ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 555
                                               

Arwi

Arwi on tamili keele selline register, mis kasutab araabia kirja. Tüüpiliselt on arwis rohkelt araabia keele leksikalist mõju. Arwid kasutas laialdaselt India Tamil Nadu osariigi islamiusku vähemus ja Sri Lanka moslemivähemus. Enamik medreseid õp ...

                                               

Brahui keel

Brahui keel on põhjadraviidi keel, mida räägitakse peamiselt Pakistanis Belutšistani provintsis ja sellega piirnevatel aladel Afganistanis. Lähimatest sugulaskeeltest Lõuna-Indias asuvad brahuid üle 1500 km kaugusel. Vähesel määral elab brahui ke ...

                                               

Kannada keel

Kannada keel kuulub draviidi keelkonda, lõunadraviidi keelte hulka. Kannada keelt kõneldakse peamiselt Lõuna-Indias Karnataka osariigis, kus see on osariigi ametlik keel. Kannada keele kõnelejaid leidub samuti India teistes osariikides ning märki ...

                                               

Malajalami keel

Malajalami keel on peamiselt Indias Kerala osariigis räägitav draviidi keel. Koos tamili, toda, kannada ja tulu keelega kuulub see draviidi keelte lõunarühma. Malajalami keele kirjutamiseks kasutatakse malajalami kirja. Malajalami keel on ametlik ...

                                               

Telugu keel

Telugu keel on lõunakeskdraviidi keel, mida räägitakse peamiselt Indias Andhra Pradeshi osariigis, kus see on ametlikuks keeleks. Ametliku keelena räägitakse Telugu keelt ka Puducherry liiduterritooriumil, Andamani ja Nicobari saartel. Kõneleijai ...

                                               

Hibaro keeled

Hibaro keeled on Lõuna-Ameerikas kõneldavate keelte keelkond. Sellesse kuuluvad: vambisa keel Peruu atšuari keel Peruu šuari keel Ecuador aguaruna keel Peruu

                                               

Hiina-Tiibeti keeled

Hiina-Tiibeti keeled on keelkond, kuhu kuuluvad Tiibeti-Birma keeled, hiina keeled, miao-jao keeled ja kami-tai keeled. Hiina-Tiibeti keelkond on kõnelejate arvult Indoeuroopa keelkonna järel teine. Keelkonda kuulub 403 keelt, mida kõneldakse suu ...

                                               

Bantava keel

Bantava keel on Hiina-Tiibeti keelkonda kuuluv keel, mis kuulub Tiibeti-Birma kiranti keelte alla. Bantava keelt kõneleb maailmas umbes 404 600 inimest, neist umbes 371 000 Nepalis. Bantava keeles on kasutusel devanaagari kiri. Bantava on ohustat ...

                                               

Bui keel

Bui keel ehk boji keel on hiina-tiibeti keelkonda kuuluv keel. Bui keelt räägib bui rahvas. Keel on elujõuline, kõnelejaid kokku on ligikaudu 2 649 100, kellest umbes 2 600 000 elab Hiinas. Keelt kõneldakse Hiina idaosas ning Põhja- ja Loode-Viet ...

                                               

Lao keel

Lao keel kuulub Hiina-Tiibeti keelkonna kami-tai keelterühma tai keelte hulka. Lao keelt kõneletakse Mekongi jõe orus Luang Prabangist kuni Kambodža piirini, s.t Tais, Laoses, Vietnamis ja Myanmaris. Lao-Khrangi dialekti räägitakse Nakhon Sawani ...

                                               

Tiibeti-Birma keeled

Tiibeti-Birma keeled on Hiina-Tiibeti keelkonna haru, kuhu kuulub 389 keelt, mida kõneldakse piirkondades Tiibeti kiltmaast põhjas kuni Malai poolsaareni lõunas, Pakistanist läänes kuni Vietnamini idas. Sugulussuhted paljude allharude vahel ei ol ...

                                               

Pomo keeled

Pomo keeled moodustavad hoka hõimkonnas eraldi haru, mida kutsutakse pomo keelkonnaks. Sõnavaralised ja grammatilised sarnasused osutavad pomo keelte suhtelisele lähedusele tšimariko ja jana keelele.

