ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 68
                                               

Brandon Warmke

Brandon Warmke on USA filosoof, kes kirjutab peamiselt moraalsest vastutusest, andestusest ja karistusest. Ta on Bowling Greeni Riikliku Ülikooli abiprofessor. Filosoof Craig Warmke on tema vend.

                                               

Stoitsism

Stoitsism oli antiikfilosoofia koolkond. Selle pooldajaid nimetatakse stoikuteks. Koolkonna rajas Zenon Kitionist. Tuntumate stoikute seas on veel Seneca, Epiktetos ja Marcus Aurelius. Stoikud arendasid edasi loogikat. Nende loodusfilosoofia toet ...

                                               

Aetios

Aetios oli 1. sajandi või 2. sajandi doksograaf ja eklektiline filosoof. Hermann Diels arvab ta Aristotelese järgijaks. Tema teosed ei ole säilinud, kuid Hermann Diels rekonstrueeris oletuslikult tema ulatusliku doksograafilise teose "Συναγωγὴ πε ...

                                               

Antisthenes

Antisthenes oli Vana-Kreeka filosoof ja Sokratese õpilane. Enne Sokratese tulihingeliseks õpilaseks saamist omandas Antisthenes retoorika-alaseid teadmisi ka Georgiase käe all. Oma õpetuses pooldas ja arendas ta edasi just Sokratese filosoofia ee ...

                                               

Arete

Arete oli Vana-Kreekas kürenaikute koolkonna filosoof, Aristippose tütar. Arete oli üks väheseid naisfilosoofe Vana-Kreekas. Arete õppis filosoofiat oma isalt Aristipposelt, kes oli olnud Sokratese õpilane. Arete omakorda hakkas filosoofiat õpeta ...

                                               

Krates Mallosest

Krates Mallosest oli kreeka keele grammatika uurija ja stoa koolkonna filosoof, Pergamoni kirjandusliku koolkonna ja raamatukogu juht. Teda kutsuti nimega Krates Mallosest, et eristada teda teistest samanimelistest filosoofidest. Tema peamine töö ...

                                               

Peripateetikud

Peripateetikud on Aristotelese õpetust tõlgendanud ja arendanud Vana-Kreeka filosoofide koolkond. Sageli nimetatakse peripateetikuks ka Aristotelest ennast. Koolkond on saanud nime Lykeionit ümbritsevate sammaskäikude kr peripatos järgi, milles k ...

                                               

Pittakos

Pittakos Mytilenest oli vanakreeka poliitik ja üks seitsmest targast. Arvatavasti oli Pittakos aristokraatlikku päritolu. Tema ema pärines Lesbose saare ülikutest ja isa Traakia kesk- või ülemklassist. Pittakose poliitilised vastased väitsid seev ...

                                               

Buddhaghosa

Bhadantácariya Buddhaghosa oli India päritoluga munk ning theravaada budismi mõjukas arendaja, kommenteerija, tõlkija ja filosoof. Buddhaghosa tegutses Sri Lankal Anurādhapura suurkloostris umbes aastatel 412 kuni 434. Tema tuntuim teos on Visudd ...

                                               

Palkhor-chöde

Palkhor-chöde on klooster Tiibetis. Asub Gyantse Dzongi jalamil Gyantses. Klooster asutati 1427. aastal esimese Pantšen-laama poolt. Palkhor-chöde on asustanud kolme koolkonna mungad sakja, gelukpa, kagyu. Aastasadu elati ühiselt kasutatavas kloo ...

                                               

Mahajaana suutrad

Mahajaana suutrad on mahajaana budismi pühakirjad, mis ei kuulu Tipitaka sse. Suutrate tegelasteks on enamasti Buddha, tema inimsoost järgijad ja bodhisattvad. Võrreldes Tipitaka suutratega on mahajaana suutrad tunduvalt mahukamad. Nende tegevust ...

                                               

Kaheksatuhandeline ületava mõistmise suutra

Kaheksatuhandeline ületava mõistmise suutra on mahajaana suutra, põhiline ületava mõistmise suutrate tsüklisse kuuluv tekst ja ilmselt esimene mahajaana suutra, mis võiski panna aluse selle tekstitüübi kujunemisele ja levikule. Nimetus "Kaheksatu ...

                                               

Lootossuutra

Lootossuutra on üks varajasemaid ja tuntumaid mahajaana suutraid, loodud arvatavasti 1.–2. saj; varajasim tõlge hiina keelde on teada juba 3. sajandist. Lootossuutra väärtustab bodhisattva ideaali ja peab seda ainsaks teeks virgumiseni jõudmisel. ...

