ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 308
                                               

Dessantlaev

Dessantlaevad on tavaliselt kere ehituselt kas süvislaevad või hõljuklaevad. Valmistatud on ka ekranoplaan-kerega dessantlaev. Süvis-dessantlaevadel on sageli vähemalt vööriosas väiksem süvis ja tugevam põhi, võimaldamaks sõitu võimalikult kalda ...

                                               

Hospidallaev

Hospidallaev, ka haiglalaev, laatsaretlaev, on haigete raviks ja transpordiks valmistatud või kohandatud mereväe abilaev või tsiviillaevanduse eriotstarbeline laev.

                                               

Hävitaja

Hävitaja on iseseisva opereerimisvõimega ja suure autonoomsusega kiirekäiguline lahinguvõimeline sõjalaev, mis on mõeldud võitluseks vastase pealveelaevadega, allveelaevadega ja lennuvahenditega.

                                               

Kiirkaater

Kiirkaater ehk ründekaater on kiirekäiguline hästi relvastatud ja seirevahenditega varustatud väiksem sõjalaev-kaater, mis on mõeldud peamiselt ründava iseloomuga meresõjaoperatsioonideks rannikumerel. Kiirkaatriteks loetakse üldiselt ühtlasi rak ...

                                               

Lahingulaev

Lahingulaev on merelahingute pidamiseks ja kaldal asuvate sihtmärkide tulistamiseks valmistatud suur sõjalaev, mille peakaliibri relvadeks on rasked kahurid. Kasutati 19. sajandi lõpust kuni 20. sajandi lõpuni ja oli selle ajastu võimsaim sõjalae ...

                                               

Lennukikandja

Lennukikandja ehk lennukiemalaev on suur sõjalaev, mis on ehitatud lennukite ja kopterite lendudeks ja alaliseks paiknemiseks pardal. Praktiliselt on tegemist ujuva lennuväljaga.

                                               

Liider (laev)

Liider on hävitajast suurem ja ristlejast väiksem lahinguotstarbeline sõjalaev, mis on sisustatud ka staabilaevaks ning mõeldud teiste sama liiki sõjalaevade juhtlaevana. Lisaks suurematele mõõtmetele on liidril tugevam relvastus. Liidrid olid su ...

                                               

Luurelaev

Luurelaev on sõjalaev või riigiasutusele kuuluv laev, mis on ehitatud ja varustatud luureandmete kogumiseks merelt, mereäärselt maismaalt ja nende kohal õhuruumist ning samuti vee alt. Peamiselt koguvad luurelaevad tänapäeval luureinfot elektroon ...

                                               

Miinijahtija

Miinijahtijate kasutuselevõtu tingis arendatavate meremiinide keerukuse kasv 2. maailmasõja ja külma sõja ajal. Miinijahtijad on valmistatud võimalikult mittemagnetilistest materjalidest, on enamasti väikese süvisega ja hea manööverdusvõimega. Mi ...

                                               

Miinilõhkaja

Miinilõhkaja on veeteedele ja muule olulisele akvatooriumile veesatud meremiinide hävitamiseks kasutatav sõjalaev, mis hävitab miine oma laevakere mõjul lõhates.

                                               

Miinitraaler

Miinitraaler on veeteede, sadamate ja muu akvatooriumi meremiinidest puhastamiseks ja leitud meremiinide hävitamiseks valmistatud sõjalaev. Tänapäeval on paljud miinitraalerid asendatud suuremate võimalustega miinijahtijatega, kuid on siiski efek ...

                                               

Miiniveeskja

Miiniveeskjatel on spetsiaalne miinitekk koos miinirelssidega ja pardas või ahtris luugid miinide veeskamiseks. Miiniveeskjaid võidakse sageli kasutada ka veeremilaevadena ja seoses sellega on neile ehitatud vööriluuk koos rambiga. Miiniveeskja k ...

                                               

Monitor (laevatüüp)

Monitor oli 1-2 suurekaliibrilise suurtükitorniga relvastatud madalapardaline aeglasekäiguline peamiselt rannikulähedaseks kasutamiseks mõeldud soomustatud sõjalaev.

