ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 317
                                               

Gottlob Benjamin Jäsche

Gottlob Benjamin Jäsche, Sileesia – 3. / 15. september 1842 Tartu) oli saksa filosoof, Immanuel Kanti õpilane. Lõpetas 1783 Breslau Wrocławi gümnaasiumi. Õppis 1783–1786 Halle ülikoolis teoloogiat, kaitses 1795 samas doktoriväitekirja. Oli Kurama ...

                                               

Leho Lamus

Leho Lamus on eesti teoloog. Üldrahvaliku iseseisvusliikumise ajal osales Genf-49 ja Eesti kodanike komiteede tegevustes. Ta on alates 2006. aastast teoloogiamagister ja 2007. aastast EAÕK Püha Platoni seminari filosoofia lektor. Ta alustas tolla ...

                                               

Airi Liimets

Airi Liimets on eesti kasvatusfilosoof ja kasvatusteadlane. Ta lõpetas 1977. aastal J. Semperi nim. Tartu 8. Keskkooli Vello Saage eesti keele ja kirjanduse süvaõppega klassi, 1981. aastal H. Elleri nimelise Tartu Muusikakooli klaveri erialal ja ...

                                               

Toomas Lott

1986–97 õppis Lott Tallinna Laagna Gümnaasiumis. 1997–2001 oli ta Tartu Ülikoolis filosoofia bakalaureuseõppes, 2001–2004 magistrantuuris, kaitstes magistriväitekirja "Häälestatud mõtlemine Martin Heideggeri "Lisandusis filosoofiale Omanemisest" ...

                                               

Tõnu Luik

Tõnu Luik oli eesti filosoof, kauane Tartu Ülikooli õppejõud, antiikfilosoofia ja Martin Heideggeri ning Georg Wilhelm Friedrich Hegeli põhjalik tundja.

                                               

Paul McLaughlin

Paul McLaughlin on iiri ja Eesti filosoof. 1995. aastal kaitses McLaughlin Dublini University Collegeis bakalaureusekraadi filosoofias Double Honors. 2001–2005 oli ta filosoofiadoktorantuuris Iiri Rahvusülikoolis Maynoothis. 2006 kaitses McLaughl ...

                                               

Indrek Meos

Indrek Meos on eesti filosoof. Lõpetas 1987. aastal C. R. Jakobsoni nimelise Viljandi 1. Keskkooli matemaatika-füüsika eriklassi. Õppis seejärel Moskva Riikliku Ülikooli filosoofiateaduskonnas filosoofiat. Aastatel 1994–96 õppis Tartu Ülikooli fi ...

                                               

Indrek Männiste

Indrek Männiste on eesti filosoof. Ta lõpetas Tartu Ülikooli bakalaureusekraadiga 2002. aastal. 2004. aastal kaitses ta Tartu Ülikoolis magistritöö "Akraasiaprobleem kaasaegses analüütilises filosoofias: Donald Davidsoni argumentatsioon ja kriiti ...

                                               

Peeter Müürsepp juunior

Peeter Müürsepp lõpetas 1984 Tartu Riikliku Ülikooli matemaatika alal. Aastal 1992 sai ta Tartu Ülikoolist teadusmagistri kraadi filosoofia alal ja 2002 Vilniuse Ülikoolist doktorikraadi filosoofia alal.

                                               

Leo Näpinen

Leo Näpinen on ingerisoome päritolu Eesti teadusfilosoof. Ta on lõpetanud 1966. aastal Väike-Maarja Keskkooli ja 1975. aastal Tartu Riikliku Ülikooli füüsika-keemiateaduskonna keemia erialal. Ta kaitses filosoofiakandidaadi väitekirja 1984. aasta ...

                                               

Francesco Orsi

Francesco Orsi on Itaalia päritolu Eesti filosoof, Tartu Ülikooli teadur, muusik ja laulja. 2004. aastal kaitses Orsi magistrikraadi MA, Laurea Specialistica La Sapienza ülikoolis Roomas väitekirjaga "The Distinction between Agent-relative and Ag ...

                                               

Peeter Pints

Peeter Pints on töölise poeg. Lõpetas 1963 Tallinna Kaugõppekeskkooli, 1969 Leningradi Ülikooli, 1974 samas aspirantuuri, filosoofiakandidaat 1975, samas, väitekiri "Проблема личности в социологии Н. Михайловского". Oli 1974–97 TPedI/TPÜ filosoof ...

