Back

ⓘ Mõttetalgud. Sõna mõttetalgud on üldnimetus mitmesuguste ühise mõttetöö teadlike vormide ning spontaanselt kujunenud arutluste kohta. Sõna on kasutusel alates 1 ..
                                               

Loovustehnikate loend

- Adaptive Reasoning - Advantages, Limitations and Unique Qualities - AIDA - ajurünnak Brainstorming - Algorithm of Inventive Problem Solving - Alternative Scenarios - Analogies - Anonymous Voting - ARIZ - Assumption Busting - Assumption Surfacing - Attribute Listing

                                     

ⓘ Mõttetalgud

Sõna "mõttetalgud" on üldnimetus mitmesuguste ühise mõttetöö teadlike vormide ning spontaanselt kujunenud arutluste kohta. Sõna on kasutusel alates 1980. aastate lõpust. Populaarseks sai mõttetalgute nimetus 2009. aastal seoses Minu Eesti korraldatud üldrahvaliku projektiga, milles oli kasutusel avatud ruumi meetod.

                                     

1. Mõttetalgute meetod

Mõttetalgud on ühise mõttetöö mõttetegevuse korraldamise võte, mis põhineb Georgi Petrovitš Štšedrovitski organisatsioonilis-tegevuslikul mängul. Mõttetalgute olemuse selgitamisel tuleb kasuks mõistete "mõtlemine" ja "mõttetegevus" eristamine. Mõttetegevus on intellektuaalsete ja kommunikatiivsete protsesside kompleks. Sel juhul võib mõttetalguid käsitleda tõlkena venekeelsest mõistest мыследеятельность.

Esialgu nimetati kõneksolevat töövõtet nimega MÄNG.

Mõttetalgute meetodi korraldamisel Eestis on Štšedrovitski ODI mängude eeskuju kohandatud vähemalt kahes aspektis: eestlaste suhtluskultuurile ja tavadele omaseks ning administreerimise pehmendamise ja sünergiaolude soodustamise suunas.

Sõna "mõttetalgud" esimene avalik kasutamine trükisõnas meetodi tähenduses on teada aastast 1988, V. Ruttase poolt brošüüris "Füüsikaõpetus".

Mõttetalgute korraldamise ja meetodi arendamisega on tegelenud ligi 50 inimest. Nende kohta on kasutatud ühisnimetust "talgugrupp". Mais 2009 võtsid aktiivsed talgugrupi liikmed endile nimetuse "Talgujad".

Inglise keeles on mõttetalgute meetodi puhul kasutatud mõistet Organisation Development Bee ODB.

Mõttetalguid võib lihtsustatult vaadelda üldistungite ja rühmatööde vaheldumise reana. Rühmatöö pikkus on harilikult 3 tundi, rühma suurus 3–9 inimest. Iga rühm vormistab oma arutelu tulemuse kohta kokkuvõtva plakati ja kasutab seda oma ettekande illustreerimiseks üldistungil.

Osalejateks on talguteemaga hästi kursis olevad ja tulemuseni jõudmisest huvitatud inimesed. Tööd juhivad talgutehnikud, need on talgukorralduses kogenud isikud. Talgutehnikuks saamise eelduseks on vilumus isiku- ja grupipsühholoogia ning mõttetegevuse loogika vallas. Talgute minimaalne soovitatav kestus on kolm päeva. Korraldamiseks sobib mõni majutusasutus: see võimaldab tegelda plaanitult 10 tundi päevas pluss spontaansed arutelud kuluaarides ja magamisruumides. Eesti mõttetalgute kõige pikem kestus on olnud 11 päeva. See oli füüsikaõpetajate mõttetalgutel Helmes 1987. aasta septembris.

Talgute viimasteks päevadeks väidetavalt saavutatakse arutluste ja vaidluste kaudu talgutehnikute abil konkreetses olukorras parim lahendus. Tulemusega kaasneb talguseltskonna ühtsustunne ning kõrgendatud mõtteerksuse ühine ja isiklik elamus.