                                               

Patrullkaater

Patrullkaater ehk valvekaater on mereväe või tsiviilametkonna poolt rannikumere või siseveekogu akvatooriumi valve- ja kontrollülesanneteks kasutatav kaater.

                                               

Raketikaater

Raketikaatreid kasutatakse tavaliselt rannikulähedasel merel väikeste gruppidena kaitse- ja julgestusülesannete täitmisel. Tänu oma võrdlemisi madalale siluetile, mis raskendab varast avastamist radaritega või vaatluse teel, suurele tippkiirusele ...

                                               

Ristleja

Ristleja on iseseisvaks lahingutegevuseks võimeline suur kiirekäiguline lahinguotstarbeline avamere sõjalaev, mille ülesanneteks on võidelda vaenlase pealveesõjalaevadega, lennuvahenditega ja allveelaevadega ning anda tulelööke maismaale, sealhul ...

                                               

Soomuslaev

Soomuslaevade vajadus kerkis esile pärast lõhkevate mürskude kasutuselevõttu, millele senised puitkerega laevad ei pidanud enam vastu. Soomuslaevade eelkäijateks võib lugeda soomustatud ujuvpatareisid, mida kasutati rannikukindlustiste vastu võit ...

                                               

Soomusristleja

Soomusristleja on 19. sajandi lõpust kuni Esimese maailmasõja lõpuni kasutusel olnud sõjalaevatüüp. Nende ülesandeks oli vajaduse korral sooritada merelahingus kiireid tiibmanöövreid ning eraldatult tegutsedes häirida vastase kommunikatsioone. Pr ...

                                               

Suurtükikaater

Suurtükikaater on tugeva lähitõrjerelvastusega kaater, mis on mõeldud rannikumerel või siseveekogudel kohaliku tähtsusega lahinguoperatsioonideks või maavägede toetuseks.

                                               

Suurtükilaev

Suurtükilaev ehk vanemas keelepruugis suurtükipaat on rannikumerelt või siseveekogult peamiselt maavägedele tuletoetuse andmiseks mõeldud ja selleks peamiselt suurtükkidega relvastatud ning tavaliselt keskmine või väiksem sõjalaev. Tänapäeval mär ...

                                               

Torpeedokaater

Torpeedokaater on väike kiirekäiguline sõjalaev, mille põhirelvastuse moodustavad pealveelaevade hävitamiseks mõeldud torpeedod. Torpeedokaatrid on tänapäevaks enamasti kasutusest maha võetud seoses rakettrelvastuse ja raketikaatrite arenguga. Es ...

                                               

Torpeedoretriiver

Torpeedoretriiver, ka torpeedopüüdja või torpeedootsija, on õppustel välja tulistatud õppetorpeedode otsimiseks, veest väljatõstmiseks ja transportimiseks kohandatud väiksem sõjalaev-abilaev. Õppeotstarbelised torpeedod valmistatakse erksavärvili ...

                                               

Transpordilaev

Transpordilaev on peamiselt sõjalise otstarbega vedudeks valmistatud või kohandatud sõjalaev-abilaev. Transpordilaevaks võidakse nimetada kalalaeva liiki, mis veab väljapüügiga tegelevatelt laevadelt või paatidelt veekogul vastu võetud kala või m ...

                                               

Tuumaallveelaev

Tuumaallveelaev ehk aatomiallveelaev on allveelaev, mille jõuallikas ja pardasüsteemid saavad energiat ühest või mitmest tuumkütusega laetud tuumareaktorist.

                                               

Sõjalennuk

Sõjalennuk on sõjaliseks otstarbeks ehitatud lennuk. Sõjalennukeid võib jaotada kasutusalade järgi mitmeti, nt nii: Pommitajad Ründelennukid Luurelennukid Hävituslennukid ja kõigi ülalloetletute ristandid ja igat sorti abilennukid, millega otsest ...

                                               

De Havilland Vampire

De Havilland Vampire on esimene ühe turboreaktiivmootoriga lennuk, mis võeti Suurbritannia kuninglikus lennuväes relvastusse. Hävituslennuki väljatöötamist alustas de Havilland 1940. aastate algul.

