Back

ⓘ Isikutunnistus väljastatakse Eesti kodanikule, Eestis püsivalt viibivale elavale välismaalasele, kellel on kehtiv elamisluba või elamisõigus. Isikutunnistusele ..
                                               

Eesti Vabariigi kodaniku isikutunnistus

Eesti Vabariigi kodaniku isikutunnistus on olnud mitme Eesti isikutunnistuse nimetus: Eesti Vabariigi kodaniku isikutunnistus ehk nn Rumesseni pass oli 1991–1992 Eesti Komitee Kodakondsuse Ameti poolt välja antud isikutunnistus Eesti Vabariigi kodaniku isikutunnistus oli isikutunnistus Teise maailmasõja eelses Eesti Vabariigis

                                               

Kaugtõestamine

Kaugtõestamine on videosilla vahendusel notari ametitoimingu tegemine. Kaugtõestamine võimaldab Eesti kodanikul või e-residendil tõestada tehinguid notariaalselt talle sobivas kohas nii Eestis kui ka välismaal. Kaugtõestamine on võrdväärne notaribüroos toimuva notariaalse tõestamisega. Erinevalt notaribüroos tõestamisest viibivad notar ja tehingus osaleja erinevas asukohas, nende suhtlus toimub videosilla vahendusel ning tõestamise tulemusel valmiv notariaalakt allkirjastatakse digitaalselt. Notariaalseid tõestamistoiminguid on võimalik teha videosilla vahendusel viies Eesti välisesinduses ...

Isikutunnistus
                                     

ⓘ Isikutunnistus

Isikutunnistus väljastatakse Eesti kodanikule, Eestis püsivalt viibivale elavale välismaalasele, kellel on kehtiv elamisluba või elamisõigus. Isikutunnistusele kantakse digitaalset tuvastamist võimaldav sertifikaat ning digitaalset allkirjastamist võimaldav sertifikaat. 21. sajandi alguses on Eestis isikutunnistusena kasutusel ID-kaart.

Eestis välja antavad isikut tõendavad dokumendid:

 • Mobiil-ID
 • pagulase reisidokument
 • Eesti kodaniku pass
 • digitaalne isikutunnistus ehk digi-ID
 • välismaalase pass
 • meremehe teenistusraamat ja meresõidutunnistus
 • elamisloakaart
 • Eesti kodaniku isikutunnistus ehk ID-kaart
 • ajutine reisidokument
                                     
 • Vabariigi kodaniku isikutunnistus on olnud mitme Eesti isikutunnistuse nimetus: Eesti Vabariigi kodaniku isikutunnistus oli isikutunnistus Teise maailmasõja
 • Eesti Vabariigi kodaniku isikutunnistus kõnekeeles Rumesseni pass oli Eesti Vabariigi kodaniku isikutunnistus mille kasutuselevõtt otsustati 16. märtsil
 • Digitaalne isikutunnistus ehk digi - ID on Eesti riiklik digitaalne dokument, millega on võimalik elektroonilises keskkonnas tõendada oma isikut ja allkirjastada
 • elada Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna riikides. Sloveenia isikutunnistus kehtib ka reisimiseks teistesse endistesse Jugoslaavia vabariikidesse:
 • väljastatud 2016. aastal ja enne seda krediitkaardi suurusega ukraina isikutunnistus välja antud alates 2016. aastast Rahvusvahelist passi kasutatakse
 • ID - kaart ehk isikutunnistus on Eesti kodaniku ja Eestis püsivalt elava Euroopa Liidu kodaniku kohustuslik isikut tõendav dokument, mis on osa Eesti Vabariigi
 • Küprose kodanik on ka Euroopa Liidu kodanik. Küprose pass ja Küprose isikutunnistus võimaldavad vabalt liikuda ja elada Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna
 • Kollane pass oli prostituudi isikutunnistus tegevusluba ja arstliku läbivaatuse tõend Tsaari - Venemaal.
 • dokumentide väljaandmist. Eestis elaval Eesti kodanikul peab olema isikutunnistus Isikut tõendavad dokumendid, Politsei - ja Piirivalveamet, vaadatud
 • riist - ja tarkvaraplatvormist sõltumatu. Tekstidokument Digitaalne isikutunnistus Digitaalne dokumendihaldus Digitaalarhiveerimine Elektrooniline paber
 • kandma. Alates 01.02.2011 välja antud Mobiil - ID on riiklik digitaalne isikutunnistus Mobiil - ID on kasutusvalmis igal pool maailmas, kus on mobiililevi.
 • tähenduses on riigiasutuse poolt väljaantud isikut tõendavad dokumendid nagu isikutunnistus Eesti kodaniku pass, diplomaatiline pass, meremehe teenistusraamat
Nõukogude Liidu pass
                                               

Nõukogude Liidu pass

Eesti kodanike käes olnud Nõukogude Liidu välis- ja sisepassid kaotasid kehtivuse 1. juulil 1994. Teiste riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute Eesti NSV sissekirjutusega NSV Liidu sisepassid kaotasid kehtivuse 15. mail 1997.

Users also searched:

digitaalne isikutunnistus, id kaardi uuendamine 2019, id kaardi uuendamine 2020, ide kaart, isikut tõendava dokumendi kaasaskandmise kohustus,

...
...
...