                                               

Haquinus Platinus

Haquinus Platinus oli talupidaja poeg. Õppis Academia Gustaviana AG stipendiaat 1638–43 filosoofiateaduskonnas, eeskätt astronoomiat, füüsikat ja praktilist filosoofiat, seejärel aastani 1645 teoloogiat. Kaitses 1643 AG-s J. Erici juhendamisel fi ...

                                               

Oleg Podliševski

Oleg Podliševski on teenindustöötaja poeg. Lõpetas 1959 Gluski linnas keskkooli, 1969 Leningradi Ülikooli filosoofia osakonna, 1974 aspirantuuri NSV Liidu TA Loodusteaduse ja Tehnika Ajaloo Instituut, filosoofiakandidaat 1974, Filosoofia Instituu ...

                                               

Mart Raukas

1988 filosoofiakandidaat PhD filosoofia ajaloo alal 1984 lõpetas Tartu ülikooli teoreetilise matemaatika erialal spetsialiseerumisega loogikale ja filosoofiale Mart Raukas on uurinud analüütilist keelefilosoofiat ja Kreeka filosoofiat.

                                               

Kadri Simm

Kadri Simm on eesti filosoof ja eetikateoreetik. Ta asus 1994. aastal õppima Tartu Ülikooli ajaloo erialal ning lõpetas bakalaureuseõppe 2000. aastal. Magistrikraadi kaitses ta 2001. aastal soouuringute alal Budapestis Kesk-Euroopa Ülikoolis. Sam ...

                                               

Riin Sirkel

Riin Sirkel on eesti filosoof, Vermonti Ülikooli dotsent. Tema peamised uurimisvaldkonnad on vanakreeka filosoofia ja metafüüsika. 1997–2005 õppis Sirkel Tartu Ülikoolis filosoofiat, kaitstes 2002. aastal bakalaureusekraadi ning 2005. aastal magi ...

                                               

Henrik Sova

2010–2011 Haridus- ja õppeprogramm Noored Kooli 2002–2007 Tartu Ülikool, bakalaureusekraad filosoofia erialal. Bakalaureusetöö "Probleemid David Ownsi põhjuslikkuseteoorias". Juhendaja Piret Kuusk 2013–2021 Tartu Ülikool, doktorikraad filosoofia ...

                                               

Sri Rama Michael Tamm

Sri Rama Michael Tamm ehk Śrī Rāma Michael Tamm, ka Ramatamananda, lühendatult Ram oli eesti päritolu müstik, advaita-vedaantat ja muid müstilisi õpetusi käsitlevate raamatute autor. Tamm lõpetas gümnaasiumi Tartus ning läks 1940. aastal laevaküt ...

                                               

Walter Anderson

Walter Artur Aleksander Anderson oli baltisaksa folklorist. Ta oli Tartu Ülikooli Eesti ja võrdleva rahvaluule õppetooli esimene professor, töötades sellel ametikohal 1920–1939. Alates 1920. aastast oli ta Õpetatud Eesti Seltsi liige ning aastail ...

                                               

Nikolai Anissimov

Nikolai Anissimov, ka Nikolay Anisimov, ka Nikolai Anisimov, on udmurdi päritolu folklorist, udmurdi rahvakultuuri uurija ning udmurdi estraadilaulja. Alates 2017. juunist töötab ta erakorralise nooremteadurina Eesti Kirjandusmuuseumis Tartus. fo ...

                                               

Madis Arukask

Madis Arukask on eesti folklorist ja usundiuurija, Tartu Ülikooli humanitaarvaldkonna kaasprofessor. Ta on mänginud kitarri ansamblis Raud-Ants. Aastal 2003 kaitses Madis Arukask Tartu Ülikoolis doktoritöö "Jutustava regilaulu aspektid. 19. sajan ...

                                               

Anneli Baran

Anneli Baran on eesti folklorist, Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna vanemteadur. Tema peamised uurimisvaldkonnad on seotud folkloori lühivormide, eeskätt kõnekäändudega nende vormi-, tüpoloogia ja sisurikkuses ning meediavormides. On ...

                                               

Anzori Barkalaja

Anzori Barkalaja on eesti folklorist. Ta on olnud Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia direktor. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli ja kaitsnud seal doktoritöö folkloristika erialal. 1984–1987 kuulus Barkalaja judos Eesti NSV koondisse ja võitis ...