                                               

Dornier Do 335

Dornier Do 335, hüüdnimega Pfeil, oli Teise maailmasõja aegne kahe mootoriga Saksa hävituslennuk. Lennukil oli ebatavaline konstruktsioon mootoriga ees ja taga, mis tegi sellest esimese lennu ajaks kõige kiirema õhusõiduki kolbmootoriga lennukite ...

                                               

Hävituslennuk

Hävituslennuk ehk hävitaja on sõjalennuk, mis on mõeldud peamiselt teiste lennukite õhus hävitamiseks. Hävituslennukeid hakati kasutama Esimese maailmasõja ajal vaenlase luure- ja ründelennukite hävitamise eesmärgil, et olla ise õhuruumi valitsej ...

                                               

Lockheed AC-130

Lockheed AC-130 on Ameerika Ühendriikide õhuväe tuletoetuslennuk, relvastatud lennualus, mis on mõeldud peamiselt pakkuma lähiõhutoetust sõbralikele üksustele. AC-130 arendati välja Vietnami sõja ajal programmi Projekt Gunship II raames, et asend ...

                                               

Püüdurhävitaja

Püüdurhävitaja on vaenlase kõrgel lendavate õhusõidukite, eriti pommitajate hävitamiseks välja töötatud kiire sööst-hävituslennuk. Selliseid lennukeid ehitati Nõukogude Liidus kuni 1960. aastateni, kuid nende tähtsus vähenes peagi, kui strateegil ...

                                               

Aérospatiale Gazelle

Aérospatiale Gazelle on Prantsusmaa viiekohaline helikopter, mida kasutatakse peamiselt kergtranspordi-, luure- ja kergründetegevuseks. Gazelleil on Turbomeca Astazou turbiinmootor. Selle arendas Sud Aviation ning seda toodeti lisaks Prantsusmaal ...

                                               

Agusta A129 Mangusta

Agusta A129 Mangusta on algselt ettevõtte Agusta Itaalias konstrueeritud ja toodetud neljalabalise tiivikuga kahemootoriline ründehelikopter. See on esimene Lääne-Euroopas konstrueeritud ja toodetud ründehelikopter. Alates 2007. aasta juulist kan ...

                                               

Boeing AH-64 Apache

Boeing AH-64 Apache on Ameerika Ühendriikide kahekohaline ründehelikopter. Kopteri ninal on andurikomplekt sihtmärkide kinnistamiseks ja öövaatluseks. Teliku vahel on 30 mm M230 chain gun, kere all on neli kinnitit, kuhu tavaliselt pannakse raket ...

                                               

Mil Mi-6

Mil Mi-6 on Nõukogude Liidus ja Venemaal toodetud üldotstarbeline suure tõstejõuga transpordihelikopter. M. L. Mili nimelises Moskva helikopteritehases valminud kopteri esmalend toimus 5. juunil 1957.

                                               

Mil Mi-8

Eesti - 7. detsembril 1995 andis Saksa Õhupääste Eestile üle neli Mi-8 kopterit, mida hakkas opereerima Eesti Riiklik Lennusalk. Kaks kopterit moderniseeriti aastail 1997–1998. Üks saadeti erru 2006. aastal ja pandi välja Muraste piirivalvekooli ...

                                               

Mil Mi-24

Lennukaugus: 450 km Maksimaalne stardikaal: 12 tonni Meeskond: 2 Mootor: 2 gaasiturbiini Isotov TV3-117, 2 × 1600 kW 2200 hj Tiiviku läbimõõt: 17.3 m Maksimaalne kiirus: 335 km/h Dessantväelasi: 8 Pikkus: 17.5 m

                                               

Mil Mi-26

Mil Mi-26 on Nõukogude ja Venemaa raske mitmeotstarbeline transpordikopter. Esimene lend toimus 14. detsembril 1977 ja tootmine sai alguse 1980. aastal.

                                               

Sikorsky HH-60 Pave Hawk

Sikorsky MH-60G/HH-60G Pave Hawk on Sikorsky Aircrafti toodetud neljalabalise tiivikuga kahemootoriline USA õhujõudude kopter. Pave Hawk on Sikorsky UH-60 Black Hawk modifikatsioon. Pave Hawk on varustatud PAVE Precision Avionics Vectoring Equipm ...