Mõttetalgute pingelise, mõttetiheda, nüansirikka ja emotsionaalse olustiku arusaadav seletamine kõrvalseisjatele on raske ülesanne. Venemaal viljelevate ja küllalt sarnaste ODI-mängude kohta on kirjutanud Aleksander Levintov:

"Mängu läbinud isikud vaikivad kodus mitu päeva, saades aru, et seletada kogetut on võimatu, aga taluda kuulajate kaastundlikke pilkusid, milles peegeldub hinnang et oled hulluks läinud ja katus sõidab - kellele see meeldib?"

Tema on kirjutanud ka romaani "Mäng"

Eesti mõttetalgutest on koostatud skemaatilisi kirjeldusi.

1990. aastatel kasutati mõttetalgute meetodit märksa sagedamini kui 2000. aastatel.

                                     

2. Minu Eesti ja mõttetalgud

Minu Eesti üritusel 1. mail 2009 hakkas Valdo Ruttas eestvedajaks Tartu Descartesi Lütseumi mõttekojas ja kutsus juurde teisi mõttetalgute kogemusega inimesi. Kohale tulid talgugrupi nimistus osutatutest Valdo Ruttase kõrval veel Jaan Pruulmann, Agu Vissel, Mati Tamm, Koit Timpmann, Jüri Plink ja Priit Ruttas ning teised, kokku 11 inimest.

  • Valdo Ruttas püstitas teema "Kuidas arendada õppivas Eestis tegusaid mõttetalguid?". Eestvedajatena esinesid veel Koit Timpmann teemaga "Kuidas teha nii, et kőik perekonnad väärtustaksid oma laste haridust?" ja Agu Vissel "Kuidas vähendada lihtsameelsust ja mõtlemisvigu?". Priit Ruttas jäädvustas ja toimetas ürituse videolindile.
  • Ruuta Ruttas oli Tallinna VIP-Lala mõttekoja kõigi teemade eestvedaja.
  • Ülar Loolaid oli Palamuse mõttekojas talgujuht.
  • Valdo Ruttas, Jüri Ginter ja Ene-Silvia Sarv hakkasid asjatundjatena Minu Eesti ideepanga kommenteerijateks.
  • Minu Eesti korraldatud mõttepäeval osales Jüri Ginter kojavanemana Tartu Gildi 3 mõttekojas, mille teema oli "Ühine tegutsemine korteriühistu kaudu".

Mai keskel loodi mõttetalgute teemal suhtlemiseks ja tutvustamiseks internetikeskkond. Ruuta Ruttase ettepanekul võeti internetidomeeni nimeks "Talgujad". Esialgsed tekstid koostasid Jüri Ginter, Valdo Ruttas ja Agu Vissel.

                                     
  • Analysis - Morphological Forced Connections - Multiple Redefinition - mõttetalgud - NAF - Negative Brainstorming - NLP - Nominal Group Technique - Nominal - Interacting
  • Eksperimenta triennaali avanädalal, mil toimuvad praktilised töötoad ja mõttetalgud IDEElaboratooriumid toovad kokku kunstihariduse eksperdid, teadlased
  • alustel. Meie Stuudio ja Põlva Eksperimentaalteatri ühine projekt avas mõttetalgud juba 2010. aasta juulis, mil kogunes ajurünnakuks esimene kinnine koosolek
  • siis algasid kevadel 2015 ideekavandi autorite ning ELTSA töötajate mõttetalgud peole ühise pealkirja leidmiseks. Enne pealkirjade või pealkirja variantideni
  • jaanuar 1987 Raadiopäevaks Ajaleht Koit, 7. mai 1987 Kodukanditarkuse mõttetalgud Hurmis Ajaleht Koit, 6. august 1998 Avalik kiri AS - i Eesti Telefon

Users also searched:

...
...
...