                                               

Vašo keel

Vašo keel on väljasuremisohus keel, mida kõnelevad vašod Californias. On arvatud, et vašo keel kuulub hoka hõimkonda, kuid lähedasi sugulaskeeli sel ei ole. 2008. aasta seisuga rääkis vašo keelt emakeelena umbes 20 inimest. Alates 1994. aastast o ...

                                               

Irokeesi keelkond

Irokeesi keelkond on Põhja-Ameerika idaosas omavahel suguluses olevad põlisameerika keeled, mis on saanud nime Irokeesi põlisrahvaste liidu järgi. Keelkond on tuntud huulhäälikuliste konsonantide puudumise ja polüsünteetilisuse poolest. Tänapäeva ...

                                               

Mohoogi keel

Mohoogi keel ehk mohoki keel on irokeesi keelkonda kuuluv põhjairokeesi rühma keel, mida kõnelevad mohoogid. Mohoogi keeles kasutatakse ladina kirja.

                                               

Onaida keel

Onaida keel on irokeesi keelkonda kuuluv põhjairokeesi rühma keel, mida kõnelevad onaidad. Onaida keelt kõneles 2016. aastal alla 200 inimese Kanadas Ontario provintsis ning Ameerika Ühendriikides New Yorgi osariigis. Onaida keel on tõsiselt ohus ...

                                               

Onondaga keel

Onondaga keel on irokeesi keelkonda kuuluv põhjairokeesi rühma keel, mida kõnelevad onondagad. Onondaga keelt kõneles 2007. aasta seisuga umbes 50 inimest, neist 40 Kanadas ning ülejäänud Ameerika Ühendriikides. Onondaga keel on väljasurev keel E ...

                                               

Seneka keel

Seneka keel on irokeesi keelkonda kuuluv põhjairokeesi rühma keel, mida kõnelevad senekad. Seneka keele lähimad sugulaskeeled on kajuka ja onondaga keel. Seneka keelt kõneles 2007. aastal alla 50 inimese, Kanadas Ontario provintsis ning Ameerika ...

                                               

Tšerokii keel

Tšerokii keel on irokeesi keelkonna lõunarühma kuuluv ohustatud keel, mida kõnelevad emakeelena Ameerika Ühendriikides Oklahomas ja Põhja-Carolinas elavad tšerokiid. Tšerokii keel on ohustatud keele staatuses, kuid seda õpetatakse regulaarselt Ok ...

                                               

Tuskaroora keel

Tuskaroora keel on irokeesi keelkonda kuuluv põhjairokeesi rühma keel, mida kõnelesid varem tuskaroorad. Tuskaroora keel on väljasurev keel, seda kõneles 2008. aasta seisuga 2–3 inimest, kõik üle 80 aasta vanad. Tänapäeval räägivad üle 17 000 tus ...

                                               

Jukagiiri keeled

Jukagiiri keeled on väike keelkond kahe lähedase liikmega: lõunajukagiiri keel ja põhjajukagiiri keel. Lõuna- ja põhjajukagiiri keelt peeti pikka aega ühe isolaatkeele peamurreteks, kuid tänapäeval suhtutakse neisse pigem kui kahte eri keelde, ku ...

                                               

Marikopa keel

Marikopa keel on juma keelkonda kuuluv keel, mida räägivad Arizonas Maricopa maakonnas elavad marikopad. 2000. aasta rahvaloenduse andmetel rääkis marikopa keelt 160 inimest. 2015. aasta andmetel oli keele oskajaid vaid 35. Enne kokkupuudet euroo ...

                                               

Kavaiisu keel

Kawaiisu keelt võib teiste numi keelte seas ebaharilikuks pidada, sest keele konsonandisüsteem ei ole tuletatud numi keeltest. Konsonante on seeläbi ka palju rohkem. Häälikud l ja ŋ esinevad vaid võõrsõnades.

                                               

Mono keel

Mono keel on USAs California osariigis Mono orus räägitav keel, mis kuulub jutoasteegi keelkonna numi rühma. Mono keel on kriitiliselt ohustatud. 2011. aastal rääkis mono keelt alla 40 vanemaealise inimese.

