ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 383
                                               

Resonants (keemia)

Resonantsiks nimetatakse elektronide delokalisatsiooni keemiliselt sidemelt ning delokaliseerunud elektronstruktuuri kirjeldamist. Elektronide ja sidemete delokalisatsiooni kirjeldatakse resonantspiirstruktuuridega, mis esindavad äärmuslikke elek ...

                                               

Ristseos

Ristseos on side, mis ühendab ühe polümeerahela teisega. Side võib tüübilt olla nii kovalentne kui ka iooniline side. Polümeerahelad võivad tähendada nii sünteetilisi polümeere kui ka looduslikke. Ristseosel võib olla valdkonniti erinevaid tähend ...

                                               

Saadus

Saadused ehk lõppsaadused on keemilised ained, mis tekivad keemilise reaktsiooni tulemusena. Saaduste aatomid langevad kokku lähteainete aatomitega. See, millised saadused antud lähteainetest tekivad, sõltub temperatuurist ja teistest keskkonnate ...

                                               

Sadestamine (keemia)

Keemias tähendab sadestamine või sadenemine lahuses tahke faasi moodustumist keemilise reaktsiooni tagajärjel. Aine sadenemine toimub, kui keemilises reaktsioonis tekib lahustumatu või vähelahustuv aine. Sademe moodustumine tuleneb aine lahustuvu ...

                                               

Sensormolekul

Sensormolekul on selline molekul, mida saab kasutada mingite kindlate teiste molekulide või ioonide määramiseks lahusest. Selleks peab sensori ja analüüdi vaheline vastastikmõju põhjustama tuvastatava muutuse lahuse omadustes.

                                               

Sonokeemia

Sonokeemia on keemia haru, mis uurib ultraheli toimel vedelikes tekkivast akustilisest kavitatsioonist tingitud keemilise aktiivsuse initsieerimist või selle kasvu. Seega ei tulene ultraheli keemilised efektid otsesest vastastiktoimest ultraheli ...

                                               

Stabiilne isotoop

Stabiilne isotoop on keemilise elemendi püsiv isotoop, mis ei lagune madalama massiarvuga elementideks ega ole radioaktiivne või on nii pika poolestusajaga, et see pole mõõdetav. Kuigi ühe ja sama elemendi isotoopidel on peaaegu ühesugused keemil ...

                                               

Struktuurivalem

Struktuurivalem on keemiline valem, mis näitab lihtsustatult ja piltlikult molekuli moodustavate aatomite vastastikust asetust, aatomitevaheliste keemiliste sidemete iseloomu ja aatomite osalaenguid. Et aine molekul on ruumiline dünaamiline süste ...

                                               

Sublimeerumine

Sublimeerumine ehk sublimatsioon on aine vahetu üleminek tahkest agregaatolekust gaasilisse Sublimatsioon on võimalik aine kolmikpunktile vastavast rõhust ja temperatuurist madalamal rõhul ja temperatuuril. See toimub kindlal ainele omasel rõhust ...

                                               

Substraat (keemia)

Substraat on mõiste keemias, mis ei ole rangelt defineeritud. Tavaliselt vaadeldakse substraadina seda keemilise reaktsiooni lähteainet, mis on oodatava produkti struktuuriga kõige sarnasem. Tihti mõistetakse substraadi all ühte lähteainet ja nim ...

                                               

Supramolekulaarkeemia

Supramolekulaarkeemia on keemia haru, mis tegeleb molekulide assotsieerumisega süsteemideks, mille osapooled on seotud spetsiifilistest struktuursetest iseärasustest tulenevate põhiliselt mittekovalentsete interaktsioonidega. Kui traditsiooniline ...

                                               

Tagasijooks

Tagasijooks on keeva vedeliku aurude jahtumisel saadava kondensaadi osaline või täielik tagasivool süsteemi. Kui kogu kondensaat suunatakse tagasi keedukolbi, siis nimetatakse seda ka tagasikeetmiseks ehk püstjahutiga keetmiseks reflux. Laboratoo ...

                                               

Tallinna Tehnikaülikooli keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskond

Tallinna Tehnikaülikooli keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskond on Tallinna Tehnikaülikooli teaduskond, mis tegeleb keemia- ja materjalitehnoloogia õpetamisega ning uurimistööga nendes valdkondades. Teaduskond asub Tallinnas aadressil Ehitaja ...