                                               

Teemantsuutra

Teemantsuutra on ületava mõistmise suutrate tsüklisse kuuluv mahajaana suutra, täispealkirjaga "Teemantvälguna lõikav ületava mõistmise suutra", mis nii Idas kui ka Läänes on saanud tuntuks lühendnimetuse Teemantsuutra all. Prajñāpāramitā ehk" ül ...

                                               

Õnnemaa suutrad

Õnnemaa suutrad ehk Puhta Maa suutrad on mahajaana budismi pühakirjad, mis on eriti olulised jingtu ehk õnnemaa koolkonnas ja milles kirjeldatakse Sukhāvatīt ehk Õnnemaad ning seal sündimise tingimusi ja võimalusi. Indias või Sise-Aasias umbes 2. ...

                                               

Ületava mõistmise südasuutra

Südasuutra ehk Ületava Mõistmise Südasuutra on üks lühemaid ja tuntumaid ületava mõistmise suutraid. Suutral on pikem ja lühem versioon. Mõlemad on loodud umbes 4. sajandi lõpul. Ilmselt tekkis pikem versioon varem, sest seal on edasi antud ka tr ...

                                               

Abhidhammapitaka

Abhidhammapitaka ehk Abhidhamma korv ehk kõrgema õpetuste kogu’ on Buddha õpetuste süstematiseeritud kogumik, mis on Paali kaanoni kolmas ja viimane osa. Kuigi postkanoonilised kroonikad ja kommentaarid kirjeldavad maatrikate ettelugemist esimese ...

                                               

Aṅguttara-nikāya

Aṅguttara-nikāya, lühendatult AN, on theravaada traditsioonis paali kaanonisse ehk Tipitakasse kuuluva Sutta Pitaka neljas kogumik, milles sisaldub 9557 suutrat. Vastab sanskritikeelsele Ekottara-āgama ’le. Aṅguttara-nikāya koosneb 11 osast, kusj ...

                                               

Dhammapada

"Dhammapada", ka" Dhammavärsid”, on Buddha mõttesalmidest koosnev vanaindia kirjandusteos. Originaaltekst kuulub theravaada koolkonna paalikeelse pühakirja Tipitaka Sutta Pitaka osasse Khuddaka-nikāya. Ilmselt valmis see tekst India budistlike ko ...

                                               

Dīgha-nikāya

Dīgha-nikāya, lühendatult DN, on theravaada traditsioonis paali kaanonisse ehk Tipitakasse kuuluva Sutta Pitaka esimene osa, mis vastab suures osas sarvastivaada sanskritikeelses kaanonis Dīrgha-āgama ’le. Viimane on tänapäeval säilinud ainult hi ...

                                               

Isetuse õpetus

Isetuse õpetus ehk "viie kuhjatise õpetus" on Buddha jutlus, milles räägitakse viiest isiksuse moodustajast ehk viiest skandhast. Traditsiooniliselt peetakse seda tema teiseks jutluseks pärast virgumist ja seadmuseratta käimapanemist, kus oli öel ...

                                               

Khuddaka-nikāya

Khuddaka-nikāya, lühendatult KN, on theravaada traditsioonis paali kaanonisse ehk Tipitakasse kuuluva Sutta Pitaka viies kogumik, koosneb 15 alajaotusest. "Lühikesed lugemised" paali keeles khuddakapātha sisaldab üheksa õpetlikku lühiteksti. Neis ...

                                               

Majjhima-nikāya

Majjhima-nikāya, lühendatult MN, on theravaada traditsioonis paali kaanonisse ehk Tipitakasse kuuluva Sutta Pitaka teine kogumik, vastab sanskritikeelsele Madhyama-āgama ’le. Majjhima-nikāya sisaldab 152 suutrat, mis on jaotatud kolme ossa, esime ...

                                               

Sutta Pitaka

Sutta Pitaka on theravaada traditsioonis paali kaanoni ehk Tipitaka teine osa, mis koosneb viiest suurest kogumikust ehk nikaajast, mis sisaldavad kokku ligi 10 000 teksti, mida peetakse Buddha sõnaks. Sutta Pitaka sanskritipäraselt Sūtrapitaka j ...

