ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 327
                                               

Tiiu Paas

Paas lõpetas 1967. aastal hõbemedaliga Räpina Keskkooli. 1972. aastal lõpetas ta Tartu Ülikooli majandusküberneetika eriala cum laude ning aastatel 1976-1978 oli aspirant Tartu Riikliku Ülikooli majandusteaduskonnas. 1978. aastal kaitses ta Eesti ...

                                               

Hardo Pajula

Hardo Pajula on eesti majandusanalüütik. Hardo Pajula lõpetas 1992. aastal TPI tööstuse planeerimise erialal ning õppis seejärel Cambridgei ülikoolis. Ta on töötanud muu hulgas Eesti Kõrgemas Kommertskoolis õppejõuna ja Hansapangas; olnud peamini ...

                                               

Eve Parts

Eve Parts on Tiia-Ene Partsi tütar. Lõpetas 1988 Tartu 5. Keskkooli, 1992 Tartu Ülikooli majandusteaduskonna, 1993–96 TÜ rahvamajanduse instituudi magistrant, 1997–2007 doktorant; majandusmagister 1996, TÜ, väitekiri "Majandusarengu finantseerimi ...

                                               

Koit Parts

Koit Parts on tööliste poeg. Lõpetas 1972 Pärnu 1. Keskkooli, 1982 EPA ökonomist-organisaatori erialal, majanduskandidaat 1990, Jelgava, väitekiri "Трудоемкость выращивания телят в сельскохозяйственных предприятиях". Täiendas end 1990 Washingtoni ...

                                               

Viia Parts

Viia Parts on teenistuja tütar. Lõpetas 1986 Puhja Keskkooli, 1991 Eesti Põllumajanduse Akadeemia majandusteaduskonna, oli 1992–1994 EPMÜ magistrant, majandusmagister 1996, EPMÜ, väitekiri "Ettevõtja raamatupidamise korraldamine ja raamatupidamis ...

                                               

Kalju Parvel

Lõpetas 1949 TPI majandusteaduskonna, majanduskandidaat 1966, Moskva G. V. Plehhanovi nimeline Rahvamajanduse Instituut, väitekiri "Совершенствование организации и механизации учета в государственной розничной торговле". Oli 1949–58 Tallinna kaub ...

                                               

Hermann Pauts

Hermann Pauts oli talupidaja poeg. Lõpetas 1935 Saaremaa Ühisgümnaasiumi, 1948 TPI majandusteaduskonna kaubandusökonoomia erialal, majanduskandidaat 1963, TÜ, väitekiri "Kodanliku Eesti väliskaubandus imperialismi süsteemis". Oli 1935–44 Tallinna ...

                                               

Marje Pavelson

Ta on lõpetanud Kohila 7-kl Kooli 1950, Tallinna 7. Keskkooli 1954, Ed. Vilde nim Tallinna Pedagoogilise Instituudi eesti keele, kirjanduse ja ajaloo erialal 1959 cum laude; Eesti NSV TA Majanduse Instituudi aspirant 1962–1965, tema väitekiri oli ...

                                               

Vello Peedimaa

Lõpetas 1968 Pärnu 4. Keskkooli, 1973 Tartu Riikliku Ülikooli TRÜ majandusküberneetika erialal. Oli 1973–1974 TRÜ poliitilise ökonoomia kateedri stažöör, 1974–1982 vanemõpetaja, 1977 stažeeris Ungaris K. Marxi nimelises Majandusülikoolis. 1982–19 ...

                                               

Elsa Pelmas

Elsa Pelmas on väiketalupidaja-kaluri tütar. Pelmas lõpetas 1951 Tallinna 20. Keskkooli, 1957 Moskva Põllumajanduse Akadeemia majandusteaduskonna ja 1965 aspirantuuri Moskvas. 1967. aastal kaitses ta Moskva Riiklikus Ülikoolis majanduskandidaadi ...

                                               

Iris Pettai

Iris Pettai on kooliõpetaja tütar. Lõpetas 1965 Puhja Keskkooli, 1972 Tartu Riikliku Ülikooli TRÜ majandusteaduskonna, majanduskandidaat 1981, Eesti TA Majanduse Instituut Eesti TA MI, väitekiri "Совмещение экономического и социального подходов п ...

                                               

Kaia Philips

Lõpetas 1987 Tartu 12. Keskkooli, 1992 Tartu Ülikooli majandusteaduskonna, 1992–1995 TÜ ja 1995–1996 Stockholmi Ülikooli magistrantuuri, majandusmagister 1996, Stockholmi Ülikool, 1997–2002 TÜ doktorant, Ph.D. majandusteadus, 2002, TÜ, väitekiri ...

