ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 38
                                               

Palamuse vald

Palamuse vald oli vald Jõgeva maakonnas 1991. aastast. 2017. aastal ühines Palamuse vald Eesti omavalitsuste haldusreformi käigus Jõgeva vallaga. Palamuse vallavanem oli alates 31.05.2016 Rait Persidski ja volikogu esimees alates 28.06.2016 Terje ...

                                               

Palupera vald

Palupera vald oli vald Valga maakonna põhjaosas. 2017. aastal jagunesid Palupera valla maad Eesti omavalitsuste haldusreformi käigus Otepää ja Elva valla vahel. Lõunas ja läänes piirnes Valga maakonna valdadega. Lõunas oli selleks Otepää vald ja ...

                                               

Peipsiääre vald (1991)

Peipsiääre vald oli vald Tartu maakonnas. Peipsiääre vallavanem on Aleksandr Širokov. Vald moodustati 1991. aasta 21. novembril. 2017. aastal moodustati Alatskivi valla, Kallaste linna, Pala valla, Peipsiääre valla ning Vara valla ühinemisel uus ...

                                               

Pihtla vald

Pihtla vald oli vald Saare maakonna lõunaosas, mis sai valla staatuse 12. märtsil 1992. Vald liitus 2017. aastal Eesti omavalitsuste haldusreformi käigus kõigi Saaremaal asunud valdadega ühtseks Saaremaa vallaks. Pihtla vald piirnes läänes Lääne- ...

                                               

Piiri vald

Piiri vald oli vald Viru maakonnas, Vaivara kihelkonnas Narva jõe idakaldal aastail 1939–1945. Vald moodustati senise Kose valla piires. Piiri vald koos Raja valla ja Narva vallaga moodustasid Narva-taguse. Kose vald vene keeles Козельскaя eksist ...

                                               

Puhja vald

Puhja vald moodustati 1991. aasta 16. mail. Vald ühines Eesti omavalitsuste haldusreformi käigus 2017. aastal naabervaldadega, mille tulemusena moodustati uus haldusüksus – Elva vald. Puhja vallavanem oli Mikk Järv.

                                               

Puka vald

Puka vald oli vald Valga maakonna põhjaosas. Puka sai vallaks 13. veebruaril 1992. Puka vald moodustati Puka külanõukogu baasil. Puka valda ümbritsesid Otepää, Palupera, Põdrala, Helme, Õru ja Sangaste vald Valgamaal ja Rõngu vald Tartumaal. Puka ...

                                               

Puurmani vald

Puurmani vald oli omavalitsus Jõgeva maakonna edelaosas. 2017. aastal liideti suurem osa Puurmanni vallast Põltsamaa vallaga, välja arvatud neli küla, mis ühinesid Jõgeva vallaga. Valla pindala oli 292.7 km 2. Valla keskuseks oli valla suurim asu ...

                                               

Põdrala vald

Põdrala vald oli vald Valga maakonnas. 21. oktoobril 2017 moodustati Helme valla, Tõrva linna, Põdrala valla, Hummuli valla ja Puka valla Soontaga küla ühinemisel uus omavalitsus Tõrva vald. Põdrala viimane vallavanem oli Aivar Uibu. Põdrala vall ...

                                               

Põltsamaa vald (1991)

Põltsamaa vald oli vald Jõgeva maakonnas. Põltsamaa vald paikneb endise Viljandi maakonna põhjaosas, hõlmates kunagise Põltsamaa ja Lustivere valla. Omavalitsusliku staatuse sai vald 1991. aastal endise Põltsamaa külanõukogu piirides. Vallamaja a ...

                                               

Põlva vald (1991)

Põlva vald moodustati Põlva külanõukogu territooriumile ja sai omavalitsusliku staatuse 10. oktoobril 1991. Kuni 2013. aastani ümbritses Põlva vald niinimetatud rõngasvallana Põlva linna. 2013. aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimiste jä ...

                                               

Pöide vald

Pöide vald oli vald Saare maakonnas. Vald liitus 2017. aastal Eesti omavalitsuste haldusreformi käigus kõigi Saaremaal asunud valdadega ühtseks Saaremaa vallaks. Pöide viimane vallavanem oli Andres Hanso.

                                               

Raja vald

Raja vald oli vald Narva jõe ülemjooksu idakaldal aastatel 1920–1945. Enne 1920. aastat oli hilisema Karjati valla territoorium põhiosas Peterburi kubermangu Oudova maakonna Karjati vald, väike lõunaosa kuulus sama maakonna Vjažitsõ valda. Alates ...

