ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 326
                                               

Enno Puusepp

Enno Puusepp on kooliõpetaja ja talupidaja poeg. Lõpetas 1955 Tartu 5. Keskkooli, 1960 EPA veterinaararsti erialal, veterinaariakandidaat 1966, Eesti NSV TA Loomakasvatuse ja Veterinaaria Instituut ELVI), väitekiri "Pidamistingimuste mõju sigade ...

                                               

Hiljar Pärn

Hiljar Pärn oli talupidaja poeg ja Maie Pärna abikaasa. Lõpetas 1953 Väimela Loomakasvatustehnikumi, 1958 EPA veterinaariateaduskonna, 1965 Moskva Veterinaariaakadeemias sihtaspirantuuri, veterinaariakandidaat 1966, samas, väitekiri käsitles fosf ...

                                               

Maie Pärn

Maie Pärn on talupidaja tütar. Loomaarstiteadlane Hiljar Pärn oli tema abikaasa. Lõpetas 1962 Puhja Keskkooli, 1967 EPA veterinaariateaduskonna. Oli 1968 EPA patoloogilise anatoomia ja parasitoloogia kateedri vanemlaborant, 1968–1977 Balti Tsonaa ...

                                               

Evald Pärnaste

Evald Pärnaste on talupidaja poeg. Lõpetas 1958 Väimela Zooveterinaariatehnikumi, 1968 Leningradi Veterinaariainstituudi veterinaariaarsti erialal, veterinaariakandidaat 1975, Eesti NSV TA Loomakasvatuse ja Veterinaaria Instituut, väitekiri "О пр ...

                                               

Vello Raagmets

Vello Raagmets on talupidaja poeg. Lõpetas 1951 Tartu 6. Keskkooli ja 1956 Eesti Põllumajanduse Akadeemia veterinaararstina; veterinaariakandidaat 1956, Eesti NSV TA Loomakasvatuse ja Veterinaaria Instituut ELVI), väitekiri "Tallede valgelihastõb ...

                                               

Hubert Raid

Hubert Raid on teenistuja poeg ja Raivo Raidi isa. Lõpetas 1951 Tartu 1. Keskkooli, 1956 EPA ja Eesti NSV TA Loomakasvatuse ja Veterinaaria Instituudi ELVI aspirantuuri; veterinaariakandidaat 1964, EPA, väitekiri "Diagnostiliste meetodite täiusta ...

                                               

Casimir Carl Eduard von Raupach

Casimir Carl Eduard Raupach oli baltisakslane; TÜ itaalia ja saksa keele lektor ja Carl Eduard Raupachi poeg, Maximilian Raupachi vend. Lõpetas 1859 Tartu Kubermangugümnaasiumi. Õppis Tartu Veterinaariakoolis veterinaarmeditsiini aastatel 1860–18 ...

                                               

Maximilian Raupach

Maximilian Raupach oli baltisakslane; TÜ itaalia, saksa keele lektori Carl Eduard Raupachi poeg ja Casimir Carl Eduard Raupachi vend. Lõpetas 1855 TVK. Oli 1855–56 TVK kliiniku assistent, 1856–83 Poltaava kubermangus Karlovka katkujaama veterinaa ...

                                               

Elmar Redlich

Elmar Redlich mõis, Valmiera maakond, Liivimaa – surmaaeg ja -koht teadmata) oli Eesti loomaarstiteadlane, baltisakslane.

                                               

Kaljo Reidla

Kaljo Reidla on käsitöölise poeg. Lõpetas 1947 Viljandi 2. Keskkooli ja 1952 EPA; veterinaariakandidaat 1959, EPA, väitekiri "Mõnede ravimainete toime hobuse kannaliigese interretseptoritesse", veterinaariadoktor 1988, Moskva Veterinaaria Akadeem ...

                                               

Aleksander Rängel

Aleksander Rängel oli eesti loomaarstiteadlane. Aleksander Rängel oli renditalupidaja poeg. Lõpetas 1910 Riia Vaimuliku Seminari ja 1915 Tartu Veterinaariainstituudi. Oli 1914–1918 samas kliinikuassistendi kohusetäitja ja kliinikuassistent ning T ...

                                               

Tiiu Saar

Tiiu Saar on töölise tütar. Lõpetas 1973 Tallinna Meditsiinikooli, 1983 EPA veterinaariateaduskonna, 1987–90 Eesti NSV TA Loomakasvatuse ja Veterinaaria Instituudis ELVI aspirant, veterinaarmeditsiinimagister 1994, EPMÜ, väitekiri "Veiste hingami ...

