ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 328
                                               

Villem Tamm (majandusteadlane)

Villem Tamm on eesti majandusteadlane. Ta on õppinud Villevere 7-klassilises koolis ja ta lõpetas aastal 1961 Viljandi 2. Keskkooli. Aastal 1969 lõpetas ta idividuaalplaani järgi Tartu Riikliku Ülikooli majandusteaduskonna majandusküberneetika er ...

                                               

Milvi Tepp

Ta on lõpetanud Tartu 5. Keskkooli 1971, Tartu Riikliku Ülikooli ajalooteaduskonna psühholoogia erialal 1976 cum laude; mittestatsionaarne aspirantuur TRÜ psühholoogia kateedri juures 1976–1981. Psühholoogiateaduste kandidaat 1982 Moskva Riiklik ...

                                               

Erik Terk

Erik Terk on eesti majandusteadlane. Terk lõpetas 1974. aastal TPI majandusteaduskonna tööstuse planeerimise erialal. Ta töötas 1974–1978 TPI tööstuse juhtimise ja planeerimise kateedris teadurina ning 1978–1992 EMI-s juhtimiskonsultandina ja pro ...

                                               

Viktor Trasberg

Viktor Trasberg on Eesti majandusteadlane. Viktor Trasberg on alates 1999. aastast töötanud peamiselt Tartu Ülikoolis, kuid olnud ka West Virgina Ülikooli USA majandusteaduskonna külalisõppejõud 2012, teaduslikul tööl Birminghami Ülikooli Suurbri ...

                                               

Kadri Ukrainski

Kadri Ukrainski on eesti majandusteadlane, Tartu Ülikooli teadus- ja innovatsioonipoliitika professor. Tema peamised uurimisteemad on teadus- ja innovatsioonipoliitika. Ta on toetanud oma uuringutega teaduspoliitika kujundamist nii Eestis kui ka ...

                                               

Maaja Vadi

Maaja Vadi on eesti majandusteadlane ja psühholoog, Tartu Ülikooli juhtimise professor ja endine majandusteaduskonna dekaan. Tema peamised uurimisteemad on indiviidi ja organisatsiooni väärtused, organisatsiooni- ja rahvuskultuur, organisatsiooni ...

                                               

Priit Vahter

Priit Vahter on eesti majandusteadlane, Tartu Ülikooli rakendusliku majandusteaduse professor. Tema peamised uurimisteemad on innovatsioon, tootlikkuse tegurid, väliskaubandus ja välisinvesteeringud.

                                               

Urmas Varblane

Urmas Varblane on eesti majandusteadlane, Tartu Ülikooli majandusteaduskonna rahvusvahelise ettevõtluse professor ja Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik. Tema teadustöö põhisuunad on otseste välisinvesteeringute roll majanduse ümberstruktureerimis ...

                                               

Tiia Vissak

Tiia Vissak on eesti majandusteadlane ja Tartu Ülikooli rahvusvahelise ettevõtluse vanemteadur. Tema peamised uurimisteemad on mittelineaarsed ja lineaarsed rahvusvahelistumise protsessid, võrgustike ja otsustamisloogikate mõju ettevõtete rahvusv ...

                                               

Rando Värnik

Rando Värnik on eesti teadlane, Eesti Maaülikooli maamajanduse ökonoomika õppetooli hoidja, Agroinfo projektijuht. 2001. aastal sai ta Eesti Põllumajandusülikoolis majandusdoktori kraadi agraarökonoomika erialal. Ta on ajakirja German Journal of ...

                                               

Krista Fischer

Krista Fischer on eesti matemaatik, Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik. Ta lõpetas aastal 1988 Paide 1. Keskkooli ja aastal 1992 Tartu Ülikooli matemaatikateaduskonna rakendusmatemaatikuna. Aastal 1994 lõpetas ta Limburgi Ülikooli MSc kraadiga bi ...

                                               

Ülo Kaasik

Ülo Kaasik oli eesti matemaatik. Ta lõpetas aastal 1953 Tartu Riikliku Ülikooli matemaatikateaduskonna. 1957. aastal kaitses matemaatikadoktori kraadi. 1953-1959 töötas ta Tartu Riikliku Ülikooli matemaatikateaduskonnas lektorina. 1959-1979 oli t ...

                                               

Inga Kangro

Inga Kangro on õpetaja tütar. Lõpetas 1992 Antsla Keskkooli, 1998 Tartu Ülikooli matemaatikateaduskonna, 2001 TÜ-s magistrantuuri ja 2005 doktoriõppe. M.Sc. matemaatika, 2001, TÜ, väitekiri "Tükiti polünomiaalne kollokatsioonimeetod astmeliselt i ...

