Back

ⓘ Kaitseministeeriumi valitsemisalas on: kaitsetööstuse arendamine kutsealuste kutsumine ajateenistusse kaitseväe ja Kaitseliidu tegevuse kontrollimine riigikaits ..
                                               

Km (täpsustus)

km võib tähendada järgmist: kilomeetri lühend KM võib tähendada järgmist: käibemaks Kohtuministeerium Kultuuriministeerium Kaitseministeerium Kommunaalministeerium Kultuurimaa ajaleht

                                               

Puugipreemiajaht

Puugipreemiajaht on paljude veebilehtede, organisatsioonide ja arendajate poolt välja pakutud lahendus, mille puhul kasutajad saavad teenida tunnustust ja rahalist kompensatsiooni, raporteerides süsteemides eelkõige eksploitide ja haavatavuste tuvastamiseni viivaid vigu. See võimaldab arendajatel leida ja parandada vigu, enne kui laiem avalikkus nendest teada saab, seeläbi ennetades süsteemi nõrkuste laiahaardelist kuritarvitamist. Sellise süsteemi on kasutusele võtnud näiteks Mozilla, Facebook, Yahoo!, Google, Reddit ja Microsoft. Ka tehnoloogiatööstusevälised organisatsioonid näiteks nag ...

                                               

Pentagoni UFO-videod

Pentagoni UFO-videod on Ameerika Ühendriikide mereväe hävituslendurite poolt 2004. ja 2015. aastal jäädvustatud ning internetti lekkinud kolm infrapunavideot. Videod lekitati 2017. aasta detsembris. Praegu arvatakse selle mõiste alla ka 2019. aastal samuti mereväe jäädvustatud ja lekkinud kaks videot ning kolm fotot. Ameerika Ühendriikide kaitseministeerium kinnitas 2020. aastal esimese kolme lekkinud video autentsust, seletamatust ja avalikustas need ka ise. 2021. aastal kinnitas Pentagon ka 2019. aastal tehtud jäädvustuste autentsust ja seletamatust. Esimesed kolm videot lekitas internet ...

Kaitseministeerium
                                     

ⓘ Kaitseministeerium

Kaitseministeeriumi valitsemisalas on:

 • kaitsetööstuse arendamine
 • kutsealuste kutsumine ajateenistusse
 • kaitseväe ja Kaitseliidu tegevuse kontrollimine
 • riigikaitse korraldamine ja seoses sellega ettepanekute tegemine riigikaitsepoliitika kujundamiseks
 • riigikaitse elluviimine
 • vastavate õigusaktide eelnõude koostamine
 • kaitseväe ja Kaitseliidu rahastamine ja varustamine
 • kaitseväe reservi arvestuse ja väljaõppe korraldamine
 • mobilisatsiooni ettevalmistamine ja läbiviimine
 • rahvusvahelise kaitsealase koostöö koordineerimine
                                     

1. Juhid ja struktuur

Ministeeriumi vastutusalas on kaitsevägi, Kaitseressursside Amet, Välisluureamet, Eesti Sõjamuuseum – kindral Laidoneri muuseum, Seli tervisekeskus ja Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus.

Ministeeriumi struktuur on jaotatud kolmeks plokiks, mida vastavalt juhivad kaitsepoliitika asekantsler, kaitseplaneerimise asekantsler ning õigus- ja haldusküsimuste asekantsler.

                                     

2.1. Ajalugu Sõjaministeerium, 1918–1928

1920. aasta 27. märtsit läksid sõjavägede ülemjuhataja volitused ja kohustused üle sõjaministrile. 1920. aasta märtsis kaotati Sõjavägede Ülemjuhataja ametikoht ning sõjaväe kõrgem juht oli sõjaminister kes võis olla ka tsiviilisik, kellele Vabariigi valitsus määras abi kõrgemate sõjaväelaste hulgast. Ülemjuhataja staabi asemele asutati Sõjavägede Staap, mille koosseisus oli Kindralstaabi Valitsus ja Korraldusvalitsus.

Seni Sõjavägede Ülemjuhataja otsealluvuses olnud Sõjaväe Tervishoiuvalitsus viidi Sõjaministeeriumi alluvusse.

1928. aastal kehtestati Kaitseväe organisatsiooni ja koosseisude seadlus, mis määratles Eesti kaitseväe rahuaegse organisatsiooni. Kaitseväe keskjuhatusse kuulusid: sõjaminister, sõjaministri abi ja järgmised keskasutused: 1) sõjavägede staap; 2) varustusvalitsus; 3) sõjaväe tervishoiuvalitsus; 4) sõjaringkonnakohus; 5) sõjaprokuratuur ja 6) laske-, suurtükiväe-, ratsaväe- ja inseneriväe inspektuur;

                                     

2.2. Ajalugu Kaitseministeerium, 1929–1937

1. aprillist 1929 nimetati mitmed sõjaväeasutused ümber kaitseväeasutusteks, sõjaministrist sai kaitseminister.