                                               

Eižens Zemmers

Eižens Zemmers oli läti bakterioloog, mikrobioloog ja loomaarstiteadlane. Ta oli Katvari mõisa aedniku poeg. Ta lõpetas 1865 Tartu Veterinaariainstituudi ja töötas samas õppejõuna, alates 1876 professorina. Ta diagnoosis esimesena trihhinelloosi ...

                                               

Elmar Vau

Elmar Vau oli eesti loomaarstiteadlane. Ta lõpetas 1929. aastal Tartu Ülikooli loomaarstiteaduskonna veterinaararstina. 1932. aastal kaitses ta doktorikraadi tööga "Histoloogilisi uurimusi koduimetajate peensoole dimensionaalsetest ja struktuurse ...

                                               

Ruth Alas

Ruth Alas lõpetas Türi Keskkooli 1978. aastal kuldmedaliga. Samal aastal astus ta Tallinna Polütehnilise Instituudi TPI, praegune Tallinna Tehnikaülikool majandusteaduskonda. Majandusinseneri diplomi sai Ruth Alas 1983. aastal. Seejärel asus ta õ ...

                                               

Raul Eamets

Raul Eamets on eesti majandusteadlane. Ta töötab Tartu Ülikooli majandusteaduskonna professorina ja sotsiaalteaduste valdkonna dekaanina.

                                               

Diana Eerma

Diana Eerma on eesti majandusteadlane ja Tartu Ülikooli majanduspoliitika dotsent. Tema peamised uurimisteemad on konkurentsipoliitika, riiklik reguleerimine ja infrastruktuuripoliitika, regionaalpoliitika, riikide empiiriline võrdlevanalüüs ning ...

                                               

Üllas Ehrlich

Õppis aastatel 1982–1989 Tartu Riikliku Ülikooli bioloogia-geograafia teaduskonna bioloogiaosakonnas geneetikat, lõpetas 1989. aastal. 1993–1995 õppis magistriõppes Tartu Ülikooli geograafia instituudis ja kaitses magistrikraadi inimgeograafia al ...

                                               

Tiit Elenurm

Tiit Elenurm on eesti juhtimisteadlane ja ettevõtluse arendaja, Estonian Business Schooli ettevõtlusprofessor, Eesti Äriinglite Võrgustiku ESTBAN ja Eesti Konsultantide Assotsiatsiooni liige.

                                               

Ülo Ennuste

Ülo Ennuste on eesti majandusteadlane. On peamiselt töötanud makroökonoomika alal, eeskätt mitte-konventsionaalselt heterodoksel evolutsioonilisel mehhanismide modelleerimise tiival, rahvusvaheliselt avaldanud rahvuslike majandusmehhanismide stoh ...

                                               

Toomas Haldma

Haldma lõpetas 1981. aastal Tartu Riikliku Ülikooli majandusküberneetika eriala cum laude, õppis aastatel 1983–1986 Moskva Riikliku Ülikooli aspirantuuris ning kaitses 1987. aastal Moskva Lomonossovi nimelises Riiklikus Ülikoolis doktoriväitekirj ...

                                               

Ardo Hansson

Ardo Hillar Hansson on eesti majandusteadlane. Aastatel 2012–2019 oli ta Eesti Panga president ja seega Euroopa Keskpanga nõukogu liige. Ardo Hanssonil on majandusteaduse doktori kraad Harvardi ülikoolist. Aastatel 1991–1992 oli ta Eesti välismin ...

                                               

Jelena Hartšenko

Jelena Hartšenko on Eesti majandusteadlane. Tema uurimisvaldkonnaks on jaepanganduse areng Eestis ja maailmas. Aastast 1993 õpib ta Tallinna Tehnikaülikoolis, kus kaitses 1998 bakalaureusekraadi ja 2000 magistrikraadi. Viimane anti talle Enn List ...

                                               

Aaro Hazak

Õppinud aastatel 1985–1996 Tallinna 7. Keskkoolis, jätkas ta keskkooli lõpetamise järel õpinguid Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonnas, kust on omandanud kõik kolm akadeemilist kraadi: 2000 – bakalaureusekraadi, 2002 – magistrikraadi ja 2 ...

                                               

Krista Jaakson

Krista Jaakson on eesti majandusteadlane ja Tartu Ülikooli juhtimise teadur. Tema peamised uurimisteemad on organisatsiooni väärtused, organisatsioonikultuur, indiviidi väärtused ja tööstussuhted.

