ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 330
                                               

Mihkel Solvak

Mihkel Solvak on eesti politoloog ja Tartu Ülikooli tehnoloogiauuringute vanemteadur. Tema peamised uurimisteemad on e-valimised, avalikud e-teenused ja valimiskäitumine. E-valimiste osas on ta uurinud, kuidas on selle tehnoloogia kasutus levinud ...

                                               

Ivar Tallo

Ivar Tallo on Eesti politoloog ja poliitik. Ivar Tallo lõpetas Tallinna 32. Keskkooli 1982, seejärel õppis Leningradi ülikoolis filosoofiat ja loogikat ning McGilli ülikoolis politoloogiat. Aastatel 1993–1994 oli ta president Lennart Meri välisnõ ...

                                               

Viljar Veebel

Viljar Veebel on Eesti politoloog, kelle uurimisteemade hulka kuuluvad Euroopa Liidu poliitikad, rahvusvahelised suhted, poliitökonoomia, EL laienemine, EL naabruspoliitika ja rahvusvaheline arengukoostöö. Ta lõpetas aastal 1995 Paide Gümnaasiumi ...

                                               

Kirsti Akkermann

Kirsti Akkermann on eesti psühholoog, Tartu Ülikooli kliinilise psühholoogia kaasprofessor. Tema peamised uurimisteemad on geenide ja keskkonna koosmõju psühhopatoloogia kujunemisel; söömishäirete biomarkerid, söömishäirete riskifaktorid ja areng ...

                                               

Jüri Allik

Jüri Allik on eesti psühholoog, Eesti Teaduste Akadeemia liige, Tartu Ülikooli eksperimentaalpsühholoogia professor. Allik on uurinud mitmeid psühholoogia valdkondi: nägemistaju, isiksuse psühholoogia ja geneetika, emotsioonid, kultuuride vahelin ...

                                               

Anu Aluoja

Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsiooni liige, 1996–1998 EKKA president Eesti Psühholoogide Liidu liige, aukohtu esimees 1998–2002. Eesti Psühhiaatrite Seltsi liige

                                               

Grete Arro

Grete Arro on eesti haridus- ja keskkonnapsühholoog ning Tallinna Ülikooli teadur.Tema uurimishuvid on seotud õppimise erinevate aspektidega, peamiselt mõtlemise arengu, väärmõistete, motivatsiooni ja eneseregulatsiooniga, ühe huvifookusega ka ke ...

                                               

Eduard Bakis

Eduard Bakis ka Bakkis, kes oli rahvuselt lätlane, sündis Pärnus vedurijuhi pojana. Tema vanemad olid Julius-Eduard Bakis ja Elise Kaukit. Eduard Bakise koolitee algas aastal 1908, mil ta asus õppima Mõisaküla eraalgkoolis ja see jätkus Mõisaküla ...

                                               

Jaanus Harro

Jaanus Harro on eesti arstiteadlane ja Tartu Ülikooli psühhofüsioloogia professor. Harro on psühhofarmakoloog ja käitumise regulatsioonimehhanismide uurija. Tema peamised uurimisteemad on tundeelamuste ja ajejõudude aluseks olevad aju neurokeemil ...

                                               

Kristjan Kask (psühholoog)

Kristjan Kask on eesti õiguspsühholoog. Ta lõpetas aastal 2002 Tartu Ülikooli psühholoogia erialal bakalaureusena. Aastal 2005 lõpetas ta Tartu Ülikooli psühholoogia erialal magistrina. Aastal 2008 kaitses ta Leicesteri Ülikoolis doktorikraadi õi ...

                                               

Anti Kidron

Kasvas üles Kurista külas Jõgevamaal. 1969. aastal lõpetas eesti filoloogina Tartu ülikooli. 1981. aastal omandas Leningradi ülikoolis teaduste kandidaadi kraadi sotsiaalpsühholoogias. Hiljem on end täiendanud Saksamaal, Soomes ning Jaapanis.

                                               

Evelyn Kiive

Evelyn Kiive on eesti psühholoog ja Tartu Ülikooli eripedagoogika professor. Tema peamised uurimisteemad on erivajadusega inimeste õpetamine ja eripedagoogika.

                                               

Kairi Kreegipuu

Kairi Kreegipuu on eesti psühholoog, Tartu Ülikooli eksperimentaalpsühholoogia professor. Tema peamised uurimisteemad on seotud tunnetusprotsesside eksperimentaalse uurimisega kasutades käitumuslikke ja bioelektrilisi näitajaid ja tunnetust ning ...