                                               

Harri Piho

Harri Piho on talupidaja poeg. Lõpetas 1947 Väimela Põllumajandustehnikumi, 1952 Eesti Põllumajanduse Akadeemia agronoomiateaduskonna, majanduskandidaat 1968, Teaduste Akadeemia, väitekiri "Kanakasvatuse rentaablus ja selle tõstmine. Majandusstat ...

                                               

Katrin Pihor

Katrin Pihor on teenistuja tütar. Lõpetas 1994 Haapsalu 1. Keskkooli, 1998 Tartu Ülikooli majandusteaduskonna, 2001 TÜ-s magistrantuuri, M.A. majandusteaduses 2001, TÜ, väitekiri "Eesti võimalused Euroopa Majandus- ja Rahaliiduga liitumiseks opti ...

                                               

Toomas Piliste

Toomas Piliste on juristi poeg. Lõpetas 1975 Tallinna 44. Keskkooli, 1980 Tallinna Polütehnilise Instituudi TPI majandusteaduskonna, 1987 aspirantuuri, majandusmagister 1993, TTÜ, väitekiri "Tööpuuduse evolutsioon Eesti Vabariigis". Oli 1982–88 T ...

                                               

Enn Plaan

Enn Plaan on teenistuja poeg. Lõpetas 1961 Tartu 8. Keskkooli, 1969 EPA põllumajanduse mehhaniseerimise teaduskonna, majanduskandidaat 1988, Läti Põllumajanduse Akadeemia, väitekiri käsitles põllumajandusettevõtete transporditeenindamise ökonoomi ...

                                               

Ivi Proos

Ivi Proos on töölise tütar. Lõpetas 1966 Tallinna 46. Keskkooli, 1972 Tartu Riikliku Ülikooli majandusteaduskonna, majanduskandidaat 1980, väitekiri "Совмещение изучения экономической деятельности и социального развития хозяйственных организаций" ...

                                               

Eda-Tiia Pungar

Eda-Tiia Pungar on töölise tütar. Lõpetas 1960 Tartu I Töölisnoorte Keskkooli, 1966 TÜ matemaatikaosakonna, 1972 TÜ-s aspirantuuri füüsika-matemaatikakandidaat teoreetilise mehaanika elastsus- ja plastsusteooria erialal 1974, TÜ, väitekiri "Kolme ...

                                               

Olga Põder-Kaasik

Olga Põder-Kaasik on töölise tütar. Lõpetas 1946 Tallinna 10. Keskkooli, 1950 Tallinna Polütehnilise Instituudi TPI majandusteaduskonna kaubandusökonoomika erialal, oli 1951–52 Leningradi Ülikoolis ühiskonnateaduste õpetajate ettevalmistuskursust ...

                                               

Tatjana Põlajeva

Tatjana Põlajeva on teenistuja tütar. Lõpetas 1975 Tallinna 26 Keskkooli, 1980 Moskva Riikliku Ülikooli, Ph.D. majandus, 2001, TTÜ, väitekiri "The comparative analysis of markets atractiveness" Tallinn, 2001. Oli 1980–83 Tallinna Polütehnilise In ...

                                               

Evi Pärnits

Evi Pärnits on teenistujate tütar. Lõpetas 1964 Tartu 7. Keskkooli, 1971 EPA majandusteaduskonna, majandusmagister 1999, EPMÜ, väitekiri "Raamatupidamise automatiseerimise probleeme Eestis". Oli 1971–90 EPA raamatupidamise kateedri assistent, 199 ...

                                               

Tiia Püss

Tiia Püss on teenistujate tütar. Lõpetas 1960 Tallinna 22. Keskkooli, 1965 Tallinna Polütehnilise Instituudi masinaehituse ökonoomika ja organiseerimise erialal, 1978 aspirantuuri Eesti NSV TA Majanduse Instituudis MI, majanduskandidaat 1983, MI, ...

                                               

Raivo Rajamäe

Raivo Rajamäe on talupidaja poeg. Rajamäe lõpetas 1962 Tartu 8. Keskkooli, 1972 Leningradi Ülikooli ja 1979 Moskva Ülikooli aspirantuuri; majanduskandidaat 1979, Moskva Ülikool", väitekiri "Инфраструктура народного хозяйства и ее воздействие на э ...

                                               

Olev Raju

Olev Raju on Eesti majandusteadlane ja poliitik. Ta lõpetas aastal 1971 kiitusega Tartu Riikliku Ülikooli majandusteaduskonna rahanduse ja krediidi erialal. Aastatel 1974–1975 oli ta TRÜ-s aspirantuuris, aastatel 1983–1985 doktorantuuris. Aastate ...