                                               

Ilja Kaganovitš

Ilja Kaganovitš oli Eesti majandusteadlane. Ta sündis aastal 1921 Homielis Gomelis apteekri pojana. Ta lõpetas aastal 1939 Gomeli 7. Keskkooli ja aastal 1951 Leningradi Riikliku Ülikooli. Aastast 1972 oli ta majandusdoktor, aastast 1978 professor ...

                                               

Angelika Kallakmaa-Kapsta

Angelika Kallakmaa-Kapsta on eesti majandusteadlane. Ta sündis Tartus ja lõpetas aastal 1984 Tartu 10. Keskkooli praeguse Mart Reiniku ja Poska gümnaasiumi eelkäijas. Seejärela õppis ta Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas majandusküberneetika eri ...

                                               

Mark Kantšukov

Keskkooli lõpetamise järel jätkas Mark Kantšukov 2000. aastal õpinguid Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas, kust omandas 2004. aastal bakalaureusekraadi cum laude ja 2006. aastal magistrikraadi. Praegu jätkab ta õpinguid doktorantuuris, kirjutade ...

                                               

Fred Karlson

Mitte segi ajada Fred Karlssoniga. Fred Karlson on eesti majandusteadlane. Ta on lõpetanud kahel korral magistrikraadiga Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna ning õppinud finantsökonoomika doktorantuuris. Fred Karlson on töötanud alates 2 ...

                                               

Eneli Kindsiko

Eneli Kindsiko on eesti majandusteadlane ja Tartu Ülikooli kvalitatiivuuringute dotsent. Tema peamisteks uurimisvaldkondadeks on olnud organisatsiooniteadus ja kvalitatiivsed juhtimisuuringud. Uurimisteemadest on fookuses olnud näiteks Eesti dokt ...

                                               

Valve Kirsipuu

Valve Kirsipuu oli eesti majandusteadlane ja poliitik. Valve Kirsipuu lõpetas 1958. aastal Tallinna Polütehnilise Instituudi TPI ja 1965. aastal Moskvas NSV Liidu Majandusmatemaatika Keskinstituudi aspirantuuri majandusteaduste kandidaadi kraadig ...

                                               

Arno Kirt

Aastatel 1988–1994 oli ta Eesti Majandusjuhtide Instituudis kateedrijuhataja, õppetooli juhataja, dotsent, erakorraline professor. Pärast seda töötas kaks aastat Eesti Innovatsioonipangas nõunikuna. 1997. aastal oli AS Dvigateli peadirektori aset ...

                                               

Kurmet Kivipõld

Kurmet Kivipõld on eesti majandusteadlane ja Tartu Ülikooli majandusteaduskonna juhtimise dotsent. Tema peamised uurimisteemad on ettevõtte majandus ja organisatsiooni käitumine.

                                               

Arvo Kuddo

Arvo Kuddo on eesti majandusteadlane. Ta lõpetas aastal 1973 kuldmedaliga Võru 1. Keskkooli. Aastal 1978 lõpetas ta summa cum laude Moskva Riikliku Ülikooli majandusteaduskonna ning 1981 kaitses samas majanduskandidaadi kraadi. 1981–1990 töötas t ...

                                               

Leev Kuum

Leev Kuum on eesti majandusteadlane. Ta on sündinud kirikuõpetaja kuuelapselises peres. 1949 lõpetas ta Tallinna 20. Keskkooli, 1953 lõpetas Tallinna Polütehnilise Instituudi majandusteaduskonna kaubanduse erialal, 1963–1966 õppis Moskva Plehhano ...

                                               

Andres Kuusik

Andres Kuusik on eesti majandusteadlane, Tartu Ülikooli majandusteaduskonna turunduse õppetooli juhataja ja TÜ neuroturunduse labori asutaja. Ta on ärifestivali sTARTUp Day ning Delta Majanduskonverentsi ideede autor ja ellukutsuja. Tema peamine ...

                                               

Lasse Lehis

Lasse Lehis on Eesti õigusteadlane. 2001. aastal sai Lehis Tartu Ülikoolis doktorikraadi majandusteaduses väitekirjaga "Eesti tulumaksureform" juhendaja Kalle Merusk. Ta on kirjutanud majandusteemalisi artikleid ja maksundust käsitlevaid raamatui ...

