõtur ehk energiamõõtur on mõõteriist, mille abil saab teada, kui palju elektrienergiat kulutab üksik elektritarviti teatud aja jooksul. Niisugused kodus kasutamiseks mõeldud numbernäiduga mõõtevahendid tulid laiemalt kasutusele 2010. ...

                                               

Fasomeeter

Fasomeeter ehk faasimõõtja on seade kahe samasagedusliku signaali faaside vahe mõõtmiseks. Tänapäeval on fasomeetrid ülekaalukalt elektroonsed mõõtevahendid.

                                               

Gaasianalüsaator

Gaasianalüsaator on seade, millega määratakse gaasisegu kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis. Eristatakse käsitsi kasutatavaid ja automaatseid gaasianalüsaatoreid. Esimeste seas on kõige levinumad niisugused absorptsioonigaasianalüsaatorid, mi ...

                                               

Galilei termomeeter

Galileo termomeeter on läbipaistva vedelikuga täidetud silinder, milles on erineva ujuvusega klaaskuulid. Temperatuuri muutudes muutub põhja vajunud ja pinnale kerkinud kuulide arv. Temperatuuri näidu teadasaamiseks on kuulide küljes temperatuuri ...

                                               

Galvanomeeter

Galvanomeeter on analoogmõõteriist, millega tehakse kindlaks elektrivoolu olemasolu, suurus ja suund elektrijuhis. Nimetus pärineb Itaalia füüsiku Luigi Galvani nimest. Esimeste galvanomeetrite töö põhineb Taani füüsiku Hans Christian Oerstedi av ...

                                               

Gravimeeter

Gravimeeter on seade, millega saab mõõta kohaliku gravitatsioonivälja tugevust. Klassikaline gravitatsioonivälja mõõtmise vahend on pendelgravimeeter, mis põhineb pendli võnkesageduse sõltuvusel raskusjõust.

                                               

Hügrograaf

Hügrograaf ehk niiskusmeerik on hügromeeter, mis mõõdab mingi keskkonna niiskust seda pidevalt registreerides ja millelegi märkides.

                                               

Iooniloendur

Ioonloendur on mõõteseade, mida kasutatakse atmosfääri ioonide ehk aeroioonide uurimiseks. Vastavat meetodit nimetatakse aspiratsiooni- ehk läbivvoolumeetodiks. Lihtsaimad aspiratsioonimeetodil töötavad seadmed on integraalsed elektrijuhtivuse mõ ...

                                               

Kaal (kaalumisseade)

Kaal on seade keha massi mõõtmiseks kehale harilikult mõjuva raskusjõu kaudu. Lihtsaimat tüüpi kangkaaludel toimub mõõtmine mõõdetava massi tasakaalustamisega ühe või mitme teadaoleva massi ehk kaaluvihi vastu. Kangkaalude abil saab massi mõõta k ...

                                               

Kaliiber

Kaliiber on ilma skaalata mõõtevahend toodete mõõtmete kontrollimiseks. Kaliibreid, mis kontrollivad detailide piirmõõtmeid nimetatakse piirkaliibriteks. Kaliibritega otseselt ei mõõdeta detaile, vaid määratakse kindlaks kas piirhälvetega määratu ...

                                               

Kapillaarviskosimeeter

Kapillaarviskosimeeter ehk Ostwaldi viskosimeeter on viskosimeetrite liik, mis on saanud nimetuse Wilhelm Ostwaldi järgi. Teist liiki viskosimeeter on Ubbelohde viskosimeeter, mis koosneb U-kujulistest klaasitorudest, mis hoitakse vertikaalselt, ...

                                               

Kompass

Kompass on navigatsiooniline mõõteriist, mille abil saab määrata ilmakaari. Kompassi osutusraami ringskaalale on nurgakraadides kantud tähistus põhiilmakaartega: põhi, lõuna, ida ja lääs ja enamasti ka vahekaartega, kagu, edel, loe, kirre. Kompas ...

                                               

Kompleksjuhtivuse mõõtur

Kompleksjuhtivuse mõõtur on mõõteseade kompleksjuhtivuse vektori Ý parameetrite väärtuste mõõtmiseks. Kompleksjuhtivuse mõõturid võimaldavad mõõta kompleksjuhtivuse Ý parameetrite väärtusi, milleks tavaliselt on reaalosa G ja imaginaarosa B väärt ...

                                               

Komplekstakistuse mõõtur

Komplekstakistuse mõõtur on vahend kaksklemmi elektrilise komplekstakistuse ehk vahelduvvoolutakistuse Ż parameetrite mõõtmiseks. Üldtuntud lahenduseks on vahelduvvoolu mõõtesild. Analoogiline seade on kompleksjuhtivuse mõõtur, mis on mõõteseade ...

