ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 319
                                               

Enn Realo

Enn Realo oli teenistujate poeg, Küllike Realo abikaasa. Lõpetas 1957 Türi 1. Keskkooli ja 1963 TÜ füüsika osakonna; füüsika-matemaatika-kandidaat 1974, TÜ, väitekiri "Мессбауэровская спектроскопия примесных центров железа и олова в некоторых ион ...

                                               

Aleksander Rebane (noorem)

Aleksander Rebane on eesti füüsik. Ta lõpetas 2004. aastal Hugo Treffneri Gümnaasiumi ja 2008. aastal Zürichi Šveitsi Föderaalse Tehnikakõrgkooli bakalaureusekraadiga. Aastail 2010–2012 õppis Rebane Osaka Ülikooli magistrantuuris füüsika erialal. ...

                                               

Karl-Samuel Rebane

Karl-Samuel Rebane oli talupidaja poeg. Lõpetas 1947 Abja Keskkooli, 1952 Tartu Riikliku Ülikooli füüsikaosakonna ja 1955 Eesti NSV Teaduste Akadeemia Füüsika ja Astronoomia Instituudi FAI aspirantuuri; füüsika-matemaatikakandidaat 1955, Eesti Te ...

                                               

Olav Redi

Olav Redi on teenistuja poeg. Lõpetas 1956 Eastside High Schooli USA-s, 1960 Rensselaeri Polütehnilise Instituudi füüsikuna ja 1964 Massachusettsi Tehnoloogiainstituudi; B.S. füüsika, 1960, Rensselaeri Polütehniline Instituut; Ph.D. 1965, Massach ...

                                               

Aivo Reinart

Aivo Reinart on töölise ja õpetaja poeg ning oli Anu Reinarti abikaasa. Lõpetas 1979 Kuressaare 1. Keskkooli ja 1984 TÜ füüsika erialal. Oli 1984–91 TÜ aeroelektrilabori nooremteadur ja 1991–96 keskkonnafüüsika instituudi teadur, 1996–2002 vanemi ...

                                               

Anu Reinart

Anu Reinart on eesti füüsikateadlane ja teadusadministreerija. Reinarti teaduslik uurimisvaldkond on optiliselt keerukate veekogude optiline kaugseire satelliitidelt. Alates 1. aprillist 2010 kuni 1. apriilini 2020 oli ta Tartu Observatooriumi di ...

                                               

Tõnu Reinot

Tõnu Reinot on ehitusjuhi ja õpetaja poeg, Eda Reinoti abikaasa. Lõpetas 1979 Pärnu 2. Keskkooli ja 1984 TÜ füüsikaosakonna; Ph.D. füüsika, 1993, TÜ, väitekiri "The kinetics of polariton luminescence, energy transfer and relaxation in anthracene" ...

                                               

Eerik Reiter

Eerik Reiter on teenistuja poeg. Lõpetas 1960 Tallinna 1. Keskkooli ja 1965 Tallinna Polütehnilise Instituudi TPI keemilise tehnoloogia erialal, oli 1969–1972 samas aspirant; tehnikakandidaat 1973, TPI, väitekiri "Исследование нестационарного теп ...

                                               

Neeme Roose

Neeme Roose oli Mai Roose abikaasa. Lõpetas 1959 Kingissepa 1. Keskkooli ja 1964 Tartu Riikliku Ülikooli; füüsika-matemaatikakandidaat 1975, Eesti NSV TA Füüsika Instituut FI), väitekiri "Исследование роли размножения электронных возбуждений в лю ...

                                               

Arnold Rosental

Arnold Rosental on teenistuja poeg. Lõpetas 1956 Tartu 1. Keskkooli, 1961 TÜ füüsika osakonna ja 1967 Eesti NSV TA Füüsika ja Astronoomia Instituudi aspirantuuri; füüsika-matemaatikakandidaat 1975, TÜ, väitekiri "Некоторые особенности тока, орган ...