                                               

Riina Randla

Riina Randla on töölise tütar. Lõpetas 1981 Tallinna Polütehnilise Instituudi; tehnikamagister 1993, TTÜ, väitekiri "Tööriistavajaduse plaanimine paindtootmises". Olnud 1981–92 TTÜ-s tööstusökonoomika kateedri insener, assistent, nooremteadur, 19 ...

                                               

Tiit Randla (majandusteadlane)

Tiit Randla on teenistuja poeg. Randla lõpetas 1961 Rapla Keskkooli ja 1966 Tallinna Polütehnilise Instituudi TPI masinaehituse ökonoomika ja organiseerimise erialal; 1976–80 oli ta TPI aspirant. Ta on töötanud TTÜ 1970–80 töö- ja juhtimise teadu ...

                                               

Matti Raudjärv

Matti Raudjärv on töölise poeg. Lõpetas 1968 Tallinna Kaugõppekeskkooli, 1974 Tallinna Polütehnilise Instituudi TPI; 1978–1981 TPI aspirant, majanduskandidaat 1982, Eesti Teaduste Akadeemia, väitekiri "Совершенствование применения показателя норм ...

                                               

Mervi Raudsaar

Mervi Raudsaar on eesti sotsioloog, majandusteadlane ning Tartu Ülikooli ettevõtluse dotsent. Tema peamised uurimisteemad on ettevõtlus, ettevõtlusõpe ja -metoodika, kolmas sektor, sotsiaalne ettevõtlus, Eesti diasporaa ning noorsootöö.

                                               

Mare Rebane

Mare Rebane on talupidaja tütar. Lõpetas 1958 Kuremaa loomakasvatustehnikumi ja 1965 EPA agronoomiateaduskonna põllumajandus- raamatupidaja-ökonomistina; magister majandus 1998, EPMÜ monograafiate põhjal. Oli 1965–68 Jõgeva Põllumajandusliku Toot ...

                                               

Anu Reiljan

Anu Reiljan on Eesti majandusteadlane. Lõpetas 1975 Valga 1. Keskkooli ja 1980 Tartu Riikliku Ülikooli; majanduskandidaat 1988, TÜ, väitekiri "Социально-экономическое содержание и формы развития инфраструктуры деревни". Oli 1980–1986 Tallinna Pol ...

                                               

Ele Reiljan

Ele Reiljan on Evi Gailiti ja Janno Reljani tütar. Lõpetas 1993 Tartu 5. Keskkooli ja 1997 TÜ; M.A. 1999, TÜ, väitekiri "Otseste välisinvesteeringute liikumist mõjutavad sihtriigi makrotegurid"; Ph.D. majandus, 2005, TÜ, väitekiri "Reasons for De ...

                                               

Aivo Reiner

Lõpetas 1959 Tallinna Polütehnikumi tehnik-elektrikuna ja 1969 Tallinna Polütehnilise Instituudi majandusteaduskonna; majanduskandidaat 1976, Eesti NSV Teaduste Akadeemia Majanduse Instituut, väitekiri "Проблемы концентрации производства и соверш ...

                                               

Anne Reino

Anne Reino on eesti majandusteadlane ja Tartu Ülikooli juhtimise dotsent. Tema peamised uurimisteemad on organisatsioonikultuur, organisatsiooni väärtused, ärieetika ning organisatsiooni innovatiivsus.

                                               

Helgi-Annika Reisenbuk

Helgi-Annika Reisenbuk on ametniku tütar. Lõpetas 1955 Türi 1. Keskkooli, 1960 Tartu Riikliku Ülikooli TRÜ majandusteaduskonna; majanduskandidaat 1970, TRÜ, väitekiri "Hind kui toodangu kvaliteedi parandamise majanduslik stiimul". Oli 1960–1964 H ...

                                               

Georg Rekker

Georg Rekker oli töölise poeg. Lõpetas 1947 Tartu Arve- ja Plaanindustehnikumi ja 1951 Tartu Riikliku Ülikooli kehakultuuriteaduskonna; majanduskandidaat 1963, TRÜ, väitekiri "Положение пролетариата в буржуазной Эстоний 1920–1940 гг.". Oli 1951–1 ...

                                               

Aare Renzer

Aare Renzer on riigiametniku ja ajakirjaniku poeg. Lõpetas 1974 Tallinna 7. Keskkooli, 1979 Tallinna Polütehnilise Instituudi majandusliku informatsiooni töötlemise organiseerimise ja planeerimise erialal ja 1986 aspirantuuri; majanduskandidaat 1 ...

                                               

Marko Rillo

1994 – lõpetas Rakvere 1. Keskkooli praegune Rakvere Gümnaasium 2003 – Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna magistrikraad 2000 – Estonian Business Schooli bakalaureusekraad 2015 – Sankt Galleni Ülikooli haldusjuhtimise instituudi doktorik ...

