Back

ⓘ Loodusgeograafia ..
                                               

Loodusgeograafia

Loodusgeograafia ehk füüsiline geograafia on inimgeograafia kõrval üks kahest peamisest geograafiaharust. Loodusgeograafid uurivad seda osa Maast, mis on inimese elukeskkonnaks. Maa on jaotatud sfäärideks, millest peamised on atmosfäär, biosfäär, krüosfäär, hüdrosfäär, litosfäär ja pedosfäär. Loodusgeograafid tegelevad geomorfoloogia, glatsioloogia, hüdroloogia, meteoroloogia, klimatoloogia, maastikuteaduse, loodusressursside jms uurimisega. Loodusgeograafia erineb geoloogiast peamiselt ajateguri poolest. Kui geoloogia uurimisobjektiks on Maa kogu 4.5 miljardi aasta vanune ajalugu, siis lo ...

                                               

Maismaa

Maismaa ehk kontinentaal ehk terrestriaal on see osa Maa pinnast, mis ei ole kaetud veekogudega. Maismaa hulka ei kuulu järved, jõed, mered, ookeanid jne. Maismaa kogupindala ületab 129 miljonit km² 29.2% Maa pinnast.

                                               

Paleoklimatoloogia

Paleoklimatoloogia on paleokliimat ja selle muutumist uuriv teadusharu. See on paleogeograafia haru, mis käsitleb möödunud geoloogiliste ajastute kliimat, kliimavöötmeid ja kliima muutumise põhjusi. Paleokliima iseloomustamisel arvestatakse peamiselt kivimite moodustumise olusid ning taime- ja loomajäänuste uurimise tulemusi. Paleoklimatoloogias kasutatakse mitmesuguseid Maa ja bioteaduste proksimeetodeid, et saada andmeid, mis on varem säilinud kivimites, setetes, puuraukudes, aastarõngastes, korallides ja mikrofossiilides.

                                               

Paleolimnoloogia

Paleolimnoloogia on teadusharu, mis on tihedalt seotud limnoloogia ja paleoökoloogiaga. Paleolimnoloogiliste uuringute eesmärk on sageli rekonstrueerida siseveekogude endisaegne seisund ning määratleda minevikus toimunud muutused järve ontogeneesis, mida on põhjustanud eriti kliima muutumine, inimmõju ja muud veekogu seisundit mõjutavad tegurid. Paleolimnoloogiliste uuringute käigus uuritakse eriti põhjasetteid ja neis leiduvaid organismide jäänuseid näiteks ränivetikate pantsereid diatomeeanalüüs, karpvähiliste ja limuste kodasid, õietolmu õietolmuanalüüs, surusääsklaste vastsete kitiinse ...

                                               

Piirkond

Piirkond ehk regioon on geograafia mõiste, mida kasutatakse geograafia eri harudes teatud maa-ala kirjeldamiseks looduslike või ajaloolis-kultuuriliste tunnuste alusel. See on territoorium või akvatoorium, mis on kogu huviala vähem või väikese koha suurem. Piirkond võib olla väiksete alade kogu või suure ala osa. Piirkonnad liigist sõltumata on hierarhilise iseloomuga: neid võib jagada allregioonideks ja ühendada ülemregioonideks. Piirkondade olemust on uurinud geograafid David Harvey ja Peter Haggett.

                                     

ⓘ Loodusgeograafia

  • Loodusgeograafia ehk füüsiline geograafia on inimgeograafia kõrval üks kahest peamisest geograafiaharust. Loodusgeograafid uurivad seda osa Maast, mis
  • Geograafia on õpetus Maast kui inimese kodust. Yi - Fu Tuan, 1991 Inim - ja loodusgeograafia on aja jooksul üksteisest väga erinevaks kujunenud. 19. sajandi lõpus
  • Mullageograafia on loodusgeograafia ja mullateaduse allharu, mis tegeleb maakera muldade levimise seaduspärasuse uurimisega mullageograafilise rajoneerimise
  • Paleogeograafia on loodusgeograafia haru, mis uurib ning kirjeldab geoloogilises minevikus Maal valitsenud looduslikke tingimusi. Paleogeograafia alla
  • Klimatoloogia ehk kliimateadus ka ilmastikuteadus on loodusgeograafia haru, mis tegeleb eri paikade kliima uurimisega. Klimatoloogid uurivad kliima kujunemist
  • Maastikuteadus on ühtaegu inimgeograafia ja loodusgeograafia haru, mis käsitleb maastikke kui looduskomplekse maastikusfääri koostisosi uurib nende
  • hüdrosfäär, atmosfääri alaosa ja biosfäär. Maastikusfäär ja tema jaotusüksused loodusvööndid ja maastikud on loodusgeograafia peamised uurimisobjektid.
  • juhendaja Rein Ahas Ta astus Tartu Ülikooli geograafia instituudi loodusgeograafia ja maastikuökoloogia õppetooli juures doktorantuuri Rein Ahase juhendamisel
  • täielikult või osaliselt kuuluvaks Lähis - Itta aluseks ajalugu Aasiasse loodusgeograafia SRÜ - sse ajalugu, poliitika või Euroopasse poliitika, religioon
  • inimgeograafia, geoinformaatika, kartograafia ja geodeesiaga seotud üldmõisted. Loodusgeograafia ja meteoroloogia mõisted on artiklis maateaduste mõisteid. Artikli
Mullageograafia
                                               

Mullageograafia

Mullageograafia on loodusgeograafia ja mullateaduse allharu, mis tegeleb maakera muldade levimise seaduspärasuse uurimisega mullageograafilise rajoneerimise eesmärgiga.

Ökoregioon
                                               

Ökoregioon

Ökoregioon ehk bioregioon on maismaa või veekogu suurjaotis, mille defineerimisel puudub üksmeel. Maailma Looduse Fond defineerib ökoregiooni kui suhteliselt suurt piirkonda maismaal või vees, mida iseloomustab piirkonnale eriomane kliima ja ökoloogilised parameetrid, samuti eriomane taimkate ning loomastik. Selle määratluse järgi on maailmas eristatud 825 maismaa ja 450 magevee ökoregiooni.

Users also searched:

...
...
...