                                               

Maie Kreegipuu

Maie Kreegipuu on eesti kliiniline psühholoog. Ta töötab Jämejala psühhiaatriahaiglas ning on Tartu Ülikoolis kliinilise psühholoogia ja eetika lektor.

                                               

Aino Lunge

Aino Lunge Bachblum sündis 28. septembril 1928 Lääne-Virumaal Haljala vallas Aleksander Voldemar Bachblumi 1892–1940 ja Helmi Marie Bachblumi 1903–1960 perekonnas. 1947. aastal lõpetas ta Rakvere Eesti Keskkooli. Hiljem lõpetas Lunge Tartu Riikli ...

                                               

Olev Must

Ta lõpetas 1974. aastal Tartu Riikliku Ülikooli psühholoogina. Teaduste kandidaadiks pedagoogikas sai ta 1986. aastal. Aastatel 1974–1981 töötas ta Eesti Põllumajanduse Akadeemias teadurina, kust liikus edasi ENSV Teaduste Akadeemia Majanduse Ins ...

                                               

Tanel Mällo

Tanel Mällo on eesti psühholoog ja isikuandmete uurija. Alates 2018. aastast on ta Aalto Ülikooli arvutiteaduste osakonna teadur. Tema uurimisteema on isikuandmete isiklik kasutamine. Mällo kaitses aastal 2008 doktorikraadi psühholoogia erialal T ...

                                               

Toomas Niit

Toomas Niit oli eesti psühholoog. Ta lõpetas aastal 1976 Tartu Riikliku Ülikooli psühholoogiaosakonna. Ta töötas Tallinna Ülikooli psühholoogia instituudis.

                                               

Aune Past

Lõpetas 1973. aastal Raplas keskkooli, 1978. aastal Tartu Riikliku Ülikooli žurnalistikaosakonna ja 1987. aastal Tartu ülikoolis psühholoogia osakonna bakalaureuseõppe, aastail 1989–1991 oli ta Tartu ülikoolis sotsioloogia osakonna magistrant, M. ...

                                               

Ruth-Kaja Pekk

Ruth-Kaja Sild sündis Aurelie 1924–1965 ja Rudolf Silla 1918–1953 vanima lapsena, tal on õde Ene ning vennad Riho ja Enn. Pere elukoht oli Sepa talu Juuru vallas Harjumaal, varem 47-hektariline suurtalu.

                                               

Mare Pork

Mare Pork on eesti psühholoog, psühhoterapeut ja koolitaja. Ta lõpetas 1968. aastal Tallinna 10. Keskkooli kuldmedaliga. Seejärel astus ta õppima Tartu Riikliku Ülikooli psühholoogia erialale esimesse lendu, kust suunati neljandal kursusel Moskva ...

                                               

Helle Pullmann

Lõpetas 1998 Tartu Ülikooli psühholoogiaosakonna, 2000 samas magistrantuuri ja 2005 doktorantuuri; psühholoogiamagister 2000, TÜ, väitekiri "Üldine enesehinnang: selle mõõtmine ja seosed kooliedukusega" Tartu, 2000, Ph.D. psühholoogia, 2005, TÜ, ...

                                               

Endel Põder

Lõpetas 1979. aastal Tartu Riikliku Ülikooli psühholoogiaosakonna, psühholoogiamagister 2000, Tallinna Pedagoogikaülikool, väitekiri "Infotöötluse mahuliste piirangute probleem nägemispsühholoogias" Tallinn, 2000, Ph.D. psühholoogia, 2004, Tallin ...

                                               

Nele Põldver

Nele Põldver on eesti psühholoog ja Tartu ülikooli eksperimentaalpsühholoogia teadur. Oma doktoritöö "Nägemistaju automaatsete protsesside eksperimentaalne uurimine" kaitses ta 2018. aastal Tartu ülikooli psühholoogia instituudis. Tema teadustöö ...

                                               

Mait Raava

Mait Raava on eesti psühholoog ja juhtimiskonsultant. Mait Raava on lõpetanud Tartu Ülikooli sotsiaalpsühholoogina 1992 ja Tallinna Ülikooli psühholoogia teadusmagistrina 1993. Ta on täiendanud end Oxfordi Ülikoolis, Massachusettsi Tehnoloogiains ...

