Back

ⓘ Eesti Teaduskompetentsi Nõukogu oli kuni veebruarini 2012 haridus- ja teadusministri nõuandev organ, mis: tegi ettepanekuid teadus- ja arendusasutuste teadustee ..
                                               

TKN

TKN on lühend, mis võib tähendada järgmist: Eesti Teaduskompetentsi Nõukogu Toimetus- ja Kirjastusnõukogu Eesti Teaduste Akadeemia juures Tarbijakaitsenõukogu Tartu Kristlik Noortekogu .

                                     

ⓘ Eesti Teaduskompetentsi Nõukogu

Eesti Teaduskompetentsi Nõukogu oli kuni veebruarini 2012 haridus- ja teadusministri nõuandev organ, mis:

  • tegi ettepanekuid teadus- ja arendusasutuste teadusteemade sihtfinantseerimise avamise, muutmise ja lõpetamise kohta;
  • andis hinnanguid teadus- ja arendusasutuste teadustöö sihtfinantseerimise tulemuslikkuse ja teadustöö tulemuste rahvusvahelisele tasemele vastavuse kohta;
  • tegi ettepanekuid teadus- ja arendustegevuse evalveerimise tulemuste kinnitamiseks;
  • tegi ettepanekuid Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalasse kuuluvate teadus- ja arendusasutuste infrastruktuurikulude katmise kohta;
  • esitas vähemalt kord kolme aasta jooksul oma tegevuse aruande haridus- ja teadusministrile ning Teadus- ja Arendusnõukogule;
  • täitis teisi talle õigusaktidega pandud ülesandeid.

Teaduskompetentsi Nõukogu moodustas ja selle koosseisu kinnitas kuni kolmeks aastaks Vabariigi Valitsus haridus- ja teadusministri ettepanekul. TKN oli 9-liikmeline, liikmeteks olid omal alal tunnustatud teadlased.

Alates 2012. aastast jätkas TKN-i ülesannete täitmist osaliselt Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu.

                                     
  • meetodi. Üle 60 teadustrükise. SA Eesti Teadusfond tehnikateaduste ekspertkomisjoni liige 2000 2006 Teaduskompetentsi nõukogu tehnikateaduste ja keemia ekspertgrupi
  • tegevtoimetajaist 1996 2002 peatoimetaja Aastatel 2006 2012 oli ta Eesti Teaduskompetentsi Nõukogu liige ja humanitaarteaduste ekspertrühma juht, alates 2007
  • Selts Eesti Teadusfondi tehnikateaduste ekspertkomisjoni liige 1993 1996, nõukogu liige 2006 2011 Teaduskompetentsi nõukogu liige 1998 2003 Eesti Kaitseministeeriumi
  • Tehnikaülikoolis, Tallinn, Eesti 14 22 Juuni, Co - chair 2005 2012 Eesti Haridus - ja Teadusministeeriumi Teaduskompetentsi Nõukogu molekulaarbioloogia ekspertgrupi

Users also searched:

...
...
...