Back

ⓘ Saasteained ..
                                               

Saasteaine

Saasteaine on inimtegevuse tagajärjel keskkonda sattunud aine, mis enamasti mõjub negatiivselt inimesele ja teistele organismidele. Saasteaine võib olemuselt olla nii tahke, vedel kui ka gaasiline. Kui tavaliselt räägitakse saasteainetest kui keemilistest ühenditest, siis lisaks neile arvatakse siia ka müra ja vibratsioon, mõnikord ka ümbritseva keskkonna temperatuuri esilekutsutud muutumine. Saasteainete sattumist keskkonda nimetatakse saastumiseks. Sõltuvalt sellest, millisesse keskkonda saasteaine jõuab saab eristada õhusaastust, veereostust, mullasaastust jne. Paljude saasteainete koht ...

                                               

Lendtuhk

Lendtuhk on üks põlemise jääkidest. See koosneb väga väikestest osakestest, mis tõusevad põlemiskoldest koos põlemisgaasidega, samas kui põhjatuhk jääb põlemiskolde põhja. Tööstuslikus kontekstis tähendab lendtuhk tavaliselt söe põletamisel tekkivat tuhka, samuti ka teiste kütuste põletamisel tekkivat lenduvat tuhka. Eestis on põhiline lendtuha allikas põlevkivi põletamine. Lendtuhka eemaldatakse põlemisgaasidest enne söeelektrijaama korstnasse jõudmist elektrostaatiliste sadestite või muude osakeste filtreerimiseks mõeldud seadmetega ja eemaldatakse koos põhjatuhaga katla alumises osas. S ...

                                               

Õhusaasteained

Kõige levinum vorm on vääveldioksiid SO 2. Vääveloksiidi saasteallikad on vulkaaniline tegevus, energiaettevõtted ja töötlev tööstus, suur hulk SO 2 eraldub kivisöe ja kütteõli põlemisel. Eestis on peamised SO 2 saastajad elektri- ja soojusjaamad. 2007. aastal eraldas Eesti paiksetest saasteallikatest 86 621 tonni vääveldioksiidi, suurem osa Ida-Virumaal. Väävli oksiid põhjustab happelisi sademed, NO 2 olemasolul toimub kiire SO 2 oksüdeerimine H 2 SO 3- ni, mis viib keskkonna pH muutumiseni. Suur ja pidev SO 2 sisaldus õhus võib raskendada respiratoorsete haiguste kulgu. Vääveldioksiidiga ...

                                               

POP

POP või pop võib olla: POP TV, Sloveenia telekanal "Pop", NSYNC-i laul Popmuusika ainult liitsõnas "Pop", U2 album POP on levinud lühend: Võrgupunkt Point-Of-Presence Prince of Persia, videomängud Postkontoriprotokoll Post Office Protocol Ostupunkt Point of Purchase Protsessile suunatud psühholoogia process oriented psychology Püsivad orgaanilised saasteained persistent organic pollutants Inimesed: Pop Robson Iggy Pop Pop Levi

                                     

ⓘ Saasteained

 • ohtlikud pole. Sekundaarne saasteaine Õhusaasteained Püsivad orgaanilised saasteained Saastamine Saastumine Reostuskoormus Aineringe Ökosüsteem 2004. A Dictionary
 • Püsivad orgaanilised saasteained ehk POP - id ingl k persistant organic pollutants ehk POP - ühendid on orgaanilised ühendid, mis ei lagune keskkonnas.
 • suunatud psühholoogia process oriented psychology Püsivad orgaanilised saasteained persistent organic pollutants Võrgupunkt Point - Of - Presence Inimesed:
 • vette, pinnasesse kus see ületab selle aine loodusliku sisalduse. Saasteained võivad põhjustada keskkonnas aineringete ebastabiilsusi, hälbimusi ja
 • Õhu saasteained on välisõhus või ruumide siseõhus leiduvad looduslikud või inimtekkelised inimese tervisele kahjulikult ained. Kõige levinum vorm on vääveldioksiid
 • ühend ehk eksogeenne võõraine. Ksenobiootikumid on ravimid, raviained, saasteained pestitsiidid, herbitsiidid, insektitsiidid, sünteetilised toidulisandid
 • teaduslikus uurimistöös kasutatav keskkond, kus on madal saasteainete tase. Saasteained võivad olla tolm, õhuga levivad mikroobid, aerosooliosakesed ja keemilised
 • tubakatooted Narkootilised ja psühhotroopsed ained Jääkproduktid ja saasteained Inimese toit võib olla taimset teravili, kaunvili, köögivili, puuvili
 • ja vees Osooniaugud Liikide kiirenev väljasuremine Metsade hävimine Saasteained atmosfääris näiteks süsinikdioksiid Keskkonnafilosoofia taastekkis
 • on valgala, sissevool, väljavool, toitainete hulk, lahustunud hapnik, saasteained pH ja settimine. Järvede veetase sõltub sisse - ja väljavoolava vee hulga
 • Fütostabiliseerimine Saasteained muudetakse taime poolt väheliikuvateks ehk immobiliseeritakse. Selle tehnika eripära on see, et saasteained ei liigu süsteemis
 • Näiteks primaarsetest saasteainetest võivad moodustuda sekundaarsed saasteained hape, sulfaadid, nitraadid, osoon jt mis on teistsuguse mõju ja omadustega

Users also searched:

...
...
...