                                               

Tiitrimine

Tiitrimine on meetod ainete/ioonide/elementide sisalduse määramiseks, mis põhineb analüüdi reaktsioonil ainega, mille kontsentratsioon on täpselt teada.

                                               

Trans-efekt

Trans -efekt kirjeldab kompleksühendite asendusreaktsiooni korral lahkuva rühma valikut lähtuvalt selle rühma suhtes trans -asendis paikneva ligandi olemuse järgi. Mida tugevam on ligand võrreldes sellega trans -asendis paikneva ligandiga, seda k ...

                                               

Tuum-kest-struktuuriga pooljuhtnanokristallid

Tuum-kest-struktuuriga pooljuhtnanokristallid ehk TKPNK-d on materjalide rühm, mille omadused on makroskoopilise aine ning üksikute molekulide omaduste vahepeal. Need osakesed on unikaalsed, sest tänu nende mõõtmetele, mis asuvad nanomeetrite suu ...

                                               

Vaba radikaal

Vaba radikaal on keemias aatom, ioon või molekul millel on vähemalt üks paardumata elektron. Samas tähenduses kasutatakse tihti ka mõistet radikaal. Vabad radikaalid on tavaliselt väga suure reaktsioonivõimega, seega väga lühiealised intermediaad ...

                                               

Veemürgitus

Veemürgitus on eluohtlik seisund, mis tekib siis, kui lühikese ajaga väga palju juua. Tavaliselt jõutakse selleni õllejoomisvõistlusel või veepokkeris. Reanimatsiooni on jõudnud inimesed, kes on lühikese ajaga joonud 5-10 liitrit vedelikku. Aasta ...

                                               

Vesinikeksponent

Vesinikeksponent ehk vesinikueksponent ehk pH on negatiivne logaritm vesilahuse vesinikioonide kontsentratsioonist. pH skaala arvuline väärtus näitab kas lahus on happeline, aluseline või neutraalne. Vesinikioonideks on prooton H+ või prooton, mi ...

                                               

Väliselektronkiht

Pikemalt artiklis oktett keemia Täitunud väliselektronkihi elektronkonfiguratsioon on s 2 p 6. Seda konfiguratsiooni nimetatakse oktetiks. Täitunud väliselektronkihiga keemilised elemendid on üldjuhul keemiliselt inertsed. Keemilised reaktsioonid ...

                                               

Väärismetallid

Väärismetallid on haruldased metallid, millel on majanduslikult kõrge ja suhteliselt stabiilne väärtus. Tänapäeval loetakse väärismetallideks kulda, hõbedat, plaatinat, pallaadiumi ja nende sulameid. Vahel loetakse väärismetallideks ka muid plaat ...

                                               

William Speirs Bruce

William Speirs Bruce oli Šoti loodusteadlane, polaaruurija ja okeanograaf. Korraldas ning juhtis Šoti Antarktika ekspeditsiooni 1902–1904 Lõuna-Orkney saartele ja Weddelli merele. Ekspeditsiooni saavutuste hulka kuulub esimese püsiva ilmajaama ra ...

                                               

Michael Chinery

Michael Chinery on inglise loodusteadlane. Ta lõpetas Cambridgei Ülikoolis loodusteaduste ja antropoloogia eriala. Ta on pahkadele keskendunud ajakirja Cecidology toimetaja ja mitme raamatute autor. Eriti tuntud on tema raamatud putukatest.

                                               

Christian Gottfried Ehrenberg

Christian Gottfried Ehrenberg oli saksa loodusteadlane, zooloog, geoloog ja mikrobioloog, keda peetakse läbi aegade üheks viljakamaks teadlaseks. Sageli loetakse teda protistoloogia rajajaks. 1827. aastal nimetati ta Berliini ülikooli meditsiinip ...

                                               

Étienne de Geoffroy Saint-Hilaire

Étienne de Geoffroy Saint-Hilaire oli prantsuse loodusteadlane ja -filosoof, kes uskus kõikide organismide ühtse ehitusplaani olemasolusse. Geoffroy oli Jean-Baptiste Lamarcki kolleeg ning ta arendas ja kaitses Lamarcki evolutsiooniteooriat, sama ...

