ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 538
                                               

Siri

Siri on ettevõtte Apple Inc. iOS-platvormil töötav rakendustarkvara. Selle tarkvara abil saab inimene oma häält kasutades suhelda seadmega. Siri suudab vastata küsimustele, anda soovitusi ja täita eri ülesandeid teistes ühilduvates rakendustarkva ...

                                               

Touch ID

Touch ID on sõrmejäljeluger, mille on konstrueerinud ja mida toodab ettevõte Apple Inc. Esimene Touch ID-ga seade tuli turule septembris 2013 – see oli iPhone 5s. Tänapäeval Touch ID tehnoloogiaga on varustatud kõik Applei nutitelefonid ja tahvel ...

                                               

Kondensaator

Kondensaator on passiivne elektri- ja elektroonikakomponent, mille põhiomadus on mahtuvus, s.o võime salvestada elektrilaengut ning seega ühtlasi energiat. 1745. aastal valmistasid Ewald Georg von Kleist ja Pieter van Musschenbroek teineteisest s ...

                                               

Elektrolüütkondensaator

Elektrolüütkondensator on elektriliselt polaarne kondensaator, mille anoodelektrood on metallist ja teine elektrood katood – vedelast või tahkest elektrolüüdist, mis katab anoodmetalli pinnastruktuuri. Dielektrikuna toimib õhuke oksiidikiht anood ...

                                               

Keraamikakondensaator

Keraamikakondensaator ehk keraamiline kondensaator on elektriline kondensaator, mille metallelektroode eraldav dielektrik on keraamilisest materjalist. Dielektrik võib olla paraelektrilisest materjalist või ferroelektrilisest materjalist. Ferroel ...

                                               

Mahtuvusdiood

Mahtuvusdiood ehk varikap on pooljuhtdiood, mille puhul kasutatakse pn-siirde mahtuvuse sõltuvust vastupingest. Diood toimib sel juhul elektriliselt tüüritava muutkondensaatorina, mille elektroodidevahelise dielektriku paksus suureneb vastupinge ...

                                               

Superkondensaator

Superkondensaator ehk ülikondensaator ehk kaksikkihtkondensaator on elektrotehniline seadis, mille abil saab elektrostaatilist energiat salvestada süsinikelektroodide pinnale. Superkondensaator on väga suure mahtuvuse ja energiatihedusega kondens ...

                                               

Trimmerkondensaator

Trimmerkondensaator on väike muudetava mahtuvusega kondensaator, mida kasutatakse peamiselt võnkeringidee täppishäälestamiseks. Mahtuvus võib olla muudetav ulatuses 1…5, 2…7, 3…10 jne pikofaradit.

                                               

Automaatkaitselüliti

Automaatkaitseüliti ehk kaitselüliti on lüliti, mis voolutugevuse liigsel suurenemisel, näiteks lühise või ülekoormuse korral vooluahela automaatselt katkestab. Kaitselüliti oluline osa on relee kas termorelee või elektromagnetrelee. Releed koos ...

                                               

Lõpplüliti

Lõpplüliti ehk piirlüliti ehk teekonnalüliti on binaarväljundiga asendiandur, mis väljastab signaali, kui teatav liikuv objekt saavutab kindlaksmääratud positsiooni. Väljundsignaal võib olla elektriline, hüdrauliline või pneumaatiline. Piirlüliti ...

                                               

Lülitidiood

Lülitidiood on pooljuhtdiood, mis on ette nähtud alalisvoolu ja vahelduvvoolu ahelate kiireks lülitamiseks. Alalisvoolu lülitamisel on oluline, et dioodil oleks võimalikult suur vastutakistus ja väike päritakistus. Vahelduvvoolu korral on määrava ...

                                               

Rikkevoolukaitselüliti

Rikkevoolukaitselüliti ehk rikkevoolukaitse on kaitseseade, mis on ette nähtud elektriahela väljalülitamiseks juhul, kui võrgust tarbija poole kulgevate ja sealt tagasitulevate voolude vektorsumma erinevus muutub RVK rakendumisvoolust suuremaks. ...