                                               

Kruvik

Kruvik on mõõteriist paksuse ja pikkuse mõõtmiseks. Sellega saab mõõta täpsemini kui nihikuga, tavaliselt 0.01 millimeetrise täpsusega. Kruvik kujutab endast metallklambrit, millele on kinnitatud liikumatu mõõtepind – kand ja liikuv mõõtepind mik ...

                                               

Kõrgusmõõtur

Kõrgusmõõtur ehk altimeeter on mõõteriist, mis mõõdab kõrgust lähtetasandist. Kõrgust mõõdetakse baromeetrilisel või raadiotehnilisel meetodil. Absoluutset kõrgust mõõdetakse merepinna keskmisest tasemest, millel õhurõhk on 760 mm Hg.

                                               

Laser-kaugusmõõtja

Laser-kaugusmõõtja on kaugusmõõtja, mis kasutab objekti kauguse määramiseks laserkiirt. Kõige tavalisem laser-kaugusmõõtja toimib lennu põhimõttel, saates laserimpulsi objekti suunas kitsa kiirena, mis peegeldub sihtmärgilt tagasi saatjale ja mõõ ...

                                               

Läbisõidumõõdik

Läbisõidumõõdik ehk hodomeeter ehk kilomeetriloendur on auto või mõne muu liikuvvahendi läbitud tee pikkuse mõõtmiseks kasutatav elektrooniline või mehaaniline seade.

                                               

Mall (joonestusvahend)

Mall on mõõteriist, mis peamiselt on valmistatud plastist või läbipaistvast klaasist, et mõõta nurkasid kraadides või radiaanides. Mall koosneb joonlauast ja poolkaarest, mille järgi on võimalik määrata nurka või mõõdetava objekti pikkust. Enamik ...

                                               

Margapuu

Margapuu ehk päsmer on vanapärane mõõteriist asjade kaalumiseks. Margapuu on levinud Skandinaavias ja ka Eestis. Ehkki Eesti majapidamistes neid veel tänini leidub, ei ole margapuud suuremalt jaolt enam kasutusel, enamasti on neid asendanud majap ...

                                               

Metallidetektor

Metallidetektor ehk metalliotsija on metallesemete otsimise seade. Sellel on väga palju kasutusalasid, näiteks lennujaamades ja suurematel üritustel turvalisuse tagamine, hobi korras mitmesuguste metallesemete ja miinide otsimine. Tüüpiline metal ...

                                               

Multimeeter

Multimeeter on mõõteriist, millega saab mõõta mitmeid suurusi, näiteks pinget, voolutugevust ja takistust, samuti temperatuuri jm. Mõõdetava suuruse väärtust – näitu – saab lugeda osutiga skaalalt analoogmultimeetrites või elektrooniliselt näidik ...

                                               

Mõõtemuundur

Mõõtemuundur on mõõtevahend, mis annab mõõteinfot sisaldavale füüsikalisele suurusele edasiseks töötlemiseks või edastamiseks kohase vormi, milleks üldjuhul on elektrisignaal. Laialt levinud mõõtemuundurid on mitmesugused tajurid, mis kuuluvad an ...

                                               

Nihik

Nihik ehk nihkmõõdik on seade pikkuse, läbimõõdu ja sügavuse mõõtmiseks. Ta koosneb mõõteharudega joonlauast ja sellel nihutatavast samasuguste harudega raamist. Mõõtetulemus saadakse joonlaua põhiskaalalt ja raamil olevalt nooniuselt. Mõõteharud ...

                                               

Oommeeter

Oommeeter on mõõteriist peamiselt elektrilise aktiivtakistuse otseseks mõõtmiseks, kuid on ka riistu näivtakistuse mõõtmiseks. Pikka aega kasutusel olnud osutinäiduga analoogoommeetrid on asendunud numbernäiduga digitaalriistadega. Harilikult kuu ...

                                               

Ostsilloskoop

Ostsilloskoop on mõõtevahend ajas muutuvate elektriliste suuruste lainekujude vaatlemiseks ja omavaheliseks võrdlemiseks, samuti mõõtesuuruste parameetrite mõõtmiseks ja salvestamiseks. Ostsilloskoobiga jäädvustatu on ostsillogramm. Kujutisi regi ...

                                               

Penetromeeter

Penetromeeter on mõõteriist määrete voolavusastme ehk konsistentsi määramiseks, harilikult standardkoonuse määrdesse sissevajumise sügavuse järgi viie sekundi jooksul.

                                               

Piesoandur

Piesoandur ehk piesosensor on seade, mis kasutab piesoelektrilist efekti, et mõõta rõhu, kiirenduse, temperatuuri, deformatsiooni või jõu muutusi sel teel, et muundab need elektrilaenguks. Eesliide pieso tuleb kreekakeelsest sõnast piezei n, mis ...