                                               

Rakke vald

Rakke vald oli vald Lääne-Virumaal. Vald tekkis oma praegusel kujul 8. augustil 1945 Rakke külanõukoguna. Vallaks nimetati ta 9. aprillil 1992. Rakke viimane vallavanem oli Andrus Blok.

                                               

Rakvere vald (1991)

Rakvere vald oli haldusüksus Lääne-Virumaal. Ta piirnes Haljala, Sõmeru, Vinni, Tamsalu ja Kadrina valla ning Rakvere linnaga. Valla pindala oli 127.7 km². Elanikke oli 1.01.2010 seisuga 2228. Vallamaja asus Rakvere linnas aadressil Vallikraavi 8 ...

                                               

Rannu vald

Rannu vald oli vald Tartu maakonna läänepiiril, Võrtsjärve idakaldal. Vald liideti 2017. aastal Eesti omavalitsuste haldusreformi käigus naabervaldadega Elva vallaks. Rannu vallavanem oli Maano Koemets.

                                               

Rapla vald (2002)

Rapla vald oli haldusüksus Raplamaal. Valla keskus oli Rapla linn. Algne Rapla vald moodustati Rapla talurahvaasjade komissari otsusega 3. märtsil 1891. aastal. 11. juulist 2002 oli Rapla linn Rapla valla koosseisus. 2011. aasta rahvaloenduse and ...

                                               

Ridala vald

Ridala vald oli kohaliku omavalitsuse üksus Eestis Lääne maakonnas. Vald piirnes põhjas Haapsalu lahega, läänes Väinamerega ja lõunas Matsalu lahega. Valla territooriumile jäi osa Matsalu rahvuspargist. 26. maist 2017 alates oli Ridala vallavanem ...

                                               

Rõngu vald

Rõngu vald oli vald Tartu maakonnas. Vald liideti 2017. aastal Eesti omavalitsuste haldusreformi käigus naabervaldadega Elva vallaks. Valla pindala oli 164 km². Rõngu vallas elas 2009. aasta 2. aprilli seisuga 2898 inimest. Rõngu vallavanem oli H ...

                                               

Rõuge vald (1991)

Rõuge vald oli vald Võru maakonnas. Rõuge vald oli suuruselt teine vald Võru maakonnas. Peale Rõuge aleviku olid suuremad keskused Nursi küla, Viitina küla ja Sänna küla. 2016. aasta 1. jaanuari seisuga elasid valla 2213 inimest 108 külas ja Rõug ...

                                               

Rägavere vald

Rägavere vald oli vald Lääne-Virumaa idaosas. Vald piirnes läänes ja lõunas Vinni, põhjas Viru-Nigula ja Sõmeru ning idas Sonda vallaga. Vallakeskus on Ulvi 17 km Rakverest. Rägavere vallavanem on alates 2012. aastast Virgo Koppel.

                                               

Räpina vald (1991)

Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Presiidiumi 21. novembri 1991 seadlusega kinnitati Alaküla valla omavalitsuslik staatus, millega likvideeriti Alaküla külanõukogu. Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Presiidiumi 12. detsembri 1991 seadlusega nimetati Alaküla ...

                                               

Saarde vald (2005)

Saarde vald oli vald Pärnumaa kaguosas. Kaugus Pärnust on 40 km, Viljandist 50 km ja Mõisakülast 17 km. Saarde kuulub territooriumi poolest Eesti suurimate valdade hulka. Naabriteks on Surju ja Häädemeeste vald Pärnumaal, Kõpu, Halliste ja Abja v ...

                                               

Saare vald

Vald moodustati 1992. aasta 10. septembril. 2017. aasta Eesti omavalitsuste haldusreformi käigus moodustati Avinurme valla, Kasepää valla, Lohusuu valla, Mustvee linna ja Saare valla ühinemisel uus omavalitsusüksus – Jõgeva maakonnas asuv Mustvee ...

                                               

Saarepeedi vald

Arheoloogiamälestisena on tuntud Saarepeedil asuv Naanu linnamägi, mida kasutati 12 13. sajandil. Rahvasuus teatakse seda Tantsimäe nime all. Dokumentides mainiti esmakordselt OIAWA nime all 1583. aastal. Vald kui haldusüksus tekkis 19. sajandi l ...

