Back

ⓘ Eesti Rahvusnõukogu oli eesti pagulaste poliitiline organisatsioon Rootsis. Eesti Rahvusnõukogu asutati Stockholmis 12. mail 1947. Asutamiskoosolekust võtsid os ..
                                     

ⓘ Eesti Rahvusnõukogu

Eesti Rahvusnõukogu oli eesti pagulaste poliitiline organisatsioon Rootsis.

Eesti Rahvusnõukogu asutati Stockholmis 12. mail 1947. Asutamiskoosolekust võtsid osa August Rei, Rudolf Penno, Johannes Klesment, Heinrich Laretei, Aleksander Warma, Johan Kõpp, Hans Rebane, metropoliit Aleksander, Gustav Suits, Johannes Sikkar, Heldur Tõnisson, Johannes Mihkelson, Heinrich Mark, Eerik Laid, Tõnis Kint, Artur Ekbaum, Nikolai Metslov, Kaul Kadak ja Eduard Poom.

Rahvusnõukogu ülesandeks oli sidemete loomine poliitiliste parteide ja rühmituste kaudu vastavate rahvusvaheliste poliitiliste liitudega, märgukirjade saatmine, rahvusvahelistest konverentsidest osavõtmine, Eesti olukorra selgitamine ja Eesti tuleviku kavastamine

Eesti Rahvusnõukogusse kuulusid järgmised erakonnad:

 • Eesti Liberaaldemokraatlik Koondis
 • Eesti Sotsialistliku Partei Välismaine Koondis
 • Põllumeeste Kogud
 • Eesti Demokraatlik Unioon

Eesti Rahvusnõukogu toetas Vabariigi Valitsust eksiilis ja nende koosseisud kattusid enamasti.

Eesti Rahvusnõukogu juures asus Eesti Välisvõitluse Fond.

                                     

1. Eesti Rahvusnõukogu esimehed

 • 1995– Penno
 • 1976–1979 Johannes Mihkelson
 • 1979–1983 Aksel Mark
 • 1963–1970 Aleksander Warma oli samal ajal ka Peaminister Vabariigi Presidendi ülesandeis
 • 1988–1995 Ursula Wallberg
 • 1971–1975 Tõnis Kint oli ka Peaminister Vabariigi Presidendi ülesandeis
 • 1947–1963 August Rei oli ka Peaminister Vabariigi Presidendi ülesandeis
 • 1983–1988 Mihkel Mathiesen
                                     

2. 1988. aastal kolmeks aastaks valitud juhatus

 • Peasekretär: Arvo Horm
 • Endised esimehed: Johannes Mihkelson, Aksel Mark, Mihkel Mathiesen
 • Esimees: Ursula Wallberg

ERN koalitsioonirühmade poolt esitatud:

 • Eesti Demokraatlik Unioon: Enno Penno, Rein Tarmet, Indrek Martinson
 • Eesti Põllumeeste Kogud Rootsis: Helmut Talts, Arved Ruusa, August Sikk
 • Eesti Sotsialistliku Partei Välismaa Koondis: Ernst Peterson, Bernhard Mäelo, Jaan Seim
 • Eesti Liberaal-Demokraatlik Koondis: Andres Käärik, Aleksander Terras, Kaljo Käärik
 • Eesti Vabariiklik Ühing: Rudolf Jalakas, Zoja Raskasov, Arvo Mägi
 • Üldkogu liikmete poolt valitud: Gustav Ränk, Peeter Luksep, Ülo Ignats, Harri Kiisk, Ago Pärtel, Kalju Lepik, Hele Lüüs, Heinrich Mark, Ilo Käbin, Jaan Ruusa
 • ERN esindus Göteborgis: Gerhard Peet

ERN Välisesindused ja usaldusmehed:

Soome: Heimo Rantala; Norra: Veslemy Gulhaugen; Taani: Sigrid Koern; Saksamaa: Ilo Käbin, Heli Muld-Schwenne; Prantsusmaa: Vahur Linnuste, Fanny de Sivers; Inglismaa: Einar Sanden; USA Idarannik: Olev Olesk, Ants Pallop, Elmar Järvesoo; USA Läänerannik: Avo Piirisild, Alfred Treiman, Arne Tõnis Kint, Heino Valvur; Kanada: Edgar A. Heinsoo Montreal, Jaan Timusk, Endel Aruja Toronto

                                     
 • Eesti Välisvõitluse Fond tegutses aastail 1981 1995 Eesti Rahvusnõukogu juures. Fondi esimees oli kogu tema tegevuse aja Aksel Mark. Fond andis tunnustusstipendiume
 • Erakond kuulus Eesti Rahvusnõukogu koosseisu ning andis välja bülletääni Radikaaldemokraat ja ajalehte, hiljem ajakirja Vaba Eesti Hiilgeajal oli sellel
 • Rootsi eesti koolide asutamisel 1951 1979 Eesti Rahvusnõukogu peasekretär 1954 1975 Eesti Komitee büroojuhataja ja abiesimees 1975 1982 Eesti Komitee
 • Rootsi. Heinrich Marga valitsuse liige finantsminister 1977 1988 Eesti Rahvusnõukogu juhatuse ja presiidiumi liige, Teataja vastutav väljaandja 1953 1985
 • rahvamajandust ja sotsioloogiat. Õpingud lõpetas ta 1951. Wallberg oli Eesti Rahvusnõukogu juhatuse liige ja valiti 1988 selle esimeheks. Wallberg kuulus Rootsi
 • koos perega Rootsi, kus osales Eesti Komitee, Eesti Rahvusnõukogu jpt organisatsioonide tegevuses ning korraldas eesti sõjainvaliidide abistamist põgenikelaagrites
 • seal Eesti Rahvusfondi ja Eesti Rahvusnõukogu organitesse, Eesti Põllumeeste Kogude Rootsis ja Vabade Eestlaste Põllumajandusliidu juhatusse. Eesti Päevaleht
 • Seltsi Rootsis auliige. Eesti Rahvusnõukogu ja Eesti Rahvuslaste Klubi asutajaid, Eesti Rahvusfondi juhatuse liige Rootsis. Eesti Vabaduskapitali ajutise
 • 2. veebruar Stockholmis võeti vastu Eesti Rahvusnõukogu statuut ja ühtlasi pandi alus Eesti Rahvusnõukogu Presiidiumile. 2. aprill Aburi külas Lääne - Viru
 • Rootsis Eesti Rahvusnõukogu üks asutajaid. 1949. aastal siirdus koos abikaasaga Kanadasse, elas Torontos. 1954. aastal oli ta Toronto Eesti Ühispanga
 • olnud Rootsi Eestlaste Esinduse saadik, Eesti Rahvusnõukogu presiidiumi liige aastatel 1966 1971 oli ta Eesti Liberaaldemokraatliku Koondise esimees.
 • Aastatel 1979 1992 kuulus ta Eesti Rahvusnõukogu juhatusse ja oli 1990 1992 Eesti eksiilvalitsuses finantsminister. Ta oli Eesti Kongressi liige. Peeter Luksep

Users also searched:

...
...
...