ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 329
                                               

Margus Kodu

Margus Kodu lõpetas 2001. aastal Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi füüsika-matemaatika klassi. 2001–2005 õppis ta Tartu Ülikoolis bakalaureuseõppes materjaliteadus. 2007. aastal lõpetas ta Tartu Ülikooli magistriõppe materjaliteaduse erialal cum laude ...

                                               

Jüri Elken

Ta lõpetas Tartu Riikliku Ülikooli 1975. aastal füüsika-keemiateaduskonna füüsika-geofüüsika erialal; oli Eesti NSV/Eesti TA Termofüüsika ja Elektrofüüsika Instituudi aspirantuuris 1979–1981. Füüsika-matemaatikateaduste kandidaat 1983 NSV Liidu T ...

                                               

Victor Zhurbas

Lõpetas Moskva Füüsika ja Tehnoloogia Instituudis aerodünaamika ja termodünaamika eriala 1974; Moskva Füüsika ja Tehnoloogia Instituut, doktoriõpe 1974–1977.

                                               

Ain Kallis

Ta sündis teenistuja peres. Lõpetas 1961. aastal Paide Keskkooli, 1966 Tartu Riikliku Ülikooli geograaf-meteoroloog-klimatoloogina cum laude ja 1969. aastal Eesti Teaduste Akadeemia aspirantuuri. Ain Kallis oli üks peamiselt bioloogiatudengitest ...

                                               

Jüri Kamenik

Kamenik lõpetas 2008. aastal Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi ja 2013. aastal Tartu Ülikooli loodus- ja tehnoloogiateaduskonna geograafia erialal, kaitstes bakalaureusetöö teemal "Äikesesademete ajalis-ruumiline jaotus ja pikaajaline muutlikkus Eest ...

                                               

Ille Palm

Ille Palm on August Palmi tütar. Lõpetas 1955. aastal Tartu 2. Keskkooli, 1960 Tartu Riikliku Ülikooli geograafiaosakonna, 1969 aspirantuuri, geograafiakandidaat 1974, TRÜ, väitekiri "Inimese biokliima mõnede meteoroloogiliste karakteristikute re ...

                                               

Karl Adolf Põiklik

Lõpetas 1933 Rakvere Ühisgümnaasiumi, 1940 TÜ majandusteaduskonna. Oli 1937–1940 TÜ finantsõiguse kateedri ja 1940–1942 majandusteaduskonna assistent. Läbis 1942–1944 meteoroloogiaõppe, pärast seda töötas pensionile minekuni 1976 ilmateenistuses: ...

                                               

Elmar Rosenthal

Elmar Rosenthal sündis 1873. aastal Kroonlinnas eesti rahvusliku liikumise tegelase ning arsti Heinrich Rosenthali ja Eugenie Rosenthali pojana. Tema emapoolne vanaisa oli ühiskonnategelane Johann Voldemar Jannsen ja tädi luuletaja Lydia Koidula. ...

                                               

Alar Astover

Astover lõpetas 1996. aastal Tartu 14. Keskkooli. 1996. aastal astus ta Eesti Põllumajandusülikooli agronoomiateaduskonda ja lõpetas seal 2000. aastal bakalaureuseõppe põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise erialal ning 2001. aastal magist ...

                                               

Priit Penu

Priit Penu on agronoomi poeg. Lõpetas 1988 Kuressaare 1. Keskkooli, 1993 Eesti Põllumajandusülikooli agronoomiateaduskonna; õppis 1996 EPMÜ magistrantuuris, oli 1996–2001 doktorantuuris, põllumajandusmagister 1996, EPMÜ, väitekiri "Agroökosüsteem ...

                                               

Eevi Pärsim

Eevi Pärsim oli puusepa tütar. Lõpetas 1954 Valga 1. Keskkooli, 1960 TÜ bioloogia osakonna, 1965 aspirantuuri Eesti NSV TA Eksperimentaalbioloogia Instituudis EBI; bioloogiakandidaat 1967, TÜ, väitekiri "Клубеньковые бактерии бобовых растений, ра ...

                                               

Hugo Roostalu

Lõpetas 1960 Olustvere Põllumajandustehnikumi ja 1965 EPA agronoomiateaduskonna; põllumajanduskandidaat, väitekiri "Водно-воздушный и температурный режимы почв буроземного и псевдоподзолистого типов Эстонской ССР". 1965 Vabariikliku Agrokeemia La ...

                                               

Talis Bachmann

Talis Bachmann on eesti psühholoog, Tartu Ülikooli kognitiiv- ja õiguspsühholoogia professor. Ta on tegelenud peamiselt nägemispsühholoogia, teadvuse alusmehhanismide ja tähelepanu uurimise, reklaamipsühholoogia ning õiguspsühholoogiaga. Tartu Ül ...