                                               

Chan

Chan on hiina budismi mahajaana koolkond, millest Jaapanis kujunes zen-budism. Chan ’i võib pidada budismi kõige hiinalikumaks vormiks. Kuigi chan ’i traditsioon jätkab India päritoluga õpetusliini edasi kandmist, kujunes chan eraldiseisva koolko ...

                                               

Zen

Zen või zen-budism on mahajaana budismi koolkond Jaapanis. Sõna zen tuleneb sanskritikeelsest sõnast dhyāna, mis tähendab mõtlust. Budismi levides Indiast Hiinasse jõudis sinna mahajaana-budismi teiste koolkondade seas ka chan, jaapani keele hääl ...

                                               

Caodong

Caodong on chan’ i alakoolkond, mis rajaneb 9. saj hiina munga Dongshan Liangjie ja tema õpilase Caoshan Benji õpetusele. Koolkonna nimetus tuleneb nende nimede esimeste silpide kombinatsioonist. Caodong kujunes omaette koolkonnaks 12. saj terava ...

                                               

Kenshō

Kenshō on zen-budismi termin, mis tähistab virgumist ja mõistmist, rõhutades seda, et virgununa nähakse iseennast ja oma meelt niisugusena, nagu need tegelikult on, s.t omaolekult tühjana. Mõnikord mõistetakse kenshō d ka satori sünonüümina. Kens ...

                                               

Kōan

Kōan on budistlik mõistatus, lugu, kahekõne, küsimus või seisukoht, mida kasutatakse chan- ehk zen-budismi praktikas. Kōan id ehk gōngàn id on sageli lood tuntud õpetajate elust, mis sisaldavad enamasti vestlusi õpilastega, kus antakse paradoksaa ...

                                               

Rinzai

Rinzai on jaapani zen ’i alakoolkond, hiina linji suuna jätkaja, mille 13. saj tõid Hiinast Jaapanisse õpetajad Eisai ja Enni. Rinzai on Sōtō ja Ōbaku kõrval levinumaid zen’ i koolkondi, kus pannakse eriti rõhku kōan ’ide õppimisele ja harjutamis ...

                                               

Satori

Satori on kesksemaid zen’ i mõisteid, mis tähistab mõistmise, teadvuse avanemise, virgumise kogemust. Sellele lähedane mõiste on kenshō, mis võib tähendada vaid lühiajalist selguse kogemust. Satorile lähedane hiinakeelne mõiste on 悟 wu. Satori k ...

                                               

Shikantaza

Shikantaza või vaikne valgustus on zen’ i harjutusviis, mida viljeldakse eriti caodong ’i ehk sōtō koolkonnas. Jaapanisse tõi selle Dōgen. Shikantaza seisneb ristijalu vaikselt ja liikumatult istumises ning täielikus keskendumises enda meelele, r ...

                                               

Sōtō

Sōtō ehk Sōtō-shū on zen-budismi koolkond, mis on välja kasvanud hiina caodong ’i koolkonnast ja mille tõi Jaapanisse Hiinas õppinud munk Dōgeni aastal 1227. Sōtō hoidub Rinzai šokimeetoditest ning taotleb õpilase sujuvat arengut või lahtisõlmumi ...

                                               

Kim Atkins

Artiklis "Friendship, trust and forgiveness" väidab Atkins, et andestust ei kutsu esile pelk indiviidi tegu, vaid vastastikune protsess. Traditsioonilises käsituses mõistetakse andestust kahjustajale andestava kahjustatu emotsionaalse, tunnetusli ...

                                               

Kristie Miller

Artiklis "Modal Persistence and Modal Travel" võtavad Kristie Miller ja Michael Duncan ajalise püsimise ja ajarännu mõiste eeskujul kasutusele modaalse püsimise ja modaalrännu mõiste. Enamiku filosoofide arvates tavalised objektid püsivad läbi aj ...

                                               

Lucy Allais

Lucy Allais on Lõuna-Aafrika Vabariigist pärit filosoof. Ta on Witwatersrandi Ülikooli ja California Ülikooli San Diego professor. Tema uurimisvaldkonnad on Immanuel Kanti filosoofia, andestus, karistus ja bioeetika.

                                               

Heikki Ikäheimo

Artiklis "Globalising Love: On the Nature and Scope of Love as a Form of Recognition" käsitleb Ikäheimo armastust kui tunnustust ning võimalust laiendada seda lähiringist väljapoole. Selleks et õigesti mõista armastust mis tahes tähenduses, tuleb ...