                                               

Mati Kilp

Mati Kilp on eesti matemaatik. Ta lõpetas aastal 1960 Jõhvi 1. Keskkooli. Seejärel õppis ta matemaatikat Tartu Riiklikus Ülikoolis ning ta lõpetas aastal 1966 matemaatikuna Moskva Riikliku Ülikooli. Ta on uurinud monoide ja polügoone üle monoidid ...

                                               

Juri Knjazihhin

Juri Knjazihhin on rahvuselt venelane. Ta sündis Donetskis teenistuja peres. Lõpetas 1973 Tallinna 15. Keskkooli ja 1978 Tartu Riikliku Ülikooli matemaatikateaduskonna. 1978–1986 AAI insener ja nooremteadur 1990–1996 Göttingeni Ülikooli külaliste ...

                                               

Mare Koit

Mare Koit on eesti matemaatik ja keeletehnoloog, alates 2001. aastast Tartu Ülikooli keeletehnoloogia professor. Mare Koit on 1963. aastal lõpetanud C. R. Jakobsoni nimelise Viljandi 1. Keskkooli. Aastail 1963–1968 õppis ta Tartu Riiklikus Ülikoo ...

                                               

Jüri Kurvits (teadlane)

Jüri Kurvits on eesti matemaatik. Ta on Tallinna Ülikooli matemaatika didaktika lektor ja Tallinna Tehnikaülikooli matemaatika lektor. Oma doktoritöö "Development of proportional reasoning and rational numbers" kaitses ta Helsingi ülikoolis.

                                               

Lembitu Kuuse

Lembitu Kuuse oli eesti spordiajakirjanik ja matemaatik. Ta lõpetas aastal 1969 kuldmedaliga Rakvere 1. Keskkooli ja aastal 1974 Tartu Riikliku Ülikooli matemaatikateaduskonna rakendusmatemaatika eriala. Aastatel 1974–1988 töötas ta õppejõuna Tar ...

                                               

Lea Lepmann

Põhihariduse omandas Aravu algkoolis ja Mehikoorma 8-klassilises koolis. Tartu Pedagoogilise Kooli lõpetamise järel 1967. aastal astus Tartu Riikliku Ülikooli TRÜ Matemaatikateaduskonda, mille lõpetas 1972.a matemaatiku, matemaatikaõpetaja kvalif ...

                                               

Tiit Lepmann

Töötas matemaatikaõpetajana 1972–1975 Tartu 10. Keskkoolis, assistendina 1975–1979 TRÜ matemaatika õpetamise metoodika kateedris, stažöör-uurijana 1979–1981 samas kateedris, vanemõpetajana 1984–1989 samas kateedris. Dotsent 1989. aastast. Aastani ...

                                               

Meiše Levin

Alghariduse omandas Kaštaki asulas Tšeljabinski oblastis, lõpetas Valga II Keskkooli 1952; TRÜ matemaatika-loodusteaduskonna matemaatikaõpetaja kutsega 1957; Eesti NSV TA Küberneetika Instituudi aspirant arvutusmatemaatika erialal 1960–63. Täiend ...

                                               

Leiki Loone

Leiki Loone on eesti matemaatik. Lõpetas aastal 1962 Antsla Keskkooli. Samal aastal astus ta Tartu Riiklikku Ülikooli matemaatikat õppima, ülikooli lõpetas aastal 1967. Füüsika-matemaatikakandidaadi kraad anti Loonele 1972. aastal, kui ta kaitses ...

                                               

Aleksander Monakov

Aleksander Monakov-Rogozkin on Eesti matemaatik ja õppejõud. 1963. aastal lõpetas ta Tallinna 23. Keskkooli. 1968. aastal lõpetas Leningradi Riikliku Ülikooli matemaatika-mehaanikateaduskonna, aastatel 1970–1973 oli samas ülikoolis aspirantuuris. ...

                                               

Tatjana Nahtman

Tatjana Nahtman on tööliste tütar. 1989. aastal lõpetas Nahtman Narva 1. Keskkooli ja 1994 Tartu Ülikooli matemaatikaosakonna. 1994. aastal kaitses ta Belgias Limburgi Ülikoolis magistrikraadi biostatistikas väitekirjaga "Methods for multiple adj ...

                                               

Sven Nõmm

Sven Nõmm on teenistujate poeg. Nõmm lõpetas Peterburi 282. Keskkooli, 1995 Peterburi Ülikooli rakendusmatemaatika erialal, oli 2000–2004 Tallinna Tehnikaülikooli ja 2001–2004 Nantesi Ülikooli doktorant, PhD, väitekiri "Realization and identifica ...