                                               

Mall Hiiemäe

Mall Hiiemäe on eesti folklorist, kes on tuntud eeskätt eesti rahvakalendri ja pajatuste uurijana. Lõpetas 1962. aastal Tartu Riikliku Ülikooli folkloristina. Kaitses doktorikraadid Moskva Maailmakirjanduse Instituudis 1983 dissertatsioon "Возник ...

                                               

Reet Hiiemäe

Lõpetas 1999. aastal Tartu Ülikooli germaani filoloogia ja folkloristika alal. Sai teadusmagistri kraadi folkloristikas 1999 ja kutsemagistrikraadi kirjalikus tõlkimises 2004. Töötanud kuni 1999. aastani assistendina, edasi teadurina ja alates 20 ...

                                               

Tiiu Jaago

Tiiu Jaago on Eesti rahvaluuleteadlane ja Tartu Ülikooli õppejõud. 1990.–2000. aastatel korraldas Jaago pärimusliku ajaloo alast uurimistööd Järve külas nüüdseks Kohtla-Järve linn ja pidas kirjavahetust kohalike kaastöölistega, kogudes elulugisd, ...

                                               

Risto Järv

Lõpetanud 1989. aastal Tallinna 20. keskkooli. 1995. aastal sai Tartu Ülikoolist bakalaureusekraadi eesti ja võrdlevas rahvaluules, 1997. aastal magistrikraadi eesti ja võrdlev rahvaluule. Aastatel 1997–2005 õppis Tartu Ülikoolis doktoriõppes.

                                               

Mare Kalda

Mare Kalda on Eesti folklorist, muistendite ja tänapäeva folkloori uurija. Ta on Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna vanemteadur ja Eesti-uuringute tippkeskuse liige.

                                               

Katre Kikas

Katre Kikas on eesti folklorist ja folkloristika ajaloo uurija. Ta on Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna teadur ja Eesti-uuringute tippkeskuse liige. Töötas aastatel 2003–2014 Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonnas assistendi ...

                                               

Pille Kippar

Pille Kippar on eesti rahvaluuleteadlane. Ta on uurinud eesti ja teiste läänemeresoome rahvaste loomamuinasjutte ning koostanud eesti loomamuinasjuttude kataloogi.

                                               

Andres Kuperjanov

Andres Kuperjanov on eesti folklorist, etnoastronoomia ja Bulgaaria rahvakultuuri uurija, ajakirjade Mäetagused ja Folklore kaastoimetaja, folklooriserveri Haldjas arendaja alates aastast 1996, IT folkloristikas juurutaja, mitmete fotonäituste ja ...

                                               

Mare Kõiva

Mare Kõiva on eesti folklorist, Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna juhataja, arvukate folkloori ja rahvausundit puudutavate tele- ja raadiosaadete autor.

                                               

Ottilie-Olga Kõiva

1954 – lõpetas Tartu Riikliku Ülikooli ajaloo-keeleteaduskonna eesti filoloogina. 1984–1987 Kirjandusmuuseumi heliarhiivi juhataja. 1963 – kaitses filoloogiakandidaadi väitekirja "Regivärsilise rahvalaulu traditsioon Kihnu saarel". 1954–1961 ja a ...

                                               

Marju Kõivupuu

Marju Kõivupuu on eesti filoloog, kultuuriloolane, kirjanik ja folklorist. Ta on Tallinna Ülikooli Humanitaarteaduste instituudi maastiku ja kultuuri keskuse vanemteadur. Lisaks loengute pidamisele tegeleb teadustöö ja juhendamisega. Marju Kõivup ...

                                               

Liisi Laineste

Lõpetas 1996. aastal Tallinna Inglise Kolledži, 2000 Tartu Ülikooli psühholoogia eriala, M.A. rahvaluule alal 2004, TÜ, "Tegelased eesti etnilises huumoris", Ph.D samal alal 2008,TÜ, väitekiri "Post-socialist jokes in Estonia: continuity and chan ...

                                               

Aado Lintrop

Aado Lintrop on eesti folklorist, usundiuurija ja kirjanik. Ta lõpetas Tartu Ülikooli kaugõppes eesti ja soome-ugri filoloogia erialal 1995. aastal. Samal aastal sai ta ka magistrikraadi eesti ja võrdleva rahvaluule erialal. Doktorikraadi sai ta ...

