Back

ⓘ Veemajandus on valdavalt rakendusliku suunaga majandusala, mis tegeleb nii pinna- kui põhjavee uurimise, jaotamise, kasutamise ja kaitsmisega. Samuti tegeleb ve ..
                                     

ⓘ Veemajandus

Veemajandus on valdavalt rakendusliku suunaga majandusala, mis tegeleb nii pinna- kui põhjavee uurimise, jaotamise, kasutamise ja kaitsmisega. Samuti tegeleb veemajandus vee kahjuliku või purustava toime eest ehitistele, näiteks sadamatele, veekogu kallastele.

Veemajanduse peamised harud on veevarustus, maaparandus sealhulgas niisutus ja kuivendus, hüdroenergeetika, veetransport ja kalamajandus; lisaharudena käsitletakse veel veekogude kasutamist virgestuseks ja sportimiseks.

                                     

1. Veemajandusprobleemide olemus

Veemajanduslike probleemide lahendamisel püütakse säilitada veeökosüsteemides minimaalne muutmine ja vee kui inimesele kasuliku ressursi näiteks joogivesi võimalikult odav ja õiglane jaotus ning sellega varustamine.

Mitmed olulised veemajandusprobleemid puutuvad kokku üldisema keskkonnaökonoomia dilemmaga, mis avaldub ühisomanditragöödiana – näiteks rohke niisutusvee kasutamine piirab veetransporti.

                                     
  • Maaparandusobjektide struktuuri dünaamika kaasautor M. Paalmäe Veemajandus III. Tartu, 1999 Eesti teaduse biograafiline leksikon, 3. köide Eesti
  • Balti Ülikooli rajajaid Hamburgis, professor ja prodekaan 1945 1949. Veemajandus ja hüdraulika, vesiehitised. Vladimir Paaveli algatusel rajati ja sisustati
  • inseneriteaduste õpetamiseks. Oberharzer Wasserwirschaft Ülem - Harzi veemajandus Ülem - Harzi kaevandusmuuseum Clausthali tehnikaülikooli GeoMuseum Ülem - Harzi
  • rohemajandust kuue sektori põhjal: taastuvenergia ökoehitus säästev transport veemajandus jäätmemajandus maamajandus Rahvusvaheline Kaubanduskoda defineerib rohemajandust
  • Raske vesi Tilk Üliraske vesi Vihm Veelaine Veeringe Vee karedus Maavesi Veemajandus Veepuhastus Vee kvaliteet Vee reostumine Eriveekulu Veekaitse Mpemba
  • varipangandus - varude käibekordaja - vastutustundlik tarbimine - veemajandus - veksel - vekseldamine - veosekäive - vermimine - vermimisõigus - viies
  • Kuivendus ka kuivendamine on melioratsioonivõte, millega mingilt alalt eemaldatakse liigne pinna - või pinnasevesi näiteks drenaažiga Kuivendamine
  • Veevärk on veevarustusehitiste ja - seadmete kogum, mis on vajalik vee ammutamiseks, töötlemiseks vajaduse korral säilitamiseks ja nõutavate omadustega
  • Drenaaž ka salakraavitus, torutus on mingi maa - ala pinnasesse ehitatud dreenitorudesüsteem, mille eesmärk on vaadeldavalt alalt liigse vee kokkukogumine
  • Veevarustus on abinõude kogum, mille ülesandeks on juhtida tarbijani tarvitamiskõlblik vesi. Veevarustuse tagamiseks rajatakse veevärk. EE 10. köide, 1998

Users also searched:

...
...
...