                                               

Tübatulabali keel

Tübatulabali keel on Põhja-Ameerikas Californias räägitav jutoasteegi keel. Seda räägivad Kerni jõe ülemjooksul elavad tübatulabalid, kellest suurem osa on üle läinud inglise keelele. Tübatulabali keele oskajaid on tänapäeval alla 10 inimese.

                                               

Kado keeled

Kado keelkonda kuuluvad keeled moodustasid veel alles 18. sajandil geograafiliselt peaaegu katkematu keelte- ja murdeahela, mis ulatus Kirde-Texasest ja Lääne-Louisianast lõunas kuni Lõuna-Dakota põhjaosani. Keelkonna oletatav algkodu asub selle ...

                                               

Kado keel

Kado keel on kado keelte hulka kuuluv keel, mida räägivad kadod Oklahomas. Kado keel on kriitiliselt ohustatud. 2009. aastal oli vaid 25 kado keele kõnelejat. Kadode kontaktieelne asuala oli Kirde-Texases ja sellega piirnevatel aladel tänapäeva O ...

                                               

Akavai keel

Akavai keel on kariibi keelkonda kuuluv keel. Kariibi keelkonda kuuluvad keeled on omavahel tihedalt seotud, kuna naaberkeeled mõjutasid üksteist. Enamus keeli on tänapäevani eksisteerivad, kuid tihtipeale ulatub kõnelejate arv mõnesaja kõnelejan ...

                                               

Karihona keel

Karihona keel on kariibi keelkonda kuuluv keel, mida kõnelevad karihonad Colombias. Karihona keel on välja suremas, seda kõneles 2006. aasta seisuga vaid 6 inimest.

                                               

Kariibi keel

Kariibi keel kuulub kariibi keelkonda, makrokariibi hõimkonda, žee-pano-kariibi suurhõimkonda. Kariibi keelkonda kuulub veel 20 elavat keelt lisaks kariibi keelele. Kariibid elavad Lõuna-Ameerika põhjaosa rannikupiirkonnas, Venezuela, Guyana, Sur ...

                                               

Išili keel

Išili keel on maaja keelkonna idarühma kuuluv keel, mida räägivad išilid Guatemalas Quiché departemangus. 2003. aasta rahvaloenduse andmetel oli Guatemalas 95 315 išilit, kellest 83 574 rääkis emakeelena išili keelt. Išilikeelseid kogukondi on ka ...

                                               

Itsa keel

Itsa keel on maaja keelkonna jukateegi rühma kuuluv keel, mida räägivad itsad Guatemalas Petén Itzá järve läheduses. Itsa keel on äärmiselt ohustatud, valdav osa itsadest kõneleb vaid hispaania keelt. Itsa keelt räägib vaid mõnikümmend vanemat in ...

                                               

Kanhobali keel

Kanhobali keel on maaja keelkonna läänemaaja rühma kuuluv keel, mida räägivad kanhobalid Guatemalas. Kanhobali keeles on 5 vokaalfoneemi ja 26 konsonantfoneemi. Tähestik: a, b, ch, ch, d, e, h, i, j, k, k, l, m, n, o, p, q, q, r, s, t, t, tx, tx, ...

                                               

Mopani keel

Mopani keel on maaja keelkonna jukateegi rühma kuuluv keel, mida räägivad mopanid Belizeis ja Guatemalas. Mopani keele põhisõnajärg on VOS, kuid sageli esineb ka sõnajärg SVO.

                                               

Sipakapa keel

Sipakapa keel on maaja keelkonna kitše-mami rühma kuuluv keel, mida räägivad sipakapad Guatemalas San Marcose departemangus. Sipakapa keel on ohustatud, seda räägib umbes 8000 inimest.

                                               

Alaki keel

Alaki keel on austroaasia keelte moni-khmeeri keelkonna bahnari rühma kuuluv keel, mida kõnelevad alakid Laose lõunaosas, peamiselt Salavani ja Xékongi provintsis. Kõnelejate arv on umbes 4000.

                                               

Khmeeri keel

Khmeeri keel on moni-khmeeri keelkonda kuuluv keel, mis moodustab eraldi keelerühma. Ta on vietnami keele järel suurima kõnelejate arvuga keel Austroaasia hõimkonnas. Traditsiooniliselt ühtseks peetud khmeeri keel jaotatakse mõistetavuse printsii ...