                                               

Risto Näätänen

Risto Kalervo Näätänen on soome psühholoogiateadlane. Ta on üks kognitiivse neuroteaduse pioneere ja maailmas tuntud eelkõige lahknevusnegatiivsuse fenomeni avastajana. Näätänen on üks maailma tsiteeritumaid sotsiaalteadlasi ja üks väheseid, kell ...

                                               

Alexander Georg von Bulmerincq

Alexander Georg von Bulmerincq oli balti-saksa päritolu Eesti orientalist. Õppis orientalistikat Tübingeni Ülikoolis Enno Littmanni juhendamisel ja kaitses 1932 magistriväitekirja Tartus. Doktoritöö jäi alanud sõja tõttu lõpetamata. Mobiliseeriti ...

                                               

Lazar Gulkowitsch

Lazar Gulkowitsch oli Eestis töötanud judaist. Ta oli 1933. aastani Leipzigi ülikooli professor. 1934 tuli Tartusse, kus juhtis 1940. aastani Tartu Ülikooli juudi teaduse õppetooli. Hukati koos perega juulis 1941 natside poolt.

                                               

Otto Jastrow

Otto Jastrow on saksa semitist, Tallinna Ülikooli arabistika professor. Otto Jastrow on õppinud Saarbrückeni ülikoolis, Tübingeni ülikoolis, Istanbuli ja Beiruti ülikoolis. Aastast 1973 on ta töötanud õppejõuna mitmes ülikoolis. Ta on üks tuntuma ...

                                               

Martti Kalda

Martti Kalda on eesti orientalist ja tõlkija. Kuni 2015. aastani töötas ta Tallinna Ülikooli Eesti humanitaarinstituudi India ja Kesk-Aasia kultuuriloo lektorina. Tema peamisteks uurimisvaldkondadeks on India vanem ajalugu ja kultuur ning sanskri ...

                                               

Märt Läänemets

Märt Läänemets on eesti orientalist. Tema põhilised uurimisvaldkonnad on mahajaana budism ja hiina mõttelugu. Avaldanud tõlkeid hiina, sanskriti ja inglise keelest. Kirjutanud arvamuslugusid tänapäeva Hiina poliitikast. Õppinud ja täiendanud end ...

                                               

Otto Friedrich von Richter

Richter õppis klassikalist filoloogiat ja orientalistikat Heidelbergis ja Viinis. 1815 reisis ta koos Sven Fredrik Lidmaniga 1784–1845 Egiptusse ja Nuubiasse, 1816 Väike-Aasiasse. Suri haiguse tõttu Smürnas tänapäeva Izmir Türgis reisil olles.

                                               

Leopold von Schroeder

Tema vanemad olid õpetaja Julius von Schroeder 1808–1888 ja tema naine Marie von Schrenck 1817–1895. Tema onu Alexander von Schrenck 1816–1876 oli baltisaksa päritolu. Eradotsent Tartu Ülikoolis 1877–1882, dotsent 1882–1894. Aastatel 1894–1899 ol ...

                                               

Hermann Martin Asmuss

Hermann Martin Asmuss oli saksa päritolu Eesti zooloog ja paleontoloog. 1853. aastal oli ta üks Tartu Loodusuurijate Seltsi asutajaliikmetest. 1857 sai Asmussist Tartu Ülikooli zooloogiaprofessor. Asmuss kogus ulatusliku kollektsiooni Aruküla koo ...

                                               

Katrin Karu

Katrin Karu on haridusteadlane ja andragoog. Katrin Karul on Tallinna Ülikooli magistrikraad kasvatusteadustes, hariduskorralduse täiendõppe diplom Tallinna Pedagoogikaülikoolist ning samuti käsitöö ja kodunduse õpetaja diplom. Katrin Karu kaitse ...

                                               

Äli Leijen

Äli Leijen on eesti haridusteadlane, Tartu Ülikooli õpetajahariduse professor ja haridusteaduste instituudi juhataja. Ta on juhtinud ja täitnud mitmeid teadusprojekte, avaldanud hulgaliselt teadusartikleid ning tema juhendamisel on kaitstud kuus ...

                                               

Viivi Maanso

Viivi Maanso oli Eesti pedagoogikateadlane, eesti keele õpetamise asjatundja ja eesti keele õpivara autor, Tallinna Ülikooli emeriitdotsent. Lõpetas Tartu Riikliku Ülikooli 1952 ning kaitses 1970 samas väitekirja "Ortograafiaoskus ja selle seos l ...