                                               

Gennadi Olenev

Gennadi Olenev oli Sofia Oleneva poeg. Lõpetas aastal 1972 Tartu 4. Keskkooli, samal aastal asus õppima Leningradi Riikliku Ülikooli matemaatika-mehaanikateaduskonnas, kuid lõpetas aastal 1978 kiitusega Tartu Riikliku Ülikooli matemaatikateadusko ...

                                               

Viktor Olman

Viktor Olman on juut, teenistujate poeg. Lõpetas 1963 Tallinna 5. Keskkooli, 1969 Leningradi Ülikooli matemaatika-mehaanikateaduskonna, 1972 Küberneetika Instituudi aspirantuuri, füüsika-matemaatikakandidaat 1976, Küberneetika Instituut, väitekir ...

                                               

Endel John Orav

Lõpetas 1977 Princetoni Ülikooli matemaatika erialal, Ph.D. statistika, 1984, Stanfordi Ülikool, väitekiri "Discrete time alternating processes and effects due to noise"; 1984–1985 Harvardi Ülikooli järeldoktorant biostatistikas. Oli 1982–1984 Na ...

                                               

Eugen Paal

Lõpetas Rakvere I Keskkooli 1972, TRÜ füüsika-keemiateaduskonna teoreetilise füüsika erialal 1977; Eesti NSV TA Füüsika Instituudi aspirant 1985-1989.

                                               

Enno Pais

Enno Pais on sõjaväelase poeg. Lõpetas 1962 Pärnu 2. keskkooli, 1967 Moskva Ülikooli mehaanika-matemaatikateaduskonna, 1973 Moskva Ülikoolis aspirantuuri. Oli 1967–70 ja 1973–77 TPI arvutusmatemaatika kateedri assistent, vanemõpetaja, lektor, 197 ...

                                               

Reedik Palm

Reedik Palm oli August Palmi poeg, Ille Palmi vend, Mare Koidu abikaasa. Lõpetas 1952 Tartu 6. Keskkooli, 1960 TÜ matemaatika-loodusteaduskonna. Oli 1960–64 Keele ja Kirjanduse Instituudi KKI vaneminsener, 1964–74 TÜ Arvutuskeskuse insener ja noo ...

                                               

Aivo Parring

Aivo Parring oli talupidaja poeg. Ta lõpetas 1959. aastal Räpina Keskkooli, 1964. aastal Tartu Riikliku Ülikooli füüsika-matemaatikateaduskonna, oli aastatel 1964–1969 TRÜ aspirant, füüsika-matemaatikakandidaat 1975, TRÜ, väitekiri "Многообразия ...

                                               

Karl Peterson (matemaatik)

Karl Peterson oli lätlane, käsitöölise poeg. Ta õppis 1847–52 TÜ-s, kaitses 1853 samas väitekirja "Über Biegung der Fläschen", milles esitas kaks pinnateooria põhivõrrandit Petersoni-Codazzi võrrandid ja põhiteoreemi. Siirdus Moskvasse, kus oli P ...

                                               

Valdur Poll

Valdur Poll on riigiametniku poeg. Lõpetas 1954 Tallinna 20. Keskkooli, 1960 Moskva Ülikooli arvutusmatemaatika erialal, 1967 aspirantuuri TA Küberneetika Instituut, füüsika-matemaatikakandidaat 1969, samas, väitekiri "Интерполяционные аналоги ме ...

                                               

Ella Puman

Ella Pumani isa on lukksepp ja ema on insener. Lõpetas 1987 Tartu 5. Keskkooli, 1992 TÜ matemaatikaosakonna, 1994 TÜ rakendusmatemaatika instituudi magistrantuuri, matemaatikamagister 1994, TÜ, väitekiri "Plastsete kooniliste koorikute optimeerim ...

                                               

Peeter Puusemp

Peeter Puusemp on kooliõpetaja poeg. Ta on õppinud Unipiha ja Luke Algkoolis 1954–57, lõpetanud Sadala Keskkooli 1965 ja Tartu Riikliku Ülikooli matemaatikateaduskonna matemaatika erialal 1970; TRÜ aspirant algebra ja geomeetria kateeder 1971–74.

                                               

Kalev Pärna

Kalev Pärna on Eesti matemaatik. Ta lõpetas 1967 C. R. Jakobsoni nimelise Viljandi 1. Keskkooli, 1972 Tartu Riikliku Ülikooli arvutusmatemaatika erialal ja 1978 kaugõppes aspirantuuri. Ta kaitses 1987 Vilniuse Ülikoolis füüsika-matemaatikakandida ...

                                               

Mikael Raihhelgauz

Mikael Raihhelgauz on Eesti esseist, matemaatik, Kõrgema Usuteadusliku Seminari arendusjuht teadustegevuse alal, Tartu Ülikooli matemaatika kolledži magistrant 2020. aastast. Tal on vene, ukraina, udmurdi ja juudi päritolu, emakeeleks vene keel, ...