                                               

Pavel Rubin

Pavel Rubin on juut ja inseneride poeg. Lõpetas 1977 Verhnaja Salda keskkooli ja 1982 Tomski Ülikooli; Ph.D. füüsika, 1994, TÜ Локальные дефектные состояния в CuO2 плоскостях высокотемпературных сверхпроводников". Aastast 1994 Eesti NSV TA Füüsik ...

                                               

Ervin Rusalep

Ervin Rusalep oli tööliste poeg. Lõpetas 1953 Rakvere 1. Keskkooli, 1958 Tartu Riikliku Ülikooli füüsika osakonna ja 1961 Tallinna Polütehnilise Instituudi TPI aspirantuuri; tehnikakandidaat 1971, Kuibõševi Polütehniline Instituut, väitekiri "Изу ...

                                               

Tõnu Ruus

Tõnu Ruus oli teenistuja poeg. Lõpetas 1959 Haapsalu 1. Keskkooli ja 1964 TÜ füüsikaosakonna, 1975–78 Tallinna Polütehnilise Instituudi TPI aspirantuuris; füüsika-matemaatikakandidaat 1987, TÜ, väitekiri "Создание радиационных дефектов и люминесц ...

                                               

Rein Rõõm

Rein Rõõm on tööliste poeg. Lõpetas 1964 Mustla Keskkooli ja 1972 Tartu Riikliku Ülikooli füüsikuna. Füüsika-matemaatikakandidaat 1980, Eesti NSV TA Astrofüüsika ja Atmosfäärifüüsika Instituut AAI), väitekiri "Перенос излучения в атмосферах плане ...

                                               

Margus Rätsep

Margus Rätsep on haritlaste poeg. Lõpetas 1977 Tartu 10. Keskkooli, 1982 TÜ füüsika osakonna ja 1989 Eesti Teaduste Akadeemia Eesti NSV TA Füüsika Instituudi FI aspirantuuri; Ph.D. 1991, TÜ, väitekiri "Spectral gratings and their relaxation in so ...

                                               

Agu Saar

Agu Saar oli teenistujate poeg. Lõpetas 1960 Tartu 1. Keskkooli, 1965 Tartu Riikliku Ülikooli füüsika osakonnas, füüsika-matemaatikakandidaat 1974, TRÜ, väitekiri "Исследование взаимодействия ультрамягкого рентгеновского излучения с хлоридами мет ...

                                               

Aivo Saar

Aivo Saar on kooliõpetajate poeg. Lõpetas 1954. aastal Elva Keskkooli, 1959 Tartu Riikliku Ülikooli füüsikaosakonna, 1971 Küberneetika Instituudis aspirantuuri, tehnikakandidaat 1975, Eesti Teaduste Akadeemia, väitekiri "Pöördkoorikute pingeoluko ...

                                               

Peeter Saari

Peeter Saari on kooliõpetajate poeg. Ta lõpetas 1963. aastal Tallinna 21. Keskkooli ja 1968. aastal Tartu Ülikooli teoreetilise füüsika erialal. Tööle asus Peeter Saari Eesti TA Füüsika Instituuti praegu TÜ Füüsika Instituut, kus on töötanud üle ...

                                               

Jaan Salm

Jaan Salm on talupidaja poeg. Salm lõpetas 1955 Tallinna Kommunaal-Ehitustehnikumi, 1960 Tartu Ülikooli füüsikaosakonna, 1968 aspirantuuri TÜ-s. 1970. aastal kaitses ta füüsika-matemaatikakandidaadi kraadi geofüüsika erialal Vilniuse Ülikoolis vä ...

                                               

Tiit Saluvere

Tiit Saluvere on metsaülema poeg. Lõpetas 1958 Türi 1. Keskkooli, 1963 TRÜ füüsika osakonna, 1971 Küberneetika Instituudi aspirantuuri, füüsika-matemaatikakandidaat 1971, väitekiri "Спин-решеточная релаксация ядер азота в жидкостях". Oli 1965–197 ...