                                               

Jaan Mikk

Jaan Mikk on eesti haridusteadlane, Tartu Ülikooli emeriitprofessor. Ta lõpetas 1964. aastal Tartu Riikliku Ülikooli füüsika-matemaatikateaduskonna füüsika erialal ning astus 1967. aastal pedagoogikakateedris aspirantuuri, mille lõpetas 1970 peda ...

                                               

Benjamin Nedzvetski

Benjamin Nedzvetski on tööliste poeg. 1946. aastal lõpetas Nedzvetski Tartu 4. Keskkooli, 1951 Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ja 1958 TÜ aspirantuuri. 1965. aastal kaitses ta samas pedagoogikakandidaadi kraadi väitekirjaga "Kommunistliku lasteli ...

                                               

Katrin Niglas

Katrin Niglas on inseneri tütar. 1988. aastal lõpetas Niglas Tallinna 49. Keskkooli ja 1993 Tallinna Pedagoogikaülikooli matemaatika-loodusteaduskonna ühtlasi lisaerialana psühholoogia kursuse. 1996. aastal kaitses ta TPÜ-s magistrikraadi informa ...

                                               

Malle Nilson

Malle Nilson on teenistuja tütar. Nilson lõpetas 1957 Tallinna 21. Keskkooli, seejärel 1962 Tallinna Pedagoogilise Instituudi laulmise ja algõpetuse metoodika erialal ning sai NSV Liidu Pedagoogika Akadeemia juures pedagoogikakandidaadi kraadi vä ...

                                               

Kristina Nugin

Kristina Nugin on töölise ja õpetaja tütar. 1994. aastal lõpetas Nugin Tallinna 37. Keskkooli, 1999 Tallinna Pedagoogikaülikooli eelkoolipedagoogika osakonna. 2001. aastal kaitses ta TPÜ-s magistrikraadi väitekirjaga "3- ja 4-aastaste laste intel ...

                                               

Marika Padrik

Marika Padrik on eesti eripedagoog, logopeed ja Tartu Ülikooli logopeedia dotsent. Tema peamised uurimisteemad on arenguline keelepuue, selle diagnostika ja teraapia, keelepuue kakskeelsetel lastel, eesti laste kõne areng, selle hindamine ja hind ...

                                               

Meeli Pandis

Meeli Pandis on autojuhi tütar. Lõpetas 1979 Kiviõli 1. Keskkooli, 1985 TÜ defektoloogia ja 1994 psühholoogia osakonna, 2000 magistrantuuri, aastast 2002 TLÜ doktorantuuris, pedagoogikamagister 2002, Tallinna Pedagoogikaülikool, väitekiri "Lugemi ...

                                               

Tiia Pedastsaar

Tiia Pedastsaar on kolhoosniku tütar. Lõpetas 1967 C. R. Jakobsoni nimelise Viljandi 1. Keskkooli, 1972 Tartu Riikliku Ülikooli geograafiaosakonna, 1977 aspirantuuri samas, 1977 aspirantuuri, pedagoogikakandidaat 1984, TRÜ, väitekiri "Формировани ...

                                               

Aleksander Pint

Aleksander Pint oli 19. sajandil teisel poolel Räpina mailt Siberisse siirdunud talupidaja poeg. 1930. aastail vanemad represseeriti. Lõpetas 1929 Leningradi Eesti-Soome Pedagoogika Tehnikumi, 1932 kaugõppes Irkutski pedagoogika Instituudi, 1935 ...

                                               

Väino Ratassepp

Väino Ratassepp on õpetajate poeg. Lõpetas 1952 Tallinna Õpetajate Instituudi ja 1956 TPedI bioloogia- ja keemiaõpetaja kutsega; pedagoogikakandidaat 1974, TÜ, väitekiri "Õpilaste iseseisva töö individualiseerimine 8-klassilise kooli keemiaõppes. ...

                                               

Priit Reiska

Ta lõpetas 1988. aastal Tallinna 37. keskkooli ja 1993. aastal Tallinna Pedagoogilise Ülikooli füüsika erialal; dr. sc. paed. füüsika didaktika, 1999, Kieli Ülikool, väitekiri "Physiklernen und Handeln von Schülern in Estland und in Deutschland", ...

                                               

Endel Rihvk

Endel Rihvk on talupidaja poeg. Rihvk lõpetas 1957. aastal Lihula keskkooli ja 1964. aastal Tallinna Pedagoogilise Instituudi tööõpetuse õpetajana. Aastal 1984 lõpetas ta NSV Liidu Pedagoogika Akadeemia Tööõpetuse ja Kutsesuunitluse Teadusliku Uu ...

