Back

ⓘ Vähemusrahvus ehk rahvusvähemus on rahvusgrupp, kes erineb riigi põhirahvusest etnilise kuuluvuse, keele, usu või kultuurilise omapära poolest. Paljudes riikide ..
                                     

ⓘ Vähemusrahvus

Vähemusrahvus ehk rahvusvähemus on rahvusgrupp, kes erineb riigi põhirahvusest etnilise kuuluvuse, keele, usu või kultuurilise omapära poolest.

Paljudes riikides on vähemusrahvuste kaitseks eraldi tingimused. Euroopa Nõukogu liikmesriigid, sealhulgas Eesti, on võtnud vastu Vähemusrahvuste kaitse raamkonventsiooni.

Tavaliselt on riigis vähemusrahvuste määramiseks ja nimetamiseks konkreetne seadus, mis määrab ära selle riigi vähemusrahvused.

Vähemusrahvust saab laias laastus ülemaailmselt defineerida järgmiste punktide alusel:

 • Rahvus, mille esindajad on antud riigis elanud pikaaegselt.
 • Rahvus, mille esindajad soovivad säilitada oma kultuurieripärasid antud riigis.
 • Rahvus, mille esindajad on selle riigi, mille rahvusvähemuseks neid loetakse, kodanikud.
 • Rahvus, mille kultuur, keel, rass, religioon vms. erineb enamikust.
 • Riigis rahvaarvult vähemuses olev rahvus.
 • Poliitiliselt mitte võimul olev rahvus.

Lisaks pikaaegselt riigis elanud vähemusrahvustele võib teatud tingimustel vähemusrahvuseks lugeda ka lühiajalisi immigrante, rändrahvaid või põliselanike hõime.

                                     

1. Eesti vähemusrahvused

Pikemalt artiklis Eesti vähemusrahvused

Eesti ajaloolised vähemusrahvused on olnud sakslased baltisakslased, venelased eestivenelased, sh peipsivenelased, rannarootslased, veidi hilisemast ajast ka juudid Eesti juudid, mustlased sh Laiuse mustlased ja tatarlased Eesti tatarlased.

Eestis elab 2011. aasta rahvaloenduse seisuga 93 vähemusrahvust. Nende seas on arvukamad kogukonnad venelased 321 198, ukrainlased 22 302, valgevenelased 12 419 ja soomlased 7423.

                                     
 • euroopalikumaks. Albaanlaste osakaal on ametlikel andmetel 95 Suurim vähemusrahvus on kreeklased, kes elavad suuremalt jaolt Lõuna - Albaanias Kreeka piiri
 • esimest korda 9 miljoni piiri. 86, 7 elanikkonnast on rootslased. Suurim vähemusrahvus on soomlased 2 Teised suured etnilised grupid pärinevad teistest
 • rahvaloenduse andmeil oli 77, 8 Ukraina elanikest ukrainlased. Suurim vähemusrahvus Ukrainas on venelased 2001. aasta seisuga 17, 3 Ülejäänud vähemusrahvuste
 • põliselanikud on tšamorrod, kes räägivad tšamorro keelt. Tänapäeval on nad vähemusrahvus Esimeste eurooplastena jõudsid Põhja - Mariaanidele hispaanlased, kes
 • paistis silma primitiivse, saamatu ja eemaletõukava rõvedusega. Saksa vähemusrahvus boikoteeris Ned de Baggot. Ned de Baggo oli neli aastat abielus oma
 • Таллинн : Ээсти раамат, 1976 Viktor Maamägi. Uut elu ehitamas : Eesti vähemusrahvus NSV Liidus 1917 1940 , Tallinn : Eesti Raamat, 1980 Маамяги, В.А.
 • samuti konkreetselt vähemusrahvusi. Sellega lubati piirkondades, kus vähemusrahvus moodustas elanikkonna enamuse, kohalikes omavalitsustes kasutada asjaajamise
 • sajandi teisel poolel võisid Eesti alale asuda ka kolmas ajalooline vähemusrahvus vanausulistest peipsivenelased, kuid nende saabumisajaga on mitmeid
 • Matsi mehed 614 0, 1 Eesti Vabariigi Võitlussõjavägi 221 0, 0 Juudi Vähemusrahvus 211 0, 0 Juudi rahva vähemus 184 0, 0 Kristlik Rühm 168 0, 0 Kuigatsi
 • enamusrahvus Eesti, Leedu, Läti, Moldova, endised nõukogude riigid. vähemusrahvus Keeled Idaslaavi keeled: valgevene, vene, russiini, ukraina Religioon
 • vaidlustatud staatus Rumeenia, Türgi, Itaalia, Ungari, Austria. vähemusrahvus Keeled Idalõunaslaavi keeled: bulgaaria, makedoonia Läänelõunaslaavi

Users also searched:

kultuurautonoomia mõiste,

...
...
...