ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 551
                                               

Bezengi alpilaager

Bezengi alpilaager on mägironimise keskus Bezengi külas Kabardi-Balkaarias Põhja-Kaukaasias Venemaal. Selle lähedal asuvad Bezengi liustik ja Venemaa–Gruusia piir. Laager loodi aastal 1959.

                                               

Rahvusvaheline alpilaager Pamir

Rahvusvaheline alpilaager Pamir oli Nõukogude Liidu esimene rahvusvaheline alpinismilaager. Püsivalt tegutseva rahvusvahelise alpilaagri loomise idee tekkis 1969. aastal pärast rahvusvahelist alpinistide kokkutulekut, mille käigus sooritati ühise ...

                                               

Besaanmast

Besaanmast on vähemalt 2-mastilise laeva vöörist ahtri suunas loetuna tagumine ja samaaegselt vööripoolsemast madalam laevamast. Laev võib kanda merel besaanmasti kahvlis riigilippu. Purjelaeval on besaanmastis sageli kas kahvelpuri koos topselig ...

                                               

Fokkmast

Fokkmast on vähemalt 2-mastilise laeva vöörist ahtri suunas loetuna eesmine ja ühtlasi järgnevast mastist mitte kõrgem, vaid pigem madalam mast. Fokkmasti külge kinnitatud esimest mastipikendust nimetatakse fokk-tengiks, teist fokk-praamtengiks j ...

                                               

Kliiverpoom

Kliiverpoom on purjelaeva vööris paralleelselt pukspriidiga ettepoole ulatuv ülepikendus-tala või -latt kliiverpurjede kandmiseks. Kliiverpoom kinnitub reeglina pukspriidi kohale või peale. Kliiverpoomi ja pukspriiti alpoolt pingutavaid taake kan ...

                                               

Laevamast

Mastide külge kinnitatakse laeva navigatsioonituled ja päevamärgid, losspoomid, antennid, prozektorid, vaatlusplatvormid, radarid ja muud vajalikud seadmed. Purjelaeva mast või mastid on oluline osa taglasest. Mast asetseb tavaliselt laeva sümmee ...

                                               

Raa

Raa on laevamasti või tengi külge keskkohaga liikuvalt kinnitatud rõhtpeel, mille külge kinnitatakse purjelaevas raapurje ülemine serv. Nüüdisajal on raa kasutusel signaallippude ja -tulede kinnitamiseks.

                                               

Teng

Teng on mitmest osast koosneva purjelaeva masti jätk. Ühel mastil võib olla lisatud tema põhiosale kuni kolm tengi. Nendest kõige alumist nimetatakse marsstengiks, järgmist praamtengiks, kõige ülemist roiltengiks. Harilikult praam- ja roilteng mo ...

                                               

Barkantiin

Barkantiini fokkmast on raapurjestuses, teistel mastidel on kahvelpurjed, taakslid ja topslid. Fokkmasti ees on 3-4 kliivrit ja fokktaaksel foka, vahel kõrgemal ka fliiger.

                                               

Brigantiin

Brigantiin ehk kuunarprikk on kahemastiline purjelaev, mille fokkmastis on raapurjestus, kliivrid ja taakslid ning grootmastis kahvelpurjestus ja topslid ning taakslid. Brigantiin oli oma aja kiiremaid laevatüüpe. Seepärast olid nad kasutusel sõj ...

                                               

Dau

Dau on traditsiooniline ühe või mitme ladinapurjega araabia purjelaev. Neid kasutatakse peamiselt Araabia poolsaare, Pakistani, India ja Ida-Aafrika rannikul.

                                               

Džonki

Džonki on lamedapõhjaline, madala keskosaga pukspriidita rannasõidu- ja jõepurjelaev Kagu-Aasias ja Indoneesias. Pikkus on harilikult kuni 60 meetrit, kandevõime umbes 600 tonni. Purjeka sisemus oli juba keskajal jaotatud veetihedate vaheseintega ...

                                               

Fregatt

Fregatt on lahinguotstarbeline sõjalaev, mis on mõeldud teiste sõjalaevade või tsiviillaevade julgestamiseks ja kaitseks ning iseseisvaks patrullteenistuseks avamerel. 17.–18. sajandil oli fregatt kolmemastiline raapurjestuses kiire sõjalaev, mil ...