                                               

Naiskoor

Naiskoor on kooriliik, kus laulavad naised. Tüüpilise neljahäälse naiskoori hääleliigid on kõrgeimast madalaimani I sopran, II sopran, I alt, II alt. Kolmehäälse naiskoori puhul on häälerühmad I sopran, II sopran, alt. Noorte naiste koori võidaks ...

                                               

Aadeldamine

Aadeldamine on toiming, mille käigus suguvõsa või üksikisik tõstetakse aadliseisusse. Aadeldamise aluseks on aadlikiri. Aadeldatud suguvõsa kantakse aadlimatriklisse.

                                               

Aadlilipkond

Aadlilipkond eksisteeris Rootsis ja selle valdustes 16. sajandist 18. sajandini. Tegemist oli Rootsi esimese regulaarse ratsaväeüksusega. On oletatud, et ta ulatub tagasi 1280. aasta Alsnö stadga ni, millega Rootsi aadel vastutasuks oma privileeg ...

                                               

Aadlimarssal

Venemaa Keisririigis eksisteerisid alates 1785. aastast kubermangude aadlimarssalid ehk kubermangumarssalid ehk kubermangude aadlipeamehed. Nad valiti kolmeks aastaks. Venemaal olid ka maakondade aadlimarssalid.

                                               

Aadlitiitel

Aadlitiitel on aadliku aste aadlisiseses hierarhias. Seda väljendab vastav sõna. Paljud aadlitiitlid pärinevad funktsioonide nimetustest. Aadlitiitlite süsteemid on eri maades eri aegadel olnud erinevad. Üldistav koondtabel alanevas järjekorras o ...

                                               

Eesti aadlikud

Eesti aadlikud on Eestis elavad endiste aadlisuguvõsade järeltulijad või kaasajal erineval moel aadlitiitli omandanud isikud. Ametlikult Eestis aadlitiitleid ei eksisteeri. Traditsiooniliselt on Eestis aadlikeks olnud baltisakslased, sealhulgas k ...

                                               

Maamarssal

Maamarssal oli Vana-Liivimaal Liivi ordu kõrge ametnik-sõjajõudude juht, hiljem Saaremaal Taani ajast ja Liivimaal Rootsi ajast alates kuni Vene aja lõpuni 1643–1920 kohaliku aadli omavalitsuse ehk rüütelkonna kõrgem ametnik, kes valiti Maapäeval ...

                                               

Morganaatiline abielu

Morganaatiline ehk seisusvastane abielu on abielu ebavõrdsetest sotsiaalsetest seisus pärit inimeste vahel, mille puhul madalamast seisusest pärit osapool ja abielust sündinud lapsed ei päri teise osapoole seisuslikke privileege, varandust ja tii ...

                                               

Põlisaadel

Põlisaadli ehk vana aadli ehk vana-aadli alla arvati need aadlisuguvõsad, kelle esindajate kuulumist rüütliseisusse saab tõestada hiljemalt 14. sajandist. Vanas käsiraamatus "Gothaisches Taschenbuch" ja uues käsiraamatus "Genealogisches Handbuch ...

                                               

Von

Von on enamasti saksakeelsetes maades perekonnanime ees kasutatav sõna, mis tavaliselt tähistab aadlipäritolu. Üldiselt kirjutatakse see väikese algustähega. Keskajal, kui perekonnanimed polnud veel kinnistunud, tähistas von eelkõige päritolukoht ...

                                               

Õuedaam

Õuedaam oli õukonda kuuluv aadlisoost daam. Euroopas olid õuedaamid kuninganna, keisrinna, printsessi või muu väga kõrgest soost aadlidaami isiklikud assistendid ja kaaslannad. Õuedaam oli pärit heast aadliperekonnast, kuid madalama staatusega ku ...

                                               

Perekond

Perekonda on Euroopa kultuurides traditsiooniliselt mõistetud kui isikute kooslust, keda ühendab esmalt kas abielu või põlvnemine. Perekonna liikmed jagavad kodu, ühiseid väärtusi, eesmärke, ressursse ja vastutust üksteise suhtes. Viimaste aastak ...

                                               

Abiellumine

Abiellumine ehk abielusõlmimine on juriidiline tehing, mille tulemusena abielu tekib. Abiellumist nimetatakse ka laulatuseks, kuigi enamasti kasutatakse seda sõna kirikliku laulatuse puhul. Kiriklik laulatus on katoliku kirikus ja õigeusu kirikus ...