                                               

Transistor

Transistor on kolme väljaviiguga pooljuhtseadis ehk triood elektriahelate lülitamiseks ja elektrisignaalide võimendamiseks. Transistori abil saab ühe elektrisignaali ‒ sisendsignaali ‒ abil juhtida ehk tüürida teist elektrisignaali ‒ väljundsigna ...

                                               

Transistorlüliti

Transistorlüliti ehk elektronlüliti on elektroonikalülitus, mis võimaldab tüürsignaali abil avada või sulgeda elektriahelat, toimides seega nagu näiteks elektromehaaniline relee, kuid ilma liikuvate osadeta ning palju kiiremini. Tüürsignaaliga mu ...

                                               

Pooljuhtseadised ja nende kasutamine

See on seni praktiliselt ainus eestikeelne pooljuhtelektroonikat käsitlev ja laiemalt tutvustav raamat, millest on ilmunud ka kordustrükke. Raamatus on erakordselt täpselt esitatud paljude pooljutseadiste karakteristikud ja tunnusjooned, mis on a ...

                                               

Diiak

Diiak on viiekihilise struktuuriga pooljuhtdiood, mis hakkab juhtima voolu, kui pinge tema elektroodide vahel ületub avanemiseks vajaliku väärtuse, nn läbilöögipinge. Siis diiaki takistus väheneb järsult ja ta hakkab voolu juhtima mõlemas suunas. ...

                                               

Dinistor

Dinistor ehk Shockley diood on neljakihilise ehitusega pooljuhtdiood, mis struktuurilt sarnaneb tüürelektroodita türistoriga. Dinistori võib vaadelda kui kahe vastupidise juhtivustüübiga pnp ja npn bipolaartransistori ühendust. Kui positiivne pin ...

                                               

Fototakisti

Fototakisti on pooljuhtseadis, mille takistus väheneb valguse, infrapuna- või ultraviolettkiirguse toimel. Takistuse vähenemine põhineb sellel, et valguskiirguse toimel suureneb takisti materjalis laengukandjate arv või nende liikuvus. Kui fotota ...

                                               

Fototüristor

Fototüristor on valguskiirgusega tüüritav türistor. Fototüristor võimaldab nõrga valgussignaali abil kiirelt ümber lülitada tugeva voolu ja kõrge pingega elektriahelaid. Fototüristor koosneb nagu harilik türistor neljast vahelduva juhtivustüübiga ...

                                               

Integraallülitus

Integraallülitus on elektroonikalülitus, mis valmistatakse väikesel räniplaadil lülituse elementide integreerimise teel lahutamuks tervikuks ühtses pooljuhttehnoloogia protsessis. Integraallülituse põhielement on isoleeritud paisuga väljatransist ...

                                               

Kiip

Kiip on väike räniplaat, mille pindkihis on pooljuhttehnoloogia kohaselt moodustatud integraallülitus. Kiipe valmistatakse kindlaks otstarbeks, nt leedlambi valgusdioodidega kiip, RFID-kiip, biokiip. Laiemas tähenduses nimetatakse kiibiks ka inte ...

                                               

Mikrolülituse topoloogia

Mikrolülituse topoloogia on integraalse mikrolülituse ehk integraallülituse elementide ning elementidevaheliste ühenduste mis tahes viisil väljendatud kolmemõõtmelise paigutuse kujutis või selline kolmemõõtmelise paigutuse kujutis, mis on ette nä ...

                                               

Optiline positsiooniandur

Optiline positsiooniandur ehk teisisõnu positsioonitundlik diood on fotodioodi tööpõhimõttel baseeruv optoelektrooniline seade, mis suudab kindlaks määrata seadmele langenud valguskiire positsiooni seadme suhtes.

                                               

Optron

Optron ehk optopaar on pooljuhtseadis, mis koosneb ühisesse kesta paigutatud kiirguselemendist, mida nimetatakse kiirguriks, ja kiirgustundlikust elemendist, mida nimetatakse vastuvõtjaks. Need elemendid on sidestatud ainult valguskiire abil ja s ...

                                               

Posistor

Posistor ehk PTC-termistor on positiivse takistuse temperatuuriteguriga termotakisti, see tähendab, et takistus temperatuuri tõustes kasvab. PTC-termistore toodetakse lisaainega töödeldud polükristallilisest ainest ja pooljuhtivast baariumtitanaa ...