                                               

Vilve Raudik

Lõpetas 1967 Tallinna 7. Keskkooli, 1974 TÜ psühholoogia osakonna, 1989–92 TÜ magistrant; M.Sc. 1994, TÜ, väitekiri "Vanemate väärtused perekultuuri osana ja kujundajana". Oli 1977–90 TÜ pedagoogika ja metoodika kateedri vanemlaborant, 1989–90 ka ...

                                               

Maaris Raudsepp

Maaris Raudsepp on sõjaväelase ja filoloogi tütar ning Terje Raudsepa õde. Lõpetas 1974 Tallinna 21. Keskkooli ja 1981 TÜ psühholoogina, 1988 samas aspirantuuri ja 2000 TPÜ doktorantuuri; MSc psühholoogia 2000, Tallinna Pedagoogikaülikool, väitek ...

                                               

Anu Realo

Anu Realo on Warwicki Ülikooli professor, 2018. aastal valiti ta Eesti Teaduste Akadeemia liikmeks. Ta on pälvinud Valgetähe IV klassi teenetemärgi.

                                               

Riina Riisalo

Riina Riisalo on teenistujate tütar. Lõpetas 1972. aastal Tallinna 39. Keskkooli ja 1979. aastal Tartu Riikliku Ülikooli psühholoogia erialal. Oli 1982–1993 Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudi vanemlaborant ja nooremteadur, 1993– ...

                                               

Malle Roomeldi

Lõpetas 1971. aastal Tartu 8. Keskkooli ja 1976. aastal Tartu Riikliku Ülikooli ajalooteaduskonna psühholoogiaosakonna. Oli 1976–1989 Tartu Riikliku Ülikooli rakenduspsühholoogia labori nooremteadur, 1989–1990 psühholoogia kateedri nooremteadur j ...

                                               

Erik Rüütel

Erik Rüütel on psühholoog, koolitaja, juht ja TLÜ ühiskonnateaduste doktorant. Käesolevaga on E. Rüütel Addicere konsultatsioonikeskuse juhatuse liige ja juhtiv konsultant, Sisekaitseakadeemia kommunikatsiooni ja kriisipsühholoogia lektor, Välism ...

                                               

Maria Teiverlaur

Maria Teiverlaur lõpetas 1971. aastal Viljandi III 8-klassilise Kooli, 1974. aastal Viljandi C. R. Jakobsoni nim. I Keskkooli ja 1979. aastal Tartu Riikliku Ülikooli ajalooteaduskonna psühholoogia eriala. 1992. aastal sai psühholoogiateaduste kan ...

                                               

Aaro Toomela

Aaro Toomela on eesti psühholoog. Ta õppis aastatel 1979–1986 Tartu Riiklikus Ülikoolis ja lõpetas selle pediaatrina. Aastast 2007 töötab ta Tallinna Ülikooli professorina.

                                               

Tiia Tulviste

Tiia Tulviste on eesti psühholoog, Tartu Ülikooli arengupsühholoogia professor. Tema peamised uurimisteemad on lapse areng muutuvas kasvukeskkonnas; kultuuriti võrdlevad uuringud lapse arengust ja lapsekasvatamise viisidest; lapse kõne ja suhtlus ...

                                               

Karin Täht

Karin Täht on eesti teadlane, Tartu Ülikooli psühhomeetria lektor ja matemaatikahariduse psühholoogia kaasprofessor. Oma doktorikraadi sai ta 2012. aastal Tartu Ülikoolis tööga "Õpilaste õpimotivatsioon erinevates kultuurides". Ta on uurinud nuti ...

                                               

Andero Uusberg

Andero Uusberg on eesti psühholoog ja Tartu Ülikooli psühholoogia instituudi õppejõud ja teadur. Eksperimentaalpsühholoogina on ta peamiselt uurinud emotsioone ja otsustusprotsesse, täpsemalt nende käitumuslikke, kortikaalseid ja psühhofüsioloogi ...

                                               

Urve Uusberg

Urve Uusberg on eesti dirigent ja psühholoog. Ta on Riinimanda kooristuudio asutaja ja dirigent ning Rapla Maakonna Psühholoogiateenistuse asutaja ja juhataja. Riinimanda kooristuudio juures tegutsevad noortekoor Mitte-Riinimanda, Riinimanda last ...