                                               

Hans Ernst Ronimois

Hans Ernst Ronimois rööpkuju Erik, 12. märts 1912, Peterburi – 15. aprill 1984, Vancouver) oli Eesti majandusteadlane.

                                               

Tõnu Roolaht

Tõnu Roolaht on ehitusinseneride poeg. Ta lõpetas 1991 Haapsalu Sanatoorse Internaatkooli ja 1995 Tartu Ülikooli majandusteaduskonna; M.A. majandusteadus, väitekiri "Tootestrateegiad rahvusvahelises marketingis"; Ph.D. majandusteadus, 2002, TÜ, v ...

                                               

Ilmar Roostal

Lõpetas 1941 Jakob Westholmi Gümnaasiumi ja 1948 Stockholmi Kaubandusülikooli Handelshögskolan. Õppis 1942 Tartu Ülikooli keemia-mäeteaduskonnas, 1942–1943 Tartu Ülikoolis majandust, osales 1943–1944 Soome sõjaväe ridades II maailmasõjas. Aastast ...

                                               

Signe Rosenberg

Signe Rosenberg on eesti majandusteadlane. Ta töötab Tallinna Tehnikaülikoolis Majandusanalüüsi ja Rahanduse Instituudis.

                                               

Kersten Saar

Kersten Saar on teenistuja poeg. Lõpetas 1963 Tallinna 20. Keskkooli, 1972 Tallinna Polütehnilise Instituudi TPI majandusteaduskonna, 1979 NSV Liidu Väliskaubanduse Ministeeriumi sihtaspirantuuri, majanduskandidaat 1979, Läti Teaduste Akadeemia M ...

                                               

Maimu Saarepera

Maimu Saarepera on talupidaja tütar. Lõpetas 1950 Paide Kooperatiivkaubanduse Tehnikumi, 1954 Tallinna Polütehnilise Instituudi TPI majandusteaduskonna, 1961 TPI aspirantuuri, majanduskandidaat 1964, Eesti Teaduste Akadeemia, väitekiri "Организац ...

                                               

Andres Saarniit

Andres Saarniit on Harald Saarniidu poeg. Lõpetas 1974 Tallinna 21. Keskkooli, 1978 Tallinna Polütehnilise Instituudi majandusteaduskonna, majanduskandidaat 1986, Eesti NSV TA Majanduse Instituut MI), väitekiri "Совершенствование хозяйственного р ...

                                               

Luule Saat

Luule Saat on Joosep Saadi tütar, Maksim Saadi ja Mari Meele õde. Lõpetas 1957 Valga 1. Keskkooli, 1961 Tallinna Polütehnilise Instituudi TPI majandusteaduskonna, 1962–65 Eesti NSV TA Majanduse Instituudi MI aspirant, majanduskandidaat 1967, Eest ...

                                               

Priit Sander

Priit Sander on sidetehniku poeg. Sander lõpetas 1991 Tartu 10. Keskkooli ja 1995 TÜ majandusteaduskonna. 1995–98 oli ta TÜ magistrant, M.A. majandus, 1998, TÜ, väitekiri "Kapitali struktuuri valik ja laenukapitali maksueelis", Ph.D. majandustead ...

                                               

Jüri Sepp

Jüri Sepp lõpetas 1970. aastal Tallinna 42. Keskkooli ning 1975. aastal Tartu Ülikooli majandusteaduskonna majandusküberneetika erialal. Aastatel 1977–1981 oli ta Tartu Ülikoolis aspirantuuris. Majandusteaduste kandidaadi kraadi kaitses ta 1982. ...

                                               

Juhan Sillaste

Nõukogude vägede saabumise järel isa Heino arreteeriti ning tribunal karistas teda omakaitsesse kuulumise eest 15 + 5 aastase vangistusega sunnitöölaagris, kus ta 1947 hukkus. Kuni kooliminekuni kasvas ta vanavanemate metsatalus. 1959 asus tööle ...

                                               

Ivar Soone

Ivar Soone on Eesti majandusteadlane, turunduse ja kommunikatsiooni konsultant ning koolitaja. Alates 2018. aastast on ta sertifitseeritud coach. Tema põhivaldkondadeks on turundus, kommunikatsioon, kliendisuhete juhtimine, teenindusvaldkond ja t ...

                                               

Salman Straž

Ta õppis aastatel 1934– 1941 Tallinna Juudi Eraühisgümnaasiumis. Aastal 1941 evakueerus Tatari ANSV-sse, lõpetas aastaks 1945 Kaasani Töölisnoorte 4. Keskkooli ja kaks kursust Kaasani Aviotehnikumis. Aastal 1949 lõpetas cum laude Tallinna Polüteh ...