                                               

Termistor

Termistor ehk termotakisti on termoelektriline pooljuhtseadis, mille takistus sõltub tugevalt ja mittelineaarselt temperatuurist. Seega on termistoril suur takistuse temperatuuritegur. Seda tegurit väljendab takistuse suhteline muutus protsentide ...

                                               

Varistor

Varistor on mittelineaarne pooljuhttakisti, mille takistus madalal pingel on väga suur, kuid rakendatava pinge tõusmisel üle teatava läviväärtuse järsult väheneb. Pinge-voolutugevuse tunnusjoon on nullpunkti suhtes sümmeetriline, mistõttu võib te ...

                                               

Takisti

Takisti on elektroonikakomponent mingi soovitava või kindla elektritakistuse tekitamiseks vooluringis. Sellest tulenevalt kasutatakse neid kas voolutugevuse piiramiseks või pingelangu tekitamiseks.

                                               

Värvikood

Värvikood on elektroonikas kasutatav elektritakistite markeerimissüsteem, kus värvidel on kindel väärtus ja tähendus vastavalt asukohale takistil. Värvikood lihtsustab oluliselt takistite markeerimist ja nendelt tähistuse lugemist. Markeeringu lu ...

                                               

Aktiivtakisti

Aktiivtakisti on elektriahela element, mille tähtsaim ülesanne on tekitada ahelas ettenähtud väärtusega aktiivtakistus ja muuta sellega voolu või pinget. Eritüüpi aktiivtakisteid kasutatakse näiteks temperatuuri või teise aktiivtakisti takistuse ...

                                               

Muuttakisti

Muuttakisti on sujuvalt või astmeliselt muudetava takistusega seadis, mille takistustraadist või takistusmaterjalist takistuskehaga loob kontakti liugur. Liuguri liigutamisel muutub takisti otskontaktide ja liugkontakti vaheline takistus.

                                               

Piesoelektriline takisti

Piesoelektriline takisti ehk piesotakisti on takistite alamliik, mille takistus muutub, kui sellele rakendatakse jõudu. Kuigi lühend FSR ja Force Sensing Resistor on firma Interlink Electronics kaubamärk, kasutatakse neid laialdaselt kõikide PT-d ...

                                               

Potentsiomeeter

Potentsiomeeter on muuttakisti, mida kasutatakse peamiselt elektroonikalülitustes reguleeritava pingejagurina, näiteks helitugevuse sujuvaks reguleerimiseks. Potentsiomeeter ühendatakse elektrilülitusse kolmes punktis ‒ takisti kahe otspunkti ja ...

                                               

Reostaat

Reostaat on peamiselt tugevvoolutehnikas kasutatav muuttakisti, mille takistus on sujuvalt või astmeliselt muudetav. Reostaat koosneb takistitest ja liugurist. Takistid on tavaliselt takistustraadist, mis on mähitud rõngakujulisele või sirgele is ...

                                               

Seadetakisti

Seadetakisti on muuttakisti, mida kasutatakse elektriahela või elektroonikalülituse esmasel väljareguleerimisel soovitud parameetrite saamiseks. Seadetakistid on enamasti pööratava liuguriga kihttakistid, mille liugur on sujuvalt pööratav takistu ...

                                               

ASCII

Ameerika Informatsioonivahetuse Standardkood on 128-tähemärgiline keelemärkide tabel, mis sisaldab: klaviatuuri funktsioone. keelemärke; ingliskeelsed tähemärke; numbreid; Standardi esimene versioon avaldati 1963. aastal, viimased uuendused tehti ...

                                               

Elektri- ja Elektroonikainseneride Instituut

Elektri- ja Elektroonikainseneride Instituut on maailma suurim rahvusvaheline elektrotehnikat arendav mittetulunduslik erialaorganisatsioon. IEEE registreeriti aastal 1963, kui ühendati Raadioinseneride Ühing IRE ja Ameerika Elektriinseneride Ühi ...

                                               

FireWire

FireWire on IEEE standardil 1394 põhinev isokroonne andmesideliides, mis töötab jadasiini põhimõttel ja võimaldab andmete kiiret edastamist reaalajas. FireWire on kasutusel eelkõige audio- ja videoseadmete ühendamiseks arvutiga, kuid ka mõnedes a ...