Kaitseministrile allusid ministri abi, kaitsevägede staap, varustusvalitsus, sõjaväe tervishoiuvalitsus, sõjaringkonnakohus, sõjaprokuratuur ja juriskonsultuur, väeliikide inspektorid, diviisiülemad, merejõudude juhataja, õhukaitse ülem ja kaitseväe ühendatud õppeasutuste ülem.

                                     

2.3. Ajalugu Sõjaministeerium, 1937–1940

Sõjaministeeriumi ülesandeks oli:

 • koostada vastavaid kavu ja ette valmistada mobilisatsiooni või sõjategevuse puhuks relvastatud jõudude igakülgse varustamise ning tervishoiu- ja kohtukorralduse;
 • varustada ja majandada relvastatud jõude;
 • hoolitseda relvastatud jõudude tervishoiu- ja kohtukorralduse eest;
 • korraldada nende jõuallikate riigikaitseks rakendamise ettevalmistamist, mis mobilisatsiooni või sõjategevuse korral rakendatakse ainult relvastatud jõudude varustamiseks.

Sõjaministeeriumi koosseisu kuulusid:

 • Sõjaministri kaks abi
 • Sõjaministeeriumi Sõjavägede Tervishoiuvalitsus
 • Sõjaministeeriumi Sõjavägede Varustusvalitsus
 • Sõjaminister
 • Sõjaministeeriumi Sõjaväe Prokuratuur
 • Sõjaministeeriumi Sõjaväe Kõrgem Kohus
                                     

3. Välislingid

 • Vahur Koorits. "Aaviksoo koondamisnimekirjas on kalli koolituse saanud Mikko" Postimees, 29. november 2008
 • Kaitseministeeriumi koduleht
 • Allar Viivik. "0.1 kohaga nõunik kaotab töö?" Õhtuleht, 26. november 2008
                                     
 • Venemaa Föderatsiooni Kaitseministeerium vene keeles Министерство обороны Российской Федерации, lühemalt Минобороны России on Venemaa valitsusasutus
 • Ameerika Ühendriikide Kaitseministeerium inglise keeles Department of Defence lühend DoD, USDOD või DOD on Ameerika Ühendriikide ministeerium, mis tegeleb
 • Eesti Vabariigi Kaitseministeerium Ameerika Ühendriikide Kaitseministeerium Suurbritannia ja Põhja - Iiri Ühendkuningriigi Kaitseministeerium MOD - UK Ministry
 • Suurbritannia kaitseministeerium Ministry of Defence on Suurbritannia valitsusasutus, mis vastutab Tema Majesteedi valitsuse poolt kehtestatud kaitsepoliitika
 • omanikuks sai Eesti Vabariigi Kaitseministeerium Aastal 2009 loodi osaühing E - ARSENAL. 2012. aastal saatis Kaitseministeerium kooskõlastusringile eelnõu
 • NSV Liidu Kaitseministeerium vene keeles Министерство обороны СССР oli aastatel 1953 1991 NSV Liidu relvajõudude riigijuhtimisorgan kuulus ministeeriumina
 • eest ning tsiviil - ja sõjaliste abinõude kogumit selle tagamiseks. Kaitseministeerium Sõjavägi Riigikaitselaager Riigikaitseõpetus Riigi suveräänsus ja
 • ning osaleb riigi julgeoleku - ja kaitsepoliitika kujundamisel. Kaitseministeerium Riigikaitse Riigikaitsekomisjon, Riigikogu vaadatud 21.05.2017 Riigikaitsekomisjon
 • President s Budget Proposal 9. veebruar 2016. Ameerika Ühendriikide Kaitseministeerium Vaadatud 15. mai 2018. Inglise keeles. Ameerika Ühendriikide merejalavägi
 • tähendada järgmist: kilomeetri lühend KM võib tähendada järgmist: Kaitseministeerium Kohtuministeerium Kommunaalministeerium Kultuuriministeerium Kultuurimaa
 • Vabariigi Riigikantselei sotsiaalelu osakonna juhataja 1992 1994 Kaitseministeerium 1992 ministri asetäitja 1992 1993 ministri nõunik 1993 1994 kantsler

Users also searched:

...
...
...