                                               

Väino Sammelselg

Väino Sammelselg on eesti füüsik, keemik ja materjaliteadlane. Ta on Tartu Ülikooli anorgaanilise keemia professor ja anorgaanilise keemia õppetooli juhataja.

                                               

Leo Aleksander Siiman

Ta lõpetas 1997. aastal Western High Schooli, omandas 2001. aastal Florida Ülikoolis bakalaureusekraadi arvutiteadustes ja elektroonikas, kaitses 2008. aastal Kesk-Florida Ülikoolis doktorikraadi füüsikas väitekirjaga "Ultrashort laser pulse inte ...

                                               

Lembit Sossi

Lembit Sossi oli eesti füüsik. Sossi oli Eesti juhtivaid teadlasi optika valdkonnas. Alates 1971. aastast töötas ta Tartu Riikliku Ülikooli teoreetilise füüsika kateedris, tõustes aja jooksul vanemlaborandist dotsendiks ja teaduriks. 1980. aastal ...

                                               

Raivo Stern

Raivo Stern sündis teenistujate peres. 1981. aastal lõpetas Stern C. R. Jakobsoni nim. Viljandi 1. Keskkooli, 1987 Tartu Riikliku Ülikooli füüsikaosakonna ja 1995. aastal kaitses Zürichi Ülikooli juures füüsikadoktori PhD kraadi väitekirjaga "NMR ...

                                               

Anatol Sügis

Anatol Sügis on eesti füüsik. Ta lõpetas 1958. aastal Tallinna Polütehnilise Instituudi mehaanikateaduskonna. Pikka aega töötas ta Füüsikalise Keemia Instituudis Tallinnas. Koos Eesti Raadio helirežissööri ja elektroonse helitehnika spetsialisti ...

                                               

Lembit Talpsepp

Lembit Talpsepp on eesti merefüüsik ja seeniorkergejõustiklane. Lõpetas Tartu Ülikooli 1974. aastal matemaatika erialal. Aastal 1983 sai füüsika-matemaatika kandidaadi teaduskraadi Moskva Okeanoloogia Instituudist. Lembit Talpsepp on tegelenud to ...

                                               

Risto Tammelo

Risto Tammelo oli eesti füüsik. Ta lõpetas 1964. aastal Tartu 5. Keskkooli ja 1970. aastal Tartu Riikliku Ülikooli füüsika-keemia teaduskonna füüsikaosakonna cum laude. Ta oli aastatel 1993–2010 Tartu Ülikooli füüsikainstituudi korraline professor.

                                               

Kalev Tarkpea

Kalev Tarkpea on eesti füüsik. Ta lõpetas aastal 1975 Narva 2. Keskkooli ja aastal 1980 Tartu Riikliku Ülikooli füüsikuna. Ta töötab aastast 1993 Tartu Ülikoolis. Aastast 2013 Tartu Ülikooli Füüsika Instituudi Füüsikahariduse osakonna juhataja. T ...

                                               

Thomas Timusk

Thomas Timusk on eesti eksperimentaalfüüsik. Bakalaureusekraadi füüsikas sai ta Toronto Ülikoolist, doktorikraadi USAs New Yorgi osariigis asuvast Cornelli Ülikoolist. Järeldoktorantuuri õpingud viisid teda Saksamaale ja USAsse. Töötab Hamiltoni ...

                                               

Elmar Vesman

Elmar Vesman lõpetas Tartu I Keskkooli kuldmedaliga 1951. aastal ja TRÜ füüsikaosakonna 1958. aastal. 1958. aastal oli ta TRÜ Maa tehiskaaslaste vaatlusjaama asejuhataja ning 1959–1961 TRÜ arvutuskeskuse vaneminsener. Alates 1961. aastast kuni pe ...