                                               

IEEE Estonia Section

IEEE Estonia Section on IEEE Eestist pärit liikmeskonda ühendav IEEE sektsioon. Sektsioonis osakonna liikmeskond on ligikaudu 200 inimest, koos üliõpilastest liikmetega. Sektsioonis on järgmised 6 osa töögruppi? Chapters: Signal Processing / Circ ...

                                               

IEEE LAN/MAN Standardite Komitee

IEEE LAN/MAN Standardite komitee tegeleb kohtvõrkude ja linnavõrkude standardite pere IEEE 802 hooldamise ja arendamisega, olles IEEE Standardite Assotsiatsiooni allorganisatsioon.

                                               

IEEE PES

IEEE PES annab välja eelretsenseeritavaid ajakirju IEEE Transactions on Smart Grid IEEE Transactions on Power Systems IEEE Transactions on Power Delivery IEEE Transactions on Energy Conversion IEEE Transactions on Sustainable Energy

                                               

IEEE-488

IEEE-488 on digitaalne 8-bitine paralleelliides, mis on eelkõige mõeldud mõõte- ja testseadmete ühendamiseks arvutiga. Siini disainimisel loodeti saavutada optimaalset andmeedastuskiirust vältides liigsete liinide kasutamist. Tulemuseks on 24 lii ...

                                               

POSIX

POSIX, akronüüm ingliskeelsest nimetusest Portable Operating System Interface, on porditava operatsioonisüsteemi IEEE-standard rahvusvahelise standardi koodiga ISO/IEC 9945. POSIX-i standard arenes välja UNIX-ist. Linuxi arendamisel arvestatakse ...

                                               

ZigBee

ZigBee on tehniline standard kõrgtasemelistele sideprotokollidele, loomaks traadita personaalseid kohtvõrke väikestest, väikese energiatarbega digitaalsetest raadiotest. ZigBee põhineb IEEE 802.15.4 standardil, milles on kirjeldatud vaid füüsilin ...

                                               

Mehitamata maismaasõiduk

Mehitamata maismaasõiduk on maismaasõiduk, mille pardal ei ole juhti. Sõiduk töötab kas iseseisvalt või kaugjuhtimisega. UGV-sid on võimalik kasutada eri eesmärkidel, mis võivad olla juhile ohtlikud, ebamugavad või võimatud. UGV-sid kasutatakse p ...

                                               

Aldebaran Nao

Aldebaran Nao on prantsuse firma Aldebaran Robotics toodetud autonoomne programmeeritav humanoidrobot. Nao arendusprotsess algas juba aastal 2004 ning alates 15. augustist 2007 hakati Naod kasutama Sony robotkoera Aibo asemel rahvusvahelisel robo ...

                                               

Android

Android on inimesesarnane tehisintellektiga robot. Kuigi tänapäeval ei suudeta tehisintellektiga androide veel valmistada, on loodud mitmeid inimesesarnaseid roboteid, mis teatud olukordades käituvad sarnaselt inimesega.

                                               

Da Vinci robotsüsteem

Da Vinci robotsüsteem on kirurgiarobot, mida vastava väljaõppe saanud eriarstid kasutavad näiteks eesnäärme-, põie-, neeru-, kaela-, pärasoole- ja kõhukasvajate opereerimisel. Da Vinci roboti töötasid välja USA armee meditsiinitehnikud saksa keel ...

                                               

Gantry robot

Gantry robot ehk Cartesiuse robot on robot, millel on kolm prismaatilist liidet, mis on töötavad Descartesi ehk Cartesiuse koordinaatsüsteemis. Gantry roboteid kasutatakse laialdaselt esemete teisaldamisel ning mitmesugustes eriotstarbelistes mas ...

                                               

Goliath roomikmiin

Goliath roomikmiin, saksapärase nimega Leichter Ladungsträger Goliath, oli mehitamata kaugjuhitav sõiduk, mida saksa Wehrmacht kasutas Teise maailmasõja ajal. Nad kandsid 60–100-kilogrammiseid lõhkelaenguid ning nende põhiülesanneteks oli vaenlas ...