Back

ⓘ Eesti poliitika loendid ..
                                               

Eesti valitsuste loend

Erakondade nimelühendid: PK – Põllumeeste Kogud ESTP – Eesti Sotsialistlik Tööliste Partei ÜMSL – Üleriikline Majaomanikkude Seltside Liit ESDTP – Eesti Sotsiaaldemokraatlik Tööliste Partei TE – Tööerakond RVP – Rahvuslik Vabameelne Partei KRE – Kristlik Rahvaerakond RKE – Rahvuslik Keskerakond ÜPE – Ühinenud Põllumeeste Erakond RE – Rahvaerakond

                                               

Eestimaa Kommunistliku Partei piirkondlikud asutused

Eestimaa Kommunistliku Partei piirkondlikud asutused on loetelu Eestis aastatel 1941–1990 tegutsenud NLKP territoriaalse allüksuse Eestimaa Kommunistliku Partei piirkondlikest allorganisatsioonidest ja nende juhtidest. Pikemalt artiklis Eestimaa Kommunistlik Partei, EKP Keskkomitee, EKP KK Sekretariaat, EKP KK I sekretär EKP piirkondlikud asutused moodustati vastavuses antud ajal kehtinud Eesti NSV haldusjaotusele, linna- ning maakonna- ja rajoonikomiteedena.

                                               

Eesti erakondade loend

Liikmete arv alates 2003. aastast iga konkreetse aasta kohta aasta alguse seisuga. Allikas: Äriregister. Märkused ^ 2006. aasta sügisel liitusid Erakond Isamaaliit ja Erakond Res Publica. Uue erakonna nimeks sai Erakond Isamaa ja Res Publica Liit. 02.06.2018 otsustas IRLi suurkogu erakonna nime muuta Isamaa erakonnaks. ^ 2010. aasta sügisel liitusid Eesti Vasakpartei ja Konstitutsioonierakond. Uue erakonna nimeks sai Eestimaa Ühendatud Vasakpartei. ^ 2012. aasta jaanuaris liitusid Eesti Iseseisvuspartei ja Vabariiklik Partei. Uue erakonna nimeks sai Eesti Iseseisvuspartei. ^ 2012. aasta ja ...

                                               

Eesti ministeeriumide loend (1938)

21. aprillil 1938 jõustunud Valitsemise korraldamise seaduse alusel töötasid Eesti Vabariigis järgmised ministeeriumid: Haridusministeerium Üldosakond Kutseoskuse Osakond Noorsoo ja Vabahariduse Osakond Teaduse ja Kunsti Osakond Kooliosakond Kodifikatsiooni-osakond Kohtuministeerium Üldosakond Vangimajade Talitus Kaubandusosakond Rahandusosakond Tööstusosakond Majandusministeerium Maksude Talitus Üldosakond Majandusministeeriumi juures asusid Krediidi- ja Kindlustusasutiste Inspektuur, Maksupeakomitee, Tollipeakomitee, Jõukomitee, Loodusvarade Instituut, Geoloogiline Komitee ja Patendi Pea ...

                                               

Eesti riigiametite loend

Eesti riigiametid on järgmised: Sotsiaalkindlustusamet Maa-amet Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet Maksu- ja Tolliamet Tarbijakaitseamet Konkurentsiamet Põllumajandusamet Muinsuskaitseamet Keskkonnaamet Ravimiamet Transpordiamet Välisluureamet Maanteeamet Riigi Infosüsteemide Amet Tehnilise Järelevalve Amet Terviseamet Patendiamet Kaitseressursside Amet Statistikaamet Raudteeamet Lennuamet Veterinaar- ja Toiduamet Kaitsepolitseiamet Politsei- ja Piirivalveamet Päästeamet Veeteede Amet

                                               

Välisriikide esindajad Eestis 1938

Siin loetletakse välisriikide esindajaid Eestis 1938. aastal. Holland: saadik Huyssen de Kattendykke Kopenhaagen; chargé daffaires a. i. L. P. J. de Decker Püha Tool: prelaat Antonino Arata Läti: saadik Edgar Krewinsch Ungari: saadik Béla de Török Helsingi Rootsi: saadik Per Birger Johansson Riia; täievoliline minister, chargé daffaires a. i. parun C. O. Anders Koskull Sotsialistlik Nõukogude Vabariikide Liit: täievoliline esindaja Kuzma Nikitine Põhja-Ameerika Ühendriigid: saadik Frederick Augustine Sterling Riia; I sekretär, chargé daffaires a. i. Walter A. Leonard Norra: saadik Johan Wi ...

                                     

ⓘ Eesti poliitika loendid

 • Eesti Vabariigi ministeeriumid on Eesti Vabariigi avaliku halduse asutused, valitsuse poliitika väljatöötamist toetavad ja täidesaatmist koordineerivad
 • 1988 1995 Eesti Reformierakond - Liberaalid Eesti Roheline Erakond Eesti Roheline Partei Eesti Rohelised Eesti Rojalistlik Partei Eesti Sinine Erakond Eesti Sotsiaaldemokraatlik
 • Siin on loetletud Eesti valitsusi. Erakondade nimelühendid: ESDTP Eesti Sotsiaaldemokraatlik Tööliste Partei ESTP Eesti Sotsialistlik Tööliste Partei
 • kandes Eesti Vabariigi õiguslikku järjepidevust okupatsiooniaastatel. Kõigi Eesti alasid valitsenud isikute loend on esitatud artiklis Eesti valitsejad
 • Siin on loetletud Eesti Vabariigi presidente. Vabariigi Presidendi ametinimetus võeti eesti keeles kasutusele 1. jaanuaril 1938 jõustunud põhiseadusega
 • Eesti riigiametid on järgmised: Kaitsepolitseiamet Kaitseressursside Amet Keskkonnaamet Konkurentsiamet Lennuamet Maa - amet Maanteeamet Maksu - ja Tolliamet
 • teabe Eesti riigi, samuti Eesti ala või selle osi võimu all hoidnud riikide või riigitaoliste moodustiste monarhidest ja riigipeadest, samuti Eesti alale
 • Odilo Globocnik, Austria natsionaalsotsialistlik poliitika - ja riigitegelane 1952 Jüri Nuut, eesti matemaatik, kosmoloog ja ühiskonnategelane 1953
 • John Stuart Mill, inglise filosoof 1822 Frédéric Passy, Prantsusmaa poliitika - ja majandustegelane 1830 Hector Malot, prantsuse kirjanik 1842 Aleksandr
 • Piontkovski, Venemaa poliitika - ning militaarasjatundja 1941 Ruth Soonets, eesti arst 1941 Otto Sander, saksa näitleja 1942 Rein Tiido, eesti muusik ja muusikapedagoog
 • Nädal Pildis Tallinn, 1936 1940 Nööps Oda Odamees Oil Shale Olevik : poliitika - nalja - ja jutuleht Kuressaare, 1931 Olion Oma Hobu Oma Keel Oma Kodu
 • Eesti NSV - st valitud NSV Liidu Ülemnõukogu liikmete loend on loetelu aastatel 1941 1991 Eesti NSV - st NSV Liidu kõrgemasse seadusandlikusse kogusse NSV
 • Eesti maavanemate loend on loetelu Eesti maakondade juhtidest. Pikemalt artiklis Harju maavanem Johannes Reinthal 1917 1920 Harju maavanem Oskar Suursööt

Users also searched:

...
...
...