Back

ⓘ Pidev protsess on ajas katkematult toimuv protsess. Keemiline, füüsikaline või biokeemiline protsess toimub pidevrežiimis, kui lähtematerjal ei ammendu või seda ..
                                               

SECI mudel

SECI mudel on üks võimalikest teadmusloomemudelitest, mille loojaks on Ikujiro Nonaka. SECI mudel on ilmselt kõige rohkem tsiteeritud teadmushalduse teooria. Selle mudeli kohaselt on teadmusloome pidev protsess, mille järgi teadmus läbib neli etappi: sotsialiseerimine, eksternaliseerimine, kombineerimine, internaliseerimine SECI. Nendest neljast etapist tuleneb ka SECI-mudeli nimi: inglise keeles on nende etappide nimed Socialization, Externalization, Combination ja Internalization. Sotsialiseerimise etapis toimub kogemuste, tehnilise oskuste, mõttemallide ja teiste ilmutamata teadmiste ja ...

                                     

ⓘ Pidev protsess

Pidev protsess on ajas katkematult toimuv protsess.

Keemiline, füüsikaline või biokeemiline protsess toimub pidevrežiimis, kui lähtematerjal ei ammendu või seda lisandub pidevalt ja samaaegselt toimub produkti tasakaalustatud väljundvool. Pideva protsessi variatsioon on annusprotsess, kui lähtematerjali või mingit komponenti lisatakse süsteemi reaktorisse ajas järgnevate annustena ja vastavalt toimub ka väljavõtt, kusjuures kogu protsess ei katke.

Efektiivsust silmas pidades püütakse tööstuslikud protsessid teostada katkematutena. Näiteks kaasaegne rauasulatus või põlevkivi utmine või rektifikatsioon. Siin lisatakse süsteemi reaktorisse katkematult lähtematerjali ja pidevalt võetakse välja saadused.

Pideva protsessi alternatiiv on perioodiline protsess batch process, mis toimub tsüklitena seeriatena, s.t on teatud ajavahemike järel korduv, seejuures protsess viiakse igas tsüklis lõpuni ja vajadusel alustatakse uut. Laboratoorsetes kolbides teostatavad reaktsiooni- või destillatsiooniprotsessid on reeglina perioodilised, s.t protsess viiakse praktiliselt lõpuni.

Looduses toimuvad mitmesugused iseeneslikud pidevad ja põhiliselt enam-vähem tasakaalustatud protsessid. Näiteks laiemas mastaabis sünni ja surma nähtused taime- ja loomariigis või sademed ja aurustumine jm. Teiselt poolt on perioodilised muutused looduses enamasti lokaalsed ning põhjustatud mingi välise teguri poolt, näiteks lageraie, haigusepideemia, vulkaanipurse jmt. Teatud loodusnähtused toimuvad pideva harmoonilise muutuse režiimis sõltuvalt aastaajast. Näiteks päeva ja öö pikkuse muutus ajas on kirjeldatav sinusoidiga. Perioodiline sõltuvalt päevavalgusest ja aastaajast on fotosüntees rohelistes taimedes.

                                     
  • kirjeldatav sinusoidiga. Perioodiline sõltuvalt päevavalgusest ja aastaajast on fotosüntees rohelistes taimedes. Pidev protsess Poolperioodiline protsess
  • Isehõrenemine on metsa arengus pidev protsess millega osa puid puistus kuivab ja langeb välja. Puistu isehõrenemise intensiivsus sõltub puuliigist ja
  • mille korral esineb süsteemis mingi lähtekomponendi pidev lisandumine või mingi produkti pidev eraldumine. Näiteks gaasi - vedeliku reaktsiooni korral
  • Pidev integratsioon inglise keeles continuous integration, lühend CI on tarkvaraarenduses järgitav tava, kus arendajad pidevalt oma koodi ühisesse hoidlasse
  • Protsess on nähtuste ja asjade teatava tulemuseni jõudev muutumine. Muutumise laadi poolest võivad protsessid olla seaduspärased või seaduspäratud stohhastiline
  • Tarkvarasüsteemi integratsioon on protsess mille käigus liidetakse eri moodulid või rakendused ühtseks töötavaks tervikuks. Pidev integratsioon CI
  • Fototransduktsioon on protsess mille käigus silma võrkkesta kepikestes, kolvikestes ja valgustundlikes ganglionirakkudes muundatakse valgus elektrilisteks
  • on võimalik sisendi - väljundi protsess protsess nr 1 katkestada ning anda protsessor mõne teise protsessi protsess nr 2 käsutusse. Kui näiteks sisendist
  • Raharinglus on rahaliste vahendite pidev ringlus majanduses. See on protsess mille keskmeks on raha jätkusuutlik liikumine. Ringluses on sularaha, ülekanderaha
  • spermatosoide ning kaitsta neid naise suguteedes. Urineerimisprobleemid Pidev urineerimisvajadus Raskused urineerimise alustamisega Uriinijoa surve nõrgenemine

Users also searched:

...
...
...