                                               

Saksi vald

Saksi vald on endine vald Lääne-Virumaal, Lääne-Virumaa ja Järvamaa piiril. Vallal oli ühine piir Tapa linna, Kadrina valla, Tamsalu valla ja Järvamaaga. Vallas asus 14 küla: Moe, Saiakopli, Nõmmküla, Piilu, Karkuse, Näo, Vahakulmu, Kiku, Pariisi ...

                                               

Saue vald (1991)

Saue vald oli kohaliku omavalitsuse üksus Eestis Harju maakonnas Tallinnast läänes ja edelas. Valla territoorium polnud kuigi kompaktne ja valla põhja- ja lõunapoolne osa olid teineteisest küllaltki kaugel ja eraldatud ka valla sees enklaavina pa ...

                                               

Sonda vald

Sonda vald oli vald Ida-Viru maakonnas. Vald piirnes põhjas Aseri ja Viru-Nigula vallaga, idas Kiviõli linnaga, idas ja kagus Lüganuse valla, lõunas ja läänes Rägavere ja Vinni vallaga. Ulatus põhjast lõunasse 18 km ja läänest itta 12 km. Sonda l ...

                                               

Suure-Jaani vald

Suure-Jaani vald oli vald Viljandi maakonnas. 22. oktoobril 2005 liitusid Suure-Jaani linn, Suure-Jaani vald, Olustvere vald ja Vastemõisa vald ning moodustasid Suure-Jaani valla. Valla territoorium kattus suurelt osalt ajaloolise Suure-Jaani kir ...

                                               

Sõmerpalu vald

Sõmerpalu vald oli vald Võru maakonnas. Sõmerpalu vald paiknes Võru maakonna loodeosas ja piirnes Võru maakonnast Urvaste, Antsla, Rõuge ja Võru vallaga ning Põlva maakonnast Kanepi ja Laheda vallaga. Valla territooriumi suurus oli 181.6 km². 201 ...

                                               

Sõmeru vald

Vallas oli Sõmeru, Näpi ja Uhtna alevikud ning 28 küla: Aluvere, Andja, Aresi, Jäätma, Kaarli, Katela, Katku, Kohala, Kohala-Eesküla, Koovälja, Muru, Nurme, Papiaru, Rahkla, Raudlepa, Raudvere, Roodevälja, Rägavere, Sooaluse, Sämi, Sämi-Tagaküla, ...

                                               

Tabivere vald

Tabivere vald oli vald Jõgeva maakonna lõunaosas Vooremaal. Eesti omavalitsuste haldusreformiga 2017. aastal liideti Tabivere vald Tartu vallaga Tartu maakonnas. Valla territooriumile jäid järvedest Saadjärve põhjaosa ning Elistvere, Kaiavere, Ra ...

                                               

Taheva vald

Taheva vald oli vald Valga maakonnas. Valla naabriks põhjas ja idas olid Karula vald, kagus Mõniste vald ning lõunas ja läänes Läti. Valla keskus Laanemetsa asus maakonna keskusest, Valgast, 25 km kaugusel, naabermaakonna keskusest, Võrust 57 km ...

                                               

Tamsalu vald

Tamsalu vald oli vald Lääne-Virumaal. Pärast 2017. aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimisi tekkis olemasoleva Tapa valla ja Tamsalu valla ühinemisel uus Tapa vald. Vald piirnes läänes Ambla, loodes Tapa, põhjas Rakvere, kirdes Vinni, ida ...

                                               

Tapa vald (2005)

Tapa vald oli kohalik omavalitsus Lääne-Viru maakonnas aastail 2005–2017. Peale 2017. aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimisi tekkis olemasoleva Tapa valla ja Tamsalu valla ühinemisel uus Tapa vald. Tapa vald oli Lääne-Virumaa läänepools ...

                                               

Tarvastu vald

Valda läbisid Tarvastu ja Õhne jõgi. Valla endiselt territooriumilt saab alguse Ärma jõgi. Edelapiiril paikneb Veisjärv. Valla maade hulka kuulus ka Võrtsjärves maakonna idapiiril asuv Tondisaar.

                                               

Torgu vald

Torgu vald oli vald Saare maakonnas Sõrve poolsaare lõunaosas. Vald liitus 2017. aastal Eesti omavalitsuste haldusreformi käigus kõigi Saaremaal asunud valdadega ühtseks Saaremaa vallaks.