                                               

Kristjan Liivamägi

Aastatel 2012–2018 õppis Tallinna Tehnikaülikooli doktorantuuris ning uuris erainvestorite käitumist finantsturgudel. 2018. aastal kaitses doktoritöö teemal "Haridus ja investori käitumine". 2008–2010 õppis Tallinna Tehnikaülikooli majandusteadus ...

                                               

Enn Listra

Enn Listra on eesti majandusteadlane. Ta on Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna dekaan ja Eesti Panga nõukogu liige.

                                               

Kertu Lääts

Kertu Lääts on eesti majandusteadlane ja Tartu Ülikooli majandusarvestuse õppetooli juht. Tema peamised uurimisteemad on kulu- ja juhtimisarvestus, finantsilise tulemuslikkuse mõõtmine ja hindamine, ettevõtete jätkusuutlikkuse aruanded sustainabi ...

                                               

Jaan Masso

Jaan Masso on eesti majandusteadlane. Ta on Tartu Ülikooli majandusteaduskonna majanduse modelleerimise õppetooli juhataja, matemaatilise majandusteaduse magistrikava programmijuht ja rakendusökonomeetria vanemteadur. Tema peamised uurimisteemad ...

                                               

Karl Müller

Karl Müller oli eesti majandusteadlane. Ta lõpetas 1900. aastal Kuressaare Poeglaste Gümnaasiumi ja õppis aastail 1900–1904 lõpetas cand. rer. merc. kraadiga Riia polütehnikumis. Seejärel oli ta kuni 1918. aastani Simbirski kommertskooli kaubandu ...

                                               

Katrin Nittim

Katrin Nittim on teenistuja tütar. 1967. aastal lõpetas Nittim Tallinna 7. Keskkooli, 1972 TPI majandusteaduskonna toiduainete tööstuse ökonoomika ja organiseerimise eriala. 1989. aastal kaitses ta Eesti NSV TA Majanduse Instituudis majanduskandi ...

                                               

Aivo Nurkse

Aivo Nurkse oli tööliste poeg. 1963. aastal lõpetas Nurkse TÜ, majanduskandidaat 1974, TÜ, väitekiri "Kartuli- ja köögiviljaturg Eesti NSV-s ning selle arenguperspektiivid". Nurkse oli aastast 1963 Tallinna Toidukaubastus kaupluste juhataja, aast ...

                                               

Maire Nurmet

Maire Nurmet on inseneri tütar. 1990. aastal lõpetas Nurmet Puhja Keskkooli, 1994 Eesti Põllumajandusülikooli EMPÜ raamatupidamise ja rahanduse erialal; majandusmagister 1996, EPMÜ, väitekiri "Investeeringud ja nende hindamise võimalused", oli 19 ...

                                               

Tiina Nuuter

Tiina Nuuter on geodeedi tütar. 1968. aastal lõpetas Nuuter Tallinna 7. Keskkooli, 1974 tööstuse planeerimise erialal Tallinna Polütehnilise Instituudi õhtuse teaduskonna, 1996–2000 Tallinna Tehnikaülikooli magistrant, majandusmagister 2000, TTÜ, ...

                                               

Endel Oja

Endel Oja on eesti majandusteadlane. Aastatel 2014–2017 kuulus ta Isamaa ja Res Publica Liitu ja aastatel 2017–2019 EKREsse.

                                               

Avo Org

Avo Org on töölise poeg. Lõpetas 1970 Tallinna 46. Keskkooli ning 1980 Tallinna Polütehnilise Instituudi TPI majandusteaduskonna tööstuse juhtimise ja planeerimise erialal. Täiendas end 1993 Bentley Kolledžis Massachusetts, USA ja 1995 Dalhousie ...

                                               

Aavo Otsar

Aavo Otsar oli töölise poeg. Lõpetas 1960 Kohtla-Järve 5. Keskkooli, 1965 Tartu Riikliku Ülikooli majandusteaduskonna. Oli 1965–1968 Eesti NSV TA Majanduse Instituudi teadur, aastast 1968 TÜ raamatupidamise kateedri assistent, 1970–1992 vanemõpet ...

                                               

Rein Otsepp

Rein Otsepp on raudteetöölise poeg. Lõpetas 1954 Tallinna 22. Keskkooli, 1959 Tartu Riikliku Ülikooli õigusteaduskonna, 1964–1967 TÜ aspirant, majanduskandidaat 1968, TÜ, väitekiri "Materiaalse vastutuse suhted ja toodangu kvaliteet". Oli 1959–19 ...