                                               

Ernst Haeckel

Ernst Heinrich Philipp August Haeckel oli saksa bioloog, filosoof, kunstnik ja arstiteadlane. Ta andis nime tuhandetele liikidele ja koostas genealoogilise puu, kuhu olid hõlmatud kõik eluvormid. Temalt pärinevad mõisted ja terminid hõimkond, fül ...

                                               

Alexander von Humboldt

Alexander von Humboldt, pärisnimi Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander von Humboldt oli saksa loodusteadlane, füüsilise geograafia rajaja, polühistor. Ta tegi uurimisreise Kesk-Aasiasse, Kesk- ja Lõuna-Ameerikasse, uurides eriti Orinoco ja Amazon ...

                                               

Thomas Huxley

Thomas Henry Huxley oli inglise loodusteadlane, kes oli tuline Charles Darwini evolutsiooniteooria pooldaja – seetõttu on teda nimetatud ka Darwini buldogiks. Huxley kuulus debatt Oxfordi piiskopi Samuel Wilberforceiga oli aluseks Darwini evoluts ...

                                               

Jean-Baptiste de Lamarck

Jean-Baptiste de Lamarck oli prantsuse loodusteadlane, akadeemik ja sõjamees. Lamarcki peateos oli "Philosophie Zoologique" 1809, kus ta avaldas oma teooria liikide muutumisest ja selle põhjustest. See oli esimene terviklik evolutsiooniteooria, m ...

                                               

Georg Heinrich von Langsdorff

Georg Heinrich von Langsdorff oli saksa päritolu Venemaa loodusteadlane ja etnograaf, Keiserliku Peterburi Teaduste Akadeemia liige ja korrespondent. Ta õppis Göttingeni Ülikoolis meditsiini ja ajalugu. 1803–1806 osales ta loodusteadlase ja arsti ...

                                               

Louis Leakey

Louis Seymour Bazett Leakey oli briti arheoloog ja loodusteadlane. Kristlike misjonäride poeg Louis Leakey kasvas üles Keenias, õppis kohalikke keeli ja kombeid ning läks siis õppima Cambridgei ülikooli, kus keskendus arheoloogiale. Enne seda, ku ...

                                               

François Levaillant

François Levaillant oli Prantsuse maadeuurija, loodusteadlane ja kollektsionäär, olulisim on tema panus ornitoloogiasse. Ta on tuntud mehena, kas pani aluse Aafrika linnustiku uurimisele ning ta kirjeldas palju uusi linnuliike Aafrikas kogutud ma ...

                                               

Richard Maack

Richard Otto Maack Карлович Маак; vkj 23. august / 4. september 1825 Kuressaare, Saaremaa – vkj 13. / 25. november 1886 Peterburi) oli baltisaksa päritolu Vene maadeuurija ja loodusteaduste õpetaja. Ta tegi mitmeid uurimusreise Venemaa Kaug-Idas ...

                                               

Marcello Malpighi

Marcello Malpighi oli itaalia arst ja loodusteadlane. Teda peetakse mikroskoopilise anatoomia rajajaks ning tema nime kannavad mitmed anatoomilised struktuurid nagu putukate erituselundid, neerukehakesed jt.

                                               

Maria Sibylla Merian

Maria Sibylla Merian oli saksa loodusteadlane ja illustraator, kes uuris taimi ja putukaid ning tegi neist detailseid joonistusi. Tema üksikasjalised vaatlused ja märkmed liblikate moondest andsid suure panuse entomoloogiasse.

                                               

Pierre Sonnerat

Pierre Sonnerat oli prantsuse loodusteadlane ja maadeuurija. Sonnerat tegi mitu reisi Kagu-Aasiasse, külastades 1769–1772 Filipiine ja Maluku saari ning 1774–1781 Indiat ja Hiinat. Ta kirjutas neist reisidest raamatud "Reis Uus-Guineasse" 1776 ni ...

                                               

E. O. Wilson

Edward Osborne Wilson on ameerika entomoloog, sotsiobioloog, teoreetik ja loodusteadlane. Wilson on tuntud eelkõige sotsiobioloogina: tema teadushumanistlikud ideed on läbi põimitud religioossete, moraalsete ja eetiliste küsimustega. Samuti on ta ...

