Back

ⓘ Elu ..
                                               

Elu

Elu ladina vita, vanakreeka βίος on ainevahetuslike rakulise ehitusega süsteemide aktiivsus. Elu võib tähendada nii teatud protsesse kui neist hõlmatud organismide kogumit rakkudest elustiku ja biosfäärini. Elu, eluslooduse uurimisega tegeleb bioloogia. Praeguste teadmiste kohaselt on elu eluprotsesside realisatsioon, teatud keeruka ehitusega üksustele organismidele omaste emergentsete protsesside kogum, mis annab neile võime vahetada ümbritseva keskkonnaga aineid ja energiat, töödelda informatsiooni, liikuda, kasvada ja paljuneda.

                                               

Abiogenees

Abiogenees ehk isetärkamine on elu iseeneslik tekkimine eluta ainest. Antiikajal arvati, et organismid võivad tekkida vahetult eluta ainest nt. lehetäid kastetilkadest ja ussid roiskunud lihast. Üha lihtsamate organismide biogeneesi tundma õppimisega kitsenes abiogeneesi mõiste hõlmama ainult väiksemaid organisme. Kuni 18.–19. sajandini peeti võimalikuks siseparasiitide ja mikroobide jätkuvat abiogeneesi. Selle vaate kummutas lõplikult prantsuse teadlane Louis Pasteur, kes tõestas katsetega, et ka bakteritel on omasugused eellased ja nad ei teki eluta ainest. Nüüdisajal räägitakse abiogene ...

                                               

Armastus

Armastuse all mõeldakse tavakeeles eelkõige sügavat kiindumust kahe inimese vahel või erakordset tunnet, mis laseb maailmal imelisena paista. Sõna "armastus" kasutatakse paljudes seostes ning pole selge, kas tegu on ühe asjaga, mis avaldub erinevalt, või mitme eri asjaga. Armastust ei saa üheselt ega ammendavalt defineerida. Armastus on tundeline ja mõtteline side; positiivseid elamusi esile kutsuva isiku, eseme või abstraktse nähtuse kõrge väärtustamine ning püüdlemine selle poole. Armastus võib väljenduda tunnetes, mõtetes, hoiakutes ja käitumises ning põhineda näiteks vanemlikel instink ...

                                               

Armuafäär

Armuafäär on suguline suhe inimeste vahel, kellevaheline suguline läbikäimine on mingil põhjusel ühiskondlikult taunitav ehk tabu. Kõige levinum tabu põhjus on, et üks neist või mõlemad on abielus, mis konkreetse ühiskonna traditsioonilise arusaama kohaselt peaks välistama abieluvälised sugulised suhted. Paljudes õigussüsteemides on armuafäärid illegaalsed ning nende eest on ette nähtud karistused, mis ulatuvad kuni surmanuhtluseni. Patriarhaalsetes ühiskondades on karistused naistele tavaliselt karmimad, sealjuures karistatakse naisi tihti ka juhul, kui nemad vahekorda ei soovinud. Paljud ...

                                               

Eluviis

Eluviis ehk elulaad on igapäevase elu korralduse viis ja valikud, mis on tihti omased kindlale sotsiaalsele rühmale, vanusele või isikutüübile.

                                               

RNA maailma hüpotees

RNA maailma hüpotees on teooria, mille kohaselt oli praeguse, desoksüribonukleiinhappel, ribonukleiinhappel ja valkudel põhineva elu eelkäijaks isereplitseeruvatel RNA molekulidel baseerunud elu. Ehkki praeguse elu arenemine RNA maailmast on üldiselt aktsepteeritud, ei pruukinud RNA-põhine elu olla esimene elu Maal. RNA on sarnaselt DNA-ga võimeline salvestama geneetilist informatsiooni ning sarnaselt valguliste ensüümidega katalüüsima biokeemilisi reaktsioone, mistõttu võis ta elu varases arengus asendada mõlemat. Evolutsiooni käigus läks info säilitamise funktsioon üle keemiliselt stabii ...

                                     

ⓘ Elu

  • Elu ladina vita, vanakreeka βίος on ainevahetuslike rakulise ehitusega süsteemide aktiivsus. Elu võib tähendada nii teatud protsesse kui neist hõlmatud
  • ELÜ on lühend, mis võib tähendada järgmist: Eesti Lasteõdede Ühing Eesti Logistikaühing Eesti Logopeedide Ühing Eesti Loomaarstide Ühing .
  • Elu entsüklopeedia inglise keeles Encyclopedia of Life lühend EOL on erialainimeste koostatav mitmekeelne veebipõhine entsüklopeedia. Veebientsüklopeedia
  • Elu on ainevahetuslike rakulise ehitusega süsteemide aktiivsus. Elu on üldine elumõiste filosoofias ja teoloogias Inimese elu elu aspektid, mis puudutavad
  • Elu mõte on inimese elu kogetav objektiivne väärtus. On vaieldav, milles elu mõte seisneb ja kas elul üldse on mõte seega võidakse neid küsimusi pidada
  • Meie Elu on olnud mitme eestikeelse väljaande nimi: Meie Elu ajakiri, 1907 Meie Elu ajaleht 1909 - Narvas Meie Elu ajaleht, 1923 Meie Elu ajaleht
  • Usk ja Elu on olnud mitme eestikeelse vaimuliku sisuga perioodilise väljaande pealkirjaks: Usk ja Elu on alates 1997. aastast Tallinnas ilmuv Eesti Apostlik - Õigeusu
  • Elu Tee Дорога жизни, Doroga žizni nime kandis ainus tee, mis Leningradi blokaadi ajal Teises maailmasõjas ühendas sissepiiratud linna Nõukogude tagalaga
  • Eestikeelset pealkirja Kaks elu kannab mitu filmi. Kaks elu Vene 1961. aasta draamafilm Dve žizni Kaks elu USA 2000. aasta romantiline põnevik
Surematus
                                               

Surematus

Surematus ehk igavene elu on lõppematu, surmast vabastatud elu; lõputu eksistents. XXI sajandi teise kümnendi teadusliku teadmuse valguses võib täheldada bioloogilise surematuse esinemist vähemalt mõnel kaasaegsel liigil.

                                               

Bānabhatta

Bānabhatta ehk Bāna, oli India sanskritikeelne kirjanik. Ta oli seotud Põhja-India kuninga Haršavardhana õukonnaga. Bānabhatta kirjutas kaks olulist sanskritikeelset romaani. Mõlemad on lõpetamata. "Harsacarita" on ajalooline romaan, mis ülistab kuningas Haršavardhana elu ja tegevust. "Kādambari" on romantiline muinasjuttromaan, mille lõpetas Bānabhatta poeg.

Haršavardhana
                                               

Haršavardhana

Haršavardhana ehk Harša oli Põhja-India suurkuningas 606. aastast ning sanskritikeelne näitekirjanik. Harša astus troonile 16-aastasena, kui tema vend oli mõrvatud. Harša toetas luulet. Tema õueluuletaja Bānabhatta romaan "Harsacarita" ülistab tema elu ja tegevust. Haršale omistatakse kolm näidendit. "Ratnāvalī" ja "Priyadarśikā" on koomilised armastusdraamad, mis on saanud nime oma naispeategelaste järgi. "Nāgānanda" on budistlike sugemetega.

                                               

Pulmad ja matused

"Lilled" "Iga reklaamitahvli taga" "Elu mõte" "Üliintelligentne" "Maha" "Oksad alla" "Pulmad ja matused" "Viimane etapp" "Jeerum" "Sünnipäev me haiglatuppa tuli"

Users also searched:

...
...
...