                                               

Galeer

Galeer on aerude ja purjede abil liikuv puidust laev, mida kasutati alates 2. aastatuhandest eKr kuni 18. sajandini peamiselt sõja-, aga ka kaubalaevana. Keskaegsel galeeril oli üks kuni kolm reeglina ladinapurjedega masti ja enamasti 16–32 paari ...

                                               

Galeoon

Galeoon ehk galioon on 16. sajandil tekkinud ning kuni 18. sajandini Euroopas levinud relvastatud, kõrge vöörikastelli ja mitmekorruselise ahtriehitisega sõjalaev. Galeoonid liikusid ainuüksi tuule jõul, purjede abil. Tavaliselt oli niisugustel l ...

                                               

Jaala

Jaala ehk jaal on väike rannasõidupurjekas, mida kasutasid ka rannarootslased. Jaala on ehitatud klinkerplangutusega ning kahemastilise taglasega. Eripäraks on see, et eesmast paikneb vööri lähedal ja suurmast jaala keskel. Eesmast kannab koos pu ...

                                               

Jaul

Jaul on 2-mastiline purjelaev, mille tagumine mast ehk pankermast on grootmastist oluliselt lühem ja asetseb ahtrieendil laeva roolist tagapool.

                                               

Kahvelkuunar

Kahvelkuunar on kahveltaglasega kuunar s.t vähemalt kahemastiline purjelaev. Lääne- ja Põhjamere kohalikku rannasõidukuunarit tuntakse ka nime all kaljas

                                               

Kaljas

Kaljas on kahveltaglasega vähemalt kahemastiline purjelaev ehk kahvelkuunar. Kaljased olid Põhjamaades tavalised, nendega purjetati palju Lääne- ja Põhjamerel. Eesti vanim kaljas on Hoppet.

                                               

Karavell

Karavell oli 14. – 16. sajandil levinud purjelaev veeväljasurvega keskmiselt 100 tonni. Karavellid ehitati kahe- või kolmemastilistena ning neil oli kõrge ahtriehitis. Esialgu kasutati kõigis mastides ladinapurjesid, hiljem hakati fokkmastis esim ...

                                               

Ketš

Ketš on taglase tüüp ja selle järgi nimetatud väike, kahemastiline purjelaev, mille besaanmast on palju lühem kui grootmast ja mille besaanmast asub laeva roolipeast eespool.

                                               

Kutter

Kutter on teatud tüüpi laev. Läbi aegade on kutriteks nimetatud mitmesuguseid laevu. Minevikus oli kutter kahemastiline kalalaev, harvem kaubalaev, mida kasutati Lääne- ja Põhjamerel. Kutter oli pikipurjestusega, mõlemas mastis kahvelpurjed topse ...

                                               

Kuunar

Kuunar on 2–7-mastiline pikipurjestusega purjelaevatüüp, mille fokkmasti topp pole ahtripoolsematest kõrgemal. Kuunarit, mille kõigis mastides on kahvelpurjestus, nimetatakse kahvelkuunariks. Lääne- ja Põhjamere rannasõidukuunarit nimetatakse kal ...

                                               

Luup (purjekas)

Luup võib olla kas kahvel- või bermuudataglasega. Bermuudaluup on tänapäeval levinuim purjejahi, sealhulgas sportjahtiklasside taglastuse üldine tüüp. Purjestus koosneb kolmnurksest suurpurjest ehk grootpurjest ja ühest eespurjest - genuast või h ...

                                               

Marss-seilkuunar

Marss-seilkuunar, ka marsskuunar, on 2- või 3-mastiline purjelaev, mille fokkmasti alumises osas on kahvelpuri, ülemises osas aga raapurjestus. Marss-seilkuunari mastid koosnevad ühest alamastist ja ühest tengist. Fokktengis, mis on masti ülaosaa ...

                                               

Prikk

Prikk on kahemastiline raapurjestuses purjelaev. 18.–19. sajandil oli prikk kiire sõjalaev, mille veeväljasurve oli 200–400 tonni ja mis oli relvastatud kuni 24 suurtükiga. Priki meeskonnas oli kuni 120 meest. Prikke kasutati valve-, luure-, side ...

