Back

ⓘ Loodusvarad ehk loodusressursid on looduskeskkonna osad, mida inimühiskond olemasoluks vajab ja tootmises kasutab. Võrreldes keskkonnafunktsioonide ja looduskap ..
Loodusvarad
                                     

ⓘ Loodusvarad

Loodusvarad ehk loodusressursid on looduskeskkonna osad, mida inimühiskond olemasoluks vajab ja tootmises kasutab. Võrreldes keskkonnafunktsioonide ja looduskapitaliga on loodusvara mõiste kitsam.

Loodusvarad on näiteks kaevandamisväärsed kivimid, mineraalid, vedelikud, gaasid ja orgaanilised ained. Loodusvara on ka vesi eriti põhjavesi, samuti looduslik mets, merekalad, ulukid, teisisõnu kõik see, mida ei ole loonud või teinud inimene, kuid mida kasutatakse majandustegevuses. Seevastu hooldatavad metsad, kalad kalakasvatuses, koduloomad, aga ka haritav maa jm inimhoolduse all kasvav ja arenev ei ole loodusvara, need on inimtegevuse tulem.

Loodusvarad saab jaotada taastuvateks ja taastumatuteks.

Loodusvarade üle peetakse tavaliselt riiklikku arvestust, nende kasutamist ohjatakse, kontrollitakse ja maksustatakse.

Teine osa loodusest, see, mida majandustegevus otseselt ei kasuta või mille kasutamise üle ei peeta ranget arvestust, on loodusressurss, nagu näiteks õhk, merevesi, aga ka maastikud jms.

Ühesõnaga on loodusvarad need, mis asuvad nii maa all kui maa peal, kuid mida pole loonud inimene.

                                     
  • Rahvusvahelise tähtsusega alad pole veel koostatud Seire SJAxxxxxxx Loodusvarad Maardlad pole veel koostatud Metsad METSxxxxxxxxxxx Põhjaveehaarded
  • Mõiste kapital märgib asju maaomand, loodusvarad hooned, loomad, masinad, raha ja patendid mida kasutades loovad inimesed tooteid, mille järel on
  • tasuta. Maa kui ressursiga seonduvat hinnatakse taastuvuse seisukohalt. Loodusvarad jaotatakse taastuvateks ja taastumatuteks loodusressurssideks. Taastuvaid
  • sustainable livelihood on inimesele eluks vajalikud vahendid ja varad sh loodusvarad tehnoloogiad, oskused, teadmised, tervis, juurdepääs haridusele, sotsiaalne
  • on keemia, vääristamine, energeetika ja keskkonnakaitse. Käsitletavad loodusvarad on põlevkivi, diktüoneemaargilliit, puit, turvas, pilliroog, kõrs - ja
  • asukoht, muud geograagilised mõjurid, riikide liidud, majandussidemed, loodusvarad topograafia, rahvastik, iseseisev majandusvõimekus jms. Geopoliitika
  • pool resource, common property resource on inimese loodud hüvised või loodusvarad mille kasutamine on mõjutatud ühe poole ületarbimisest selle võrra
  • mida rahvastik omavahel jagab. Selliste ressursside hulka võib lugeda loodusvarad üldkasutatava maa ja ka näiteks vaba tarkvara. Ühisvarade hulka kuulub
  • mäesuusakuurort Afri - Ski 3222 m mis tegutseb juunist augustini. Tähtsaimad loodusvarad on vesi ja teemandid. Rahvuslinnuks on valitud kiilasiibis Geronticus

Users also searched:

eesti loodusvarad, maavarad, soome loodusvarad,

...
...
...