                                               

Uku Vainik

Uku Vainik on eesti psühholoog, Tartu Ülikooli psühholoogia instituudi eksperimentaalpsühholoogia teadur ja Montréali neuroloogilise instituudi külalisprofessor. Ta kaitses 2015. aastal Tartu Ülikooli psühholoogia instituudis doktoritöö teemal "T ...

                                               

Kene Vernik

Kene Vernik on eesti psühholoog ja endine laulja. Kene Vernik õppis Akadeemias Nord psühholoogiat ja pärast lõpetamist töötab unetehnikuna Tartu Psühhiaatriakliiniku Unekeskuses, tegeledes meeleolu- ja unehäirete all kannatavate inimestega. Tartu ...

                                               

Mare Rand

Mare Rand on kaubandustöötajate tütar. Lõpetas 1964 Paide Keskkooli ja 1969 TRÜ germaani filoloogia alal. Töötas aastail 1969–2019 Tartu Ülikooli Raamatukogu käsikirjade ja haruldaste raamatute osakonnas, 1976–2007 oli selle juhataja.

                                               

Tiiu Reimo

Lõpetas 1971 Rapla Keskkooli ja 1976 TPedI; M.A. raamatuteadus, 1995, Tallinna Pedagoogikaülikool, väitekiri "Tallinna linna ja gümnaasiumi trükikoja trükitoodang ja kirjastustegevus 18. sajandi teisel poolel ja 19. sajandi I veerandil 1769–1828. ...

                                               

Igor Černov

Igor Černov on kirjandusteadlane ja semiootik. Lõpetas 1966. aastal Tartu Riikliku Ülikooli vene filoloogina. Töötas Juri Lotmani kateedris, olles aastatel 1966, 1968–1969, 1972–1993 Tartu Riikliku Ülikooli vene kirjanduse kateedri õppejõud. Aast ...

                                               

Kaie Koppel

Kotov õppis 1984–1993 Lüllemäe Põhikoolis ja 1993–1996 Nõmme Gümnaasiumis. 2000. aastal lõpetas ta Tartu Ülikooli semiootika ja kulturoloogia erialal ning kaitses 2002. aastal samas magistrikraadi tööga "Semiosfäär, diagramm, intersemioosis. Mude ...

                                               

Riin Magnus

Riin Magnus on eesti semiootik. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli semiootika ja bioloogia alal. Ta sai 2007. aastal Tartu Ülikoolis biosemiootika magistrikraadi tööga "Holism ja Jakob von Uexkülli biosemiootika: kas vormis on väärtus ja funktsioonis ...

                                               

Priit Põhjala

Priit Põhjala on eesti semiootik ning raamatutoimetaja ja -kirjastaja. Tema põhilised uurimisvaldkonnad on keele- ja reklaamisemiootika.

                                               

Katre Pärn

Katre Pärn on eesti semiootik. Ta lõpetas 2000. aastal Avinurme Keskkooli. Aastatel 2000–2007 õppis ta Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonnas. 2007. aastal kaitses ta Peeter Toropi juhendamisel magistritööd "Kinosemioloogia: kinokeele struktuur ja ...

                                               

Silver Rattasepp

Rattasepp, Silver 2014. The anthropological machine and the absence of animals. In: Pauknerová, Karolína; Stella, Marco; Gibas, Petr eds., Non-humans in Social Science: Ontologies, Theories and Case Studies. Prague: Pavel Mervart, 29–45. Kull, Ka ...

                                               

Katre Väli

Katre Väli on eesti teatrikriitik ja semiootik. Ta on töötanud Tartu Ülikooli semiootika osakonnas aastail 2008–2015. 2007. aastal kaitses ta magistritöö "Luulelavastus tänapäeva eesti teatris". Ta oli Eesti Semiootika Seltsi juhatuse esimees aas ...

                                               

Anneli Kaasa

Anneli Kaasa on eesti sotsiaalteadlane ja Tartu Ülikooli majandusteaduslike sotsiaal- ja kultuuriuuringute professor. Tema peamised uurimisteemad on kultuurilised erinevused, sotsiaalkapital, nende mõju erinevatele majandusnähtustele. Kaasa õpeta ...

                                               

Jüri Kõre

Lõpetas 1968. aastal Kaarepere 8-klassilise kooli ja 1971. aastal Tartu 5. Keskkooli. 1976. aastal lõpetas Tartu Riikliku Ülikooli bioloogia-geograafia teaduskonna majandusgeograafia eriala. 1986. aastal kaitses Leningradi Ülikoolis geograafiakan ...