                                               

Kintaki keel

Kintaki keel on austroaasia keelte moni-khmeeri keelkonda kuuluv keel, mida kõnelevad aslid Malaisias Malaka poolsaarel. Keelt räägitakse Kedahi ja Peraki osariigi ning Tai piirialadel. Kõnelejate arv oli 2008. aastal 110.

                                               

Krõngi keel

Krõngi keel on austroaasia keelte moni-khmeeri keelkonda kuuluv keel, mida kõnelevad krõngid Kambodžas. Keelt räägib umbes 20 700 inimest Rôtânăh Kĭri provintsis. Mõnede allikate järgi peetaks seda brao keele krõngi murdeks.

                                               

Lanohi keel

Lanohi keel on austroaasia keelte moni-khmeeri keelkonda kuuluv keel, mida kõnelevad aslid Malaisias Malaka poolsaarel. Keelt räägitakse Peraki osariigis. Kõnelejate arv oli 2008. aastal 240. Lanohi keeles on mitu murret, kuid vaid semnami murret ...

                                               

Mangi keel

Mangi keel on austroaasia keelte moni-khmeeri keelkonda kuuluv keel, mida kõnelevad mangid Hiina lõunaosas Yunnani provintsis Honghe Hani-Jii autonoomne ringkonnas ja Vietnamis Lai Châu provintsis. Kõnelejate arv on umbes 4200.

                                               

Oi keel

Oi keel on austroaasia keelkonna bahnari keelte läänerühma kuuluv keel, mida kõnelevad oid Laose lõunaosas Attapu provintsis. Kõnelejate arv on umbes 11 000.

                                               

Samre keel

Samre keel on austroaasia keelte moni-khmeeri keelkonda kuuluv keel, mida kõnelesid samred Kambodžas Siĕm Réabi provintsis. Samre keel on välja suremas, kõnelejate arv on alla 20. Teistel andmetel emakeelena rääkijaid enam ei ole.

                                               

Saoutši keel

Saoutši keel on austroaasia keelte moni-khmeeri keelkonda kuuluv keel, mida kõnelevad saoutšid Kambodžas ja Tais. Keel on hääbumas, seda räägib vaid umbes 30 inimest 450 hõimu liikmest Tai Kanchanaburi provintsis ja Kambodža Preăh Seihânŭ provint ...

                                               

Sedangi keel

Sedangi keel on austroaasia keelte moni-khmeeri keelkonna bahnari rühma kuuluv keel, mida kõnelevad sedangid Vietnami Kon Tumi, Quảng Nami ja Quảng Ngãi provintsis. Kõnelejate arv on umbes 98 000.

                                               

Semai keel

Semai keel on austroaasia keelte moni-khmeeri keelkonda kuuluv keel, mida kõnelevad aslid Malaisias Malaka poolsaarel. Keelt räägitakse Pahangi osariigi loodeosas, Peraki osariigi lõunaosas ja Selangori osariigi põhjaosas. Kõnelejate arv on umbes ...

                                               

Tonga keel (moni-khmeeri)

Tonga keel on austroaasia keelte moni-khmeeri keelkonda kuuluv keel, mida kõnelevad tongad Tai lõunaosas. Tonga keel kuulub asli keelte džahai rühma. Tonga keeles on kolm murret: tonga, mosi ja teneni. Kõnelejate arv on umbes 350.

                                               

Vietmuongi keeled

Vietmuongi keeled on austroaasia keelkonna moni-khmeeri keelte alamrühm, mille keeli räägitakse peamiselt Vietnamis. Nende hulka kuulub vietnami keel.

                                               

Vietnami keel

Vietnami keel on austroaasia keelkonnas suurima kõnelejate arvuga keel. See on riigikeel Vietnamis, kus seda räägib 77 miljonit inimest. Lisaks on vietnami keelel 4 miljonit kõnelejat mujal maailmas. Suur osa vietnami keele sõnavarast on laenatud ...

                                               

Naa-dene keeled

Naa-dene keeled on Põhja-Ameerika põliskeeltest koosnev keelkond, kuhu kuuluvad ejaki keel, tlingiti keel ning alamrühmana atapaski keeled. Haida keele keelkonda arvamine on vaieldav. Kokku kuulub keelkonda isegi kuni kolmkümmend keelt. Ejaki kee ...