                                               

Sikorsky SH-60 Seahawk

Sikorsky SH-60/MH-60 Seahawk ehk Sea Hawk on Ameerika Ühendriikide sõjaväe UH-60 Black Hawk helikopteri põhjal arendatud kahe turbomootoriga mitmeotstarbeline USA mereväe helikopter opereerimiseks sõjaväe merealustel. USA mereväes kasutusel oleva ...

                                               

UH-1 Iroquois

UH-1 Iroquois on Bell Helicopter Textron valmistatud mitmeotstarbeline sõjaväe transpordikopter. See on üks toodetumaid ja tuntumaid sõjaväehelikoptereid maailmas. On siiani kasutusel paljudes riikides.

                                               

RPG-7

RPG-7 on külma sõja ajal Nõukogude Liidus loodud kaasaskantav, tagasilöögita, sõduri õlalt granaate tulistav lähimaa tankitõrje relv. RPG on sari Nõukogude Armee granaadiheitjaid. Teised tuntumad granaadiheitjad samast sarjast on näiteks RPG-1, R ...

                                               

Õhutõrje

Õhutõrje mõiste hõlmab nii maismaavägede, ujuvvahendite kui ka õhuväe tegevust vaenlase õhurünnete või lennuvahendite vastu ning vastavat relvaliiki. Kõrvuti kaitsetegevusega vaenlase lennuvahenditega või õhuründe vastu sisaldab see ka oma vägede ...

                                               

Elektervedu

Elektervedu ehk elektertransport on tehnoloogia, mille puhul veokeil rakendatakse elektriajameid. Elekterveoajamite põhikomponendiks on veomootor. Hübriidajami veo-elektrimootor võib olla kombineeritud teist liiki mootoritega, nt. hübriidautodel ...

                                               

Elektriline õhusõiduk

Elektriline õhusõiduk ehk elektri-õhusõiduk on õhusõiduk, mis lendab elektrimootorite jõul, saades elektrienergiat galvaanielementidest, päikeseelementidest, ülikondensaatoritest, traadita elektrienergia ülekandest või akudest. Enamik praegu lend ...

                                               

Elektrirong

Elektrirong on elektri jõul sõitev rong. Elektrirongid koosnevad veomootoritega mootorvagunitest, juhikabiiniga juhtvagunitest ja veomootoriteta reisivagunitest. Elektrifitseeritud raudtee ehk elektriraudtee kohal on kontaktliin, millest elektrir ...

                                               

Elektrisõidukite ajalugu

Esimesed elektrisõidukid töötati välja 19. sajandi keskel. Elektrisõiduki aku oli kallis, tippkiirus väike ja läbitav vahemaa väike. Võrreldes hilisemate sisepõlemismootoriga sõidukitega viis see nende kasutamise vähenemiseni kogu maailmas, aga e ...

                                               

Tramm

Tramm on ühest või mitmest vagunist koosnev ja rööbastel liikuv ühistranspordivahend. Tramm on kohandatud tänavaliikluses ratassõidukite ning jalakäijatega samal tasandil liikumiseks, reisijad saavad trammi siseneda ka otse tänavatasandilt. Tänap ...

                                               

Trollibuss

Trollidel on sageli kolm üksteisest sõltumatut pidurit – elektrodünaamiline mootoriga pidurdamine, õhkpidur ja mehaaniline seisupidur. Elektrodünaamiline pidurdamine võib tänapäevastel trollibussidel toimuda rekuperatsiooniga – elektrienergia tag ...

                                               

V2G-süsteem

V2G-süsteem on süsteem, milles sõiduk või transpordivahend, näiteks elektriauto või hübriidauto, on integreeritud jaotusvõrgu elektrisalvestiks. Selle eesmärk on enamasti rahaline kasum või raha kokkuhoid. Elektrit ostetakse võrgust siis, kui hin ...

                                               

Jamali–Euroopa torujuhe

Jamali–Euroopa torujuhe on Venemaalt Saksamaale kulgev maagaasi torujuhe. Torujuhe algab Tveri oblastis Toržoki gaasi sõlmjaamast, kulgeb läbi Valgevene ja Poola ning lõpeb Oderi äärse Frankfurdi lähedal Mallnowi kompressorjaamas. Torujuhtme kogu ...