                                               

Lembit Visnapuu

Visnapuu sündis riigiteenistuja peres. Aastatel 1944–1949 õppis ta Valgamaal Kuigatsi mittetäielikus keskkoolis. 1949. aastal küüditati ta koos ema ja vanaemaga Siberisse Novosibirski oblasti Tshistoozernoje rajooni, kus keeleliste ja olmeraskust ...

                                               

Kaupo Voormansik

Kaupo Voormansik on eesti füüsik, infotehnoloog ja kosmosetehnoloog. Ta õppis aastani 2002 Suure-Jaani Gümnaasiumis, kuid lõpetas aastal 2003 Viljandi C. R. Jakobsoni nimelise Gümnaasiumi. Aastal 2009 lõpetas ta Tartu Ülikooli loodus- ja tehnoloo ...

                                               

Harry Õiglane

Harry-Hartwig Õiglane oli eesti füüsik. 1945. aastal astus ta Tartu Ülikooli matemaatikat õppima, kuid lõpetas 1950. aastal kiitusega füüsikaosakonnas. 1954. aastal kaitses ta kandidaadiväitekirja teemal "Elektroniteooria vaakumparandused". Aasta ...

                                               

Herbert Muischneek

Lõpetas Stavropoli gümnaasiumi 1920. aastal ja alustas õpinguid hüdromelioratsiooni alal kohalikus põllumajanduse instituudis. 1921 pöördusid Muischneekid tagasi Eestisse ning asusid elama Tartusse. Herbert Muischneek lõpetas Tartu Saksa Ühishuma ...

                                               

Lembit Palm

Lembit Palm oli talupidaja poeg Saue valla suurperest. Ta lõpetas 1948 Uuemõisa Põllumajandustehnikumi ja 1952 Eesti Põllumajanduse Akadeemia agronoomiateaduskonna. Majanduskandidaat 1967, Eesti TA, väitekiri "Земля как средство производства и во ...

                                               

Heiki Potter

Heiki Potter on teenistuja poeg. Lõpetas 1954 Saku Maakorraldus- ja Maaparandustehnikumi, 1962 Moskva Maakorraldusinseneride Instituudi geodeesiaosakonna. Oli 1963–1988 Põllumajanduse Ministeeriumi Maakorralduse Valitsuse hilisem Eesti Põllumajan ...

                                               

Jüri Randjärv

Jüri Randjärv on talupidaja poeg. 1955. aastal lõpetas ta Saku Maakorralduse ja Maaparanduse Tehnikumi, 1962 Moskva Maakorralduse Inseneride Instituudi ning 1965 Moskva Geodeesia, Aeromõõdistamise ja Kartograafia Inseneride Instituudi kõrgema geo ...

                                               

Arne Randlepp

Arne Randlepp on talupidaja poeg. Lõpetas 1960 Tallinna Ehitustehnikumi, 1965 Tallinna Polütehnilise Instituudi teedeinsenerina ja 1971 Moskva Geodeesia, Aerofoto ja Kartograafia Instituudi aspirantuuri; tehnikakandidaat, väitekirjas käsitles ehi ...

                                               

Helgi Arst

Ta sündis farmatseudi ja õpetaja peres. Lõpetas 1950. aastal Tallinna 7. Keskkooli ja 1955. aastal Tartu Riikliku Ülikooli. Aastatel 1957–1960 oli TA Füüsika ja Astronoomia Instituudi aspirant. 1992–2002 Eesti Mereinstituudi vanemteadur ja juhtiv ...

                                               

Tarmo Kõuts (mereteadlane)

Ta sündis traktoristi peres. Lõpetas 1981 Viljandi 5. Keskkooli ja 1986 Tartu Riikliku Ülikooli geofüüsika erialal, oli 1996–1999 TÜ keskkonnafüüsika instituudi doktorant. Filosoofiadoktori väitekirja keskkonnafüüsikas "Läänemere süvavee uuenemis ...