                                               

Taakselkuunar

Taakselkuunar on kahe- või kolmemastiline pikipurjestusega purjelaev, mille purjestus koosneb kolmnurksetest taakslitest. Vööriosas, pukspriidi ja kliiverpoomi kohal on kolm eespurje – väliskliiver, kliiver ja taakfokk. Fokkmasti ja grootmasti va ...

                                               

Täislaev

Täislaev on 3–5-mastiline purjelaev, mis igas mastis kannab raapurjestust ehk täispurjestust. Viiemastilise täislaeva mastide nimetused on fokkmast, grootmast, keskmast, besaanmast ja dziggermast. Kolmemastilise täislaeva mastide nimetused on fok ...

                                               

Ladina-Ameerika tantsud

Ladina-Ameerika tantsud on Ladina-Ameerika maadest pärinevad tantsud, mis tihti sulatavad endasse eri rahvaste kultuurimõjusid. Paljud neist tantsudest on saanud üle maailma populaarseks seltskonna- ja võistlustantsudena. Tuntumad on bachata, lam ...

                                               

Boolero

Boolero on Ladina-Ameerika tantsude hulka kuuluv aeglase tempoga Hispaania tants 3/4 taktimõõdus ja vastav muusika. Iseloomulikult kasutatakse teisel taktiosal trioole. Boolero pärineb 18. sajandi lõpu Hispaaniast. On arvatud, et selle tantsustii ...

                                               

Džaiv

Džaiv on Ameerika päritolu tempokas tants, mis liigitatakse Ladina-Ameerika tantsude hulka ning mida tantsitakse võistlustantsus viimasena. Tempo on 42–44 takti minutis. Džaiv pärineb Ameerika Ühendriikide kaguosa mustanahaliste seast. On oletatu ...

                                               

Mambo

Mambo on 1930.–1940. aastatel kujunenud Kuuba muusika- ja tantsustiil. Nimetus tähendab Haiti voodoo preestritari. Mambo ühendab Euroopa kontratantsu traditsiooni ja mustade haitilaste iseloomulikud aafrikapärased sünkopeeritud rütmid. 4/4 taktim ...

                                               

Milonga

Milonga on Ladina-Ameerika päritolu tants milongamuusika saatel, üks tango eelkäijaid. Muusikaliselt on milonga aluseks elavaloomuline 2/4 taktimõõt, mis kujunes, kui habanera muutus kaks korda kiiremaks; kiirenemises on nähtud polka mõju. Kasuta ...

                                               

Pasodoobel

Pasodoobel ehk pasodoble on Ladina-Ameerika tantsude hulka arvatav hispaaniapärane tants, mida tantsitakse tavaliselt teatud kindlate muusikapalade järgi. Sõjaka iseloomuga marsitaktis muusika sarnaneb härjavõitluse sissejuhatuseks mängitavaga ni ...

                                               

Rumba

Rumba kuulub Ladina-Ameerika tantsude hulka. Rumba on Aafrika algupära ning Kuuba ja Ameerika kaudu maailmas populaarseks saanud muusika- ja tantsustiil, mille 4/4 taktimõõtu iseloomustab kaheksa kaheksandiknoodi rütmiline jaotus 3 + 3 + 2. Havan ...

                                               

Tšatša

Tšatša ehk tša-tša-tšaa on 1940. aastate lõpus Kuubal sündinud 4/4 taktimõõdus Ladina-Ameerika tants. Tšatšat kirjeldati algselt kui "rumbat ühe lisalöögiga" ja "mambot guiro rütmiga". On arvatud, et tšatša sulatas kokku elemente kahest varasemas ...

                                               

Standardtantsud

Standardtantsud on võistlustantsus kasutatav tantsude kategooria, mille alla kuuluvad aeglane valss, tango, Viini valss, aeglane fokstrott ja quickstep. Samad tantsud on tuntud ka seltskonnatantsudena.

                                               

Aeglane valss

Aeglane valss ehk inglise valss on võistlustantsude hulgas olev valss, mille tempo on 28–30 takti minutis. Aeglaseks valsiks kutsutakse seda võrdlusena viini valsiga, mis on poole kiirem. Tants arendati välja 1920. aastate Inglismaal seltskonnata ...