                                               

Milvi Roosleht

Lõpetas 1953 Haapsalu Pedagoogika Kooli; 1969 TPedI pedagoogika ja algõpetuse metoodika erialal ja 1976 Moskva NSVL Pedagoogikaakadeemia Teadusliku Uurimise Instituudi aspirantuuri; pedagoogikakandidaat 1977, Moskva Pedagoogikaakadeemia Teaduslik ...

                                               

Malle Rute

Malle Rute on maamõõduinseneri tütar. Lõpetas 1950 Tallinna 3. Keskkooli ja 1955 EPA agronoomiateaduskonna agronoomina; pedagoogikakandidaat, väitekiri "Индивидуализация обучения зоологии в седьмом классе". Töötas 1962–86 Eesti NSV Pedagoogika Te ...

                                               

Mati Salundi

Mati Salundi on põllutöölise poeg. Lõpetas 1968 Otepää Keskkooli, 1973 Tartu Ülikooli füüsikaosakonna, 1986 TÜ aspirantuuri, pedagoogikakandidaat 1989, TÜ, väitekiri "Дидактические функции и задачи вузовской лекции". Oli 1973–1976 Tartu 5. Keskko ...

                                               

Paul Theodor von Krusenstern

Paul Theodor von Krusenstern, viitseadmiral ja maadeuurija, meresõitja Adam Johann von Krusensterni poeg ja polaaruurija Otto Paul von Krusensterni isa. 14-aastase noorukina käis ta Otto von Kotzebue juhtimisel toimunud ümbermaailmareisil fregati ...

                                               

August Loopmann

August Loopmann oli eesti maismaa hüdroloog, sooteadlane ja polaaruurija. Ta oli Euroülikooli professor. August Loopmann lõpetas 1949. aastal Väike-Maarja Keskkooli, 1954. aastal Tartu ülikooli ja 1965. aastal Leningradi Riikliku Hüdroloogia Inst ...

                                               

August Maasik

August Maasik oli eesti päritolu Kanada meresõitja ja polaaruurija. Ta lahkus Eestist 1905. aastal ning elas suurema osa elust Kanadas. Ta sõitis laevadel merd, osales teadusreisidel ning tegutses Alaskal muu hulgas kullaotsija ning mere- ja lenn ...

                                               

Eiki Berg

Eiki Berg on eesti politoloog, Tartu Ülikooli rahvusvaheliste suhete teooria professor. Tema põhilised uurimisteemad on piirid ja piiritlemise praktikad, geopoliitiline mõtestamine, identiteet ja välispoliitika, suveräänsuse ja territoriaalsuse k ...

                                               

Külliki Kübarsepp

Põllumajandusministeerium 2007–2011, ministri nõunik Wahlquist OÜ 2011–2012, sisseostja MTÜ Vaba Isamaaline Kodanik, 2011–2013, juhatuse liige Erakond Isamaa ja Res Publica Liit 2006–2007, juhtkonna assistent Erakond Isamaaliit 2005–2006, peasekr ...

                                               

Raul Markus

Raul Markus on Eesti politoloog, kelle uurimisteemad on seotud peamiselt Euroopa Liiduga. Tema magistritöö teema oli "Causes of fall the unions in the history on the european territory" Euroopa suurliitude lagunemise põhjused Euroopa territoorium ...

                                               

Viacheslav Morozov

Viacheslav Morozov on politoloog, Tartu Ülikooli Euroopa Liidu – Venemaa uuringute professor. Tema peamised teadussuunad on poststrukturalism, postkolonialismi teooria ja kriitika, demokraatia teooria, ideoloogia ja diskursused Venemaal, Euroopa ...

                                               

Maria Mälksoo

Maria Mälksoo on eesti politoloog, Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadur ja Tartu Ülikooli Riigiteaduste Instituudi erakorraline lektor, alates 2010. aastast teadur, kelle uurimisteemadeks on NATO strateegilised arengud ja Euroopa mälupol ...

                                               

Vello Andres Pettai

Ta lõpetas 1985 Lincoln-Sudbury Regional High Schooli Massachusetts, USA, õppis 1987–88 Pariisis Institut dEtudes Politiqueis ja 1988–89 Moskvas Puškini-nimelises Vene Keele Instituudis, lõpetas 1989 Middlebury Collegei Vermont politoloogia ja ve ...

                                               

Kristi Raik

Kristi Raik on eesti politoloog, alates 2018. aastast Eesti Välispoliitika Instituudi direktor Rahvusvahelises Kaitseuuringute Keskuses. Ta on ka Turu ülikooli rahvusvahelise poliitika dotsent. Varem on ta töötanud Soome Välispoliitika Instituudi ...