Back

ⓘ Aron Gurevitš. Gurevitš sündis Moskvas juudi perekonnas, õppis ajalugu Moskva Riiklikus Ülikoolis, 1950. a-l kaitses oma kandidaadiväitekirja varakeskaegse Ingl ..
                                     

ⓘ Aron Gurevitš

Gurevitš sündis Moskvas juudi perekonnas, õppis ajalugu Moskva Riiklikus Ülikoolis, 1950. a-l kaitses oma kandidaadiväitekirja varakeskaegse Inglismaa agraarajaloost. Ajaloodoktor 1962 a-l väitekirjaga Norra sotsiaalajaloost 9.–12. sajandil. 1950–1966 töötas õppejõuna Kalinini riiklikus pedagoogilises instituudis, 1966–1969 vanemteadurina NSVL TA Filosoofia Instituudis, 1969–1992 NSVL TA Üldajaloo Instituudis. 1989 valiti Moskva Riikliku Ülikooli filosoofia osakonna professoriks, 1993 sama ülikooli Üldajaloo Instituudi juhatajaks. Enne perestroika aega ei lubatud teda välismaale, kuid tema tööd olid Läänes laialt tuntud.

                                     

1. Looming

Gurevitš alustas keskaja Lääne-Euroopa agraarajaloolasena, seejärel pühendus keskaegse Skandinaavia ajaloole, kuni asus tegelema keskaja Euroopa kultuuriajaloo ja ajaloolise antropoloogiaga. Viimases valdkonnas, mis tõi talle rahvusvahelise tuntuse, on tema olulisemad teosed "Keskaja kultuuri kategooriad" 1972, "Keskaja rahvakultuuri probleeme" 1981, "Indiviid ja ühiskond keskaja Lääne-Euroopas" 2005.

Ta oli mõjutatud Annaalide koolkonnast, mille töid tutvustas ta aktiivselt vene keeles. Teda mõjutas ka Mihhail Bahtin, kellega ta ühtlasi polemiseeris. Gurevitš osales samuti aktiivselt Tartu-Moskva semiootikakoolkonna tegemistes ja avaldas artikleid ajakirjas "Töid märgisüsteemide alalt".

                                     

2. Teosed

 • Походы викингов, 1966 eesti keeles "Viikingite retked", 1975. norroen.info, ulfdalir.ru
 • История историка, 2004.
 • История - нескончаемый спор, 2005.
 • Норвежское общество в раннее средневековье: Проблемы социального строя и культуры, 1977. - 337 с.Veebiversioon
 • История и сага. О произведении Снорри Стурлусона "Хеймскрингла", 1970 1. peatükk
 • Проблемы генезиса феодализма, 1970
 • Очерки социальной истории Норвегии в IX-XII веках, 1962 doktoritöö
 • Культура и общество средневековой Европы глазами современников, 1989
 • Исторический синтез и школа Анналов, 1993
 • Свободное крестьянство феодальной Норвегии, 1967. ulfdalir.ru
 • Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства, 1990.
 • Крестьянство юго-западной Англии в донорманнский период, 1950 kandidaaditöö
 • Словарь средневековой культуры, 2003.
 • Проблемы средневековой народной культуры, 1981.
 • Историческая наука и историческая антропология. – Вопросы философии, 1988
 • Категории средневековой культуры, 1972; 2. trükk 1984 eesti keeles "Keskaja inimese maailmapilt", 1992. Venekeelne veebiversioon
 • Беовульф eessõna, 1975. norroen.info
 • Эдда и сага, 1979
 • Старшая Эдда eessõna, 1975. norroen.info
                                     

2.1. Teosed Eesti keeles

 • Marc Bloch, "Ajaloo apoloogia ehk Ajaloolase amet" järelsõna, 1983.
 • "Keskaja inimese maailmapilt". Tlk. Einar Laigna Tallinn: Kunst, 1992
 • "Viikingite retked". Tlk Jüri Selirand Tallinn: Valgus, 1975
                                     

3. Tunnustus

 • Venemaa Föderatsiooni riiklik preemia teaduse ja tehnika valdkonnas 1993, aastatel 1981–1990 avaldatud uurimuste eest Lääne-Euroopa keskaegse kultuuri ajaloo alalt
 • Valiti Humanitaaruuringute Akadeemia tegevliikmeks 1995
 • Valiti Ameerika Medievistika Akadeemia korrespondentliikmeks 1989
 • Valiti Norra kuningliku teadusseltsi välisliikmeks
 • Venemaa TA N. I. Karejevi preemia 1997, monograafia "Исторический синтез и школа Анналов" Ajalooline süntees ja Annaalide koolkond eest)
 • Valiti Hollandi Kuningliku Teaduste ja Kunstide Akadeemia välisliikmeks 1998
 • Valiti Suurbritannia Kuningliku Ajalooseltsi auliikmeks
 • Lundi Ülikooli audoktor
                                     

4. Isiklikku

Elu viimased 14 aastat oli Gurevitš praktiliselt pime, kuid jätkas jõudumööda loometööd: kolleegid ja õpilased lugesid talle tekste ette ning panid kirja tema dikteeritud tekstid. Ta jätkas ka viimastel eluaastatel teadustööde avaldamist.

Tema tütar Jelena Gurevitš on skandinavist, filoologiakandidaat 1984

                                     

5. Välislingid

 • Так называемое "отнятие одаля" королем Харальдом Прекрасноволосым
 • "Круг Земной" и история Норвегии
 • Teoste bibliograafia 1993. aastani
 • Artjom Jefimov. Nekroloog, lenta-ru
                                     
 • suri 1949 Mikhail Gurevich, Belgia maletaja ja maletreener 1959 Aron Gurevitš juudi päritolu ajaloolane 1924 2006 Lado Gurgenidze, Gruusia poliitik
 • Satpathy, India poliitik, Orissa peaminister 1972 1976 76 5. august Aron Gurevitš juudi päritolu ajaloolane 82 5. august Hugo Schiltz, Belgia jurist
 • Aleksander Kurtna 7. Šolom Aleihhem. Kuuskümmend kuus Juudi keelest tõlkinud Aron Tamarkin 8. François Mauriac. Ussipesa. I osa Prantsuse keelest tõlkinud

Users also searched:

...
...
...