                                               

Tori vald (1991)

Tori vald oli vald Pärnu maakonna kirdeosas. Valla üldpindala on 281 km 2, mis moodustab 5.87% Pärnumaast. Lähiajal on oodata Tori valla territooriumi mitmekordset kasvu, kuna Tori vallaga soovivad haldusreformi käigus liituda Are vald, Sindi lin ...

                                               

Torma vald

Torma vald oli vald Jõgeva maakonna põhjaosas Peipsi järve kaldal. 2017. aastal liideti vald Eesti omavalitsuste haldusreformi käigus Jõgeva vallaga, välja arvatud Võtikvere küla, mis liideti Mustvee vallaga. Valla lõunaosa jäi Vooremaale. Läbi v ...

                                               

Tudulinna vald

Tudulinna vald oli vald Ida-Viru maakonna edelaosas. Vald liideti Eesti omavalitsuste haldusreformi käigus 2017. aastal naabervaldadega Alutaguse vallaks. Tudulinna vallavanem oli Andrus Toss.

                                               

Tõlliste vald

Tõlliste vald oli Valga maakonna haldusüksus. Vald piirnes põhjas Hummuli, Õru ja Sangaste vallaga, lõunas Valga linna ja Karula vallaga, idas Võru maakonna Antsla vallaga, edelas Läti Valka piirkonna Valka vallaga. Tõlliste vallavanem oli Madis ...

                                               

Tõstamaa vald

Tõstamaa vald oli vald Pärnu maakonnas. 2017. aastal sai Eesti omavalitsuste haldusreformiga osaks Pärnu linna omavalitsusest. Tõstamaa valla naabriteks olid läänes Varbla vald, põhjas Koonga vald ja idas Audru vald. Tõstamaa viimane vallavanem o ...

                                               

Türi vald (2005)

Türi vald oli vald Järva maakonnas. 16. oktoobril 2005 liideti senise Türi vallaga Kabala ja Oisu vald ning Türi linn. Türi vallavanem oli Pipi-Liis Siemann.

                                               

Urvaste vald

Urvaste vald oli vald Võru maakonna loodeosas. Vald liideti 2017. aastal Eesti omavalitsuste haldusreformi käigus Antsla vallaga. Urvaste vald piirnes Põlva maakonnas Kanepi vallaga, Valga maakonnas Otepää, Sangaste ja Tõlliste vallaga ning Võru ...

                                               

Valgjärve vald

Valgjärve vald moodustati 1991. aasta 19. detsembril. 2016. aastal sõlmisid Valgjärve, Kõlleste ja Kanepi vald ühinemislepingu. 2017. aasta Eesti omavalitsuste haldusreformi käigus moodustus nende kolme valla ühinemisel uus omavalitsusüksus – Kan ...

                                               

Valjala vald

Valjala vald oli vald Saare maakonnas. Vald liitus 2017. aastal Eesti omavalitsuste haldusreformi käigus kõigi Saaremaal asunud valdadega ühtseks Saaremaa vallaks. Vallavanem oli aastatel 1996–2011 Kaido Kaasik. 2012. aastast oli Valjala vallavan ...

                                               

Vara vald

Vara valla omavalitsuslik staatus kinnitati aastal 1991. Eesti omavalitsuste haldusreformiga moodustati 2017. aastal Alatskivi valla, Kallaste linna, Pala valla, Peipsiääre valla ning Vara valla ühinemisel uus haldusüksus – Tartu maakonda kuuluv ...

                                               

Varbla vald

Varbla vald oli kohalik omavalitsus Pärnu maakonnas. 2016. aastal sõlmisid Lihula, Hanila, Varbla ja Koonga valla ühinemislepingu. 2017. aasta Eesti omavalitsuste haldusreformi käigus moodustus nende nelja valla ühinemisel uus omavalitsusüksus – ...

                                               

Varstu vald

Varstu vald oli vald Võru maakonnas. Varstu viimane vallavanem oli Rein Ansip. Varstu vald oli 2017 aastast oli läinud valla registrist ning 2017 aastat haldab seda Rõuge vald

                                               

Vasalemma vald

Vasalemma vald oli aastatel 1992–2017 omavalitsusüksus Eestis Harju maakonnas, Tallinnast umbes 40 km edelas. Valda läbisid Keila–Haapsalu maantee ja Keila–Riisipere raudtee. See piirnes Keila, Padise, Kernu ja Nissi vallaga. Oktoobris 2017 moodu ...