Back

ⓘ Muul ehk lainemurdja on sadamasse ehitatud tamm, mis kaitseb sadamat või jõe suuet lainetuste ja uhtainete eest. Muul võib olla rajatud nii vette kui ka maa ja ..
                                               

Garantii

Müügigarantii on müüja või tootja lubadus müüdud asi ettenähtud tingimustel välja vahetada, parandada või tagada mõnel muul viisil asja vastavus garantiis või reklaamis ettenähtud tingimustele; Pangagarantii on panga kohustus maksta garantiikirjas kokkulepitud summa äripartnerile garantiisaajale, müüjale juhul, kui panga klient garantiitellija, ostja ei täida lepingulisi kohustusi äripartneri ees;

                                               

Ter

Ter või Tern on armeenia perekonnanime prefiks ehk eesliide, mis tähendab/tähendas kuuluvust vaimulikkonda. Vanaarmeenia originaalis tearn arm: տեարն tähendas isandat, härrat, omanikku. Näiteks: Ter-Petrosjan arm: Տեր-Պետրոսյան. Nagu ka mõnel muul rahvusel, lisatakse perekonnanimele liide, mis viitab kuulumisele ladvikusse, aristokraatide hulka.

                                               

Täht

Täht ehk staar on tuntud ja palju fänne omav inimene, sõna vanemas tähenduses tippteadlane või muul viisil väga võimekas inimene. Täht oli Petseri trükikoda Täht ehk tunnistäht ehk tunnus on tähis või märk, mille abil millestki aru saadakse või midagi teada saadakse. Täht on mitmeharuline tähe kujutis vappidel, lippudel jms. Täht ehk kirjatäht on alfabeetilise kirja kirjamärk, mis kuulub tähestikku. Operatsioon Täht oli Punaarmee operatsioon Teises maailmasõjas. Täht on selline graaf, mille üks tipp on seotud kõigi ülejäänud tippudega ja iga ülejäänud tipp üksnes keskse tipuga. Täht ehk ta ...

                                               

Järjekord

Järjekord on rida inimesi, kes midagi ootavad ja kes saavad oodatu kätte või pääsevad soovitud kohta vastavalt järjekorras paiknemisele. Järjekord võib olla füüsiline, mille puhul inimesed seisavad üksteise järel reas näiteks poes või lennujaamas, järjekorra võivad moodustada ka inimesi sisaldavad sõidukid, või kujuteldav, kus inimesed ei moodusta füüsilist rida, aga neile on antud järjekorranumbrid näiteks asutuse ooteruumis, või ei paikne nad üldse samas paigas ja nende järjestust hallatakse tehnoloogiliste vahenditega või muul arvepidamislikul moel näiteks telefoniliinile pääsemine, raa ...

                                               

Müügigarantii

Müügigarantii on müüja või tootja lubadus müüdud asi ettenähtud tingimustel välja vahetada, parandada või tagada mõnel muul viisil asja vastavus garantiis või reklaamis ettenähtud tingimustele. See tähendab, et kui asja ostnud indiviidil on olemas põhjus, miks ta arvab, et ostetud toode ei vasta lubatud tingimustele, ja tootel on mõningad puudused, siis garantii võimaldab need puudused kõrvaldada. Müügigarantii antakse tavaliselt kindlaks ajavahemikuks. Eestis reguleerib müügigarantiid võlaõigusseadus, mille §-s 230 on sätestatud müügigarantii mõiste. Vahet tuleb teha müügigarantiil ja pre ...

                                               

Meelelahutuslikud narkootikumid

Meelelahutuslikud narkootikumid ja uimastite vastutustundlik tarbimine Meelelahutuslik uimastitarbimine on psühhoaktiivse uimasti kasutamine muutunud teadvuse seisundi esilekutsumiseks ja sellest naudingu saamiseks. Narkootikum muudab kasutaja taju, tundeid ja emotsioone. Kui psühhoaktiivne ravim siseneb kasutaja kehasse, põhjustab see joovastavat toimet mida kutsutakse. Kõikide narkootikumide mõjud on erinevad ning mõjuvad ka individuaalselt erinevatele inimestele. Üldiselt jagunevad meelelahutuslikud ravimid kolme kategooriasse: depressandid ravimid, mis kutsuvad esile lõõgastumise ja ra ...

                                               

Söömise ja joomise elamistoiming

Söömine ja joomine on elutähtsad toimingud ning nendele kulub suur osa päevast. Samuti tuleb toitu ja jooki hankida ja valmistada. Teatud juhtudel kasvatatakse seda ise, kuid peamiselt valitakse toit ja jook poest. Peamiselt tegelevad toidu ja joogi valmistamise ja hankimisega naised, kuid aina enam on ka meeste osakaal suurenema hakanud. Palju on tegureid, mis võivad mõjutada seda elamistoimingut ning inimeste reageeringut toidule ja joogile.

                                               

Konsensusdemokraatia

Konsensusdemokraatia on liberaalse ühiskonna kõige äärmuslikum, kõige aeganõudvam, kuid ka kõige jätkusuutlikum otsustamisvorm, sest konsensuse saavutamisel pole enam kohta tülidele ega vihapidamisele, sest kellestki pole teerulliga üle sõidetud. Konsensus on võimalik saavutada, kui arutelude protsessi kaasatakse kõik asjast huvitatud osapooled, selles osalejad on valmis tegema järeleandmisi oma algsest eesmärgist ning leitud kompromisslahenduse poolt hääletavad kõik. Konsensusdemokraatia mõte lähtub kogukonna, rahva või riigi suveräänsuse õiguse tunnustamisest, s.t igal kogukonnal või rii ...