                                               

Johannes Letzmann

Letzmann õppis aastatel 1906–1913 Tartu ülikoolis Boriss Sreznevski käe all meteoroloogiat. Doktoritöö kaitses ta 1924. aastal Helsingi ülikoolis. Aastatel 1913–1939 oli ta Tartu ülikooli teenistuses, algul meteoroloogiaobservatooriumi assistendi ...

                                               

Madis Noppel

Noppel on teenistuja poeg. Lõpetas 1970. Tartu 1. Keskkooli, 1975 Tartu Riikliku Ülikooli füüsika osakonna, 1984 TRÜ aspirantuuri, füüsika-matemaatikakandidaat, väitekiri "Теория и методика определения аппаратной матрицы электрического анализатор ...

                                               

Aleksander Ohu

Aleksander Ohu oli talupidaja poeg. Lõpetas 1921 Tallinna Rahvaülikooli Seltsi Eragümnaasiumi, õppis 1922–34 TÜ matemaatika-loodusteaduskonnas, lõpetas 1940. Oli 1925–28 TÜ meteoroloogiaobservatooriumi sünoptik, töötas aastast 1929 Tallinna Hüdro ...

                                               

Mikk Otsmann

Mikk Otsmann on õpetaja poeg. Lõpetas 1962 Pärnu 4. Keskkooli, 1973 Tartu Riikliku Ülikooli füüsikaosakonna. Oli 1973–90 TEFI nooremteadur, 1990–92 Ökoloogia Instituudi teadur, aastast 1992 TÜ Eesti Mereinstituudi teadur.

                                               

Joel Paesalu

Lõpetas 1968 Kunda Keskkooli, 1973 Tartu Riikliku Ülikooli füüsikaosakonna, oli 1978–1982 NSVL TA Maa Füüsika Instituudi kaugõppe aspirant, füüsikamagister 1993, TÜ, väitekiri "Results of tidal gravity variation studies in Tallinn in years 1976–1 ...

                                               

Kalev Rannat

Lõpetas 1977. aastal Tallinna 21. Keskkooli ja 1982. aastal Tallinna Polütehnilise Instituudi elektroonikainsenerina; füüsikamagister 1994, Tartu Ülikool, väitekiri "Nõrgalt mittelineaarsete Rossby lainete interaktsioon 2-kihilises ookeanis"; Ph. ...

                                               

Urmas Raudsepp

Urmas Raudsepp on tööliste poeg. Lõpetas 1982 Võru 1. Keskkooli ja 1989 TÜ füüsika erialal; Ph.D. 2001, TÜ, väitekiri "Wind-driven circulation in the Gulf of Riga". Oli 1988–89 Eesti NSV TA Termofüüsika ja Elektrofüüsika Instituudi, 1989–92 Eesti ...

                                               

Ülo Suursaar

Ülo Suursaar lõpetas 1980. aastal Pärnu 2. Keskkooli matemaatika-füüsika klassi. Kooliajal huvitus geograafiast ja merendusest. Võitis vabariikliku geograafiaolümpiaadi 1977 ja 1979. Lõpetas 1985 cum laude Tartu Riikliku Ülikooli geograafiaosakon ...

                                               

Hannes Tammet

Ta sündis kooliõpetaja peres. Lõpetas 1954 Märjamaa keskkooli ja 1959 Tartu Riikliku Ülikooli füüsika erialal. 1961–1964 oli TRÜ aspirant. 1969. aastal läbis neljakuulise täienduskursuse matemaatikas Kaasani Ülikoolis. 1995–1996 stažeeris pool aa ...

                                               

Uno Veismann

Ta sündis Läänemaal taluniku peres. Lõpetas 1957 Tallinna Pedagoogilise Instituudi füüsikaõpetajana. Täiendas end 1963. aastal Leningradis. Füüsika-matemaatika-kandidaadi väitekirja astrofüüsikas kaitses 1968 Tartu Ülikoolis, "Elektrofotomeeter t ...