                                               

Maateadus

Maateadus ehk maateadused ehk geoteadus ehk geoteadused on Maad uurivate teadusharude kompleks. Maateadus jagatakse erinevateks teadusharudeks, mis uurivad erinevaid geosfääre. Mõnikord samastatakse maateadust geoloogia või geograafiaga, mis aga ...

                                               

Geomaatika

Geomaatika on teadusharu, mis ühendab geodeesiat ja geoinformaatikat. Neid kahte nimetust kombineerides pani Bernard Dubuisson sellele valdkonnale 1969. aastal nime. Geomaatika on tavaliselt tehnikateaduste hulka arvatav valdkond. Geomaatika hõlm ...

                                               

Brookesia micra

Brookesia micra on kameeleon perekonnast Brookesia. See oli väikseimat kasvu teadaolev liigikirjeldus avaldati 14. veebruaril 2012 kameeleoni ja ühtlasi roomaja liik. Selle liigi esindajad kasvavad kõigest kuni 29 millimeetri pikkuseks ja noorena ...

                                               

Fossa

Fossa on sugukonda Eupleridae fossa perekonda kuuluv kiskja. Fossa elab Madagaskari saarel ja on saare suurim imetaja pärast seda, kui temaga samasse perekonda kuuluv hiidfossa umbes tuhande aasta eest välja suri. Tema tüvepikkus on 61–76 cm ja s ...

                                               

Armastuse kolme komponendi teooria

Armastuse kolme komponendi teooria ehk Sternbergi armastuse kolme komponendi teooria on ameerika psühholoogi Robert Sternbergi romantiliste armastussuhete ja -kogemuste eksperimentaalne sotsiaalpsühholoogiline käsitlus, mida kasutatakse sotsiaalp ...

                                               

Armastuse stiilide teooria

Armastuse stiilide teooria oli algselt Kanada sotsioloogi John Alan Lee idee kirjeldada romantilise armastussuhte eri stiile värviratta mudelina. Tänapäeval leiab mudel kasutust inimarmastuse ühe sotsiaalpsühholoogilise käsitlusena. Oma idee raja ...

                                               

Sorokini armastusemudel

Sorokini armastusemudel on komi-vene-ameerika sotsioloogi Pitirim Sorokini armastuse kontseptsioon koos allikate, vormide ning armastuseenergiaga, mida kaasajal vaadeldakse armastuse kontseptuaalse mudelina. Pitirim Sorokin oli Harvardi Ülikooli ...

                                               

Käitumine

Käitumise all mõistetakse bioloogias indiviidi nähtavaid toiminguid. Need võivad olla spontaansed või seotud reageeringutega stiimuleile. Stiimul võib tulla teistelt organismidelt või füüsilisest ümbruskonnast. Looma käitumine aitab tal leida toi ...

                                               

Agressiivne käitumine

Agressiivseks käitumiseks suhtluspartneri poolt nimetatakse ründavat tegevust teise suhtes, mis ületab teise poole piire. See võib olla omane inimesele, kes lähtub eelkõige oma huvidest ja õigustest, pidades teise osapoole huvisid ja õigusi ebaol ...

                                               

Agressioon

Agressioon on üldises tähenduses igasugune kallaletung maavallutuse või ekspansiooni eesmärgil ühe või mitme riigi poolt teisele riigile või riikidele. Agressioon on suhtlusviis, mille puhul soovitakse tekitada teisele poolele kahju või muid ebam ...

                                               

Alistuv käitumine

Alistuv käitumine on allumine teise tahtele, tihtipeale enda huvide ja õiguste kaitsmisest loobudes. Võib olla omane inimesele, kelle eesmärk on teistele meeldimine ja nende rahulolu väljateenimine ka juhul, kui tema enda vajadused, õigused ja tu ...

                                               

Aukartus

Aukartus on psühholoogias emotsioon, kus inimene tunneb kellegi või millegi vastu austust, kuid omavahel on segunenud üllatus, hämmastus ja hirm. Aukartust võib äratada teine inimene, kes on kõrgemal positsioonil ja tuntud, või mingi objekt, mis ...

                                               

Enesekehtestamine

Enesekehtestamine ehk kehtestav käitumine on käitumisstiil, milles väljendatakse selgelt, soovitatavalt mina-sõnumina oma vajadusi, mõtteid ja tundeid ning seistakse oma õiguste eest, ühtlasi võimaldades suhtluse teisel osapoolel teha sedasama. I ...