                                               

Notari ametitoiming

Notari ametitoimingud on tõestamistoimingud, õigusabi andmine ja muud notariaaltoimingud. Notari ametitoimingud on üks osa notari ametitegevusest ning teine osa on notari ametiteenused ingl notarial services. Ametitoimingute käigus koostab notar dokumendid, mis kuuluvad riigile ning nende tegemine on notarile kohustuslik erinevalt ametiteenustest. Ametitoimingud jagunevad tõestamisseaduse kohaselt täistõestuseks tõestamiseks ja lihttõestuseks kinnitamiseks. Nende kohta käiv reeglistik on reguleeritud tõestamisseaduses edaspidi TõS.

                                               

Eesti riigivõlad 1. jaanuaril 1940

Eesti Vabariigi panga- ja rahareformi 1927. a. 7% välisvõlg RT 1927 58, 69 Ameerika Ühendriikides realiseeritud osa algsumma $ 4.000.000 -: Kr. 14.126.085 - $ 3.339.500 - Britis ja Hollandis realiseeritud osa algsumma £ 700.000 - -: Kr. 10.156.800 - £ 588.800 - - Rootsi firmale "Svenska Tändsticks Aktiebolaget" võlg tulitikumonopoli andmisel algsumma 7.600.000 -; RT 1928, 97, 587: Kr. 6.833.916.12 Rkr. 6.799.916.54 Riigimajanduse tervendamise võlad: Kr. 31.116.801.12 Välisvõlad: Kr. 118.842.212.65 Riigi võlad: Kr. 134.169.613.19

Muul
                                     

ⓘ Muul

Muul ehk lainemurdja on sadamasse ehitatud tamm, mis kaitseb sadamat või jõe suuet lainetuste ja uhtainete eest.

Muul võib olla rajatud nii vette kui ka maa ja mere piirile. Muuli üks külg on mõnikord muudetud kaiks. Kai ongi üsna sarnane ehitis, ainult sel pole lainete murdmise ülesannet, muulil aga pole silduvate meresõidukite vastuvõtmise ülesannet.

Eestis on pikimad muulid Pärnus, mille ümberehitamist alustati 1863–1864 aastatel kunagistest palkmuulidest kivimuulideks, mille jaoks toodi kivilaevadega kive Häädemeeste ja Kihnu randadest. Muulid valmisid 1869. aastal ning on 2 ja 2.5 km pikkused. 2002. aastani olid muulid linna omandis.

Genovas on 490 meetri pikkune üle tuhande aasta vanune muul, mis kaitseb linna tormide eest.

Ajalooliselt hakati sõna "muul" inglise keeles mole kasutama San Franciscos olevate sadamaehitiste kohta. Kolm raudtee-ettevõtet rajasid sadamasse 4 muuli, et rongide ja laevade vahele ei jääks mudatasandikku, vaid et laevadelt saaks kohe kaupu rongidele laadida. Selles mõttes oli tegu pigem kaidega. Ükski neljast esimesest muulist pole tänapäevani säilinud. Kunagine rannikumadalik on täidetud pinnasega ja need neli muuli on saanud osaks sellest.

                                     
  • Muul Equus asinus caballus Equus mulus on emase hobuse - mära ja isase eesli - täku järglane. Hobune ja eesel on erineva kromosoomide arvuga liigid
  • pääseb Tallinna Paljassaare asumis aadressilt Paljassaare tee 46. Algselt oli muul 500 m pikk, sellest on tänaseni säilinud ligikaudu 300 meetrit. Muulil on
  • Merivälja kai ehk Merivälja muul on kai muul Tallinnas Pirita linnaosas Merivälja asumis Miiduranna neeme lähedal. Kai pikkus on 150 m ja laius 6 m
  • mols asub Heinaste loodeosas. Muul valmis 1928. aastal ja osal muulil kulges kitsarööpmelise 750 mm raudtee haru. Muul on umbes 660 meetrit pikk ja paikneb
  • mõtlemise teel kavandatud ja välja töötatud, seda on võimalik kirjalikult või muul viisil fikseerida ja kõlaliselt taasesitada. Heliteoste loomisega tegelevat
  • levitada ideid, arvamusi, veendumusi ja muud teavet sõnas, trükis, pildis või muul viisil. Lisaks arvamusvabadusele ja väljendusvabadusele hõlmab sõnavabadus
  • üliõpilaseks olemine lõpeb ülikooli või muu kõrgkooli lõpetamise tõttu või muul põhjusel eksmatrikuleerimisel. kraadiõppur õpilane üliõpilasliikumine
  • kasutamine on suplemine, veesport, veel ja jääl liikumine, kalapüük, veevõtt ning muul viisil veekogu kasutus, mis vastavalt veeseadusele ei ole vee erikasutus
  • Kajut on laeval või muul veesõidukil asuv eluruum tuba Rahvusvahelise liikluse kauba - ja reisilaevade laevaperel on tavaliselt üksikkajutid, harvemini
                                               

Tuberkul

Sõnal tuberkul on mitu tähendust: Tuberkul on tuberkuloosi korral tekkiv köbrukene. Tuberkul on paleontoloogias selgrootute skeleti pinnal olev kühmuke. Tuberkul ehk köbruke on anatoomias luul või muul elundil olev kühm.

Users also searched:

miks ei saa muula pidada omaette liigiks, muul film, pärnu muuli pikkus,

...
...
...