                                               

Jüri Rebane

Jüri Rebane oli raamatupidaja poeg. Lõpetas 1959 Pärnu 1. Keskkooli, õppis 1959–1963 Tartu ülikoolis, lõpetas 1965 Moskva ülikooli mehaanika-matemaatikateaduskonna ning 1968 samas aspirantuuri; füüsika-matemaatikakandidaat 1969, Moskva ülikool, v ...

                                               

Ellen Redi

Ellen Redi on möldri tütar. Lõpetas 1962 Võru 1. Keskkooli ja 1967 Tartu Ülikooli matemaatika osakonna; 1974 samas aspirant, füüsika-matemaatikakandidaat 1985, Moldaavia Teaduste Akadeemia Matemaatika Instituut, väitekiri "Поликатегории и поликол ...

                                               

Jaan Reimand

Jaan Reimand oli talupidaja poeg. Ta lõpetas 1954 Borissovi 3. Töölisnoorte Keskkooli Valgevene, 1959 Tartu Riikliku Ülikooli matemaatika-loodusteaduskonna ja 1962 TRÜ aspirantuuri; pedagoogikakandidaat 1969, TÜ, väitekiri "Lineaarplaneerimise ja ...

                                               

Elmar Reimers

Elmar Reimers oli trükitöölise poeg. Ta lõpetas aastal 1949 Tallinna 20. Keskkooli, aastal 1954 Tartu Ülikool Riikliku Ülikooli matemaatikuna ja 1957 TÜ aspirantuuri; füüsika-matemaatikakandidaat 1959, TÜ, väitekiri "Keskväärtusteoreemid kahekord ...

                                               

Kaarin Riives-Kaagjärv

Ta on lõpetanud aastal 1960 Tartu 5. Keskkooli, 1965 Tartu Riikliku Ülikooli matemaatika osakonna ja 1969 TRÜ aspirantuuri; füüsika-matemaatikakandidaat 1973, TRÜ, väitekiri "Связные подгруппы Ли движений и их орбиты в евклидовых пространствах R4 ...

                                               

Sinaiida Riives

Sinaiida Riives oli Vladimir Riivese abikaasa ja Kaarin Riives-Kaagjärve ema. Lõpetas 1937 Narva 1. Gümnaasiumi, õppis 1938–1942 Tartu Ülikoolis, lõpetas 1945 matemaatika eriala; pedagoogikakandidaat, väitekiri "Исследование изображений многогран ...

                                               

Hilda Vilhelmine Roos

Lõpetas 1926 Tallinna 2. Tütarlastegümnaasiumi ja 1931 TÜ matemaatikuna; füüsika-matemaatikakandidaat, väitekiri "Иррациональные числа и степение в школьной математике". Oli 1930–44 Narva 1. Gümnaasiumi, Rakvere Ühisgümnaasiumi, Tallinna H. Kubu ...

                                               

Endel Ruustal

Endel Ruustal on puusepa poeg. Lõpetas 1949 Tõrva Keskkooli, 1955 TÜ matemaatikuna ja 1965 Tallinna Polütehnilise Instituudi TPI aspirantuuri. Oli 1955–59 Valga 1. Keskkooli ja 1959–62 Tõrva Keskkooli matemaatikaõpetaja. 1962–87 TPI-s aspirant ja ...

                                               

Natalia Saealle

Natalia Saealle on agronoomi ja õpetaja tütar. Lõpetas 1993 Kiviõli 2. Keskkooli, 1997 TÜ matemaatikateaduskonna, 1999 samas magistrantuuri, matemaatikamagister 1999, TÜ, väitekiri "Сходимость функциональных рядов почти всюду", 1999–2005 TÜ dokto ...

                                               

Carl Eduard Senff

Carl Eduard Senff oli baltisaksa matemaatik. Professor Carl August Senffi poeg. Õppis Tartu Ülikoolis 1827–1830. Töötas sealsamas puhta ja rakendusmatemaatika eradotsendina 1834–1837 ja professorina 1837–1849. 1831 valminud töös "Theoremata princ ...

                                               

Tarmo Soomere

Tarmo Soomere on eesti mereteadlane ja matemaatik, Eesti Teaduste Akadeemia president. Ta sai tuntuks sellega, et teavitas üldsust 2005. aasta jaanuaritormi võimalikkusest.

                                               

Ants Tauts

Ants Tauts oli eesti matemaatik. Ta lõpetas 1960. aastal Tartu Riikliku Ülikooli matemaatika-loodusteaduskonna matemaatika osakonna. Ta oli üks vähestest eesti matemaatikutest, kes on tundnud huvi intuitsionistliku loogika vastu. Matemaatikadokto ...