Back

ⓘ Kaitseressursside ameti põhiülesanded on vastavalt põhimääruse § 7.: -1 vahendada kaitseväe värbamisinfot, viia läbi värbamistoiminguid ja koguda tagasisidet vä ..
                                     

ⓘ Kaitseressursside Amet

Kaitseressursside ameti põhiülesanded on vastavalt põhimääruse § 7.:

 • -1 vahendada kaitseväe värbamisinfot, viia läbi värbamistoiminguid ja koguda tagasisidet värbamis- ja tööprotsessi kohta;
 • kutsealuse kaitseväeteenistuskõlblikkuse otsustamine;
 • mobilisatsiooniplaanidest ja sundkoormiste koondkavast tulenevate ülesannete täitmine;
 • kaitseväeteenistuskohustuslike Eesti kodanike arvestuse pidamine ja selleks andmete kogumine;
 • kaitseväeteenistuskohustusest vabastamine ja registrist kustutamine;
 • kaitseväekohustuslaste arstlikku komisjoni suunamine kaitseväeteenistuskõlblikkuse otsuse tegemiseks;
 • ümberjaotamisele kuuluva riigivara kontrollimine Kaitseministeeriumi poolt koostatud eelnimekirja alusel;
 • säilitamisele kuuluvate dokumentide arhiveerimine, arhiivitõendite väljastamine;
 • kutsealuste kutsesobivuse määramine;
 • identifitseerimiskoodi moodustamine ja isikuplaatide väljastamine;
 • ameti arstlikus komisjonis ja täiendaval arstlikul läbivaatusel või uuringutel viibimisega seotud sõidu- ja toitlustuskulude katteks makstava hüvitise taotluse menetlemine;
 • järelevalve teostamine kaitseväekohustuse täitmise üle, kõrvalehoidvate isikute vastutusele võtmine või vastutusele võtmise algatamine seaduses sätestatud alustel ja korras;
 • ajapikenduse andmise otsustamine;
 • kutsealuste toimetamine teenistuskohta;
 • ameti arstlike komisjonide töö korraldamine;
 • kutsealuste ajateenistusse kutsumisest vabastamine;
 • aruande esitamine kaitseväeteenistuse komisjonile kaitseväeteenistuskohustuse täitmise kohta;
 • vastuvõtva riigi toetuse osutamiseks vajalike andmete arvestuse pidamine;
 • kaitseväeteenistusest keeldunud kutsealuse kutsumine asendusteenistusse;
                                     
 • kindel huvi ajateenistus küberväejuhatuses teha, tasuks vabatahtlikult Kaitseressursside Ametisse minna, rääkis küberväejuhatuse staabiülem major Silver Andre
 • Eesti kaitsejõud Kaitseväe Peastaap Eesti kaitsevägi, Kaitseliit, Kaitseressursside Amet Kaitsejõudude õppevahendite ja pürotehnika tehas, Kaitseväe Lahingukool

Users also searched:

kaitseväe ametikohad, kaitseväe tervisenõuded 2020,

...
...
...