Back

ⓘ Väliseestlaste eesti keel on väliseestlaste räägitav eesti keel, mis sageli erineb suuremal või vähemal määral Eesti NSV normikohasest eesti keelest: selles ei ..
                                     

ⓘ Väliseestlaste eesti keel

Väliseestlaste eesti keel on väliseestlaste räägitav eesti keel, mis sageli erineb suuremal või vähemal määral Eesti NSV normikohasest eesti keelest: selles ei esine pärast 1930. aastaid lisandunud russisme.

Väliseestlaste keel on pagulusse viidud 1930. aastate eesti keel, kuid hiljem ilmnesid vaesumise ja assimileerumise ilmingud.

Väliseestlastele on omane kakskeelsus: peale eesti keele räägivad nad ka elukohamaa riigikeelt või peamist keelt.

Eesti keelt kasutavad väliseestlased enamasti kodus, aga ka teiste eestlastega suhtlemisel, nt väliseestlaste seltsides.

Üldise trendina on väliseestlaste eesti keel muutunud sõnavaralt ja stiililt piiratumaks, sage on rektsioonivigade tekkimine.

Väliseestlaste eesti keelele panid aluse 1940. aastate alguses Eestist lahkunud inimesed.

                                     

1. Kirjandus

  • A. Roos. Morfologiska tendenser vid språklig interferens med estniska som bas. – Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Uralica et Altaica Upsaliensia, 12. Uppsala, 1980
  • R. Raag. Estniskan i Sverige. Uppsala, 1983
  • R. Raag. Lexical Characteristics in Swedish Estonian. – Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Uralica et Altaica Upsaliensia, 13. Uppsala, 1982
  • L. Lindström toimetaja. Väliseestlaste keelest. Tartu, 1998
                                     

2. Välislingid

  • "Väliseestlased ja nende keel. Pidepunkte uurimisloost" Jüri Viikberg, Kristiina Praakli
  • "Väliseestlased ja nende eesti keel" vaatmik 2008
  • "Eestlased ja eesti keel välismaal" Koostanud ja toimetanud Kristiina Praakli ja Jüri Viikberg, Eesti Keele Sihtasutus, Tallinn 2010
                                     
  • Portaal Garant.ru. Vaadatud 7.4.2017 vene keeles Eesti asundused Venemaal, Meie tee, väliseestlaste ajakiri. O. Laaman. Vaadatud 10.4.2017 Kaart RKKA
  • Hiina Hangzhou Ida - Timor Dili Jaapan Nara Nii nagu enamik suuri väliseestlaste kogukondi läänemaailmas, tekkis ka Austraalias arvukam eestlaskond 1944

Users also searched:

eesti keele kursused, eesti keele õppimine,

...
...
...