                                               

Fokstrott

Fokstrott on seltskonnatants. Fokstrotti iseloomustavad pikad sujuvad liikumised mööda tantsupõrandat. Seda tantsitakse bigbändimuusika tavaliselt koos lauluga saatel. Tantsu taktimõõt on 4/4. Fokstrott arenes välja 1910. aastatel ning jõudis oma ...

                                               

Külaliskorter

Külaliskorterile kehtivad üldised majutusettevõttele seatud nõuded, lisaks puhkemajale seatud nõuded ja eraldi külaliskorteri tuleohutusnõuded. Kuni kümne voodikohaga külaliskorteris peab olema vähemalt üks 6 kg tulekustutusaine massiga esmane tu ...

                                               

Majutusettevõte

Majutusettevõte on majutusteenust pakkuv ettevõte. Majutusettevõtete hulka kuuluvad näiteks hotellid, motellid, külalistemajad, hostelid, võõrastemajad, puhkemajad, kämpingud, puhkekülad ja -laagrid, külaliskorterid, kodumajutus jmt. Eestis kehti ...

                                               

Puhkemaja

Puhkemajale kehtivad üldised majutusettevõtetele seatud nõuded ning lisaks puhkemajale seatud nõuded. Puhkemajas peavad olema majutusruum, puhkeruum või puhkamiseks mõeldud osa ruumist, köök või kööginišš, pesemis- ja tualettruumid. Tagatud peab ...

                                               

Võõrastemaja

Külalistemajaks peetakse omamoodi öömaja. Mõnes maailma piirkonnas on külalistemajad odavaimad majutustüübid. Osades riikides on võõrastemajadeks eramajad, mis on ümber ehitatud. Omanik elab tavaliselt kinnistul täiesti eraldi piirkonnas ning kül ...

                                               

Canopy by Hilton

Canopy by Hilton, või Canopy on hotellibränd, mille lõi Hilton Worldwide 2014. aastal. 2014. aastal oktoobris teatas Canopy, et avab oma esimese hotelli 2016. aasta juulis Islandil ja 2018. aasta algul kaks hotelli Ameerika Ühendriikides. Canopy ...

                                               

Conrad Bangkok

Conrad Bangkok on viietärnihotell, mis asub Tai pealinnas Bangkokis. Hotellis on 14 tüüpi tube ja sviite, kokku 391 tuba ja sviiti. Hotellis on kuus restorani ja ootesaali: Liu, City Terrace, KiSara, Diplomat Bar, Cafe 2 ja Deli by Conrad. Hotell ...

                                               

Conrad Beijing

Conrad Beijing on viietärnihotell, mis asub Hiina pealinnas Pekingis. Hotellis on 13 tüüpi tube ja sviite, kokku 289 tuba ja sviiti. Hotellis on kuus restorani ja ootesaali: Chapter, 29 Grill, Lobby Lounge, Lu Yu, Vivid ja Executive Lounge. Hotel ...

                                               

Conrad Cartagena

Conrad Cartagena on viietärnihotell, mis asub Colombias Cartagena linnas. Hotellis on 9 tüüpi tube ja sviite, kokku 268 tuba ja sviiti. Hotellis on seitse restorani ja ootesaaliː Biblioteka, Adesso Tu, Karibana Beach Club, Sun Bar, Market Cafe, S ...

                                               

Conrad Dublin

Conrad Dublin on viietärnihotell, mis asub Iirimaa pealinnas Dublinis. Hotellis on 11 tüüpi tube ja sviite, kokku on hotellis 192 tuba ja sviiti. Hotellis on kokku neli restorani ja ootesaali: Afternoon Tea, Alfie Byrnes by Galway Bay Brewey, The ...

                                               

Conrad Maldives Rangali Island

Conrad Maldives Rangali Island on viietärnikuurort, mis asub Maldiividel Rangali saarel. Kuurordis on kümmet tüüpi villasid, kokku 150 villat. Kuurordis on 12 restorani ja ootesaaliː Atoll Market, Ithaa Undersea Restaurant, Koku Grill Restaurant, ...

                                               

Conrad Osaka

Conrad Osaka on viietärnihotell, mis asub Jaapanis Osakas. Conrad Osaka brändinimi Conrad kuulub Conrad Hotels & Resortsile ning see omakorda Hilton Worldwideile. Hotellis on kokku kuus restorani ja ootesaali: atmos dining, KURA - Teppanyaki & Su ...