                                               

Merili Metsvahi

Ta lõpetas 1998. aastal Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule erialal, 2000. aastal sai samal erialal magistrikraadi. Metsvahi on õppinud ka Loránd Eötvösi Ülikoolis Budapestis, Göttingeni ülikoolis ja Helsingi Ülikoolis. 2007. aastal sai t ...

                                               

Mari-Ann Remmel

Mari-Ann Remmel lõpetas 1984. aastal Tallinna 24. Keskkooli ja 1991. aastal Tartu Ülikooli eesti filoloogia osakonna; M.A. 2001, TÜ, väitekiri "Eesti kohapärimus folkloristliku uurimisainena". Aastast 2004 Tartu Ülikooli doktorant. Remmel töötas ...

                                               

Kristi Salve

Kristi Salve on talupidaja tütar. Lõpetas 1960 Jõgeva Keskkooli, 1965 Tartu Riikliku Ülikooli eesti filoloogia osakonna, 1976–1979 Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituudi KKI aspirant, magister eesti ja võrdlev rahvaluule, 1995, TÜ, väitekiri ...

                                               

Mari Sarv

Mari Sarv on Eesti teadlane, Eesti Kirjandusmuuseumi vanemteadur. Teaduskraadi sai ta 2008. aastal Tartu ülikoolis folkloristika doktoriõppes. Ta on Haridus- ja Teadusministeeriumi Teaduskollektsioonide humanitaarteaduslike kogude ekspertnõukogu ...

                                               

Rein Saukas

Rein Saukas on eesti rahvaluuleteadlane, folkloori lühivormide spetsialist. On uurinud vanasõnade ja mõistatuste autentsusproblemaatikat.

                                               

Piret Voolaid

Piret Voolaid on eesti folklorist. Piret Voolaid töötab Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna vanemteadurina ja on alates 2016. aastast Eesti-uuringute Tippkeskuse tegevjuht.

                                               

Jaan Aarik

Ta lõpetas 1969. aastal Rakvere 1. Keskkooli ja 1974. aastal Tartu Riikliku Ülikooli TRÜ. 1994. aastal kaitses ta Tartu Ülikoolis füüsikamagistri kraadi väitekirjaga "Investigation of kinetic phenomena in atomic layer epitaxy" ja sai samas 2007. ...

                                               

Märt Aints

Füüsika-matemaatika-kandidaadi väitekirja "Üheelektroodse kõrgsageduslahenduse formeerumine segapingel", juhendaja Kalju Kudu, kaitses 1988 Tartu Riiklikus Ülikoolis. Uurimisalad: gaaslahendus, madalatemperatuuriline plasma, kiirguse, plasma ja t ...

                                               

Andrus Ausmees

Andrus Ausmees oli eesti füüsik. Ta lõpetas 1979. aastal Kingissepa keskkooli ja 1984. aastal Tartu ülikooli tahkisefüüsikuna. Seejärel läks ta tööle Teaduste Akadeemia füüsika instituuti. Tema esimese teadustöö teemaks oli elektronemissiooni erg ...

                                               

Arvi Freiberg

Arvi Freiberg on eesti biofüüsik ja taimefüsioloog, Eesti Teaduste Akadeemia liige alates 2009. aastast. Ta on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli pooljuhtmaterjalide tehnoloogia erialal 1971. Füüsika-matemaatikakandidaadi väitekirja kaitses 1976 ...

                                               

Aksel Haav

Ta sündis taluniku peres. Lõpetas 1947 Mustvee 1. Keskkooli, 1952 Tartu Riikliku Ülikooli ja 1960 TÜ aspirantuuri. Töötas 1952-1993 Tartu ülikoolis assistendina, vanemõpetajana ja dotsendina. 1975. aastal stažeeris Helsingi Ülikoolis.

                                               

Ants Haljaste

Ta sündis põllumajandustöötajate peres. Lõpetas 1961 Märjamaa Keskkooli, 1970 Tartu ülikooli ja 1975 samas aspirantuuri. Aastast 1970 töötab Tartu Ülikoolis, alul stažöörina, siis teadurina, vanemteadurina aeroionisatsiooni ja elektroaerosoolide ...

                                               

Els Heinsalu

Els Heinsalu on eesti füüsik ja Eesti Noorte Teaduste Akadeemia president. Heinsalu on tegelenud Browni liikumise ja difusiooni, doktorantuurist alates aga komplekssüsteemide uurimise, sealhulgas lingvistika ja ökosüsteemidega seonduvate probleem ...