Back

ⓘ Tasuta maa oli Eesti esimese vabariigi ajal Eesti riiklikust maatagavarast autasuna antud maa Vabadussõjaga otseselt või kaudselt seotud isikutele. Tasuta maad ..
                                               

Kinnistusraamat

Kinnistusraamat on kohtu juures peetav riiklik juriidiline register. See on andmekogu, mille eesmärk on koguda, säilitada ja avalikustada teavet kinnisomandi tekkimise, üleandmise ja kinnisasja asjaõigustega koormamise kohta. Samuti kinnisasja koormava asjaõiguse üleandmise kohta, selle sisu muutmise või lõpetamise kohta. Seega registrisse kannete tegemine loob, muudab või lõpetab kinnisasjaõigusi. Eesti õigussüsteem eristab kinnistusraamatut ja maakatastrit. Kinnistusraamat kajastab kinnisasjadele laienevaid asjaõigusi. Kinnistusraamat sisaldab ka kinnistu katastriandmeid – kinnistu kooss ...

                                     

ⓘ Tasuta maa

Tasuta maa oli Eesti esimese vabariigi ajal Eesti riiklikust maatagavarast autasuna antud maa Vabadussõjaga otseselt või kaudselt seotud isikutele.

Tasuta maad anti:

 • Vabadussõjas langenud sõdurite perekonnaliikmetele.
 • sõduritele, kes olid silma paistnud Vabadussõjas;
 • Vabadussõjas vigastada saanud sõduritele, kes olid oma tööjõust vähemalt 40% kaotanud;
                                     
 • veebruaril 1920 ja I liigi 3. järgu Vabadusristi 18. veebruaril 1925 ning tasuta maa normaaltalu mõõdus. Suri 1927. aastal kopsutiisikusse. Jaak Pihlak, Viljandi
 • auastmes Arreteeriti NKVD poolt 1941. Suri eeluurimise ajal vangilaagris. Tasuta maa normaaltalu suuruses Kotkarist, IV klass Ohvitseride andmekogu
 • linnapea. 1925, 18. veebruar Vabadusristi I liigi 3. järk 1925, 8. juuli tasuta maa normaaltalu mõõdus Terras, Martin. Eesti avalikud tegelased. Tartu:
 • perekonnanime kokku 2659 isikul. Alates 1. jaanuarist 1935 oli nimede eestistamine tasuta 1921. aastal alustas Akadeemiline Emakeele Selts suurejoonelist nimede
 • kirjastajat, trükikoda ja või autoriõiguse subjekti loovutama rahvusraamatukogule tasuta teatud arvu eksemplare oma väljaannetest. Reeglina ei paku rahvusraamatukogud
 • Kuressaare Sõnumid oli tasuta infoleht, mis ilmus 2004 2017 Kuressaares. Ajalehte levitati ajalehtede Meie Maa ja Saarte Hääl vahel. Infolehe viimane
 • asutuste loodud veebiallikatest ja andmekogudest, mis pakuvad Eesti kohta tasuta allalaadimiseks ruumiandmeid, mida saab kasutada geoinfosüsteemides GIS
 • asuvatele asustamata maa - aladele. Ümberasumise soodustamiseks kuulutas keisrinna välja asunikele järgmised soodustused: tasuta transport Venemaale õigus
 • on tasuta Suurimad kuluallikad on paisu ehitus ning elektri toomiseks vaja mineva tehnika ost. Elektri tootmiseks kasutatav vooluvesi on tasuta See
 • linnakvartali hoonel nr 1 on 51 korrust, neist 3 maa all. 45. korrusel asuvad vaateplatvormid on huvilistele tasuta avatud. Arhitekt on Kenzō Tange. Ulmelise
 • Immatrikuleerus Halle Ülikooli 17. augustil 1741, oli kohal aastani 1744, õppides tasuta töötas samal ajal õpetajana. Märjamaa kirikuraamatu järgi teenis ja täitis

Users also searched:

maareform 1991, maareformi käigus riigimaale hoonestusõiguse seadmise ja selle käigus maa erastamise kord,

...
...
...