Back

ⓘ Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ on riigile kuuluv äriühing, mille tegevusaladeks on vee-, õhu- ja pinnaseanalüüsid, toorme ja toodangu laboratoorne analüüs, ..
                                     

ⓘ Eesti Keskkonnauuringute Keskus

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ on riigile kuuluv äriühing, mille tegevusaladeks on vee-, õhu- ja pinnaseanalüüsid, toorme ja toodangu laboratoorne analüüs, keskkonnaprojektide juhtimine, keskkonnaekspertiis ja keskkonnaaudit, teadus- ja arendustegevus, keskkonnaalane nõustamine ja koolitus, ohtlike jäätmete analüüs ja käitlemine ning tollilabori teenuse osutamine riigi Maksu- ja Tolliametile.

Eesti Keskkonnauuringute Keskus on kantud haridusministeeriumi teadus- ja arendusasutuste registrisse reg nr 85, haridusministri käskkiri 14.11.2002 nr 1218. Eesti Keskkonnauuringute Keskuse kvaliteedijuhtimissüsteem on akrediteeritud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt, akrediteerimistunnistus reg. nr L008: katselabor vee, pinnase, setete, mudade, jäätmete, toiduainete, õhu, gaaside, naftasaaduste ja vedelkütuste analüüside, koguste mõõtmise, sisekliima parameetrite mõõtmiste ning pinnase geotehniliste katsete valdkonnas.

Eesti Keskkonnauuringute Keskusel on mitmeid laboreid sulgudes on aadress:

  • Virumaa filiaal Pargi 15, Jõhvi
  • Kesklabor Marja 4d, Tallinn
  • Pärnu filiaal Roheline 64, Pärnu
  • Tartu filiaal Vaksali 17a, Tartu
  • Geotehnikalabor Suur-Sõjamäe 34, Tallinn
  • Kütuselabor Suur-Sõjamäe 34, Tallinn

28. juunil paigaldas Eesti Keskkonnauuringute Keskus Tallinnasse Pirita tee äärde merehaisu uurimiseks ja leevendamiseks "haisuninad".