Back

ⓘ Eesti Reservohvitseride Kogu on Eesti mittetulundusühing, mille põhieesmärgid on osavõtt riigikaitse korraldamisest, rahva kaitsetahte kasvatamine ja Eesti rese ..
Eesti Reservohvitseride Kogu
                                     

ⓘ Eesti Reservohvitseride Kogu

Eesti Reservohvitseride Kogu on Eesti mittetulundusühing, mille põhieesmärgid on osavõtt riigikaitse korraldamisest, rahva kaitsetahte kasvatamine ja Eesti reservohvitseride sotsiaalne ühendamine.

Kogu on erakonnaväline. EROK tegutseb Tallinnas, aadressil Narva maantee 8.

                                     

1. Kogu eesmärgid

EROK-i põhikirjalised eesmärgid on:

 • esindada ja kaitsta oma liikmete huve;
 • suurendada Eesti kaitsevõimet;
 • toetada heategevuslikult haridust ja sporti avalikes huvides.
 • koondada reservohvitsere ning arendada oma liikmetest vaimselt ja kehaliselt eeskujulikud ohvitserid;
 • tõsta kaitseväe prestiiži;
 • kasvatada ja süvendada rahva kaitsetahet;
 • taotleda ühiskonnas üksmeelt riigikaitse alal;
                                     

2.1. Koosseis Liikmed

Põhikirjakohaselt jagunevad EROKi liikmed kolmeks:

 • auliikmed – üldkoosoleku poolt valitud isikud, kellel on riigikaitses või kogu ees silmapaistvaid teeneid;
 • toetajaliikmed – kursandid, välisriikide ohvitserid, tegevteenistuses olevad kaitseväelased ja teised riigikaitsehuvilised füüsilised isikud.
 • tavaliikmed – kaitseväe reservohvitserid, kes on andnud Eesti kaitseväelase tõotuse ja soovivad aidata kaasa kogu eesmärkide saavutamisele;
                                     

2.2. Koosseis Struktuur

EROK-i juhitakse toimub liikmete üldkoosoleku, vanematekogu ja juhatuse tegevusega. Lisaorganiks on aukohus.

Kogu kõrgeim organ on liikmete üldkoosolek. Vanematekogu on üldkoosolekul EROK-i liikmete seast valitud volinike koosolek, mis täidab üldkoosoleku ülesandeid üldkoosolekute vahelisel ajal. Juhatus juhib kogu igapäevast tegevust ning esindab EROK-i, lähtudes üldkoosoleku ja vanematekogu otsustest ning põhikirjast.

Kogu jaguneb territoriaalsuse põhimõttel piirkondlikeks osakondadeks. Vähemalt 5 EROK-i liiget võivad taotleda sõjaväelise eriala või vanuselise koondumise põhimõttest lähtudes sektsiooni moodustamist, esitades vastava kirjaliku taotluse kogu juhatusele.

                                     

3. Tegevus

Põhikirja alusel tegelb EROK järgnevaga:

 • arendab suhteid kaitseväe, eriti selle ohvitseridega;
 • korraldab korjandusi ning avalikke, sealhulgas ka tasulisi üritusi;
 • korraldab riiklike ja kaitseväe tähtpäevade tähistamist, oma liikmete ja nende pereliikmete seltskondlikku läbikäimist ja vaba aja veetmist.
 • korraldab oma liikmete erialast ettevalmistust ja enesetäiendamist;
 • edendab kehakultuuri ja sporti, korraldab võistlusi;
 • teeb koostööd teiste organisatsioonidega Eestis ja välisriikides;
 • osutab sponsortoetust, teeb annetusi ja kingitusi;
 • arendab seadustega lubatud majandustegevust;
 • teeb selgitustööd, osaleb riigikaitset puudutavates aruteludes ja avaldab arvamust riigikaitse korralduse kohta;
 • osaleb võimalust mööda seaduseelnõude koostamisel, mis puudutavad kaitsejõudude arengut ning reservohvitsere ja avaldab nende kohta arvamust;
                                     

4. Ajalugu

Eesti Reservohvitseride Kogu asutasid 22. juunil 1997. aastal Kaitseväe Lahingukoolis Meegomäel Võrumaal esimeste vabatahtlike reservohvitseride kursuste lõpetajad.

EROK-i asutajaliikmed on: Tarmo Areda, Martin Arpo, Tõnis Arro, Erik Boltowski, Lauri Einre, Arti Hilpus, Jaan Kirss, Arvo Kivikas, Aavo Kokk, Olari Koppel, Eerik-Niiles Kross, Toomas Liivamägi, Andres Mihkels, Madis Milling, Andrus Mägi, Kaido Pihlakas, Jaanus Pikani, Orm Porosaar, Madis Päts, Mika Raudvassar, Peeter Tali, Üllar Talviste, Erki Tamm, Toomas Tammekivi, Indrek Tarand, Kaarel Tarand, Jüri Teras, Vallo Toomet.

                                     

5. Välislingid

 • "Eesti reservohvitseride kogu korraldab riigikaitsealase sümpoosioni" EPL
 • Reservohvitseride käsiraamat.Teos digiteerituna digitaalarhiivis DIGAR
 • EROK-i kodulehekülg
                                     
 • Ühendus on Eesti mittetulundusühing, mis tegeleb Tori kirikuga seonduvaga. Ühendus asutati 1997. Ühendusse kuuluvad Eesti Reservohvitseride Kogu Pärnu osakond
 • ASi Pärnu Konverentsid juhatuse esimees. Samuti on Aavo Kokk Eesti Reservohvitseride Kogu asutajaliige. 1986 1988 Tartu Maja infolehe toimetaja 1987 1991
 • 2003 Eesti Reservohvitseride Kogu Teeneteristi Kuldrist 2001 Eesti Reservohvitseride Kogu Teeneteristi Raudrist 2011 Eesti Eruohvitseride Kogu teeneterist
 • määrati seejärel Eesti kontingendi ülemaks Afganistanis. Aastatel 2009 2010 oli Tamm 1. jalaväebrigaadi ülem. 2001 Eesti Reservohvitseride Kogu Teeneteristi
 • Drugs Ther. 20 2006 2 Eesti teaduse biograafiline leksikon, 3. köide Eesti Reservohvitseride Kogu Eesti Reservohvitseride Kogu EROK 08.04.2012. Vaadatud
 • relvajõud, Reservohvitseride Kool RUK reservohvitseride kursus 1997 Eesti Kaitsevägi, Lahingukool, vanemallohvitseride baaskursus 1996 Eesti Kaitsevägi
 • reservväelastel. Reservohvitseride kursused jagunevad reservrühmaülemate baaskursuseks ajateenijale ja vabatahtlike reservohvitseride kursusteks. Kool
 • ettevalmistusele ja läbiviimisele on kaasatud Eesti kaitsevägi, Erna Selts, Reservohvitseride Kogu Eesti Laskurliit jt organisatsioonid. Võistlusest ja
 • Eesti Psühholoogide Liit, Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsioon, Eesti Personalitöö Arendamise Ühing ja Eesti Reservohvitseride Kogu

Users also searched:

andre lilleleht,

...
...
...